Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na neděli 19. září 2021

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Denotace

Pojem, výraz, heslo, co je to Denotace?

Denotace je označení základního významu slova, věty nebo znaku. Kromě základního významu může mít výraz i vedlejší nebo symbolický význam. Jako denotace se označuje význam, který bývá uváděn ve slovnících, tedy doslovný a bez citového zabarvení nebo vyjádření postoje. Pojem se používá i v logice, kde je vyjádřením všeho, co je jím označováno. Zahrnuje pouze to, co je viditelné, povrchní a jasné. Neobsahuje pocity, domněnky ani dohady.

Výraz Denotace se nachází v kategorii Filozofie

Nemoc

Pojem, výraz, heslo, co je to Nemoc?

Nemoc nebo též choroba je definována jako patologický stav těla nebo mysli, který způsobuje subjektivní potíže (to ale neplatí absolutně) včetně pocitu tělesné/ duševní nepohody.

Pojem Nemoc se nachází v kategorii Lékařství

Zemská osa

Pojem, výraz, heslo, co je to Zemská osa?

Zemská osa je imaginární přímka, kolem které se točí planeta Země. Jedná se o jeden z mnoha pohybů Země. Osa mění svou polohu vzhledem k zemskému povrchu. Změny zemské osy lze pozorovat jako pohyby pólů. Póly jsou vlastně průsečíky zemské osy a povrchu Země. Nebeské póly jsou průsečíky s nebeskou sférou. Sama zemská osa má stále stejný úhel s rovinou ekliptiky, 66,55 stupně. Pokud se mění poloha zemské osy, dochází ke změnám klimatu.

Termín Zemská osa se nachází v sekci Věda

Afebrilní

Pojem, výraz, heslo, co je to Afebrilní?

V lékařských termínech se většina běžné populace nevyzná a naprosto jednoduchá slova se opisují komplikovaným způsobem. Jedním z těchto slov je i výraz afebrilní, který se používá pro stav, kdy pacient zrovna netrpí horečkou a má naprosto normální tělesnou teplotu. Přesným opakem výrazu afebrilní je slovo febrilní.

Pojem Afebrilní je v kategorii Lékařství

Hypotonický nápoj

Pojem, výraz, heslo, co je to Hypotonický nápoj?

Hypotonický nápoj je tekutina, kterou je vhodné pít při tělesné námaze vyšší intenzity. Hypotonický nápoj je vhodný například při vytrvalostních sportech trvajících déle než hodinu. Jeho obsah zajistí tělu dostatečný přísun elektrolytů i tekutiny, o kterou organizmus zvýšeným dýcháním a pocením při sportu přichází. Hypotonický nápoj prostřednictvím osmózy proniká do buňky, má nižší osmotický tlak a vyrovnává koncentraci v buňce a jejím okolí.

Pojem Hypotonický nápoj je v kategorii Nápoje

Lobbizmus

Pojem, výraz, heslo, co je to Lobbizmus?

Lobbizmus neboli lobbování je pojem pocházející z anglického slova lobby, tedy předsíň, popř. také vrátnice. Název pochází od prosebníků nebo žadatelů, kteří se shromažďovali právě v těchto prostorách. Používá se v přeneseném smyslu pro skupinu lidí spojených určitým zájmem, která tento zájem společně a neustále prosazuje u státních orgánů, představitelů státní moci, na veřejnosti i v médiích. Lobbizmus může být prováděn i profesionálně, věnují se mu specializované společnosti a agentury.

Heslo Lobbizmus je v kategorii Politika

Souhláska

Pojem, výraz, heslo, co je to Souhláska?

Souhláska je druhem hlásky. Na rozdíl od samohlásky, jejímž typickým rysem je tón, je základem souhlásky šum. Šum vzniká určitým příznačným nastavením nebo pohyby mluvidel při výslovnosti zvolené souhlásky. Různé jazyky mívají odlišné počty souhlásek. Souhlásky se v jazycích mohou značně odlišovat ve výslovnosti a v rozdílech ve výslovnosti a v pravopisu. Souhlásky v češtině mohou být tvrdé, měkké či obojetné.

Heslo Souhláska se nachází v sekci Český jazyk

Emoce

Pojem, výraz, heslo, co je to Emoce?

Emoce jsou označení z oblasti psychologie. Emoce neboli city jsou procesy, které patří k prožívání člověka. Emoce je specifický způsob prožívání, který může být doprovázen i tělesnými změnami jako jsou smích, pláč a jiné. Emoci tvoří tři základní složky – cítění, motorika a fyziologické změny. Citové stavy mohou být příjemné nebo nepříjemné. Emoce jsou značně individuální a jejich podstata, funkce a působení nejsou zcela objasněny. Emoce člověku umožňují získat znovu rovnováhu, která byla přechodně narušena.

Výraz Emoce patří do kategorie Psychologie

Gmail

Pojem, výraz, heslo, co je to Gmail?

