Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na úterý 8. června 2021

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Vysoký tlak

Pojem, výraz, heslo, co je to Vysoký tlak?

Vysoký tlak neboli hypertenze znamená trvale zvýšenou hodnotu tlaku krve v tepnách. Za vysoký krevní tlak se považují hodnoty vyšší než 140/90mm Hg. Pro potvrzení vysokého krevního tlaku je potřeba opakované měření hodnot. Vysoký tlak je nebezpečné onemocnění, které by vždy mělo být léčeno. Problémem je, že vysoký tlak nemusí mít po dlouhou dobu žádné příznaky. Vysoký tlak mohou indikovat např. bolesti hlavy, závratě, bušení srdce, dušnost, poruchy vidění, nadměrné pocení, celková únava a další.

Výraz Vysoký tlak patří do sekce Lékařství

Antispyware

Pojem, výraz, heslo, co je to Antispyware?

Program označovaný jako antispyware může být velice užitečným pomocníkem. Jedná se o speciální software určený k nalezení a eliminaci škodlivých souborů označovaných jako spyware. Tyto soubory si běžný uživatel stáhne z internetu a ani o tom neví. Na trhu v současné době existuje velké množství antispyware programů, kdy některé mají licenci freeware, zatímco jiné si musí zájemce zaplatit. Existují samozřejmě citelné rozdíly v kvalitě. Mezi nejznámější software patří SpyBot Search & Destroy, Spyware Terminator nebo Spy Sweeper.

Pojem Antispyware patří do sekce Software

Menstruace

Pojem, výraz, heslo, co je to Menstruace?

Menstruace je periodicky se opakující krvácení, které je u žen součástí menstruačního cyklu. Pokud nedojde k oplození vajíčka a k otěhotnění, obnoví se výstelka děložní sliznice. Stará vrstva odchází z těla s malým množstvím krve. Průměrná délka menstruačního cyklu je 28 dní.

Pojem Menstruace je v kategorii Lékařství

Krásná literatura

Pojem, výraz, heslo, co je to Krásná literatura?

Krásná literatura je souhrnné pojmenování beletrie a poezie. Její podstatou jsou pojmy, které bývají abstraktní i smyšlené, čímž se krásná literatura liší od populárně naučné a odborné literatury. Beletrie zahrnuje i skutečná témata. Krásná literatura se vyznačuje fikcí příběhu, tvorbou toho, o čem se píše, a samotným příběhem. Skládá se z mnoha žánrů a směrů a bezpočtu různých námětů.

Termín Krásná literatura je v kategorii Literatura

Katamarán

Pojem, výraz, heslo, co je to Katamarán?

Katamarán je pojmenování pro zvláštní druh plavidla, které má dva rovnoběžné trupy nebo jedno tělo a jedno vyvážení. Název katamarán pochází z tamilského jazyka. Katamarán přináší několik výhod – díky tenkému trupu má plavidlo vyšší rychlost, je stabilnější a může mít velkou plochu paluby. Katamarány jsou zcela běžné u domorodých kmenů v Indonésii nebo Polynésii. Využívají se jako sportovní plachetnice či vojenská plavidla.

Výraz Katamarán se nachází v kategorii Technika

Afekce

Pojem, výraz, heslo, co je to Afekce?

Afekce je obecné označení pro chorobný stav. V doslovném překladu znamená afekce postižení určitého orgánu či tkáně. V medicíně se tento pojem vykytuje v nejrůznějších oborech, nejčastěji ve spojení s bolestivým stavem, tedy jako bolestivá afekce. Termín je možno použít i pro pojmenování určitého citového pohnutí nebo emocemi ovlivněného stavu mysli, také vztahu nebo náklonnosti na citovém základě.

Pojem Afekce patří do kategorie Lékařství

Anorexie

Pojem, výraz, heslo, co je to Anorexie?

