Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na čtvrtek 14. října 2021

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Fyziologický roztok

Pojem, výraz, heslo, co je to Fyziologický roztok?

Fyziologický roztok je název jednoho ze základních a nejužívanějších roztoků v lékařství. Používá se především pro léčení dehydratace, léčbu nedostatku sodíku, jako roztok nebo rozpouštědlo pro podání dalších léků, hojně je využíván také na nejrůznější výplachy a oplachování. Má samozřejmě i další možnosti využití. Základní složkou fyziologického roztoku je Natrii chloridum.

Heslo Fyziologický roztok se nachází v kategorii Lékařství

Vysokoškolský index

Pojem, výraz, heslo, co je to Vysokoškolský index?

Vysokoškolský index je název záznamu o studiu na vysoké škole. Jeho úřední název je výkaz o studiu a jde o menší vázaný sešit formátu A6. Může být veden také v elektronické podobě, kdy je součástí elektronického informačního systému školy. Index může být společný pro všechny stupně studia nebo pro každý stupeň zvlášť. Vysokoškolský index obsahuje důležité osobní údaje – rodné číslo, podpis a fotografii studenta. Na následujících stranách se nachází název vysoké školy a studijního programu, jméno a příjmení studenta a jeho datum a místo narození, razítko školy a podpis děkana. Může zde být uvedena informace o složení akademického slibu. V dalších částech jsou uvedeny studijní předměty a jejich dotace, záznamy o zápočtech a zkouškách. Jsou zde shrnuty počty kreditů a informace o postupu do dalšího ročníku. Index je dokladem o studiu, zapisují se do něj konané zkoušky a zápočty. Odevzdává se před státní zkouškou, po jejím vykonání se studentovi vrací.

Pojem Vysokoškolský index je v kategorii Školství

Arabská guma

Pojem, výraz, heslo, co je to Arabská guma?

Arabská guma se produkuje z akácií, které rostou v severní Africe (akácie senegalská a akácie arabská). Z jejich mízy se získává pryskyřice známá pod názvem arabská guma. Využívá se v potravinářství a lékařství. Protože je dobře stravitelná, přidává se jako stabilizátor, jako lepidlo či součást některých léků. Nemá vlastní typickou vůni, proto je oblíbeným pojidlem pro výrobu éterických olejů a také jako součást bylinných vykuřovadel.

Heslo Arabská guma se nachází v sekci Jídlo

Couvert

Pojem, výraz, heslo, co je to Couvert?

Couvert (někdy také kuvert nebo kuvér) je položka, kterou můžeme nalézt na jídelním lístku restaurací, a to především těch z vyšší cenové hladiny. Couvert zpravidla zahrnuje různá ochucovadla (olej, kečup, hořčice, ocet, chilli omáčka atd.), která můžete, ale nemusíte použít. Couvert ale může být i ošatka s pečivem, které lze konzumovat třeba s polévkou. Couvert je zahrnutý do ceny hlavního jídla. Pokud je účtován zvlášť, mělo by to být na jídelním lístku uvedeno.

Termín Couvert se nachází v sekci Jídlo

Discord

Pojem, výraz, heslo, co je to Discord?

Discord je nástroj, který slouží jako komunikační klient především mezi jednotlivými hráči počítačových her online. Jeho prostřednictvím je možno posílat textové zprávy, volat nebo komunikovat ve skupině. Je přehledný a lehce se ovládá, umožňuje třídění kontaktů a jejich snadnou správu. Discord je možno ovládat pomocí klávesových zkratek, které lze nastavit dle vlastní potřeby. Individuálně je možno upravovat také hlasitost, přidávat a omezovat oprávnění, spravovat hudbu a ještě mnoho dalších funkcí. Funguje v operačních systémech Android, Mac OS X, iOS i Linux. Může běžet i ve webovém prohlížeči. Důvodem pro vznik tohoto software byly problémy s bezpečností a zdroji u existujících chatových služeb. Proto byla vyvinuta tato jednodušší a modernější technologie, která má již více než 250 milionů registrovaných uživatelů.

Heslo Discord patří do sekce Software

Duální ekonomika

Pojem, výraz, heslo, co je to Duální ekonomika?

Duální ekonomika označuje skutečnost, že v jedné zemi existují dva ekonomické sektory, které jsou od sebe oddělené. Oddělení se realizuje prostřednictvím odlišných úrovní vývoje, vzorků poptávky a různých technologií. Duální ekonomiku lze nalézt především v rozvojových zemích. Jeden z ekonomických sektorů se zde zaměřuje na potřeby místního trhu, druhé je orientováno na export. Oddělené ekonomiky mohou existovat i v rámci jednoho odvětví.

Heslo Duální ekonomika je v kategorii Ekonomie

Uber

Pojem, výraz, heslo, co je to Uber?

