Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na středu 27. října 2021

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Pyrám

Pojem, výraz, heslo, co je to Pyrám?

Pyrám je název vysokého jehlanovitého útvaru z kamene, který slouží jako rozcestník. Podobá se obelisku. Pyrámy byly umísťovány na křižovatkách. Zachovalo se pouze několik pyrámů v původním stavu. Ten největší u nás je poblíž Turnova ve vsi Ohrazenice. Je vysoký 8,5 metru a pochází z roku 1813. Nejvyšší je tzv. Martinický obelisk, který je umístěn v poli a měří 11 metrů.

Výraz Pyrám patří do kategorie Stavebnictví

Konformita

Pojem, výraz, heslo, co je to Konformita?

Konformita, slovo s významem podobnost či shodnost, znamená potlačit vlastní názory a projevy a přizpůsobit se pravidlům, názorům a chování, které převládají u většiny společnosti. Člověk žije v určitém společenství lidí a má tendenci chovat se tak, aby se vyhnul konfliktům. Konformita bývá definována jako výsledek socializačního procesu. Pokud je však tento nadměrné povahy, potlačuje individualitu a může vést k nezodpovědnosti a povrchnosti.

Heslo Konformita je v kategorii Psychologie

Goretex

Pojem, výraz, heslo, co je to Goretex?

Gore-Tex je název (registrovaná značka) vrstvené tkaniny s nepromokavou membránou, která je ale zároveň prodyšná. Jedná se tedy o tzv. funkční materiál využívaný při výrobě sportovních oděvů a obuvi. Existuje několik variant Gore-texu lišících se vlastnostmi i cenou, např. Gore-Tex Fabric, Gore-Tex XCR Fabric, Gore-Tex Paclite Fabric, Gore-Tex Soft Shell Fabric, Gore-Tex Performance Shell, Gore-Tex Paclite Shell, Gore-Tex Pro Shell, Gore-Tex Soft Shell a Gore-Tex Active Shell. Gore-tex je natolik známá značka, že se tímto slovem někdy označují i jiné typy membránových materiálů s podobnými vlastnostmi.

Heslo Goretex patří do kategorie Materiály

Mauzoleum

Pojem, výraz, heslo, co je to Mauzoleum?

Mauzoleum je označení pro druh budovy monumentálního charakteru, sloužící jako hrobka nebo náhrobní stavba. V mauzoleu bývají umístěny tělesné pozůstatky proslulých osobností. Tyto pozůstatky bývají často nabalzamované. Název mauzoleum je odvozen z názvu hrobky perského krále Mausola II., která se nachází v Halikamassu v současném Turecku.

Termín Mauzoleum je v kategorii Kultura

Wi-fi

Pojem, výraz, heslo, co je to Wi-fi?

Označení pro standardy zajišťující bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích. Jde o výkonnou síť, u které není nutné pokládat pro přenos dat kabely. Využívá frekvenčního pásma bez licencí, proto je velmi levná. Její název vychází z anglických slov wireless fidelity, v překladu bezdrátová věrnost.

Výraz Wi-fi patří do sekce Hardware

Exhibice

Pojem, výraz, heslo, co je to Exhibice?

Exhibice je pojem pocházející z latiny. Označuje se tak určité předvedení nebo ukázka neobvyklého nebo mimořádného výkonu člověka. Ve sportu se často vyskytuje exhibiční vystoupení, které následuje po konci utkání nebo jiné sportovní soutěže. Exhibice nese označení také podle druhu sportu. Někdy je takto označováno celé utkání nebo dokonce celá série sportovních událostí.

Heslo Exhibice se nachází v kategorii Sport

Čest

Pojem, výraz, heslo, co je to Čest?

Čest je lidskou vlastností, Jedná se o určitý stupeň morálky, dobré jméno, mluví se i o vážnosti, popřípadě hodnověrnosti. Čest si člověk musí získávat a udržovat. Musí plnit své úkoly, dostát závazkům, obětovat svůj prospěch pro druhé, chovat se žádoucím způsobem. Přesná definice pojmu neexistuje, původně se jednalo o ocenění od druhých lidí, souvisela s poctami a postavením. Postupně se stala individuální vlastností člověka, který si váží sebe sama.

Pojem Čest patří do kategorie Filozofie

Gestační váček

Pojem, výraz, heslo, co je to Gestační váček?

Gestační váček je pojmenování pro obal, vak, ve kterém dochází k vývoji zárodku. Někdy se mu říká také plodové vejce. Na ultrazvuku ho lze zjistit již ve velmi raném těhotenství, za příznivých podmínek již ve čtvrtém týdnu. Jeho přítomnost signalizuje možný výskyt embrya v děloze, to ovšem nemusí znamenat těhotenství. V některých případech nedochází k dalšímu růstu zárodku a nastane spontánní raný potrat, který se projeví jako silná menstruace. Gestační váček nejvíce připomíná černou kuličku na stěně dělohy a v počátku těhotenství ho bezpečně zachytí vaginální sonda. Pokud vývoj plodu probíhá dobře, objeví se v gestačním váčku světlejší žloutkový váček, který má na starosti prvotní výživu dítěte. S postupujícím těhotenstvím se gestační váček zvětšuje a jeho velikost by měla odpovídat vývoji plodu.

