Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pondělí 21. června 2021

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Ostění

Pojem, výraz, heslo, co je to Ostění?

Ostění označuje ve stavebnictví buď prvky vytesané z kamenů, nebo vnitřek plochy nacházející se v otvorech ve stěně, jako jsou okna nebo dveře. Ostění jako prvky vytesané z kamenů dnes patří spíše do historie architektury. Stavitelé tunelů nebo metra takto označují vnitřní konstrukci. Ta je tvořena železobetonem, stříkaným betonem, betonem a litinovými prvky a na povrchu ji lze opatřit tenkou kovovou vrstvou, nanášena za prudkého žáru.

Heslo Ostění je v kategorii Stavebnictví

OEM

Pojem, výraz, heslo, co je to OEM?

OEM je označení takového výrobce, který při výrobě používá zařízení nebo díly od jiných výrobců a pak produkt prodává pod vlastní obchodní značkou. Jedná se o obchodní termín, zkratku z angličtiny – Original Equipment Manufacturer. Součásti a díly dodávané výrobci OEM se označují jako OEM výrobky. Příkladem OEM výrobků jsou například součásti spotřební techniky jako PC základní desky, spotřební elektronika a podobně. OEM používají i výrobci známých značek, šetří tak náklady a dbají na zvyšování kvality.

Termín OEM je v sekci Software

Tumor

Pojem, výraz, heslo, co je to Tumor?

Tumor znamená původně zduření nebo zatvrdnutí či otok tkáně. Tumor tohoto typu nemusí vždy způsobovat jen nádor, ale i infekce nebo alergická reakce. Slovo tumor se postupně začalo užívat pro nádorová onemocnění. Přítomnost, popřípadě rozsah nejrůznějších nádorových onemocnění se dá zjistit díky tumor markerům. Jejich přítomnost se zjišťuje z odebrané krve. Jedná se o běžné vyšetření. Prostřednictvím tumor markerů může být nádor včas diagnostikován a může být stanoven účinný léčebný postup.

Pojem Tumor je v kategorii Nemoce

Wegenerova granulomatóza

Pojem, výraz, heslo, co je to Wegenerova granulomatóza?

Wegenerova granulomatóza je název méně obvyklého závažného onemocnění autoimunitního systému. Zasahuje především horní cesty dýchací a postupně se rozšiřuje na další orgány, jako jsou ledviny, plíce a jiné. Jestliže se včas nezačne s léčbou, ledviny selžou úplně a pacienti musí podstupovat dialýzu. Wegenerova granulomatóza se může projevovat kašlem, dušností, bolestí hrudi, či vykašláváním krve, hubnutím, pocením, bolestmi a podobně.

Heslo Wegenerova granulomatóza je v kategorii Nemoce

Muzikál

Pojem, výraz, heslo, co je to Muzikál?

Muzikál je dramatický žánr, který v sobě spojuje prvky literární, hudební i taneční. Většinou jde o divadelní inscenaci nebo filmové zpracování. Muzikál může být celý ve zpívané formě nebo je v něm spojeno mluvené slovo i zpěv. Představení lze celé odtančit, ale tanec není v muzikálu podmínkou. Samotný název muzikál je zkratkou z anglického musical comedy. Domovem muzikálů je USA, odkud se muzikály rozšířily do celého světa.

Výraz Muzikál je v sekci Kultura

Epika

Pojem, výraz, heslo, co je to Epika?

Jedním z největších oddílů v literatuře je epika. Jedná se o literární druh, který má děj, příběh, časové a příčinné souvislosti. Epika se dělí do tří forem - veršovaná, veršovaná i prozaická, prozaická. Mezi veršované se řadí bohatýrské písně, eposy, legendy či historické zpěvy. Do veršovaných i prozaických spadají báje, pověsti, pohádky a bajky. Mezi prozaickými najdeme novely, romány, novinářskou prózu či povídky.

Pojem Epika je v sekci Literatura

Konzola

Pojem, výraz, heslo, co je to Konzola?

Konzola je prvek, který vystupuje ze zdi a nese žebro klenby nebo balkon, římsu, sochu či jiný prvek. Může jít i o pouhý výstupek. V minulosti bývaly konzoly z kamene a silně zdobené. Dekoracemi byly motivy listů, postav nebo geometrické tvary. Později byla dávána přednost dalším materiálům, jako je cihla nebo štuk. Sádrová konzola sloužila pouze jako dekorace.

Heslo Konzola patří do kategorie Stavebnictví

Pinterest

Pojem, výraz, heslo, co je to Pinterest?