Uber je jméno dopravní a mobilní společnosti s celosvětovou působností, která je zaměřena na snadné objednání dopravy osobními automobily. Funguje na principu spoluspotřebitelství. Jde o americkou společnost, která má ústředí v San Francisku. Uber provozuje mobilní aplikaci, díky které mohou zájemci o službu prostřednictvím chytrého telefonu zažádat o jízdu. Tato žádost je předána řidičům, kteří používají svá vlastní auta. Název společnosti pochází z německého slova über, tedy významu výborný, super.

Termín Uber je v kategorii Internet

Difúze

Pojem, výraz, heslo, co je to Difúze?

Difúze je proces, při kterém se rozptylují částice do prostoru. Typické pro všechny látky s pohybujícími se částicemi je to, že pokud přecházejí z prostředí s vyšší koncentrací do prostředí s nižší koncentrací, rozptylují se do prostoru tak, aby ve všech částech prostoru dosáhly stejné koncentrace. K difúzi dochází v různých skupenstvích, ve skupenství plynném, kapalném i pevném. Difúze je důležitým jevem ve velkém množství chemických, fyzikálních i biologických procesů.

Výraz Difúze se nachází v sekci Fyzika

Hokejbal

Pojem, výraz, heslo, co je to Hokejbal?

Hokejbal je druh sportu, který se velice podobá lednímu hokeji. Má i další názvy jako je hockeyball či street hockey. Hráči se při něm pohybují po hřišti ve sportovních botách a do branky soupeře se hokejkou snaží vstřelit míček. Ten má oranžovou barvu. Hřiště podobné hokejovému je opatřeno povrchem z asfaltu, betonu nebo plastu. Je ohraničeno mantinely. Pravidla hokejbalu se také podobají hokejovým. Oproti hokeji se však může rozšiřovat a zmenšovat útočné pásmo. Navíc je zde zakázán bodyček. Tým na hřišti má 6 hráčů včetně brankáře. Hraje se 3x15 minut, počítá se čistý čas. Po každé třetině je pauza deset minut. V případě nerozhodného výsledku se hra prodlužuje.

Heslo Hokejbal se nachází v kategorii Sport

Scio

Pojem, výraz, heslo, co je to Scio?

Scio je jméno české firmy, která se zabývá vzděláváním jak ve škole, tak mimo školu. Je jednou ze společností, která provádí měření výsledků vzdělávání a také pořádá testy obecných studijních předpokladů a srovnávací zkoušky. Některé z testů využívají i střední a základní školy. Zakladatelem Scia je Ondřej Šteffl. Původně společnost fungovala jako nadace s omezeným počtem pracovníků, od roku 2001 tyto počty a aktivity stále rozšiřuje pod obchodním názvem www.scio.cz, s.r.o.

Výraz Scio se nachází v sekci Školství


Klíčová slova: odborný výraz, Arabská guma, termín, formulace, přesný význam, definice, Fyziologický roztok, přesný výraz, význam, slovník, heslo, Scio, popis, synonymum, názvosloví, informace, význam pojmu, Couvert, co znamená, Vysokoškolský index, Discord, Hokejbal, vysvětlení, pojem, slovo, odborné názvosloví, popis, Difúze, co to je

Podívejtvazy, pojmy, termíny a slova

Klára Dostálová

kdo je to Klára Dostálová?

Klára Dostálová je ekonomka a politička. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracovala jako účetní, úvěrová specialistka a banquet manažerka. Od roku 2002 působila na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje jako vedoucí sekretariátu Regionální rady NUTS II Severovýchod a později jako ředitelka Centra EP. Je také členkou správní rady Horské služby. Klára Dostálová je nestraničkou za hnutí ANO 2011. Ve vládě působila jako náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, poslankyně PS PČR a od roku 2017 je ministryní pro místní rozvoj České republiky.

Heslo Klára Dostálová se nachází v sekci Politici

Cobie Smulders

kdo je to Cobie Smulders?

Cobie Smulders, celým jménem Jacoba Francisca Maria Cobie Smulders, je herečka. Cobie je její přezdívka. Již během studia na střední škole se věnovala modelingu a herectví. K jejím prvním rolím patřila epizoda v seriálu Lovci netopýrů, dále vystupovala v seriálu Veritas. Největším úspěchem Cobie Smulders je role televizní reportérky Robin Schebartské v sitcomu Jak jsem poznal vaši matku.

Heslo Cobie Smulders je v kategorii Herectví

Merchandiser

kdo je to Merchandiser?

Merchandising je obor, který se začal intenzivně rozvíjet spolu s rozšířením supermarketů a hypermarketů. Úkolem merchandisera je konrolovat vizuální stránku prodejny, tedy uspořádání výloh, rozmístění a vystavení zboží v regálech atd., to vše za účelem, aby dané zboží zákazníka přednostně zaujalo a aby ho koupil. Mimoto se merchandiser stará o cenový monitoring, dohlíží na reklamní akce, které mají za úkol zvýšit prodej. Merchandiser může být zaměstnancem agentury spedcializované na danou oblast.

