Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na neděli 1. srpna 2021

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Komentář

Pojem, výraz, heslo, co je to Komentář?

Komentář je v latině označení pro deník nebo záznam. Toto pojmenování se používá v literatuře, žurnalistice i dalších oblastech. V literatuře se jedná o informace k dílu. Vysvětluje různé ediční poznámky, narážky, okolnosti, historické souvislosti a podobně. Velmi často se s komentářem setkáváme ve vědeckých dílech. Jedná se také o snahu vysvětlit části textu, které nemají zcela jasný význam, a objasnění autorských záměrů a myšlenek.

Termín Komentář patří do sekce Literatura

Kendó

Pojem, výraz, heslo, co je to Kendó?

Kendó čili cesta meče, je druh japonského bojového umění, při kterém se bojuje s mečem. Jde o spojení tradičních škol, které pro boj využívají meč kendžucu. Vyvíjelo se v průběhu 19. a 20. století. Samotné cvičení lze rozdělit na dvě části – plný kontakt s ochrannou výstrojí a cvičný mečem, nazývaný šinaj kendó, nebo nácvik boje s dřevěnými či pravými meči, kdy je nutno dodržovat dané sestavy pohybů. Tato část se nazývá kendó kata. Bojové umění kendó má utvářet charakter člověka používáním zásad katana. Výcvik zahrnuje i filozofii, etiketu a morální zásady. V současnosti se jedná o soulad těla a mysli, rozvoj fyzické i duševní síly a dosažení jejich rovnováhy.

Pojem Kendó patří do kategorie Sport

Parafín

Pojem, výraz, heslo, co je to Parafín?

Parafín je produkt získaný z ropy. Je voděodolný, snadno se taví. Využívá se v celé řadě oborů - jako přísada do svíček, v kosmetice, na výrobu různých druhů vosků (např. lyžařských), ve stavebnictví apod.

Termín Parafín se nachází v sekci Chemie

Iluze

Pojem, výraz, heslo, co je to Iluze?

Iluze je označení pro chybný smyslový vjem, přelud, vidinu, sen. Základem je vždy nějaká skutečná věc či událost, které však naše smysly chybně vyhodnotí. Člověk tak získá iluzi, klamnou naději nebo nějaké očekávání. Iluze se dělí na objektivní, které zažívá většina lidí, nebo subjektivní, které prožívá určitý jedinec. Záleží také na tom, který smysl vnímá a jeho vjem je pak zkreslen. Může jít i o působení silných emocí.

Výraz Iluze je v kategorii Psychologie

Paliativní péče

Pojem, výraz, heslo, co je to Paliativní péče?

Paliativní péče je druh péče, který bývá nabízen pacientům s nevyléčitelnou chorobou, která je již v pokročilém nebo vrcholícím stádiu. Pacientovi i jeho blízkým ulevuje, nemocnému především mírní bolesti a umožňuje mu dožít zbytek života důstojně, bez velkého tělesného nebo duševního strádání. Paliativní péče je zaměřena také na pacientovy blízké. Jedná se o péči komplexní, která je zaměřena na potřeby pacienta. Podle nich pak může být obecná nebo specializovaná.

Pojem Paliativní péče patří do sekce Lékařství

SSHD disk

Pojem, výraz, heslo, co je to SSHD disk?

SSHD disk je hybridní disk, který na trh přivedla firma Seagate. Zkombinovala tak dvě technologie - HDD a SSD, které využívají SSD disk pro vyrovnávací paměť a HDD pro zápis dat. SSHD je dobrým řešením hlavně pro notebooky. Umožňuje zrychlení práce tím, že disk se sám učí a ví,které programy nejčastěji používáte, a ty spouští rychleji. V poměru cena/výkon býval SSHD disk nejvhodnějším řešením pro zrychlení počítače.

Pojem SSHD disk je v sekci Hardware

HPP

Pojem, výraz, heslo, co je to HPP?

HPP je zkratka s více významy. Vyskytuje se v oblasti techniky a počítačů, ale nejužívanější je v oboru práva, kde HPP znamená hlavní pracovní poměr. Kromě hlavního pracovního poměru existoval i vedlejší pracovní poměr, od r. 2006 se pracovní poměry takto nedělí. U pracovního poměru se sjednává výše pracovního úvazku, který vymezuje týdenní pracovní dobu zaměstnance – tedy plný pracovní úvazek. S pojmem hlavní pracovní poměr se však ještě stále lze setkat.

Výraz HPP je v kategorii Zkratky

Autismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Autismus?

Autismus je velmi závažná porucha mentálního vývoje. Postiženy jsou některé funkce mozku. Autismus narušuje komunikaci, představivost a chování ve vztahu k jiným lidem. Autista nedokáže správně vyhodnotit informace, které slyší a vidí, a nerozumí zcela tomu, co se děje kolem něj. Typické jsou potíže v řeči, v běžných sociálních dovednostech i ve vztazích s lidmi. Autisté mají i specifické vzorce chování. Příčina autismu zatím nebyla odhalena, předpokládá se neurobiologický původ této poruchy.

