Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na čtvrtek 10. června 2021

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Kulturní dědictví

Pojem, výraz, heslo, co je to Kulturní dědictví?

Kulturní dědictví je neodmyslitelnou součástí kultury. Lze ho rozdělit na dvě základní části – nemateriální a materiální. Za nemateriální kulturní dědictví bývá považováno vše, co není hmotné, ale je předáváno z generace na generaci a může se přizpůsobovat změnám vnějšího prostředí. Patří sem například přísloví, rčení, citáty, myšlenky, zvyky, společenské zvyklosti, tradice, umění, které lze interpretovat, tradiční dovednosti, zkušenosti a vědomosti. K materiálnímu kulturnímu dědictví se řadí památky a lidské výtvory hmotné podstaty, například malířství, sochařství, architektura, grafika, užité umění, vynálezy, literární výtvory, oděvy nebo jídla. Nejvýznamnější díla kulturního dědictví jsou zařazena v seznamu světového dědictví UNESCO.

Pojem Kulturní dědictví patří do sekce Kultura

Kardamon

Pojem, výraz, heslo, co je to Kardamon?

Kardamon je název pro rostlinu kardamovník obecný příbuznou zázvoru. Její domovinou je Indie, pěstuje se však i na Šrí Lance, v Tanzanii nebo v americké Guatemale. Plody a oddenky jsou využívány jako koření.

Výraz Kardamon je v kategorii Rostliny

Rayon

Pojem, výraz, heslo, co je to Rayon?

Rayon je označení doporučené americkou komisí pro textil, který výrobci označují jako bambusový, přestože je vyráběn z umělých viskózových vláken a nemá vlastnosti očekávané od skutečných výrobků z bambusu, jako jsou například antibakteriální vlastnosti. Z tohoto viskózového filamentu se zhotovují výrobky, které mají označení z bambusových vláken, i když to neodpovídá skutečnosti. Proto byl navržen název rayon.

Termín Rayon je v kategorii Materiály

Kapari

Pojem, výraz, heslo, co je to Kapari?

Kapari se používá při přípravě různých jídel a jedná se o nerozvinutá poupata keře kapara trnitá. Tato poupata se naloží do soli nebo solného roztoku. Mohou se naložit i do solného nálevu s vinným octem. Nejkvalitnější kapari pochází z Francie, z oblasti Provence. Kapari se hojně používá ve středomořské kuchyni - řecké, italské, španělské. Patří k přísadám do salátů, omáček, na pizzu, těstoviny nebo k různým druhům masa. Kapari v nálevu lze při vaření používat bez jakýchkoliv úprav, zatímco kvalitnější kapari v soli se musí před použitím propláchnout, aby nepřehlušilo ostatní přísady.

Pojem Kapari patří do sekce Jídlo

Respekt

Pojem, výraz, heslo, co je to Respekt?

Slovo respekt označuje úctu k někomu nebo k něčemu. Někdy mluvíme o přirozeném respektu, kdy má někdo takové charisma, že mu okolí prokazuje úctu takřka automaticky, jindy je respekt k někomu podložený něčím, co na daném člověku můžeme obdivovat (např. jeho dovednosti, zkušenosti, úspěchy). Mít respekt znamená korigovat naše chování a zdržet se jeho nevhodných projevů.

Heslo Respekt se nachází v sekci Filozofie

Brexit

Pojem, výraz, heslo, co je to Brexit?

Brexit je zkrácený název problematiky možného vystoupení Velké Británie z Evropské unie. O tomto kroku by mělo rozhodnout referendum. Brexit by měl pro EU i zbytek Evropy určité důsledky. Především by Británie musela při obchodování dodržovat evropskou legislativu, ale nepodílela by se na jejím navrhování a schvalování. Již v současnosti si Velká Británie vymohla mnoho výjimek, takže vystoupení z EU by pro Brity mnoho změn nepřineslo.

Výraz Brexit je v sekci Politika

Kyberpunk

Pojem, výraz, heslo, co je to Kyberpunk?

Kyberpunk je žánr spadající pod science fiction. Jeho podstatou je kombinování vyspělých technologií a nejspodnějších společenských vrstev. Změněný společenský řád, rozpadající se společnost jsou zde v ostrém protikladu k vědeckým objevům, kybernetice a umělé inteligenci. Kyberpunk přineslo hnutí Nová vlna v druhé polovině 20. století. Část umělců se zaměřovala na důsledky sexuální revoluce, užívání drog a využití technologií.

Termín Kyberpunk je v kategorii Literatura

Scio

Pojem, výraz, heslo, co je to Scio?

