Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na neděli 12. září 2021

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Koudel

Pojem, výraz, heslo, co je to Koudel?

Koudel je termín pro vlákna, vzniklá při zpracování surovin pro předení. Jedná se o odpad z rostlin, většinou konopí, lnu nebo juty. I koudel je náročná na přípravu, musí projít procesem mykání a česání. Jednodušší je pak předení, které probíhá jako za sucha. Koudel má široké využití - používá se při výrobě celulózy, do pojených hmot, na těsnění, izolace, geotextilie, pro výrobu některých druhů příze a provazů a dalších produktů.

Výraz Koudel patří do kategorie Materiály

Indiánská rýže

Pojem, výraz, heslo, co je to Indiánská rýže?

Indiánská rýže čili divoká rýže není ve skutečnosti rýží, ale semeny vodní trávy Zizania aquatica, která roste v mělkých vodách. Byla základní složkou potravy indiánů, kteří žili na hranici Ameriky a Kanady v oblasti jezer. Je oblíbená především pro příznivý vliv na zdraví a dietní účinky. Pro vylepšení chuti se však míchá s dalšími druhy rýží, takže se připravuje stejně, jako jiné druhy.

Termín Indiánská rýže se nachází v sekci Jídlo

Indemnita

Pojem, výraz, heslo, co je to Indemnita?

Indemnita (někdy také zvaná materiální imunita) se vztahuje podle zákonů České republiky na poslance a senátory. Znamená to, že nejsou trestně odpovědní za svoje projevy a hlasování ve sněmovně a v senátu.

Výraz Indemnita patří do sekce Právo

ROFL

Pojem, výraz, heslo, co je to ROFL?

ROFL je zkratka vytvořená z anglických slov Rolling On the Floor Laughing, neboli válím se po podlaze smíchy. Jde o slovní vyjádření pocitu, reakce na určitou událost, vzkaz nebo vyjádření. Zkratka ROFL je nejčastěji využívaná v diskuzích na internetu a konkrétně znamená smích či pobavení. Nahrazuje emotikony, lze ji použít i v méně formálním i neformálním písemném styku obchodního i osobního charakteru a mailové komunikaci.

Výraz ROFL je v kategorii Zkratky

ZPS

Pojem, výraz, heslo, co je to ZPS?

ZPS je zkratka sousloví změněná pracovní schopnost. Je to termín týkající se osob s nějakým postižením, nejčastěji tělesným. Dle zákona je ZPS občan, který má pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav podstatně omezenou možnost pracovního uplatnění, popřípadě přípravy k pracovnímu uplatnění. Existují pracovní pozice určené speciálně pro handicapované jedince, ale je jich stále nedostatek navzdory snahám státu podporovat jejich vznik např. daňovým zvýhodněním takového zaměstnavatele. Na základě zákona 435/ 2004 Sb platného od 1.10. 2004 došlo ke změně terminologie. Nyní se místo "občana se změněnou pracovní schopností" používá označení "fyzická osoba se zdravotním postižením" (OZP).

Termín ZPS se nachází v kategorii Zkratky

Vertigo

Pojem, výraz, heslo, co je to Vertigo?

Vertigo je označení pro porušení rovnováhy, závrať. Dříve se tento stav označoval také jako motolice. Postižený pociťuje nevolnost, točí se mu hlava, je nejistý, vrávorá a má pocit, že se jeho tělo točí vzhledem k ostatním předmětům nebo že se pohybují tyto předměty. Pokud by člověk těmito stavy trpěl bez viditelné příčiny, může se jednat o náznak onemocnění, proto je u vertiga důležité včas určit diagnózu.

Výraz Vertigo patří do sekce Lékařství

Prognóza

Pojem, výraz, heslo, co je to Prognóza?

Prognóza je pojem z řečtiny, kde označuje to, co je ještě před poznáním. Jedná se tedy o určitou předpověď, která má vědecké základy a opírá se o systematický průzkum. Prognóza může být subjektivní - využívá subjektivních metod, nebo objektivní – jejím základem je statistika a matematika. Prognóza musí mít určité znaky a vlastností, kterými se liší od pouhé výpovědi o budoucím dění. K nim patří charakteristika spolehlivosti, vztah k určitému období, organizovaná činnost vedoucí k výsledku, podmínky realizace, možnost případných změn.