Termín Autismus patří do kategorie Lékařství

Repasovaný

Pojem, výraz, heslo, co je to Repasovaný?

Repasovaný je přídavné jméno užívané především pro označení již používaného zboží, které někdo vykoupil, poté prověřil, popřípadě otestoval a dále prodal. Většinou je k repasování vybíráno takové zboží, které je značkové, kvalitní a je spolehlivé. Repasovaný znamená také, že přístroj prošel generální opravou. U počítačů se jedná také o čištění hardware, profesionální opravu a instalaci software.

Pojem Repasovaný je v kategorii Hardware

Promoce

Pojem, výraz, heslo, co je to Promoce?

Promoce je pojem pocházející z latiny. Jedná se o obřad při udělování individuálních akademických titulů po řádném ukončení studia na vysoké škole. Promoce je pouze slavnostní akt bez právního významu, koná se ve slavnostních prostorách, aulách, kaplích nebo sálech. Promoce se účastní promovaní jedinci a hlavní představitelé univerzity nebo fakulty a veřejnost, především rodinní příslušníci. Absolventi se přihlašují k promočnímu slibu a přebírají vysokoškolský diplom.

Termín Promoce se nachází v kategorii Školství


Klíčová slova: Promoce, význam, Iluze, slovník, přesný výraz, co znamená, synonymum, názvosloví, pojem, popis, co to je, Parafín, význam slova, Paliativní péče, HPP, slovo, přesný význam, informace, SSHD disk, definice, Kendó, popis, Repasovaný, formulace, Komentář, Autismus, vysvětlení, odborné názvosloví, význam pojmu

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Nikita Chruščov

kdo je to Nikita Chruščov?

Nikita Chruščov, celým jménem Nikita Sergejevič Chruščov, byl politik a komunistický sovětský vůdce. Politicky působil již v průběhu občanské války v Rusku, spolupracoval se Stalinem a schvaloval čistky a zatýkání nepohodlných jedinců. Čistky sám prováděl na Ukrajině za 2. světové války. Stal se prvním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu a později premiérem (předsedou rady ministrů). Za jeho vlády byly odsouzeny Stalinovy praktiky, rozvíjel se kosmický program a snižoval se rozpočet armády. V jeho době probíhalo nejnapjatější období tzv. studené války. Nikita Chruščov podnikl některé liberální kroky v domácí politice, ne všechny však byly efektivní. V roce 1964 byl ve funkci nahrazen Leonidem Brežněvem.

Slovo Nikita Chruščov se nachází v kategorii Panovníci

Kaskadér

kdo je to Kaskadér?

Kaskadér je specializované povolání v divadle nebo filmu. Jedná se o osobu, která zastupuje představitele jednotlivých rolí v situacích, které by mohly být nebezpečné, nebo by je běžný herec fyzicky nezvládl. Kaskadéři se nejčastěji používají v akčních, válečných a dobrodružných filmech. Jako kaskadér může být označen i člověk, který se v určité situaci chová nebezpečně vůči svému okolí.

Slovo Kaskadér je v sekci Profese

Trader

kdo je to Trader?

Trader je aktivní a pro věc zapálený obchodník, jehož cílem není jen rychlý zisk. Obchoduje jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu, spekuluje jak s růsty cen, tak jejich poklesy. Snaží se využít maximální potenciál trhu. Neustále hledá nové příležitosti, sleduje nejnovější vývoj a reaguje na něj. Trader musí znát principy fungování trhu, najít si svou vlastní obchodní metodu a vytvořit si obchodní plán. Ví, že musí podstoupit určitou míru rizika a umí rozumně riskovat. Typickým rysem tradera je systematický přístup k obchodování.

Text Trader patří do sekce Podnikání

Ed Sheeran

kdo je to Ed Sheeran?

Ed Sheeran je mladý zpěvák, kytarista a textař. Posluchače přitahuje stálým úsměvem, krásným zpěvem a zamilovanými texty. Jako dítě byl šikanován, vyzkoušel si i život bezdomovce a tyto zkušenosti vtělil i do svých písní. Vydal album s názvem + a další album X. Je také autorem knihy A Visual Journey. Písně také často přezpívává a často jsou lepší, než původní originál. Hudební kritici předpovídají Edu Sheeranovi slibnou budoucnost.

Heslo Ed Sheeran je v kategorii Hudba

Wolfgang Amadeus Mozart

kdo je to Wolfgang Amadeus Mozart?

