Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na úterý 7. září 2021

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Lučavka královská

Pojem, výraz, heslo, co je to Lučavka královská?

Lučavka královská je směs kyseliny dusičné a chlorovodíkové (v poměru 1:3). Nazývá se také královská voda. Používá se k testování zlata a dalších vzácných kovů jako je stříbro, platina, iridium, tantal, palladium a další. Lučavka královská tyto vzácné kovy rozpouští. Jejím tvůrcem je arabský alchymista Geber, který ji použil již okolo roku 800 n.l.

Pojem Lučavka královská se nachází v kategorii Chemie

Bystřina

Pojem, výraz, heslo, co je to Bystřina?

Bystřina je jedním z druhů vodních toků, ovšem její definice nemusí být ani u hydrologů zcela jednotná. Záleží také na tradicích a místních zvyklostech. Jako bystřina se obvykle označuje malý vodní tok, který má proměnlivý sklon dna, velký spád a minimum nebo žádné zákruty. Její vodnost je nepravidelná, stav vody kolísá v závislosti na srážkách.

Heslo Bystřina se nachází v kategorii Příroda

Windsurfing

Pojem, výraz, heslo, co je to Windsurfing?

Windsurfing je druh sportu, při kterém se člověk pohybuje po vodní hladině na dlouhém prkně s plachtou pomocí síly větru. Prkno bývá dlouhé od dvou do čtyř metrů. Stěžeň s plachtou je k prknu připevněn ohebným kloubem, takže jezdec mlže směr plavby ovlivňovat. Když se prkno dostane do kluzu, může být řízeno jen nakláněním. Slovo windsurfing se někdy používá i jako pojmenování pro celé vybavení.

Heslo Windsurfing je v kategorii Sport

Taurin

Pojem, výraz, heslo, co je to Taurin?

Taurin je jednou ze složek žluči. Jedná se o organickou kyselinu. Přidává se do krmiva pro kočky (je to nezbytná látka, kterou kočky samy nedokáží syntetizovat) a využívá se jako častá přísada do energetických nápojů.

Heslo Taurin se nachází v sekci Chemie

Trilogie

Pojem, výraz, heslo, co je to Trilogie?

Trilogie je druh uměleckého díla, které má tři samostatné části. Většinou se jedná o tvorbu literární. Jednotlivé části spolu souvisejí buď motivem, látkou či problémem, o který se jedná a který jimi prolíná. Trilogie byla v antice souborem tří tragédií. S nimi soutěžili básníci v rámci Dionýsových slavností, konaných v Athénách. Trilogie bývá často zaměňována za dílo, které má tři části, ovšem tvoří jeden celek. To není typické pouze pro literaturu, ale i pro výtvarné umění, kde se takové dílo nazývá triptych.

Heslo Trilogie se nachází v kategorii Literatura

Personifikace

Pojem, výraz, heslo, co je to Personifikace?

V literatuře se můžete setkat se situací, kdy neživé předměty nebo nižší organismy využívají lidské vlastnosti a schopnosti. Jedná se o druh metafory s názvem personifikace. Některé vlastnosti však mohou být reálně dány a využívají se v rámci personifikace. Stejně tak si lze personifikaci vykládat jako zosobnění, které vychází ze subjektivních názorů.

Výraz Personifikace je v kategorii Literatura

Dynovačka

Pojem, výraz, heslo, co je to Dynovačka?

Dynovačka je synonymní výraz pro pomlázku, užívaný především v nářečích. Stejně jako pomlázka je určena k šlehání dívek a žen, což jim má zajistit zdraví, sílu, svěžest a pružnost. Dynovačka může být jak pletený svazek vrbových prutů ozdobený pentlemi nebo samotná koleda. Výslužkou za tuto činnost bývají především zdobená vejce, pentle nebo v současnosti trocha alkoholu.

Pojem Dynovačka se nachází v kategorii Kultura

Usedlost

Pojem, výraz, heslo, co je to Usedlost?

Usedlost byla původně označením sídla sedláka, tedy člověka osedlého, vlastnícího statek a držbu půdy s rozlohou přibližně 18 hektarů. Usedlost dědičně pronajímal feudální vlastník tomu, kdo ji se svou rodinou obhospodařoval. V pozdějších dobách bylo možno usedlosti vykupovat, dělit i měnit jejich charakter.

Výraz Usedlost patří do sekce Stavebnictví

Full HD

Pojem, výraz, heslo, co je to Full HD?