Heslo Prognóza je v sekci Věda

Adherence

Pojem, výraz, heslo, co je to Adherence?

Adherence je přístup pacienta k léčbě, kdy se pacient řídí radami zdravotníků a snaží se dozvědět více o svém onemocnění, chová se aktivně a ptá se. Tím se zvyšuje účinnost léků i terapie. Adherence je jednou z podmínek úspěšného léčení. Lze ji zvyšovat motivací pacientů, řádným poučení o nutnosti dodržovat stanovený léčebný režim a objasněním případných následků neadherentního chování pacienta.

Výraz Adherence se nachází v kategorii Lékařství

HPP

Pojem, výraz, heslo, co je to HPP?

HPP je zkratka s více významy. Vyskytuje se v oblasti techniky a počítačů, ale nejužívanější je v oboru práva, kde HPP znamená hlavní pracovní poměr. Kromě hlavního pracovního poměru existoval i vedlejší pracovní poměr, od r. 2006 se pracovní poměry takto nedělí. U pracovního poměru se sjednává výše pracovního úvazku, který vymezuje týdenní pracovní dobu zaměstnance – tedy plný pracovní úvazek. S pojmem hlavní pracovní poměr se však ještě stále lze setkat.

Výraz HPP je v kategorii Zkratky

Brak

Pojem, výraz, heslo, co je to Brak?

Brak je označení pro takovou literaturu, která nesplňuje nároky kladené na tzv. vysokou literaturu. Samotný výraz vychází z německého pojmenování pro produkty s vadami, které jsou určeny k likvidaci. K hanlivému označení literárních žánrů se slovo brak používá až od 19. století. Patří sem například přehnaně krvavé romány, některé detektivky, červená knihovna, kovbojky a podobně. Někdy se brak označuje také jako ne-literatura.

Heslo Brak je v kategorii Literatura


Klíčová slova: co to je, vysvětlení, Koudel, přesný význam, pojem, wiki, synonymum, heslo, definice, odborné názvosloví, význam slova, význam, názvosloví, ROFL, význam pojmu, Indemnita, formulace, ZPS, popis, Brak, odborný výraz, slovník, slovo, HPP, popis, Indiánská rýže, Adherence, přesný výraz, co znamená

Výběr pojmů, slov, hesel, termínů, výrazů, osobností

Angiolog

kdo je to Angiolog?

Angiolog je lékař, který se specializuje na léčbu a diagnostiku onemocnění cév.

Text Angiolog je v kategorii Lékařství

Obchodní asistent

kdo je to Obchodní asistent?

Obchodní asistent je člověk, jehož úkolem ve firmě je zajistit některé činnosti obchodního oddělení. Podporuje obchodníky po stránce administrativně organizační. Zodpovídá za přípravu podkladů, na jejichž základě probíhají obchodní jednání, uzavírají se smlouvy a posléze se provádějí zakázky. Stará se o jejich evidenci a kontroluje jejich plnění. Obchodní asistent jedná se zákazníky i orgány veřejné a státní správy, např. celníky, finančním úřadem a podobně. Stará se také o zajištění dokumentace ro vymáhání případných pohledávek.

Text Obchodní asistent je v kategorii Profese

Reese Witherspoon

kdo je to Reese Witherspoon?

Reese Witherspoon či Laure Jeanne Reese Witherspoon je významná herečka a producentka. S hereckou kariérou začala již v dětství rolí ve snímku V měsíčním svitu. Známou se stala jako Pravá blondýnka, úspěšná byla i pokračování této komedie. Oscara získala za roli ve folmu Walk the Line. I další filmy byly pro herečku úspěšné- Tohle je válka!, Divočina, Voda pro slony, Odvlečen, Penelope a další. Reese Witherspoon je majitelkou produkční společnosti Type A Films a patří k nejlépe placeným herečkám Hollywoodu a má svou hvězdu na chodníku slávy. Významně se angažuje také v charitativních projektech.

Slovo Reese Witherspoon je v sekci Herectví

Bohumil Kartous

kdo je to Bohumil Kartous?

