Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pátek 18. června 2021

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Čtenářský deník

Pojem, výraz, heslo, co je to Čtenářský deník?

Čtenářský deník je jedním z mnoha pojmů z oblasti školství. Většinou jde o sešit nebo blok, který si vede sám žák a zaznamenává do něj údaje o knihách, které přečetl. Může zahrnovat jak tzv. povinnou četbu, tak ostatní přečtená díla. Základem je obsah knihy, název, jméno autora, do deníku se pak mohou zapisovat i další údaje – o autorovi, vlastní názor, údaje o knize – ilustrátor, místo a rok vydání a další. Někteří lidé si takový deník vedou celý život. Název čtenářský deník mohou nést i knihy, které stručně informují o dílech, která jsou předmětem školní výuky. Mnoho lidí si deníky vede v elektronické podobě někteří je i zveřejňují jako čtenářské blogy.

Výraz Čtenářský deník se nachází v kategorii Školství

Libreto

Pojem, výraz, heslo, co je to Libreto?

Libreto je scénický námět, literární zpracování hudebního díla, tedy opery, operety, muzikálu nebo baletu. Slovo libreto pochází z italštiny a znamená "knížečka". Libreto obsahuje děj díla, texty písní a mluvené pasáže (pokud v díle jsou). Známým libretistou byl např. Jaroslav Kvapil, který psal libreta pro opery Antonína Dvořáka nebo v jiných souvislostech nechvalně proslulý Karel Sabina. Ten psal libreta k některým operám Bedřicha Smetany. Před návštěvou opery je určité dobré se s libretem seznámit, aby si divák mohl umělecké dílo vychutnat v celé jeho kráse. Slovo libreto se používá také pro rozvržení, plánované uspořádání exponátů na výstavě, nebo také může znamenat literární podklad pro komiks.

Termín Libreto se nachází v kategorii Kultura

Askeze

Pojem, výraz, heslo, co je to Askeze?

Askeze, v řečtině cvičení či praxe, měla původně směřovat k upevnění disciplíny. Mělo se jednat o odříkání, popírání vlastních potřeb a podrobení se i utrpení. Často šlo o sexuální zdrženlivost, zřeknutí se majetku, omezení v jídle. Askeze se obvykle vyskytuje v křesťanském náboženství, jejím prostřednictvím by mělo být dosaženo dokonalostí morálního i náboženského bytí, duchovního pokroku. Nejvyšším cílem, ke kterému asketa směřuje, je láska.

Výraz Askeze patří do sekce Náboženství

Halušky

Pojem, výraz, heslo, co je to Halušky?

Halušky jsou název malých těstových noků, které se staly tradičním slovenským pokrmem. Největší obliby dosáhly v oblasti Liptova a Oravy. Byly prohlášeny slovenským národním jídlem. Jejich příprava je nenáročná a rychlá, navíc není potřeba mnoho surovin. Obměnou halušek jsou strapačky, které lze připravit přidáním strouhaných brambor do haluškového těsta. Základem těsta jsou vejce a mouka. Těsto se protlačuje přes speciální síto a vytvoří se tak malé nočky, které se uvaří v osolené vodě., vyberou děrovanou naběračkou a promíchají s vybranou přílohou. Je mnoho možností, jak hotový pokrm podávat – s brynzou, zelím, uzeným, s mákem nebo povidly. Klasikou jsou brynzové halušky, do kterých se přidává slanina a pažitka. Spolupodáváným nápojem bývá kyška. Nejrůznější varianty pokrmu jsou nabízeny nejen ve slovenských, ale i v českých restauracích a oblíbená je i jejich domácí příprava.

Termín Halušky je v kategorii Jídlo

Lečo

Pojem, výraz, heslo, co je to Lečo?

Lečo je zeleninový pokrm původem z Maďarska. Základními surovinami jsou paprika, rajčata a cibule. Všechno se nakrájí a promíchá, takže hotové jídlo připomíná červenou kaši. Lečo by mělo být výrazně okořeněné, nejlépe sušenou paprikou. Lze ho konzumovat s chlebem nebo jako přílohu k masu. Hotové lečo je možné i zavařovat.