Anorexie je označení pro poruchu příjmu potravy. Postižený jedinec má odpor k jídlu. Buď nemá vůbec hlad, nebo se mu neustále dělá špatně. Anorektika pak postihuje podvýživa a další onemocnění spojená s hladověním. Sám nepozná, že je nutné přijmout potravu, a proto bývá k jídlu a pití nucen. Anorexie vzniká z různých příčin – narušení trávicího systému, účinkem léků nebo při celkovém onemocnění. Anorexie může mít i psychické příčiny, pak se označuje jako mentální anorexie.

Heslo Anorexie se nachází v kategorii Nemoce

Natura 2000

Pojem, výraz, heslo, co je to Natura 2000?

Natura 2000 je název soustavy chráněných území, která mají chránit biologickou různost. Na vytváření této soustavy se společně podílejí členské státy Evropské unie. Pro zařazení musí území splňovat přesně stanovené podmínky. Předmětem ochrany jsou nejohroženější a nejvzácnější rostliny, živočichové a přírodní stanoviště. Do Natury 2000 je zatím zařazeno cca 250 přírodních stanovišť, přes 200 druhů živočichů, necelé dvě stovky ptáků a skoro 450 druhů rostlin.

Heslo Natura 2000 se nachází v kategorii Příroda

PSČ

Pojem, výraz, heslo, co je to PSČ?

PSČ je zkratka pro poštovní směrovací číslo, jednoznačný identifikační údaj v adresách (to je důležité např. tehdy, když mají dvě obce stejný název). PSČ v České republice má pět cifer a lze ho rozdělit na trojčíslí a dvojčíslí. V anglickém jazyce naleznete PSČ pod označením ZIP nebo postcode.

Pojem PSČ se nachází v sekci Zkratky

Balustráda

Pojem, výraz, heslo, co je to Balustráda?

Balustráda čili hrazení nebo zábradlí je architektonický prvek nacházející se především na schodištích, balkonech nebo terasách. Takové zábradlí je ozdobné a může mít individuálně zvolené tvary. Je tvořeno nízkými sloupky a překryto překladem. Materiálem typickým pro balustrádu je dřevo, kámen, štuk, beton a podobně. Někdy je tímto pojmem označováno jakékoli skládané prolamované zábradlí z kamene.

Heslo Balustráda je v sekci Stavebnictví


Klíčová slova: heslo, informace, význam, Vysoký tlak, popis, přesný význam, význam slova, odborný výraz, termín, Krásná literatura, pojem, odborné názvosloví, Afekce, co to je, význam pojmu, Natura 2000, PSČ, vysvětlení, Balustráda, přesný výraz, Menstruace, wiki, popis, synonymum, slovník, co znamená, formulace, názvosloví, slovo

Často žádané pojmy, osoby, výrazy, osobnosti, odborné termíny a slova

John Vanhara

kdo je to John Vanhara?

John Vanhara je americký podnikatel původem z Česka. Zde nedokončil učitelská studia na Masarykově univerzitě v Brně a začal podnikat v oblasti reklamy. Po roce 2000 získal vízum pro podnikatele v Americe, majetek v Česku prodal a přestěhoval se. V Americe dokončil obchodní studia a pustil se do podnikání v oblasti nemovitostí a zakládání firem. John Vanhara se zabývá také psaním, vede vlastní blog o podnikání a je autorem několika publikací.

Text John Vanhara je v kategorii Podnikání

Konfident

kdo je to Konfident?

Konfident neboli udavač, denunciant či informátor je člověk, který udává jiné jedince nebo celé skupiny osob, aby tak získal osobní prospěch. Udávat může i z politických důvodů. Jím učiněné obvinění může být anonymní nebo veřejné. Dříve byl pojem konfident používán pro jakoukoli osobu, která dala podnět k zahájení řízení, pod vlivem historie a nedemokratických režimů získalo slovo negativní význam.