Scio je jméno české firmy, která se zabývá vzděláváním jak ve škole, tak mimo školu. Je jednou ze společností, která provádí měření výsledků vzdělávání a také pořádá testy obecných studijních předpokladů a srovnávací zkoušky. Některé z testů využívají i střední a základní školy. Zakladatelem Scia je Ondřej Šteffl. Původně společnost fungovala jako nadace s omezeným počtem pracovníků, od roku 2001 tyto počty a aktivity stále rozšiřuje pod obchodním názvem www.scio.cz, s.r.o.

Výraz Scio se nachází v sekci Školství

Casus belli

Pojem, výraz, heslo, co je to Casus belli?

Casus belli je pojmenování převzaté z latiny. Patří do oblasti mezinárodního práva. Je využíváno pro nazvání události, konfliktu či nějaké skutečnosti, která postačuje k tomu, aby byla vyhlášena válka. Může se jednat o nejrůznější důvody, mnohé z nich ani nemusejí být pravé. Casus belli bývá často používán jako pojmenování tzv. operací pod falešnou vlajkou, kdy útočník zaútočí na své vlastní cíle proto, aby měl záminku pro rozpoutání válečného konfliktu.

Termín Casus belli je v sekci Latina

Novela

Pojem, výraz, heslo, co je to Novela?

Literatura se různě dělí a jedním z jejích základních rozdělení je na poezii a prózu. Próza se též dále vyděluje a jedním z prozaických žánrů je i novela. Má kratší nebo střední rozsah, což velice často připomíná povídku, s níž se novela občas plete. Novela se snaží soustředit na jednoduchou dějovou linii. Příběhu se snaží věnovat důsledně, stupňuje ho a vede ho k tzv. bodu obratu, který je základem kompozice novely. Kořeny moderní evropské novely najdeme u slavného italského spisovatele Giovanniho Boccacia a jeho díla Dekameron. Mezi české autory řadíme Boženu Němcovou či Viktora Dyka.

Výraz Novela je v sekci Literatura


Klíčová slova: Scio, slovník, synonymum, odborné názvosloví, Brexit, co to je, význam pojmu, Casus belli, co znamená, Novela, význam slova, termín, popis, Rayon, formulace, informace, význam, přesný význam, Respekt, pojem, názvosloví, wiki, Kapari, Kulturní dědictví, popis, vysvětlení, slovo, Kyberpunk, odborný výraz

Náhodných výběr osobností, hesel, pojmů a odborných termínů

Autista

kdo je to Autista?

Autista je jedinec postižený autismem, duševní poruchou, jejíž příčiny nejsou zcela zřejmé. Mohou být částečně dědičné, částečně způsobené vnějšími vlivy, např. znečištěním životního prostředí. Autismus je neléčitelný, jeho rozsah může být různý a diagnostika někdy velmi obtížná. Obecně lze říci, že autisté mají největší potíže s narušeným chováním a mezilidskými vztahy. Někteří autisté jsou v určitých oblastech geniální, mají mimořádné matematické nebo umělecké schopnosti (výtvarné umění). Známý film o autistovi je Rain Man z roku 1988.

Heslo Autista je v kategorii Poruchy

Štěpán Kotrba

kdo je to Štěpán Kotrba?

Štěpán Kotrba je český novinář, analytik, grafický designer a sochař. Je absolventem studia scénografie a designu, věnuje se typografii, keramice, počítačové grafice. Zaměřil se také na mediální komunikaci a corporate identity. Jako žurnalista píše články pro Britské listy i další média, kde analyzuje politické dění, mediální situace a digitální novinky. Štěpán Kotrba má levicové, ale poměrně radikální názory. Měl podíl na Státní informační politice, kde se věnoval projektům základních registrů, plošného mýtného, čipové karty pro základní registr, elektronické peněženky a podobně. Působil také v Radě Českého rozhlasu. Z funkcí sám odešel, v roce 2011 opustil i Britské listy a tvoří na volné noze.

Heslo Štěpán Kotrba je v kategorii Novináři

Conchita Wurst

kdo je to Conchita Wurst?

Conchita Wurst je jméno rakouské zpěvačky a umělkyně, pro jejíž postavu jsou typické dlouhé husté vousy a velmi ženský výraz. Ve skutečnosti se jedná o gaye Thomase Neuwirtha, umělce a zpěváka, který takto vstupuje proti netoleranci společnosti vůči jedincům, kteří se od většiny liší. Umělecké jméno pochází z úsloví Das ist mir Wurst („je mi to buřt = je mi to jedno“). Nejznámější písní Conchity Wurst je skladba „Rise Like A Phoenix“, se kterou zvítězila na Eurovizi v Kodani.

Text Conchita Wurst patří do sekce Hudba

Bohém

kdo je to Bohém?