Termín Lečo se nachází v kategorii Jídlo

RSS

Pojem, výraz, heslo, co je to RSS?

RSS (RSS feed) patří mezi formáty XML. Je to technologie, která je využívána k odběru novinek z nějakého webu, nejčastěji ze zpravodajských serverů. RSS obsahuje název článku, jeho stručný obsah a odkaz na něj. Adresu (URL) RSS kanálů lze vložit do RSS čtečky, která pravidelně kontroluje změny. Uživatel RSS čtečky má tak k dispozici pravidelný přehledný seznam novinek a zpráv na sledovaných serverech. RSS čtečky lze nainstalovat ve formě pluginu do většiny běžných prohlížečů (Chrome, Firefox apod.).

Výraz RSS patří do kategorie Internet

Aretace

Pojem, výraz, heslo, co je to Aretace?

Aretace je pojem se dvěma podobnými významy. Základní význam je mechanické zajištění stroje nebo přístroje tak, aby nedocházelo k nechtěným pohybům. Může se však jednat i o část zařízení, kterou se samotná aretace provádí. Aretací jsou často vybavena měřicí zařízení, jejichž citlivé části právě tato součást ochraňuje v období, kdy se přístroj nepoužívá, nebo při jeho transportu. Může se jednat například o kompas, galvanometr, váhy a jiná zařízení.

Termín Aretace se nachází v sekci Technika

Bipolární porucha

Pojem, výraz, heslo, co je to Bipolární porucha?

Bipolární porucha, označovaná též jako maniodepresivní psychóza, je onemocnění mozku. Dochází při něm k výrazným změnám nálady. Ta se pohybuje od přehnaně dobré nálady (manický stav) až k náladě extrémně špatné (deprese). Mění se také vnitřní energie a práceschopnost. Tyto výkyvy nálad jsou velmi vážné. Člověk v depresi není schopen práce a hrozí sebevražedné sklony, naopak v opačné fázi je nepřirozeně činný a rozjařený a ztrácí zábrany. Nemoc je ovlivňována také prostředím a způsobem života. Léčení je dlouhodobé a probíhá pomocí léků a psychoterapie.

Heslo Bipolární porucha je v kategorii Lékařství

Lepenice

Pojem, výraz, heslo, co je to Lepenice?

1. Lepenice je název staročeského pokrmu z oblasti jižních Čech. Lepenice je jednoduchý pokrm k jehož přípravě jsou potřeba brambory, zelí, cibule, případně škvarky. Lepenice jsou vlastně rozšťouchané brambory s výše zmíněnými přísadami. Jedná se o snadné a rychlé jídlo, které lze konzumovat jak samostatně, tak i jako přílohu k masu. 2. Lepenice je pojem z lidové architektury. Stěny hrázděných domků, tedy domů s konstrukcí z dřevěných klád, byly často vymazávány hliněnou mazaninou, která měla stavbu jednak tepelně izolovat, jednak bránit šíření požáru. Takové stavby bývají někdy označovány jako lepenicové.

Termín Lepenice se nachází v kategorii Jídlo

Divadlo

Pojem, výraz, heslo, co je to Divadlo?

Divadlo je označení pro druh múzického umění. Pro divadlo je typické předvádění určitého příběhu herci, tanečníky nebo zpěváky. Diváci jsou přitom umístěni v hledišti. Budova divadla bývá krytá nebo otevřená. Divadelní inscenaci tvoří celý kolektiv tvůrců a předvádí se většinou ve více reprízách. Divadlo je tedy druhem kolektivního a interaktivního umění, divák a jeho reakce jsou součástí představení. Divadlo mívá i velký společenský vliv.