Výraz Gestační váček patří do kategorie Lékařství

Skolióza

Pojem, výraz, heslo, co je to Skolióza?

Skolióza označuje vychýlení páteře do strany, což způsobuje vznik deformací a později může dojít i ke vzniku hrbu. Typickými příznaky jsou asymetrické držení těla, ramena jsou nestejně vysoká, postižený má kulatá nebo plochá záda mezi lopatkami a lopatky odstávají od páteře. Pokud není skolióza léčena, dochází k přesunu vnitřních orgánů v hrudní a břišní dutině a zhoršení jejich správné funkce. Zešikmuje se také pánev. U skolióz lze rozlišit více druhů a vyskytují se v různých věkových kategoriích. Léčba je podle stupně skoliózy operativní nebo konzervativní.

Výraz Skolióza se nachází v kategorii Nemoce

Twitter

Pojem, výraz, heslo, co je to Twitter?

Sociální síť, která svým registrovaným uživatelům umožňuje posílat a číst takzvané tweety, příspěvky od jiných uživatelů. Tyto textové příspěvky mají maximální délku 280 znaků. Texty si uživatelé vyměňují buď pomocí stránky Twitteru nebo krátkých textových SMS zpráv. Twitter byl založen v roce 2006 a říká se mu SMS internet, jeho výhodou je, že stránka je funkční i pro další mobilní a jiné aplikace schopné přijímat a odesílat krátké textové zprávy.

Heslo Twitter se nachází v sekci Internet


Klíčová slova: popis, Wi-fi, heslo, význam slova, Goretex, formulace, pojem, názvosloví, Konformita, co znamená, Čest, Pyrám, odborný výraz, význam pojmu, co to je, synonymum, přesný výraz, popis, wiki, Mauzoleum, odborné názvosloví, informace, význam, slovník, přesný význam, termín, vysvětlení, Twitter, Gestační váček

Náhodná hesla, významy slov, odborné termíny, výrazy, pojmy, osobnosti

Trotl

kdo je to Trotl?

Trotl je synonymem k výrazům jako hlupák, blbec nebo třeba moula. Trotlem myslíme někoho slabomyslného, se zřejmým deficitem v oblasti intelektu. Nemusí se však nutně jednat o mentální retardaci. Lidé, které můžeme hanlivě nazvat trotly, mívají intelekt v pásmu dolního průměru v hraničních hodnotách. Nejedná se tedy o nic patologického, ale jejich okolí je naprosto zřejmé, že trotlové pomalu chápou, složitější věci a úkony mohou být nad jejich schopnosti, nebývají schopni kriticky posoudit informace, bývají naivní a důvěřiví, není těžké je napálit. V horším případě je může někdo i využít, oklamat a podvést. Slovo trotl má původ v němčině, kde snad označovalo kteréna, tj.v původním smyslu člověka trpícího poruchou funkce štítné žlázy zapřičiněné nedostatkem jódu. Druhou možností je, že trotl pochází z německého slovesa pro zmatené pobíhání sem a tam. Pak by trotl byl významově něco podobného jako pošuk, což je jen další synonymum.

Text Trotl je v kategorii Hanlivé

Právnická osoba

kdo je to Právnická osoba?

Právnická osoba je opakem fyzické osoby. Podle českých zákonů jsou právnickými osobami firmy, nadace, obce, kraje a jako účastník občanskoprávních vztahů i stát.

Heslo Právnická osoba se nachází v sekci Podnikání

Richard Gere

kdo je to Richard Gere?

Richard Gere, celým jménem Richard Tiffany Gere, je populární filmový herec, pocházející z anglicko-irské rodiny. Studoval filozofii a východní náboženství na univerzitě, ale studia nedokončil. Popularitu mu přinesl film Americký gigolo, díky kterému se také ocital na titulních stránkách časopisů o módě. Vynikl ve filmech Vnitřní záležitosti a Pretty Woman. Následovaly filmy Sommersby, Prvotní strach a Nevěsta na útěku. Cenu Zlatý glóbus obdržel za film Chicago. Richard Gere často vítězí v různých anketách, jako Muž roku nebo Nejsvůdnější živý muž.

Heslo Richard Gere se nachází v sekci Herectví

Věra Jourová

kdo je to Věra Jourová?

