Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na sobotu 4. září 2021

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Nádivka

Pojem, výraz, heslo, co je to Nádivka?

Nádivka je směs používaná k nadívání nějaké potraviny směsí jiných potravin. Jedná se o tradiční způsob přípravy pokrmů. I ty nejstarší kuchařky obsahují recepty na nejrůznější nadívanou drůbež nebo jiná zvířata. Nadívaným jídlům věnuje celou kapitolu i tradiční česká kuchařka Magdaleny Dobromily Rettigové. V minulosti se nadívala velká zvířata jinými malými zvířaty. Současná kuchyně uvádí nádivky především u drůbeže. Populární jsou například kopřivová, mandlová nebo kaštanová nádivka. Nadívání je většinou prováděno ručně, ale pro některé druhy této kuchyňské úpravy se používají i stroje. K nejznámějším druhům nádivek patří velikonoční nádivka, která se může péci v pekáči i samostatně. Ta se vyskytuje i pod názvem hlavička.

Výraz Nádivka patří do kategorie Jídlo

Dědická smlouva

Pojem, výraz, heslo, co je to Dědická smlouva?

Dědická smlouva je pojem zavedený novým občanským zákoníkem. Od závěti se liší tím, že s ní musí souhlasit obě dotčené strany, je tedy založena na principu svobodné vůle a dobrovolnosti. Se souhlasem obou stran je možno podmínky upravovat a měnit. Předpokladem dědické smlouvy je svéprávnost a zletilost. Ani zde nelze vynechat neopominutelné dědice. Smlouvu lze uzavřít pouze na tři čtvrtiny majetku. Vyžadována je forma veřejné listiny a osobní jednání při uzavření.

Pojem Dědická smlouva je v kategorii Právo

Zdravá výživa

Pojem, výraz, heslo, co je to Zdravá výživa?

Zdravá výživa je zdravý způsob stravování, tedy konzumace takových jídel, která tělu dodají to, co potřebuje, vše v dostatečném množství. Jde o bílkoviny, sacharidy, tuky, vitamíny, minerály, enzymy a další složky, vše v patřičném poměru. Zdravá výživa znamená také vyhnout se zátěžovým látkám – konzervantům, hormonům, emulgátorům, umělým barvivům a dalším nebo volit potraviny, které jich obsahují jen minimální množství. Díky zdravé výživě si člověk může zlepšit zdraví fyzické i psychické.

Pojem Zdravá výživa je v kategorii Jídlo

Oxygenoterapie

Pojem, výraz, heslo, co je to Oxygenoterapie?

Oxygenoterapie je název pro léčebnou metodu ve formě inhalace kyslíku. Kyslík je inhalován pomocí masky a pomáhá pacientům s plicním onemocněním.

Heslo Oxygenoterapie se nachází v sekci Lékařství

Evropská unie

Pojem, výraz, heslo, co je to Evropská unie?

Evropská unie je politické a ekonomické společenství zatím 27 evropských zemí. Evropská unie vznikla v roce 1993 (Maastrichtská smlouva) a pokračuje v evropském integračním procesu, který začal již v padesátých letech. Nahradila Evropské společenství a členské státy na ni přenesly některé svrchované pravomoci. Evropská unie chce dosáhnout vytvoření hospodářské a měnové unie a společného trhu. K tomu slouží volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb. Společnou politiku prosazuje Evropská unie v mnoha oblastech – zemědělství, vnější obchodní politice nebo hospodářské soutěži.

Heslo Evropská unie patří do sekce Politika

Absint

Pojem, výraz, heslo, co je to Absint?

Absint je typ alkoholického nápoje s velmi vysokým obsahem alkoholu, až 80%. Vznikl ve Francii a v 19. století byl velmi oblíbený mezi umělci. Základními surovinami pro jeho výrobu jsou fenykl, pelyněk a anýz. Pro absint je typická zelená barva. V některých evropských zemích byl zhruba před sto lety jeho prodej zakázán, neboť byl považován za zdraví škodlivý (měl mít halucinogenní účinky), což se ovšem neprokázalo. V současné době je většina těchto zákazů již zrušena.

Výraz Absint je v kategorii Nápoje

Movember

Pojem, výraz, heslo, co je to Movember?

Movember je charitativní akce zaměřená na podporu prevence mužských onemocnění, jako je např. rakovina prostaty. Probíhá v listopadu (což je prý měsíc mužské solidarity) a to tak, že se na začátku měsíce muži oholí a pak si až do jeho konce nechávají narůst knír. Po celý listopad jsou vybírány finanční prostředky. Název pochází z anglických slov "moustache" - knír a "november" - listopad.

Heslo Movember je v sekci Kultura

Výklad

Pojem, výraz, heslo, co je to Výklad?