Text Merchandiser patří do sekce Profese

Biochemik

kdo je to Biochemik?

Balneolog odborný pracovník v oboru balneologie. Zabývá se vznikem, shromažďováním, rozborem a upravováním léčivých zdrojů, které nabízí příroda, pro léčebné účely. Zkoumá také jejich účinky na organizmus člověka a různé terapeutické a léčebné metody, využívané při poskytování lázeňských služeb. Balneolog se zaměřuje i na prevenci, wellness a podobně.

Text Biochemik patří do sekce Věda

Chalífa

kdo je to Chalífa?

Chalífa, jinak také kalif, označuje v arabském jazyce nástupce nebo zástupce. Běžně se toto označení užívá pro následovníky proroka Mohameda. Do 13. století byl chalífa také nejvyšším vládcem celé říše a nejvyšším islamistickým duchovním vůdcem. Současným nechvalně známým chalífou je Abú Bakr al-Bagdádí, vůdce a chalífa islámského státu.

Heslo Chalífa se nachází v sekci Náboženství

Trockista

kdo je to Trockista?

Trockista je příznivec trockismu, což je odnož marxismu. Přišel s ním Lev Davidovič Trockij, který se později dostal do rozepře se Stalinem, neboť ho kritizoval a emigroval. Podle trockismu by měla být sociální revoluce pernamentní.

Text Trockista patří do sekce Politika

Iluzionista

kdo je to Iluzionista?

Iluzionista je jiný výraz pro moderního kouzelníka, člověka, který dokonale ovládá různé triky a využívá iluzí a manipulace k tomu, aby diváka přesvědčil o něčem, co ve skutečnosti neexistuje. Ke klasice patří nejrůznější karetní triky, iluze zmizení osoby, levitace apod. Principem těchto "kouzel" jsou dokonale propracované triky využívající znalostí fyzikálních zákonů, optické iluze atd. Nejznámějším iluzionistou současnosti je David Copperfield.

Slovo Iluzionista je v sekci Záliby

Rudý John

kdo je to Rudý John?

Rudý John (Red John) je fiktivní postava sériového vraha z amerického seriálu Mentalista. Red John v seriálu zavraždil manželku a dceru hlavního hrdiny Patricka Janea, který díky výjimečnému pozorovacímu talentu pomáhá řešit kriminální případy. Své oběti Red John vždy podřízne a na stěně nechá krví nakresleného smajlíka. Rudý John je ve skutečnosti šerif Thomas McAllister. Patrick Jane ho v seriálu nakonec zabije.

Heslo Rudý John je v kategorii Fikce

Hotař

kdo je to Hotař?

Hotař byl hlídačem vinohradu a měl povinnost chránit ho před zloději, dobytkem, ptáky i divokými zvířaty. Pracoval za sjednaný plat a v sobotu si směl vzít domů 3 hrozny a ovoce ležící na zemi. Pokud by si vzal větší množství, propadl by hrdelnímu právu. Hotař byl strážcem vinohradu i v době, kdy se po skončení hlavní sklizně jen paběrkovalo. Musel být počestným člověkem, který pravidelně docházel ke zpovědi a řádně se choval, dokud nebyly sklizeny poslední hrozny.

Text Hotař patří do sekce Historie

Michael Jackson

kdo je to Michael Jackson?

Michael Jackson, celým jménem Michael Joseph Jackson, byl proslulým zpěvákem, tanečníkem, choreografem, skladatelem a producentem. Hvězda nazývaná Králem popu je stále považována za nejvýraznější a nejúspěšnější osobnost populární hudby 20. století. Jeho nejznámější album Thriller je stále nejprodávanějším albem vůbec. Michael Jackson se soustředil na tradiční popovou a taneční hudbu. Proslul jako perfekcionista s výrazným vysokým hlasem a obrovským tanečním nadáním a citem pro rytmus. Byl nositelem 13 cen Grammy. Zemřel údajně na předávkování a selhání srdce.

Slovo Michael Jackson je v sekci Hudba


Klíčová slova: termín, heslo, Vysokoškolský index, formulace, životopis, Arabská guma, etymologie, osobnosti, Difúze, slovník, Discord, přesný výraz, Uber, Scio, biografie, lidé, Hokejbal, vysvětlení, co znamená, popis, popis, přesný význam, slovo, Duální ekonomika, Fyziologický roztok, pojem, definice, informace, Couvert

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 20. října 2021        Tip na úterý 19. října 2021
Tip na pondělí 18. října 2021        Tip na neděli 17. října 2021
Tip na sobotu 16. října 2021        Tip na pátek 15. října 2021
Tip na čtvrtek 14. října 2021        Tip na středu 13. října 2021
Tip na úterý 12. října 2021        Tip na pondělí 11. října 2021
Tip na neděli 10. října 2021        Tip na sobotu 9. října 2021
Tip na pátek 8. října 2021        Tip na čtvrtek 7. října 2021