Věra Jourová, vystudovaná právnička, je novou ministryní pro místní rozvoj (od 29. ledna 2014). Předtím pracovala jako tajemnice městského úřadu v Třebíči, kde měla na starosti kulturu. Pak se věnovala projektům z EU, poté byla zaměstnaná jako vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina. Nějaký čas působila jako tajemnice na ministerstvu pro místní rozvoj, odkud byla odvolána. V roce 2006 strávila měsíc ve vazbě, ale nic jí nebylo prokázáno, když vyšetřování kauzy Budišov za dva roky skončilo. Bylo jí přiznáno odškodné ve výši 3,6 milionu Kč. Byla členkou ČSSD, v roce 2013 kandidovala do sněmovny za hnutí ANO. Je rozvedená a má dvě děti.

Text Věra Jourová je v kategorii Politika

Jan Cemper

kdo je to Jan Cemper?

Jan Cemper je známý jako místní politik, aktivista a autor blogu zaměřeného především na obhajobu práv různých skupin, především menšin. Je zastáncem multikulturalismu a prosazuje i zvýšení ochrany zvířat a jejich práva. Jan Cemper dává podněty a ohlášení mnoha demonstrací, které se inspirují děním v zahraničí (např. Occupy Klárov), zapojuje se do demonstrací podporujících uprchlíky konaných především v Praze.

Heslo Jan Cemper se nachází v sekci Politici

Magor

kdo je to Magor?

Slovo magor má několik významů. Nejčastěji je slovo magor nadávkou, pejorativním výrazem pro blázna. Původ slova magor hledejme v hebrejštině, kde slovo znamená strach, uleknutí, bázeň. Magor je též přezdívka pro kontroverzního undegroundového básníka Ivana Martina Jirouse nebo pro jednoho ze zakladatelů hudební skupiny Tři sestry Tomáše Doležala (Ing. Magor).

Text Magor je v kategorii Hanlivé

Pavel Rychetský

kdo je to Pavel Rychetský?

Pavel Rychetský je politik a právník. Je absolventem Právnické fakulty UK. Krátce byl členem KSČ, jako justiční čekatel pracoval u Městského soudu v Praze, ale byl stíhán za svůj nesouhlas s politickými procesy. Pak byl asistentem na právnické fakultě a podnikovým právníkem. Své články publikoval v samizdatu a podepsal Chartu 77. Po sametové revoluci byl jmenován generálním prokurátorem. Působil i jako předseda vlády a předseda Legislativní rady vlády. Pavel Rychetský byl také senátorem a ministrem spravedlnosti. Od r. 2003 je předsedou Ústavního soudu České republiky.

Slovo Pavel Rychetský je v sekci Politici

Abbé

kdo je to Abbé?

Abbé je zdvořilé oslovení katolických kněží, kteří se věnovali nějaké intelektuální činnosti. Je to podobné oslovení jako např. otec.

Text Abbé patří do sekce Křesťanství

Jakub Szántó

kdo je to Jakub Szántó?

Jakub Szántó je novinář, zahraniční zpravodaj a televizní reportér. Je absolventem oboru moderní dějiny, který studoval na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Své studium doplnil na Central European University Budapešť. Brzy po studiu nastoupil do zahraničního zpravodajství TV Nova, kde se stal vedoucím. Editoval také Televizní noviny. Poté přešel do České televize, kde zastával stejnou funkci a byl editorem Událostí. Jakub Szántó se stal stálým zahraničním zpravodajem pro Blízky východ. Na tuto problematiku se zaměřuje dlouhodobě. Publikuje také v týdeníku Reflex, Lidových novinách a Mladé frontě Dnes. Jeho práce byla oceněna Novinářskou cenou a Cenou Ferdinanda Peroutky.

Text Jakub Szántó je v kategorii Novináři

Jiří Rusnok

kdo je to Jiří Rusnok?

Rusnok je český ekonom a politik. Působil jako ministr financí a průmyslu a obchodu v sociálně demokratických vládách v letech 2001 - 2003. Poté odešel do bankovní sféry a od července je premiérem úřednické vlády dosazené prezidentem Zemanem; nyní v demisi až do doby, než bude ustavena řádná vláda po předčasných volbách v říjnu 2013.

Text Jiří Rusnok patří do sekce Politici


Klíčová slova: Mauzoleum, popis, Wi-fi, význam slova, heslo, formulace, Pyrám, biografie, popis, přesný význam, co znamená, význam pojmu, etymologie, termín, Skolióza, co to je, Twitter, informace, osobnosti, Čest, wiki, vysvětlení, definice, lidé, Gestační váček, slovník, životopis, Konformita, Exhibice

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 1. prosince 2021        Tip na úterý 30. listopadu 2021
Tip na pondělí 29. listopadu 2021        Tip na neděli 28. listopadu 2021
Tip na sobotu 27. listopadu 2021        Tip na pátek 26. listopadu 2021
Tip na čtvrtek 25. listopadu 2021        Tip na středu 24. listopadu 2021
Tip na úterý 23. listopadu 2021        Tip na pondělí 22. listopadu 2021
Tip na neděli 21. listopadu 2021        Tip na sobotu 20. listopadu 2021
Tip na pátek 19. listopadu 2021        Tip na čtvrtek 18. listopadu 2021