Full HD je anglická zkratka pro plné vysoké rozlišení – Full High Definition. Jde o nejvyšší kvalitu záznamového formátu při přenosu médií, hlavně videa. Moderní televizory a domácí kina jsou jím již běžně vybaveny a je tak možno sledovat přenosy i na velkých obrazovkách bez snížení kvality obrazu. Full HD zajišťuje ostré kontury, prokreslení i čisté a zářivé barvy. Proto jsou mnohem výraznější detaily a zvyšuje se požitek ze sledování.

Termín Full HD je v kategorii Technika

Taurin

Pojem, výraz, heslo, co je to Taurin?

Taurin je jednou ze složek žluči. Jedná se o organickou kyselinu. Přidává se do krmiva pro kočky (je to nezbytná látka, kterou kočky samy nedokáží syntetizovat) a využívá se jako častá přísada do energetických nápojů.

Výraz Taurin patří do sekce Chemie


Klíčová slova: formulace, co znamená, odborné názvosloví, definice, přesný výraz, popis, termín, význam slova, co to je, popis, slovník, synonymum, význam, přesný význam, Taurin, Full HD, Bystřina, Trilogie, Taurin, Windsurfing, wiki, Usedlost, pojem, názvosloví, slovo, Personifikace, význam pojmu, Lučavka královská, heslo

Náhodných výběr osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Úchylák

kdo je to Úchylák?

Úchylák je pejorativní označení pro člověka s takovými sexuálními touhami či představami, které jsou výrazně odlišné od toho, co je vnímáno jako normální. Úchylákem v běžném hovoru můžeme nazvat jak skutečného sexuálního devianta, jež by naplněním svých erotických představ mohl i porušit zákon, tak i člověka, jehož "libůstkou" jsou méně obvyklé záležitosti, např. sadismus, masochismus, fetišismus, tedy vše, co je obecně vnímáno a chápáno jako "úchylné", zvrhlé. Za úchyláka lze považovat i tzv. sexuálního predátora, tj. muže, který na sociálních sítích vyhledává nezletilé dívky a pomocí manipulace či nátlaku nebo dokonce vydírání je nutí, aby mu posílaly své nahé fotografie. Takový jedinec nemusí při sexuologickém vyšetření vykázat žádnou deviaci a jeho okolí nemusí o jeho činech vůbec nic tušit. O to víc jsou sexuální predátoři nebezpečnější. Na tento problém výrazně poukázal dokument V síti. Jedinou ochranou je důkladné poučení mladistvých o možných rizicích spojených s používáním internetu a sociálních sítí.

Slovo Úchylák je v sekci Hanlivé

Jackie Chan

kdo je to Jackie Chan?

Johny Depp Je oblíbený americký herec, nositel mnoha ocení (např.Zlatý glóbus) a jeden z vlastníků hvězdy na Hollywoodském chodníku slávy. Věnuje se i hudbě, je výborným hráčem na kytaru. Svou filmovou kariéru začínal v televizních seriálech, později se prosadil i ve filmu. K jeho nejznámějším snímkům patří Piráti z Karibiku, Střihoruký Edward, Ospalá díra, Karlík a továrna na čokoládu a další.

Slovo Jackie Chan se nachází v kategorii Herectví

Pošahanec

kdo je to Pošahanec?

Pošahanec je hanlivé označení pro člověka mdlého rozumu a podivného chování, popřípadě člověka s neobvyklými zájmy nebo velmi zvláštním jednáním, které se již vymyká obvyklým normám. Jinak je také pošahanec nazýván magorem, idiotem, pomatencem a dalšími vulgárními výrazy. Takto pojmenován může být člověk jakéhokoli věku.

Slovo Pošahanec se nachází v kategorii Hanlivé

IT analytik

kdo je to IT analytik?

IT analytik je absolvent vysokoškolského studia v magisterském studijním programu. Jeho úkolem je analýza požadavků podle probíhajících procesů a dalších potřeb. Na základě této analýzy pak vznikají schématické diagramy informačních systémů jako celku nebo jednotlivých částí. Soustředí se nejen na technickou stránku věci, ale také na jednotlivé funkce a provedení v rámci platné legislativy. IT analytik spolupracuje s projektovými týmy, pro které vytváří technickou dokumentaci s definicemi rozhraní, datových struktur a sestavuje výkonnostní testy.

Heslo IT analytik se nachází v sekci Profese

Afrodita

kdo je to Afrodita?

Afrodita byla ve starověkém Řecku bohyní lásky a krásy. Bývala často zobrazována nahá, jen se šperky. Byla manželkou ošklivého, kulhajícího boha kovářů Héfaista. Podle antické tradice měla několik potomků a zdaleka ne všechny zplodil její manžel. Po ovládnutí Řecka Římané Afroditu přijali za své božstvo, ale dali jí nové jméno - Venuše. Po římských bozích mají svá jména planety sluneční soustavy.

