Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na neděli 5. září 2021

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Ocílka

Pojem, výraz, heslo, co je to Ocílka?

Ocílka je nástroj vyrobený z uhlíkatého železa. Ocílkou byla nazývána křesadla různého tvaru, vyrobená právě z tohoto materiálu. Dnes je pod pojmem ocílka známější tyčka s rukojetí, sloužící k ostření nožů tahem po jemně vroubkovaném povrchu ocílky. Ocílky mohou být kulaté nebo oválné. Oválné ocílky jsou oblíbenější, protože nůž se ocílky dotkne větší plochou a je naostřený rychleji. Důležitá je délka ocílky – ocílka by měla být delší než ostřený nůž.

Heslo Ocílka patří do kategorie Nástroje

MDŽ

Pojem, výraz, heslo, co je to MDŽ?

MDŽ je zkratka pro Mezinárodní den žen. Slaví se každým rokem 8. března. Tento svátek je uznávaný mezinárodně, stanovila ho Organizace spojených národů v roce 1975 k oslavě výročí stávky švadlen v New Yorku roku 1908. Jde o den solidarity žen usilujících o rovnoprávnost, mír, spravedlnost a rozvoj. U nás je MDŽ od r. 2004 označen jako významný den.

Termín MDŽ je v sekci Zkratky

Občanský zákoník

Pojem, výraz, heslo, co je to Občanský zákoník?

Občanský zákoník je zákonná úprava hmotného soukromého práva v určitém státě. V různých zemích má občanský zákoník odlišný obsah. Buď se zabývá celým hmotným soukromým právem, nebo jen jeho některými částmi a další části pak upravují samostatné zákony. U nás se občanský zákoník zabývá občanským právem v pěti částech rozdělených do sedmnácti hlav. Má obecnou část a vymezení dalších různých práv, jako je věcné právo, dědické právo a mnoho dalších.

Heslo Občanský zákoník se nachází v kategorii Právo

Haka

Pojem, výraz, heslo, co je to Haka?

Haka je v původním významu tradičním tancem Maorů. Jedná se o bojový hromadný tanec, který tančili bojovníci před nastávající bitvou. Tanečníci při něm pokřikují, vydávají různé zvuky, gestikulují a podupávají a dělají různé grimasy. Cílem tance bylo zastrašit nepřítele a povzbudit bojového ducha bojovníků. Bojová haka může být předváděna beze zbraní nebo se zbraněmi. V současnosti využívá tento tanec ragbyový tým Nového Zélandu nebo Samoa. Využívají haku jako psychickou přípravu před bojem. Cílem je koncentrace a bojová nálada, současně se pobaví i diváci.

Pojem Haka je v kategorii Kultura

Vízum

Pojem, výraz, heslo, co je to Vízum?

Vízum je název pro povolení, týkající se vstupu nebo opuštění země na určité období. Jedná se o území státu, který vízum vydal. Pro vydání víza je někdy nutné uvést i důvod pro pobyt. Podoba víz může být různá, nejčastěji se jedná o razítko nebo formulář umístěný do cestovního pasu. Vízum existuje i v podobě samostatné listiny. Víza jsou krátkodobá nebo dlouhodobá, pro některé státy je potřeba vízum i pro transit.

Výraz Vízum patří do kategorie Cestování

Exodus

Pojem, výraz, heslo, co je to Exodus?

Exodus je kniha Starého zákona, která popisuje okolnosti a samotný odchod Izraelitů z oblasti Egypta a jejich cestu po poušti až do země zaslíbené. Bývá také nazývána jako 2. kniha Mojžíšova. Exodus má dvě hlavní části. První se zabývá důvody odchodu Izraelitů z Egypta a počátkem pouti, v části druhé je hlavním obsahem pobyt u hory Sinaj a zákony, které zde izraelský lid obdržel prostřednictvím Mojžíše z rukou Božích. Za samotného autora Exodu je považován právě Mojžíš.

Heslo Exodus se nachází v kategorii Náboženství

Krepdešín

Pojem, výraz, heslo, co je to Krepdešín?

Krepdešín bylo původní označení pro tkaninu z přírodního hedvábí. Název pochází z francouzštiny – Crepe de Chine. Krepdešín je druhem polokrepu a v dnešní době se používají jeho varianty kombinované z mikrovláken a přízí z umělého hedvábí v hladkém i tvarovaném provedení. Vznikne tak krepdešín vlastnostmi podobný saténu (splývavý a hladký). Jeho povrch je však matnější a jeho struktura je zrnitější. Protože je nošení krepdešínu příjemné, je jeho využití značně široké – vyrábí se z něj jak spodní prádlo, tak šaty, halenky nebo šály.