Výklad je označení slohového útvaru, s nímž se nejčastěji setkáme v odborném stylu. Ten samozřejmě nezahrnuje pouze odborné publikace, ale i "texty na odborné téma pro laiky", tedy populárně-naučné (různé weby, časopisy atd.). Výklad by měl být dobře a přehledně řazen a strukturován, aby byl srozumitelný a jednoznačný. Objevují se v něm odborné názvy.

Výraz Výklad patří do sekce Literatura

Poslední zvonění

Pojem, výraz, heslo, co je to Poslední zvonění?

Poslední zvonění je tradice praktikovaná a udržovaná na středních školách, kdy studenti maturitního ročníku mají poslední den výuky před tzv. svatým týdnem, tj. týdnem volna určeným na přípravu k maturitní zkoušce. Tento den výuka už zpravidla neprobíhá, studenti se převlékají do kostýmů a masek a obcházejí s kasičkami třídy, často též vyrážejí do ulic měst. Kdo jim nepřispěje několika drobnými, může se dočkat nemilého překvapení v podobě pocákání nějakou nepříjemnou voňavkou, umazáním od něčeho nebo jiného naschválu. Z tohoto důvodu je lepší se těmto průvodům vyhnout, navíc vybrané peníze bývají nejčastěji utraceny za alkohol.

Výraz Poslední zvonění patří do sekce Školství

Křest

Pojem, výraz, heslo, co je to Křest?

Křest je slovo pocházející ze staré němčiny a označuje obřadní omývání vodou, které se používá v náboženství, především v křesťanství a židovském náboženství. Pro křesťany křest představuje očištění a jednotu s Kristem. Křest je také jednou ze svátostí, připomíná Jana Křtitele, který pokřtil v řece Jordán samotného Ježíše. Křest se tradičně provádí ponořením do svěcené vody, poléváním nebo kropením. Po křtu se člověk stává křesťanem a jen pokřtěný může přijímat další svátosti.

Výraz Křest patří do sekce Náboženství


Klíčová slova: Evropská unie, Křest, význam slova, definice, heslo, přesný význam, termín, Výklad, Dědická smlouva, co to je, synonymum, význam pojmu, Nádivka, názvosloví, slovo, informace, význam, odborné názvosloví, popis, Absint, popis, pojem, wiki, Oxygenoterapie, Zdravá výživa, Movember, slovník, přesný výraz, co znamená

Další osobnosti, lidé, pojmy, významy slov, hesla, výrazy

Celní deklarant

kdo je to Celní deklarant?

Celní deklarant je osoba, která pracuje s celními doklady. Ty hlavně vystavuje, kromě toho ověřuje správnost deklarovaných podání a věnuje se také kontrole toho, zda jsou dodržovány celní předpisy. K jeho práci patří i sledování zásilek. Zpracovává také návrhy komisionářských smluv a objednávky obchodních partnerů a vede k nim patřičné doklady. Celní doklady eviduje a archivuje. Vystavuje a eviduje faktury. Komunikuje s obchodními partnery a jedná s úřady veřejné správy. Celní deklarant by měl mít alespoň střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Heslo Celní deklarant je v kategorii Profese

Libor Podmol

kdo je to Libor Podmol?

Libor Podmol je český závodník ve freestyle motokrosu. Freestylu se věnuje od roku 2002, jezdí na motorce Yamaha 250. V tomto sportovním odvětví se řadí ke světové špičce. K jeho největším úspěchům patří mistr světa z roku 2010, vicemistr světa v letech 2006, 2007, 2008, 2012 a vítěz v X-Games v roce 2013 a 2016. Libor Podmol předvádí i kaskadérské a exhibiční kousky, kdy často dochází k poranění. Musel překonat i vážnější zranění, od zlomeného kotníku přes zlomenou klíční kost až otevřené zlomenině stehenní kosti.

Slovo Libor Podmol je v sekci Sport

Osobní bankéř

kdo je to Osobní bankéř?

Osobní bankéř je finanční odborník, který má na starosti význačné klienty finanční instituce. Věnuje se zkoumání jejich požadavků, sestavuje finanční plány a je svým klientům odborným poradcem. Snaží se zvyšovat prodej produktů tvorbou přitažlivého obchodního prostředí. Osobní bankéř připravuje i nové možnosti pro stávající klienty.

Text Osobní bankéř patří do sekce Profese

Rambo

kdo je to Rambo?

Rambo, celým jménem John Rambo, je hlavní hrdina série amerických akčních filmů o vojákovi, který se vrací z války ve Vietnamu. Filmy měly knižní předlohu, a to román kanadského spisovatele Davida Morella z roku 1972 nazvaný jednoduše Rambo. Ve filmu postavu Ramba ztvárnil Sylvester Stallone. V přeneseném smyslu, když o někom řekneme, že je rambo, myslíme tím, že má velkou fyzickou sílu a především svaly.