Pinterest je internetová stránka, která umožňuje uživatelům vytvářet kolekce fotografií podle témat. Vytvořené kolekce mohou procházet a prohlížet ostatní uživatelé. Je zde možnost jednotlivé fotografie hodnotit pomocí tlačítka "like" či komentovat. Protože tato stránka umožňuje vzájemnou komunikaci mezi uživateli, lze ji považovat za svého druhu sociální síť.

Heslo Pinterest patří do kategorie Internet

Hvězda

Pojem, výraz, heslo, co je to Hvězda?

Pod slovem hvězda si můžeme vybavit hned několik pojmů. Z hlediska astronomického se jedná o kosmický objekt, v němž vzplanula termonukleární reakce. Hvězdy jsou viditelné i ze Země a představují nejvíce svítící hmoty ve vesmíru. Další význam pojmu Hvězda najdeme v geografii. Pojmenování Hvězda je poměrně běžné, a proto se můžeme setkat s vrchem, kaplí, chatou, oborou, letohrádkem, zámkem nebo třeba vesnicí. Výraz hvězda se též používá pro vyjádření kvality osobnosti z různých odvětví, např. kultura nebo sport.

Výraz Hvězda je v kategorii Věda

eBay

Pojem, výraz, heslo, co je to eBay?

eBay je asi nejznámější a nejoblíbenější aukční server na internetu. Jedná se o americký web, ale své výrobky na něm nabízejí prodejci z celého světa. Na eBay se dá zboží dražit v aukci nebo koupit za stanovenou cenu, tzv. Buy It Now. Platby se dají uskutečnit pomocí platebních karet nebo služby Paypal. Pro nákup zboží je nutná registrace. Na eBay funguje systém hodnocení prodejců i kupujících.

Pojem eBay je v kategorii Internet


Klíčová slova: co to je, slovo, wiki, Tumor, termín, definice, význam pojmu, význam slova, vysvětlení, OEM, význam, Epika, slovník, popis, informace, Muzikál, Wegenerova granulomatóza, odborné názvosloví, popis, názvosloví, co znamená, přesný výraz, Ostění, pojem, formulace, Konzola, heslo, Hvězda, přesný význam

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Jan Macháček

kdo je to Jan Macháček?

Jan Macháček je žurnalista, muzikant a jako signatář Charty 77 byl také disidentem. Své články publikoval především v Hospodářských novinách a týdeníku Respekt, kde byl nejdříve spoluzakladatelem, redaktorem a pak šéfredaktorem, později v Lidových novinách. Zde se zabýval hlavně analýzou a hodnocením politických a ekonomických událostí. Jan Macháček předsedá také správní radě Institutu pro politiku a společnost. V hudbě je populární jako člen skupiny Garáž, kde vystupuje jako kytarista.

Text Jan Macháček patří do sekce Novináři

Lemra

kdo je to Lemra?

Lemra je tvor pohodlný, líný, spoléhající neustále na ostatní. Označuje se často také jako lenoch nebo povaleč. Pojmenování je přeneseno na základě podobnosti s malým druhem opice, která je však líná pouze zdánlivě. Lemra totiž může být velice aktivní a dokáže i uškodit. Proto má slovo hanlivý význam a je používáno také pro člověka jako nadávka.

Heslo Lemra je v kategorii Hanlivé

Frajírek

kdo je to Frajírek?

Za frajírka či frajera bývá považován takový (zejména mladý) muž, který je namyšlený, lehkomyslný a má nepatřičně vysoké sebevědomí. Považuje se za něco mnohem lepšího, než čím ve skutečnosti je a neopomene to dát při každé (i nevhodné) příležitosti najevo. Inteligentní ženy takový jedinec spíše odpuzuje, ty méně chytré, hanlivě řečeno jednodušší, může sebeprezentace frajírka oslovit, ovšem jen do doby, než ho prokouknou. Od frajírka nelze čekat žádnou zodpovědnost a nelze mu důvěřovat. V situacích, kdy je potřeba projevit skutečný charakter nebo odvahu, frajírek obrazně řečeno úplně vybouchne.

Slovo Frajírek je v sekci Hanlivé

Geolog

kdo je to Geolog?

Geolog je osoba, která se věnuje různým materiálům a dění na Zemi. Zkoumá především složení hornin, složení a stavbu Země, nejrůznější procesy, které k vytvoření zemského tělesa vedly a které stále probíhají. Geolog provádí výzkum, sbírá vzorky a na základě získaných poznatků pak sestavuje geologické mapy. K jeho základní výbavě patří kladívko a kompas, které slouží k získání vzorků a měření, s jehož pomocí je pak vytvořena základní mapa zkoumané oblasti.