Gmail je e-mailová služba internetového vyhledávače Google. Gmail je bezplatný (placené je jen navýšení jeho kapacity), je propojen s dalšími službami Google a uživatelsky poměrně příznivý. Udává se, že Google pečlivě "proslídí" obsah všech mailových zpráv kvůli využití reklamy zaměřené na konkrétního uživatele. Nutno dodat, že toto určitě nebude specialita pouze Googlu.

Pojem Gmail se nachází v sekci Internet

Kontumace

Pojem, výraz, heslo, co je to Kontumace?

Ve sportu jde o úředně odsouhlasenou porážku počítající se v neprospěch našeho soupeře například kvůli porušení soutěžních pravidel. V dalším významu pak izolace zvířat v určitém místě kvůli závažné nákaze, třeba ve formě ptačí chřipky. V právní oblasti potom vyloučení daného subjektu ze soudního jednání vzhledem k jeho neomluvené neúčasti na probíhajícím jednání.

Heslo Kontumace je v kategorii Sport


Klíčová slova: Denotace, význam, Lobbizmus, slovník, vysvětlení, Hypotonický nápoj, slovo, názvosloví, Souhláska, význam pojmu, odborný výraz, Kontumace, odborné názvosloví, heslo, wiki, definice, co to je, přesný význam, Zemská osa, informace, význam slova, Nemoc, Afebrilní, formulace, Emoce, přesný výraz, pojem, popis, termín

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů, osobnosti

Vojtěch Filip

kdo je to Vojtěch Filip?

Vojtěch Filip je politik, v současnosti ve funkci předsedy Komunistické strany Čech a Moravy, poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a také její místopředseda. Vojtěch Filip je absolventem právnických studií UJEP v Brně. Před politickým působením pracoval jako právník v továrně Sfinx.

Text Vojtěch Filip je v kategorii Politici

Řidič

kdo je to Řidič?

Řidič je osoba, která má oprávnění k řízení vozidel osobních nebo nákladních a tuto činnost vykonává. Může přepravovat cestující nebo náklady na kratších nebo dálkových trasách. K jeho povinnostem patří i vedení provozních záznamů vozidla, kompletace provozní dokumentace a potřebných dokladů. Za vozidlo je zodpovědný, kontroluje schopnost provozu, dodržuje určenou trasu a stanovený pracovní rozvrh, především povinné přestávky. Řidič musí kontrolovat také naložení vozidla a zabezpečení nákladu. Výkon své práce přizpůsobuje podmínkám, tedy počasí, stavu vozovky nebo přítomnosti cestujících či charakteru nákladu. Vozidlo udržuje a provádí jednodušší opravy.

Heslo Řidič je v kategorii Profese

Martha Issová

kdo je to Martha Issová?

Martha Issová je známá česká herečka. Pochází z rodiny, která má k oboru velice blízko, matka je herečka Lenka Termerová a otec režisér Moric Issa. Svou hereckou dráhu začala v Divadle Na Fidlovačce. Vystupovala i v Dejvickém divadle a později se zařadila do souboru tohoto divadla. Martha Issová je známá také z televizních seriálů, např. Dobrá čtvrť nebo Hop nebo trop. K její filmografii patří například filmy Hanele nebo Tajnosti.

Slovo Martha Issová se nachází v kategorii Herectví

Sviňák

kdo je to Sviňák?

Sviňák je člověk bez jakékoliv morálky, jemuž scházejí zásady. Není mu cizí jakékoliv špatné chování vůči ostatním, neštítí se prakticky ničeho. Klidně bude lhát, podvádět, dělat podrazy apod. a to všechno jen proto, aby dosáhl svých cílů. Ty považují za ospravedlnitelný důvod pro svoje konání, pokud ho jsou vůbec schopni nějak hodnotit a posuzovat. Sviňáci jakožto jedinci bez morálních zábran mají tzv. hroší kůži, nic se jich nedotkne, nic s jimi nehne. Příčinou nemusí být jen zlý a špatný charakter sám o sobě, ale i různé poruchy osobnosti. Takového člověka můžeme označit za psychopata či sociopata. Ostatně páchání kriminální činnosti a její recidiva u sviňáka nijak nepřekvapí. Náprava je v případě takových jedinců obtížná až nemožná.

Text Sviňák je v kategorii Hanlivé

Mešuge

kdo je to Mešuge?

Mešuge je slovo, které pochází z hebrejštiny a do slovní zásoby se dostalo přes nespisovné výrazy v němčině. Původně se jednalo o osobu, která se nějakým způsobem provinila nebo mýlila. Mešuge je nyní takový člověk, který se chová bláznivě, potrhle, vzbuzuje dojem vyšinutého nebo duševně nemocného člověka.

Text Mešuge je v kategorii Hanlivé

Pokrytec

kdo je to Pokrytec?