Výraz Divadlo se nachází v kategorii Kultura


Klíčová slova: přesný význam, vysvětlení, popis, co znamená, Halušky, co to je, odborné názvosloví, wiki, Askeze, slovník, synonymum, definice, heslo, Divadlo, význam pojmu, odborný výraz, význam, význam slova, RSS, formulace, názvosloví, Libreto, Aretace, pojem, Bipolární porucha, slovo, Čtenářský deník, přesný výraz, popis

Doporučené odborné pojmy, osobnosti, termíny, výrazy a hesla

Kmotr

kdo je to Kmotr?

Kmotr je čestná funkce při křtu dítěte. Dříve s sebou funkce kmotra nesla záruku, že se o dítě v případě potřeby postará, pomůže s jeho výchovou a bude jeho společníkem a rádcem. V dnešní době se slovo kmotr používá především jako označení pro šéfa mafie nebo jiné zločinecké struktury. V méně častém užití, v nářečí, může slovo kmotr označovat souseda z vesnice.

Text Kmotr je v kategorii Vztahy

Kvalitář

kdo je to Kvalitář?

Kvalitář je odborník, který ve firmě nebo v podniku zodpovídá za dodržení technologických i pracovních postupů. Toto dodržování také kontroluje. Zjišťuje i kvalitu produktů na výstupu, a pokud by byly zjištěny nedostatky, podílí se na zjištění příčin chybovosti. Kvalitář se zaměřuje na výrobu, konkrétně na zvyšování jakosti výrobků. Kromě toho vyhodnocuje počet nekvalitních výrobků. Předmětem jím prováděných kontrol je i dodržení systému řízení jakosti výroby. Zodpovídá také za interní audit a školení zaměstnanců v otázkách kontroly kvality.

Heslo Kvalitář se nachází v sekci Profese

Kršna

kdo je to Kršna?

Kršna, jinak také Krišna, je Nejvyšším Bohem védského náboženství. Z tohoto Boha má vše pocházet a je také vládcem všeho. Z Kršny mají pocházet všechna další božská vtělení, avátaři. V průběhu doby se Kršna objevuje na Zemi a bere si vždy jinou podobu. Jako Krišna sestoupí pouze jednou za 4 320 000 000 let. V hinduismu je Kršna prvotní a nejvyšší osobou, která je původcem všech bytostí. Je krásný a je zdrojem štěstí a radosti.

Text Kršna je v kategorii Mytologie

Cucák

kdo je to Cucák?

Cucák neboli usmrkanec, harant, mlíčňák, smrkáč a podobně, je označení pro nedospělou osobu či nedochůdče. Jde o hanlivé pojmenování, které pochází ze souvislostí s kojením – cucák byl dudlík, savička. Často se používá pro nedospělce, který má tendence hrát si na staršího, než ve skutečnosti je, a přivlastňuje si práva, která mu ještě zdaleka nepatří.

Heslo Cucák se nachází v sekci Hanlivé

Barbora Seidlová

kdo je to Barbora Seidlová?

Barbora Seidlová je absolventka brněnské konzervatoře a pražské DAMU. Tato herečka začínala jako dospívající rolí ve filmu Romeo, Julie a tma a také jako princezna ve filmové pohádce Lotrando a Zubejda. Po další řadě pohádek a filmů vynikla v seriálu Místo nahoře a ve filmu Snowboarďáci. Účinkovala také v sérii reklam. Barbora Seidlová však dává však přednost divadelním rolím a je herečkou na volné noze. Jako svou hlavní scénu má Divadlo Bolka Polívky, v dalších divadlech hostuje.

Slovo Barbora Seidlová se nachází v kategorii Herectví

Ježíš Kristus

kdo je to Ježíš Kristus?