Slovo Afrodita je v sekci Mytologie

Skeptik

kdo je to Skeptik?

Skeptik by mohl být označen jako pochybovač. Jedná se o člověka, který vše posuzuje velice kriticky, nedůvěřuje ničemu nebo nějaké skupině poznatků a je přesvědčený o nemožnosti poznat pravdu. Skeptici se dělí na přívržence různých směrů skepticizmu – filozofického, vědeckého, náboženského nebo tzv. pseudoskepticizmu. Filozofický skeptik prosazuje nutnost neustálého prověřování poznání, žádnou pravdu nepovažuje za definitivní. Vědecky zaměřený skeptik odmítá uznat takovou skutečnost, která není prokázána vědecky, a pokud není vědecká, automaticky ji odmítá. Náboženský skeptik pochybuje o některých součástech víry, přičemž sám může být věřícím. Pseudoskeptik je negativní, některé závěry předjímá, takže není skutečným skeptikem.

Slovo Skeptik je v sekci Vlastnosti

Bohuslav Martinů

kdo je to Bohuslav Martinů?

Bohuslav Martinů byl český komponista, světoznámý představitel hudební moderny. Jeho díla se postupně inspirovala různými moderními směry jako impresionizmus, neoklasicizmus nebo jazz. Nakonec si vytvořil svůj vlastní styl. Jako student pražské konzervatoře se věnoval hře na klavír, housle a varhany. Později byl houslistou České filharmonie, ale stále studoval hudební skladbu. Po důkladné přípravě se Bohuslav Martinů stal žákem Josefa Suka. Po celou dobu i tvořil. Byl výrazně ovlivněn pobytem ve Francii a USA. Jeho symfonie, opery a orchestry jsou hrány po celém světě.

Text Bohuslav Martinů je v kategorii Hudba

Petr Hannig

kdo je to Petr Hannig?

Petr Hannig je zpěvák, vydavatel, producent, skladatel a politik. Několikrát neúspěšně kandidoval do Senátu, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i Evropského parlamentu za svou Stranu zdravého rozumu. Je také jedním z kandidátů na pozici prezidenta republiky ve volbách 2018. Před vstupem do politiky byl také úspěšným skladatelem, rozhlasovým redaktorem. Petr Hannig sám vystupoval s vlastní skupinou Maximum. Vyhledával nové talenty a mnohým z dnešních populárních zpěváků tato spolupráce pomohla k úspěchu. Je autorem většího počtu dodnes oblíbených hitů.

Heslo Petr Hannig se nachází v sekci Politici

Nindža

kdo je to Nindža?

Nindža je označení osob se speciálním výcvikem. Pochází z Japonska, přibližně z 6. století. Jednalo se o mistry v bojovém umění a dalších dovednostech. Nindžům byly často připisovány velmi zvláštní schopnosti, jako například rychlost, nenápadnost, velká síla a úder rukou, dlouhé skoky a schopnost udržet rovnováhu za každých okolností, technika skrývání, ovládání živlů. Bojovníkům se často přisuzují také obleky černé barvy, nosili však oblečení zbarvené podle prostředí, ve kterém se pohybovali. Typické pro ně byly i speciální zbraně.

Text Nindža je v kategorii Historie

Šlapka

kdo je to Šlapka?

Šlapka je hanlivé označení prostitutky, tedy ženy, která poskytuje sex za peníze. Vyskytuje se většinou na ulici, odtud název šlapka – šlapat chodník. Na klientelu nebývá náročná, své zákazníky si příliš nevybírá. Šlapka většinou mívá ochránce – pasáka, který dbá na její bezpečnost a odebírá jí velkou část zisku.

Text Šlapka je v kategorii Hanlivé


Klíčová slova: formulace, co znamená, definice, Windsurfing, osobnosti, informace, Taurin, Bystřina, význam slova, co to je, Dynovačka, slovník, Taurin, Usedlost, životopis, přesný výraz, slovo, popis, popis, vysvětlení, heslo, wiki, synonymum, Lučavka královská, biografie, pojem, význam, přesný význam, Full HD

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 17. září 2021        Tip na čtvrtek 16. září 2021
Tip na středu 15. září 2021        Tip na úterý 14. září 2021
Tip na pondělí 13. září 2021        Tip na neděli 12. září 2021
Tip na sobotu 11. září 2021        Tip na pátek 10. září 2021
Tip na čtvrtek 9. září 2021        Tip na středu 8. září 2021
Tip na úterý 7. září 2021        Tip na pondělí 6. září 2021
Tip na neděli 5. září 2021        Tip na sobotu 4. září 2021