Termín Krepdešín je v sekci Materiály

After party

Pojem, výraz, heslo, co je to After party?

After party je označení pro určité setkání nebo sešlost, které se konají po nějaké větší, většinou kulturní akci. Vstup bývá obvykle zdarma nebo je vstupné zahrnuto do ceny vstupenky na hlavní akci. Na after party panuje poměrně nevázaná a hlučná zábava, party se často protáhne až do ranních hodin. After party se konají například po koncertech hudebních skupin, ale nemusí vždy jít jen o kulturní akce.

Heslo After party se nachází v sekci Kultura

Nepotismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Nepotismus?

Nepotismus je určitou formou protekce. Jde o obsazování výhodných funkcí, při kterém se upřednostňují příbuzní nebo jinak spřátelené osoby, i když jsou k dispozici kvalifikovanější a vhodnější kandidáti. Nepotismus je častým jevem v politice, státních organizacích, v různých institucích a na univerzitách. Pojem se používá přibližně od 15. století, kdy papeži obsazovali pomocí svých pravomocí významná místa svými synovci a příbuznými, například levobočky a dalšími osobami v blízkém příbuzenském vztahu. Doložen je i z období starověku, kdy byl snahou zajistit potomstvu i příbuzenstvu ty nejlepší podmínky. Je typický pro mafii a zločinecké organizace.

Termín Nepotismus patří do sekce Politika

NATO

Pojem, výraz, heslo, co je to NATO?

NATO je oficiální zkratkou North Atlantic Treaty Organization, což v překladu znamená Severoatlantická aliance. Jedná se o euroatlantickou vojenskou úmluvu o spolupráci. NATO bylo založeno 4. dubna 1949 a jeho sídlem je belgické město Brusel. NATO má v současné době 28 členů, včetně České republiky a Slovenska. Mezi nejvýznamnější akce, na níž se podílelo NATO, patří válka v Bosně a Hercegovině, válka v Kosovu, operace v Afghánistánu nebo intervence v Libii.

Heslo NATO je v sekci Politika


Klíčová slova: synonymum, Nepotismus, Občanský zákoník, popis, přesný význam, definice, odborné názvosloví, význam slova, NATO, význam, co znamená, informace, termín, přesný výraz, heslo, After party, pojem, wiki, Vízum, MDŽ, slovo, slovník, odborný výraz, Exodus, význam pojmu, co to je, názvosloví, Krepdešín, formulace

Často žádané pojmy, osoby, výrazy, osobnosti, odborné termíny a slova

Matěj Stropnický

kdo je to Matěj Stropnický?

Matěj Stropnický, herec a novinář, je také známý českým politikem. Působí jako pražský zastupitel, vykonával i funkci místostarosty a náměstka primátorky. Byl také místopředsedou Strany zelených. Je častým kritikem a oponentem a snaží se navrhovat neobvyklá politická řešení. Matěj Stropnický má umělecké rodinné zázemí – jeho matkou je scénáristka Lucie Stropnická, otcem Martin Stropnický, herec, politik, diplomat a ministr obrany. Část života strávil v zahraničí, kde také studoval. Je absolventem žurnalistiky a mezinárodních a mediálních studií. Z jeho filmové kariéry patří k nejvýznamnějším rolím Vilém ve filmové adaptaci Máchova Máje nebo Don Gaspar v seriálu Borgia.

Heslo Matěj Stropnický se nachází v sekci Herectví

Pozér

kdo je to Pozér?

Pozér je osoba, která zaujímá určité pózy. Cílem jeho konání je předvést se neobvyklým způsobem a upoutat pozornost, ovšem činnostmi nebo vlastnostmi, které mu skutečně vlastní nejsou. Pozér vystupuje většinou strojeně, předvádí, jak je důležitý, chce zaujmout své okolí tím, že předstírá např. vyšší vzdělání, zájmy, záliby, které doopravdy nemá.

Heslo Pozér se nachází v sekci Vlastnosti

Mezzosopranistka

kdo je to Mezzosopranistka?

Mezzosopranistka je zpěvačka mající středně vysoký hlas, mezzosoprán.

Text Mezzosopranistka patří do sekce Hudba

Shakira

kdo je to Shakira?

Shakira, celým jménem Shakira Isabel Mebarak Ripoll, je zpěvačka kolumbijské národnosti, textařka, skladatelka, producentka, modelka a choreografka. Její první alba ve španělštině byla sice úspěšná, ale větší popularitu si získala písněmi v angličtině v albu Laundry Service s prodejem v počtu více než 20 milionů kusů. Dobře byla přijata také její další alba. Shakira působí i jako herečka a věnuje se charitativní práci.