Ježíš Kristus, jinými jmény Jozue, Iésus nebi Ješu, nazývaný též Ježíš Nazaretský, je podle mýtů zakladatelem křesťanství. Je hlavním představitelem člověka – boha, Božího syna, který se narodil panně a měl vykoupit hřích lidstva obětováním se jako mučedník, který zemřel ukřižováním. Podle Nového zákona a evangelií byli jeho rodiči tesař Josef a jeho žena Marie, jeho rodištěm město Betlém a domovem Nazaret. V dospělosti působil jako hlasatel a kazatel nového náboženství, cestoval s učedníky a ohlašoval příchod Božího království. Údajně měl i konat zázraky. Protože kritizoval oficiální náboženství, byl zadržen římským místodržitelem Pilátem Ponským a popraven ukřižováním. Podle Bible vstal Ježíš Kristus z mrtvých, zjevil se svým následovníkům a poté vstoupil na nebesa. K lidem se má vrátit až v den posledního soudu. Jeho víra je základem křesťanství a z něj odvozených náboženství. Historická existence Ježíše Krista však nebyla vědeckými metodami prokázána.

Slovo Ježíš Kristus se nachází v kategorii Křesťanství

Rákosník

kdo je to Rákosník?

Rákosník je hanlivý slangový výraz pro člověka vietnamského původu. Jde o označení rasistické, hanobící celou národnostní menšinu. Výraz se odkazuje k rákosu, typickým chýším a kloboukům, které se ve Vietnamu hojně vyskytují, a rýžovým polím, kde se v rákosových kloboucích pracuje. Označení rákosník může pocházet i od stejnojmenného ptáka, který v rákosí žije a staví si v něm hnízda.

Text Rákosník je v kategorii Národnost

Ondřej Palát

kdo je to Ondřej Palát?

Ondřej Palát je hokejový útočník hrající v NHL i české reprezentaci. Začal s hokejem ve Frýdku – Místku a ve Vítkovicích. Po mnoha úspěších se dostal do Juniorské kanadské hokejové soutěže Quebec Major Junior Hockey League jako hráč týmu Drummondville Voltigeurs. Pak hrál za Norfolk Admirals a s nimi vyhrál Calderův pohár. V roce 2011 ho draftoval tým Tampa Bay Lightning, kde se stal asistentem kapitána a hrál ve finále Stanley Cupu. Ondřej Palát byl i členem reprezentačního týmu na ZOH v Soči.

Slovo Ondřej Palát se nachází v kategorii Sport

Režisér

kdo je to Režisér?

Režisér je umělec, tvůrce, který propojuje různé části a prvky různorodých dějů do celkového díla. Může se jednat o divadelní, rozhlasový, filmový nebo televizní útvar. Režisér řídí práci celého týmu pracovníků všech profesí pracujících v dramatickém umění. Často bývá také autorem celého díla nebo námětu. Režírovat může také hudební pořady nebo dabing. Samotná činnost režiséra se označuje jako režie.

Text Režisér je v kategorii Profese

Kuřbuřt

kdo je to Kuřbuřt?

Kuřbuřt je vulgární označení pro muže homosexuála, případně pro vězně nebo prostituta, který poskytuje sexuální služby ostatním. Slovo kuřbuřt vzniklo ze slov kouření (označující orální sex - felaci) a buřt (označení pro penis).

Text Kuřbuřt patří do sekce Hanlivé


Klíčová slova: informace, životopis, RSS, Aretace, co znamená, vysvětlení, co to je, definice, wiki, heslo, slovník, Divadlo, Askeze, Lečo, přesný výraz, Lepenice, termín, Bipolární porucha, význam slova, přesný význam, význam, formulace, biografie, popis, význam pojmu, Čtenářský deník, synonymum, pojem, etymologie

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 1. srpna 2021        Tip na sobotu 31. července 2021
Tip na pátek 30. července 2021        Tip na čtvrtek 29. července 2021
Tip na středu 28. července 2021        Tip na úterý 27. července 2021
Tip na pondělí 26. července 2021        Tip na neděli 25. července 2021
Tip na sobotu 24. července 2021        Tip na pátek 23. července 2021
Tip na čtvrtek 22. července 2021        Tip na středu 21. července 2021
Tip na úterý 20. července 2021        Tip na pondělí 19. července 2021