Bohumil Kartous je český mediální teoretik a expert na problematiku vzdělávání. Je absolventem Pedagogické fakulty a také Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Obhajobu disertační práce vykonal na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Své články píše pro řadu médií a pro Britské listy, kde působí také jako editor. Pracuje také jako vedoucí komunikace společnosti EDUin. Bohumil Kartous se věnuje řadě projektů, které pomáhá uvést do chodu, například Eduspace a další.

Text Bohumil Kartous patří do sekce Novináři

Hydrolog

kdo je to Hydrolog?

Hydrolog je odborník, který se zabývá hydrologií. Zkoumá tedy vodu v nejrůznějších skupenstvích a útvarech a zaměřuje se na procesy, které s vodou a jejím rozšířením a pohyby souvisí. Jde tedy o studium hydrosféry. Hydrolog se může specializovat na některou z jejích složek – koloběh vody, vodní hospodářství, vodní zdroje a další. Zaměstnává ho většinou vodohospodářství, ochrana přírody, geografie a podobně.

Text Hydrolog je v kategorii Věda

Druh

kdo je to Druh?

Slovem "druh" se označuje muž, který žije v partnerském vztahu, avšak neuzavřel se svou partnerkou nebo partnerem sňatek ani registrované partnerství. Výraz "druh" se dnes v tomto smyslu už příliš často neužívá, běžnější je synonymum "partner".

Slovo Druh je v sekci Vztahy

Mecenáš

kdo je to Mecenáš?

Mecenáš je pojmenování pro osobu, která je podporovatelem jiných osob či institucí. Podpora se uskutečňuje většinou finančně či jinak. Mecenáš za své konání neočekává žádné protislužby. Pojmenování má svůj původ v starém Římě, kde diplomat téhož jména podporoval básníky. Jeho jménem pak byli označováni podporovatelé umění a vědy. V současnosti se mecenáši vyskytují především v kultuře, vědě, charitativní činnosti a dalších oblastech.

Heslo Mecenáš se nachází v sekci Záliby

Kazišuk

kdo je to Kazišuk?

Kazišuk je osoba, která je v dané chvíli přebytečná a na obtíž, neboť brání nějaké dvojici v uskutečnění vytouženého pohlavního styku. Kazišukem může být jak malé otravné a rušivé dítě, tak například i dospělá osoba, například méně chápavý spolubydlící, jenž neví, kdy má vypadnout. Výskyt kazišuka je vždy a za všech okolností nežádoucí a obtěžující.

Heslo Kazišuk je v kategorii Hanlivé

Editor

kdo je to Editor?

Editor je pracovník, který zodpovídá za celkovou podobu, obsah a formu tištěného nebo internetového média. Totéž platí v případě rozhlasu a televize.

Text Editor patří do sekce Profese

Martin Bursík

kdo je to Martin Bursík?

Martin Bursík je politik vystupující za Stranu zelených, jejímž byl také předsedou. Ve vládě Mirka Topolánka působil jako místopředseda vlády a ministr životního prostředí. Po odchodu ze Strany zelených založil Liberálně ekologickou stranu a stal se jejím předsedou. Martin Bursík je absolventem Přírodovědecké Fakulty UK a má titul RNDr. Pracoval jako hydrolog, je vlastníkem poradenské firmy Ecoconsulting.

Heslo Martin Bursík je v kategorii Politici


Klíčová slova: co to je, Vertigo, etymologie, životopis, Koudel, informace, wiki, Brak, ZPS, Indemnita, definice, význam slova, Adherence, biografie, vysvětlení, HPP, heslo, formulace, popis, Prognóza, přesný výraz, termín, slovník, pojem, slovo, přesný význam, ROFL, popis, synonymum

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 17. září 2021        Tip na čtvrtek 16. září 2021
Tip na středu 15. září 2021        Tip na úterý 14. září 2021
Tip na pondělí 13. září 2021        Tip na neděli 12. září 2021
Tip na sobotu 11. září 2021        Tip na pátek 10. září 2021
Tip na čtvrtek 9. září 2021        Tip na středu 8. září 2021
Tip na úterý 7. září 2021        Tip na pondělí 6. září 2021
Tip na neděli 5. září 2021        Tip na sobotu 4. září 2021