Slovo Shakira je v sekci Hudba

Leoš Janáček

kdo je to Leoš Janáček?

Leoš Janáček byl hudební skladatel. Komponoval klasickou hudbu a dosáhl světové proslulosti. Obvykle bývá řazen k autorům tzv. české moderny, má však svůj vlastní méně obvyklý styl. Jeho melodie jsou inspirovány lidovými hudebními motivy různých oblastí Moravy, především lašskými a slováckými. Světový věhlas mají především jeho opery, například Její pastorkyňa. Leoš Janáček je také autorem velkých orchestrálně vokálních děl, symfonických básní i komorních skladeb.

Heslo Leoš Janáček je v kategorii Hudba

Skrblík

kdo je to Skrblík?

Skrblík čili lakomec je přehnaně šetrný člověk, který raději bude sám žít v chudobě, jen aby nemusel vydat nějaké peníze. Finance šetří a střádá, stejným způsobem přistupuje k výdajům svých blízkých a nutí je k přehnané šetrnosti. Pokud má skrblík možnost získat další peníze, je ochoten uchýlit se i k nečestným praktikám. Často se bojí uložit své peníze u finančních institucí a schovává je doma, aby je mohl vidět a kontrolovat je.

Text Skrblík patří do sekce Vlastnosti

Lužičký Srb

kdo je to Lužičký Srb?

Lužický Srb je příslušník západoslovanského národa, žijícího na jihovýchodě Německa v oblasti jménem Lužice. Jde o původní slovanské obyvatelstvo této části země, které bylo germanizováno. Lužičtí Srbové tvoří národnostní menšinu. Jsou buď hornolužičtí nebo dolnolužičtí. Mají své dva spisovné jazyky, hornolužickou srbštinu a dolnolužickou srbštinu.

Heslo Lužičký Srb se nachází v sekci Národnost

Správce daně

kdo je to Správce daně?

Správcem daně je nejčastěji finanční či celní úřad. Správce daně má na starosti vyměření a výběr daní od daňových subjektů (např. firem). Vybrané peníze tvoří část příjmů státního rozpočtu.

Heslo Správce daně se nachází v sekci Státní správa

Jiří Grossmann

kdo je to Jiří Grossmann?

Jiří Grossmann patřil k našim nejznámějším komikům, textařům, zpěvákům, instrumentalistům, divadelním autorům a humoristům. Po předčasném ukončení studia se věnoval hudbě. Při vystoupeních se spřátelil s Miloslavem Šimkem a z jejich spolupráce vznikly humorné povídky. Po nástupu do divadla Semafor (1968) vystupovali společně s pořadem Návštěvní dny. Jejich úspěšnou spolupráci ukončila smrt Jiřího Grossmanna, když prohrál v boji s Hodgkinovou chorobou. Hry, vystoupení nebo povídky Šimka a Grossmanna se stále hrají a vydávají a baví již další generace.

Heslo Jiří Grossmann se nachází v sekci Hudba

Katy Perry

kdo je to Katy Perry?

Kate Perry, vlastním jménem Katherine Elizabeth Hudson, je americká umělkyně – zpěvačka, textařka a hudebnice. Se zpěvem začínala již v dětství, věnovala se kostelové hudbě a gospelům. Proslavila se hitem I Kissed A Girl. Velmi úspěšné byly i další písně a alba, která se umístila na čelních pozicích žebříčků populárních hitů. Kromě témat, která se zabývají sebeúctou, posilňováním sebe sama nebo některými kontroverzními názory, se Kate Perry proslavila také výstředným stylem oblékání a výborně připravenými kostýmy a inscenací představení. Kromě umění se zabývá činností v různých nadacích a působí i jako aktivistka. Má také své vlastní parfémy.

Text Katy Perry patří do sekce Hudba


Klíčová slova: NATO, slovo, heslo, Haka, životopis, Občanský zákoník, definice, význam slova, přesný výraz, After party, co znamená, lidé, MDŽ, osobnosti, Vízum, synonymum, přesný význam, Ocílka, wiki, popis, popis, pojem, slovník, termín, význam, Nepotismus, co to je, biografie, význam pojmu

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 17. září 2021        Tip na čtvrtek 16. září 2021
Tip na středu 15. září 2021        Tip na úterý 14. září 2021
Tip na pondělí 13. září 2021        Tip na neděli 12. září 2021
Tip na sobotu 11. září 2021        Tip na pátek 10. září 2021
Tip na čtvrtek 9. září 2021        Tip na středu 8. září 2021
Tip na úterý 7. září 2021        Tip na pondělí 6. září 2021
Tip na neděli 5. září 2021        Tip na sobotu 4. září 2021