Text Rambo patří do sekce Fikce

Plynař

kdo je to Plynař?

Plynař je vyučený odborník, který instaluje plynové spotřebiče a plynové rozvody uvnitř budov i venku. Umí také provádět opravy těchto zařízení. Zasahuje při nenadálých únicích plynu a haváriích, vyhledává závady a opravuje je. Plynař má na starosti údržbu sítí a prevenci. U nových rozvodů provádí certifikaci a ověřuje jejich spolehlivost.

Text Plynař je v kategorii Profese

Entomolog

kdo je to Entomolog?

Entomolog je vědec zabývající se studiem hmyzu. Tento odborník se může věnovat entomologii základní nebo aplikované. Zaměřit se může například na dipterologii, tedy nauku o dvoukřídlém hmyzu, myrmekologii, což je nauka o mravencích, lepidopterologii čili nauku o motýlech, nauku o blanokřídlém hmyzu neboli hymenopterologii, parnassiologii věnující se jasoňům nebo odonatologii, studující vážky. Prvním etymologem byl již ve starověku Aristotelés, který tento obor pojmenoval.

Text Entomolog patří do sekce Věda

Jiří Běhounek

kdo je to Jiří Běhounek?

Jiří Běhounek je lékař a politik. Od roku 2008 je hejtmanem Kraje Vysočina. Je absolventem UK, Fakulty všeobecného lékařství. Atestaci získal v oboru ortopedie. Na ortopedickém oddělení pracoval i v Nemocnici v Pelhřimově. V roce 1998 byl zastupitelem města Pelhřimov jako nestraník za ČSSD. Od roku 2013 působí jako poslanec PS PČR. Ve své politické kariéře se Jiří Běhounek nadále zaměřuje na problémy českého zdravotnictví, zvláště jeho financování. Působí také jako předseda a později místopředseda správní rady VZP.

Heslo Jiří Běhounek je v kategorii Politici

Vekslák

kdo je to Vekslák?

Vekslák je pojmenování, odvozené od německého slova Wechsel, směna nebo výměna. Jedná se o speciální slang, typický pro komunistické Československo. Vekslák nelegálně obchodoval s cizími valutami nebo bony, za které pak bylo možno nakoupit nedostatkové zboží v prodejnách Tuzex. Jednalo se o trestnou činnost, kterou však bylo možno získat výdělek několikanásobně převyšující tehdejší mzdy.

Slovo Vekslák je v sekci Zločin

Michal Krčmář

kdo je to Michal Krčmář?

Michal Krčmář je úspěšný biatlonista. Jeho úspěšnou cestu odstartoval rok 2016, kdy se dostal na páté místo v závodě na 15 kilometrů a překonal konkurenci světových špiček. Již předtím získal dvakrát bronz a mistrovství Evropy a byl reprezentantem na ZOH v Soči v roce 2014. Na ZOH v Jižní Koreji v roce 2018 vydobyl ve sprintu stříbrnou medaili. Ještě předtím byl bronzový ve světovém poháru ve stíhačce. Michal Krčmář je členem národní štafety mužů a smíšené štafety dvojic.

Slovo Michal Krčmář je v sekci Sport

Osmany Laffita

kdo je to Osmany Laffita?

Osmany Laffita, celým jménem Osmany Rodriguez Laffita je módní návrhář, který pochází z Kuby, ale žije v Česku. Je absolventem umělecké akademie v Havaně. Původně byl redaktorem kubánského časopisu o módě. Do Československa přesídlil v roce 1987. Od roku 1999 pracuje jako samostatný návrhář. Své výtvory předvádí ve všech hlavních centrech světové módy. Osmany Laffita žije s přítelem, společně se zúčastnili i reality show Výměna manželek.

Heslo Osmany Laffita se nachází v sekci Umělci


Klíčová slova: popis, přesný výraz, význam slova, Zdravá výživa, Evropská unie, životopis, Dědická smlouva, informace, synonymum, popis, co to je, Křest, Poslední zvonění, etymologie, biografie, pojem, lidé, Výklad, definice, Oxygenoterapie, význam, Movember, Nádivka, wiki, přesný význam, vysvětlení, heslo, význam pojmu, slovník

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 17. září 2021        Tip na čtvrtek 16. září 2021
Tip na středu 15. září 2021        Tip na úterý 14. září 2021
Tip na pondělí 13. září 2021        Tip na neděli 12. září 2021
Tip na sobotu 11. září 2021        Tip na pátek 10. září 2021
Tip na čtvrtek 9. září 2021        Tip na středu 8. září 2021
Tip na úterý 7. září 2021        Tip na pondělí 6. září 2021
Tip na neděli 5. září 2021        Tip na sobotu 4. září 2021