Bohém je osoba žijící odlišným a netradičním způsobem života, většinou značně neuspořádaným. Nejčastěji se jedná o různé umělce, například malíře, hudebníky, spisovatele a další. Typické pro tento životní styl je soužití s podobně zaměřenými lidmi, setkávání na společenských podnicích, v kavárnách, pití alkoholu, užívání drog, otevřený sex, anarchistický postoj k politice a užívání všech příjemných stránek života. Označení bohém vzniklo v 19. století ve Francii.

Text Bohém je v kategorii Vlastnosti

Andělíčkářka

kdo je to Andělíčkářka?

Andělíčkářka byla žena, která se zabývala prováděním potratů. Nechtěné nenarozené děti posílala k andělům, odtud pojmenování andělíčkářka. Tomuto řemeslu se věnovaly nejvíce kořenářky, a vysloužilé porodní báby. Jejich metody a samotné provedení potratu bývaly často nebezpečné a mnoho žen na jejich činnost zaplatilo i vlastním životem.

Heslo Andělíčkářka se nachází v sekci Historie

Hydrolog

kdo je to Hydrolog?

Hydrolog je odborník, který se zabývá hydrologií. Zkoumá tedy vodu v nejrůznějších skupenstvích a útvarech a zaměřuje se na procesy, které s vodou a jejím rozšířením a pohyby souvisí. Jde tedy o studium hydrosféry. Hydrolog se může specializovat na některou z jejích složek – koloběh vody, vodní hospodářství, vodní zdroje a další. Zaměstnává ho většinou vodohospodářství, ochrana přírody, geografie a podobně.

Text Hydrolog je v kategorii Věda

Dara Rolins

kdo je to Dara Rolins?

Dara Rolins, původně Darina Rolincová, rozená Gambošová, je populární zpěvačka. Absolvovala hudebně dramatický obor na konzervatoři, ale jako zpěvačka vynikla již dříve. V televiz se objevila již ve čtyřech letech, první desku vydala jako devítiletá. Pravidelně se umisťovala v anketě Zlatý slavík, populární byl zvláště její duet s Karlem Gottem Zvonky štěstí. Na vlastní sólovou dráhu se Dara Rolins vydala ještě před dosažením plnoletosti. Působila také jako porotkyně v pěveckých soutěžích.

Heslo Dara Rolins se nachází v sekci Hudba

Rudý John

kdo je to Rudý John?

Rudý John (Red John) je fiktivní postava sériového vraha z amerického seriálu Mentalista. Red John v seriálu zavraždil manželku a dceru hlavního hrdiny Patricka Janea, který díky výjimečnému pozorovacímu talentu pomáhá řešit kriminální případy. Své oběti Red John vždy podřízne a na stěně nechá krví nakresleného smajlíka. Rudý John je ve skutečnosti šerif Thomas McAllister. Patrick Jane ho v seriálu nakonec zabije.

Heslo Rudý John je v kategorii Fikce

Pavel Telička

kdo je to Pavel Telička?

Pavel Telička ke politik, původně diplomat a lobbista. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Byl členem KSČ a pracovníkem Ministerstva zahraničních věcí ČSSR. Později působil ve Stálé misi ČR při EU a jako náměstek ministra zahraničí a náměstkem ministra a státním tajemníkem pro záležitosti Evropy. V roce 2004 byl Pavel Telička členem Evropské komise, poté poslancem Evropského parlamentu a místopředsedou Evropského parlamentu.

Slovo Pavel Telička se nachází v kategorii Politici

Ichtyl

kdo je to Ichtyl?

Ichtyl označuje podivínského jedince, tedy člověka nezvykle vypadajícího a chovajícího se neočekávaně. Může být i psychicky nemocný nebo se pohybovat na hranici psychiatrické diagnózy, blízko paranoidního chování či obsese. Výraz ichtyl se často používá i jako nadávka, hanlivý výraz pro označení člověka mdlého rozumu. Název pochází z řečtiny, ichtos je ryba, což může naznačovat souvislost právě s nadávkou.

Text Ichtyl je v kategorii Hanlivé


Klíčová slova: synonymum, informace, slovník, Novela, definice, význam, co to je, Casus belli, slovo, co znamená, přesný výraz, význam slova, Kardamon, Kapari, heslo, formulace, lidé, Scio, životopis, popis, Kulturní dědictví, přesný význam, biografie, wiki, vysvětlení, etymologie, Kyberpunk, Brexit, pojem

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 18. června 2021        Tip na čtvrtek 17. června 2021
Tip na středu 16. června 2021        Tip na úterý 15. června 2021
Tip na pondělí 14. června 2021        Tip na neděli 13. června 2021
Tip na sobotu 12. června 2021        Tip na pátek 11. června 2021
Tip na čtvrtek 10. června 2021        Tip na středu 9. června 2021
Tip na úterý 8. června 2021        Tip na pondělí 7. června 2021
Tip na neděli 6. června 2021        Tip na sobotu 5. června 2021