Wolfgang Amadeus Mozart byl rakouský skladatel a hudebník, představitel tzv. Vídeňského klasicizmu. Byl považován za zázračné dítě, koncertoval již od svých čtyř let. Hrál především na cembalo a klavír a v osmi letech složil svou první symfonii. Působil nejdříve jako varhaník u dvora salcburského arcibiskupa, odkud odešel do Vídně. Tam se brzy stal proslulým a obsadil místo císařského komorního skladatele. Velkou popularitu získal i v Praze. Později byl svobodným umělcem a psal na zakázku pro své přátele a příznivce. Je autorem více než 600 skladeb, symfonií, koncertů, oper a dalších děl. K nejznámějším a nejoblíbenějším Mozartovým dílům patří Malá noční hudba (serenáda pro smyčce) nebo opery jako Figarova svatba, Kouzelná flétna či Don Giovanni. V průběhu života Wolfgang Amadeus Mozart zažil období hojnosti i chudoby. V závěru života byl osamocený a neměl mnoho prostředků, takže byl pohřben ve Vídni do hrobu pro chudinu.

Slovo Wolfgang Amadeus Mozart je v sekci Hudba

Cukrouš

kdo je to Cukrouš?

Cukrouš je označení pro roztomilého, hodného, tzv. sladkého muže. Někdy se používá i pro dítě, v takovém případě se nejedná o hanlivé pojmenování. Častá je i zdrobnělina cukroušek. Pokud je cukroušem nazýván dospělý muž, má toto označení hanlivý nádech. Někdy je tento název určitou formou posměchu právě pro přílišnou roztomilost vzhledu nebo jednání.

Slovo Cukrouš je v sekci Hanlivé

Druh

kdo je to Druh?

Slovem "druh" se označuje muž, který žije v partnerském vztahu, avšak neuzavřel se svou partnerkou nebo partnerem sňatek ani registrované partnerství. Výraz "druh" se dnes v tomto smyslu už příliš často neužívá, běžnější je synonymum "partner".

Slovo Druh je v sekci Vztahy

Mila Kunis

kdo je to Mila Kunis?

Mila Kunis, celým jménem Milena Markovna Kunis, je herečka s židovským původem. Jako baletka Lily ve filmu Černá labuť získala cenu Marcella Mastroianniho, nominaci na Zlatý glóbus a cenu Screen Actors Guild Award. Diváci ji znají především z filmů Kniha přežití, Kopačky, Kamarád taky rád, Max Payne a dalších. Mila Kunis hrála i v seriálu Zlatá sedmdesátá a její hlas se uplatnil i v seriálu Griffinovi.

Text Mila Kunis patří do sekce Herectví

Charlotte Ella Gottová

kdo je to Charlotte Ella Gottová?

Charlotte Ella Gottová je dcerou zpěváka Karla Gotta a Ivany Gottové. Je všestranně nadaná. Věnuje se zpěvu, hraje v divadle a působí i v dabingu. Zde je o ni velký zájem, protože je přirozená, a i přes dětský věk má správnou výslovnost. Charlotte Ella Gottová dabovala například Oonu v Bojovníkovi, Farrah v Loganových parťácích, její hlas bylo možno slyšet ve Sněhulákovi a ve filmu Rozpolcený.

Slovo Charlotte Ella Gottová je v sekci Herectví

Šílenec

kdo je to Šílenec?

Šílenec je označení pro člověka, který zcela ztratil svoji duševní rovnováhu a často i sebeovládání a tím pádem i veškeré zábrany. Může jít o případ, kdy chceme tímto slovem popsat chování někoho v afektu, tedy v náhlém záchvatu (nejčastěji silně negativních) emocí, které daný jedinec přestal zvládat, neudržel se, vybuchl a chová se naprosto nevypočitatelně, může být schopen spáchat i násilné delikty. Jako o šílencích mluvíme obvykle též o lidech trpících nějakým psychickým onemocněním či poruchou osobnosti nebo chování. Tato skupina lidí může být v závislosti na své diagnóze a případně kvůli chybějící medikaci či terapii nebezpečná pro svoje okolí, dostane-li takový člověk nějaký záchvat (když ho tzv. chytí rapl; např. někteří schizofrenici). Na šílence je dobré si dát pozor a jít mu z cesty, neboť v době, kdy u něj záchvat propukne naplno, je jen malá šance ho nějak snadno usměrnit a zpacifikovat.

Heslo Šílenec se nachází v sekci Hanlivé


Klíčová slova: přesný výraz, přesný význam, Autismus, informace, vysvětlení, slovník, osobnosti, co znamená, Promoce, biografie, Komentář, Iluze, co to je, heslo, význam slova, popis, význam pojmu, pojem, životopis, lidé, význam, Parafín, popis, HPP, slovo, formulace, etymologie, synonymum, SSHD disk

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 17. září 2021        Tip na čtvrtek 16. září 2021
Tip na středu 15. září 2021        Tip na úterý 14. září 2021
Tip na pondělí 13. září 2021        Tip na neděli 12. září 2021
Tip na sobotu 11. září 2021        Tip na pátek 10. září 2021
Tip na čtvrtek 9. září 2021        Tip na středu 8. září 2021
Tip na úterý 7. září 2021        Tip na pondělí 6. září 2021
Tip na neděli 5. září 2021        Tip na sobotu 4. září 2021