Heslo Geolog je v kategorii Profese

Hulibrk

kdo je to Hulibrk?

Hulibrk je vulgární označení, nadávka pro muže homosexuála, resp. pro osobu mužského pohlaví provozující orální sex s jiným mužem (např. za úplatu). Slovo hulibrk vzniklo ze slov hulit (=kouřit, označení pro orální sex - felaci) a brk (označení penisu).

Text Hulibrk patří do sekce Hanlivé

Hejtman

kdo je to Hejtman?

Slovo hejtman má více významů. Historicky existoval hejtman jako vojenská hodnost či jako funkce zástupce panovníka. V současné době jako hejtmana označujeme nejvyššího představitele kraje v ČR. Hejtmani jsou voleni v krajských volbách. Doba trvání funkce je 4 roky. Hejtmanem se stává příslušník vítězné politické strany v krajských volbách.

Slovo Hejtman je v sekci Politika

Jiří Maštálka

kdo je to Jiří Maštálka?

Jiří Maštálka je lékař, politik a poslanec. Lékařský institut absolvoval ve Volgogradu a v Kyjevě. Působil na oddělení kardiologie na interní klinice FN v Plzni, kde složil atestaci z interní medicíny a kardiologie. Od roku 1990 se Jiří Maštálka věnuje i politickému působení jako poslanec za KSČ a později KSČM. Za tuto stranu byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, od roku 2004 je poslancem Evropského parlamentu.

Slovo Jiří Maštálka je v sekci Politici

Dobrodruh

kdo je to Dobrodruh?

Dobrodruh je pojmenování pro osobu, která ráda a dobrovolně vyhledává nějaká dobrodružství. Jde o člověka s velkou dávkou odvahy, který dokáže čelit i velkým výzvám. Ty mohou být založeny na prověření fyzické i psychické odolnosti takového jedince. Dobrodruh se vystavuje extrémům počasí, námaze, navštěvuje nové a neprobádané krajiny a podobně.

Text Dobrodruh je v kategorii Vlastnosti

Opat

kdo je to Opat?

Opat je funkce církevního hodnostáře. Jedná se o vůdce mnišské komunity nějakého církevního řádu - představeného mužského kláštera. U ženských klášterů plnila stejnou roli abatyše.

Text Opat patří do sekce Křesťanství

Trhan

kdo je to Trhan?

Trhan nebo také pobuda či houmles je člověk působící dojmem pochybné existence. Je nápadný už svým zanedbaným vzezřením, špinavým a rozervaným oblečením (proto trhan). Trhan je často zároveň bezdomovcem, i když ne nezbytně. Může se jednat pouze o člověka, kterému je úplně jedno, jak vypadá. Nejčastějším důvodem celkové zbědovanosti bývá pochopitelně hmotná nouze. Buď takový jedinec přišel o finanční prostředky k důstojnému životu kvůli dluhům, ztrátě zaměstnání, nebo kvůli tomu, že trpí nějakou závislostí, která si vyžaduje značné částky. U trhana nepřekvapí, pokud se dopouští drobných krádeží, vybírá popelnice, hledá veteš na skládkách, případně pokud žebrá. U někoho možná vzbudí soucit, jiný ho raději obloukem obejde. Mnozí trhani jsou totiž neomylně rozeznatelní nevábným zápachem už na dálku.

Heslo Trhan se nachází v sekci Hanlivé


Klíčová slova: co to je, pojem, wiki, heslo, OEM, informace, Tumor, Hvězda, význam slova, Epika, přesný význam, popis, Pinterest, význam, slovník, Wegenerova granulomatóza, lidé, popis, vysvětlení, definice, Konzola, biografie, co znamená, osobnosti, etymologie, Ostění, formulace, význam pojmu, Muzikál

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 1. srpna 2021        Tip na sobotu 31. července 2021
Tip na pátek 30. července 2021        Tip na čtvrtek 29. července 2021
Tip na středu 28. července 2021        Tip na úterý 27. července 2021
Tip na pondělí 26. července 2021        Tip na neděli 25. července 2021
Tip na sobotu 24. července 2021        Tip na pátek 23. července 2021
Tip na čtvrtek 22. července 2021        Tip na středu 21. července 2021
Tip na úterý 20. července 2021        Tip na pondělí 19. července 2021