Pokrytec je člověk, který je neupřímný, prolhaný, přetvařuje se a takto jedná proto, že z toho má nějaký prospěch. Výčitkami svědomí se pokrytci většinou netrápí. Pro pokrytce je typické falešné a úlisné vystupování, často nechybí ani zcela účelové pochlebování, lichocení a vtírání se do něčí přízně. Pokrytec bývá často zároveň člověkem, jakého označujeme pojmem patolízal. Názory a výroky pokrytců nelze brát vážně, občas ani neváhají někoho podrazit, jen aby oni sami "vypadali dobře" a vyšli ze situace jako domnělí vítězové. Je nasnadě, že takové vítězství je často za cenu obětí, tzv. Pyrrhovo. Okolí pokrytce prohlédne, příště si dá pozor a on se svými způsoby a praktikami jen těžko znovu uspěje.

Slovo Pokrytec se nachází v kategorii Vlastnosti

Podlejzák

kdo je to Podlejzák?

Podlejzák je člověk, který se zoufalé snaží upoutat na sebe něčí pozornost a získat si tak přízeň a náklonnost. Toto označení se používá nejvíce mezi dětmi a mládeží s poukazem na neoblíbeného člena sociání skupiny (třídy, oddílu, party kamarádů). Podlejzákem všichni opovrhují, protože jeho způsoby chování a jednání jsou jednoduše nedůstojné. Podlejzák se někdy dopustí i vyslovených špatností, jenom aby získal obdiv ostatních. Je to ale svým způsobem začarovaný kruh - čím urputněji se podlejzák snaží, tím více jím ostatní opovrhují a výjimečné není ani to, že ho ponoukají k dalším nepředloženostem jen pro svou vlastní zvrhlou zábavu.

Slovo Podlejzák se nachází v kategorii Hanlivé

Zjev

kdo je to Zjev?

Zjev je sice mírná nadávka, avšak to, co označuje, je dost nelichotivé: tímto slovem máme na mysli někoho, jehož vzhled vybočuje z obvyklých měřítek. V tomto případě se nebude jednat o někoho, kdo je zanedbaný (to by byl např. šupák), ale o někoho, kdo se chce záměrně vizuálně odlišovat. Většina lidí se módou nijak zvlášť nezabývá a nosí takové oblečení, které je jim pohodlné, často tedy džíny a sportovní oděv. Pro některé ženy jsou módní trendy velmi důležité a holdují jim, což také nevyvolá velkou pozornost. Pak jsou tu ale různé subkultury jako např. vyznavači stylů gothic nebo emo, tedy hlavně mladí lidé. Jejich komunita je jasně identifikovatelná právě podle typické černé barvy, stylu oblékání, účesů, případně piercingu nebo jiných okras (např. tetování). Někdo to vnímá jako běžné, ale spíše střední a starší generace má konzervativnější náhled na věc a může tyto lidi označit jako zjevy. Samostatnou kapitolou jsou pak starší dámy posedlé touhou vypadat mladě. Jestliže se jim to vymkne z rukou, efekt je naprosto opačný a označení zjev či kreatura je pro ně zcela namístě.

Heslo Zjev je v kategorii Hanlivé

Spejbl

kdo je to Spejbl?

Spejbl je loutka, otec známého Hurvínka. Jeho postavu navrhl loutkář J. Skupa a vyřezal ji v roce 1919 řezbář K. Nosek. Postava Spejbla je oblečena do černého fraku a nosí bílé rukavice. Typické jsou velké dřeváky. Ze začátku byl Spejbl značně nevrlý a zaostalý typ člověka, který se prezentuje jako všeznalec. Později se postava měnila a získala pozitivnější vlastnosti. Spejbl má loudavou chůzi, většinou se pohybuje se svěšenou hlavou a táhne za sebou šosy fraku.

Text Spejbl je v kategorii Fikce

Svatoušek

kdo je to Svatoušek?

Svatoušek je pojmenování takového člověka, který se tváří jako ctnostná a vrcholně čestná osoba pevných morálních zásad. V soukromí se však často chová přesně opačným způsobem. Svatoušek navíc často kritizuje ostatní lidi a vyžívá se ve zdůrazňování jejich nedostatků a prohřešků, zvláště pokud je může srovnávat sám se sebou a svou bezchybností a zdánlivě ctnostným způsobem života.

Slovo Svatoušek se nachází v kategorii Vlastnosti


Klíčová slova: etymologie, Emoce, význam, slovník, Lobbizmus, popis, pojem, biografie, význam pojmu, Gmail, informace, termín, přesný výraz, definice, Hypotonický nápoj, wiki, Zemská osa, co to je, životopis, heslo, lidé, význam slova, popis, vysvětlení, formulace, synonymum, osobnosti, Denotace, Afebrilní

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 20. října 2021        Tip na úterý 19. října 2021
Tip na pondělí 18. října 2021        Tip na neděli 17. října 2021
Tip na sobotu 16. října 2021        Tip na pátek 15. října 2021
Tip na čtvrtek 14. října 2021        Tip na středu 13. října 2021
Tip na úterý 12. října 2021        Tip na pondělí 11. října 2021
Tip na neděli 10. října 2021        Tip na sobotu 9. října 2021
Tip na pátek 8. října 2021        Tip na čtvrtek 7. října 2021