Text Konfident je v kategorii Hanlivé

Anatom

kdo je to Anatom?

Anatom je člověk, který na vědeckém základě studuje strukturu jednotlivých organizmů a jejich orgány, tkáně a soustavy. Zaměřuje se na popis umístění a vzhledu částí těl, zkoumá jejich složení a stavbu, popisuje vztahy mezi soustavami i jednotlivými orgány. U těchto orgánů jsou předmětem anatomova zkoumání velikost, místo, tvar, složení, způsob zásobování a nervová spojení orgánů.

Slovo Anatom je v sekci Lékařství

Richard Strauss

kdo je to Richard Strauss?

Richard Strauss byl německý skladatel řadící se do období pozdního romantizmu. Proslavil se také jako dirigent. Jako skladatel spolupracoval s básníkem a spisovatelem Hugem von Hofmannstahl, který vytvořil libreta jeho oper – např. Salome, Elektra, Růžový kavalír a další. Richard Strauss byl také oblíbeným autorem symfonických básní, písní a orchestrálních děl. Jeho opery dodnes patří k nejhranějším na všech světových jevištích. Straussova hudba je nezaměnitelná a předvádí dokonale vyvážené kontrasty a vyvolává celou škálu různých pocitů.

Slovo Richard Strauss se nachází v kategorii Hudba

Přizdisráč

kdo je to Přizdisráč?

Přizdisráč je velmi nelichotivé označení pro člověka vyznačujícího se absencí kuráže a odvahy. Takový jedinec se bude vždycky radši držet zpátky, do ničeho se nebude plést, aby se do něčeho náhodou tzv. nenamočil. To by bylo do jisté míry pochopitelné, avšak u přizdisráče je míra této opatrnosti až přehnaná. Je to zkrátka politováníhodný zbabělec, který si vyslouží spíš opovržení než cokoli jiného.

Slovo Přizdisráč je v sekci Hanlivé

Dolph Lundgren

kdo je to Dolph Lundgren?

Lundgren je herec známý především z amerických akčních filmů. Kariéru začínal jako sportovec, k filmu se dostal později. Jeho první malá role byla v bondovce Vyhlídka na vraždu. Zápornou postavu ztvárnil ve filmu Rocky IV, objevil se ve filmech Mstitel, Univerzální voják nebo v parodii na akční filmy nazvané Postradatelní.

Heslo Dolph Lundgren je v kategorii Herectví

Řezník

kdo je to Řezník?

Řezník je umělecký pseudonym českého rappera, který se vlastním jménem jmenuje Martin Pohl. Věnuje žánru horrorcore. Hudbou se zabývá od roku 2002, vystupuje v masce. Věnuje se také tvorbě kreslených vtipů zvaných Martyho frky se stejnými náměty a slovníkem, jaké jsou typické pro jeho hudební tvorbu. Pro jeho tvorbu je charakteristický cynismus, sexismus, značná vulgarita až oplzlost. Kvůli obsahu jeho textů na něj již bylo podáno několik trestních oznámení, ale všechna byla u soudu zamítnuta. V jeho textech by se mělo jednat o nadsázku, ovšem ne každý to tak může chápat. Největší reklamu Řezníkovi udělalo jeho vyřazení z ankety Český slavík v roce 2013, právě kvůli údajné propagaci násilí a vulgaritě jeho textů. Řezník má mnoho odpůrců, ale velmi početná je skupina jeho příznivců.

Heslo Řezník se nachází v sekci Hudba

Simon Pegg

kdo je to Simon Pegg?

Simon Pegg, původně Simon John Beckingham, je herec, komik a scénárista. Jeho otec byl jazzovým hudebníkem. Sám je absolventem dvou univerzit, studoval anglickou literaturu. Peggovy nejznámější role jsou ve filmech Soumrak mrtvých, Jednotka příliš rychlého nasazení a filmy Star Trek. Účinkoval také v sitcomu Spaced. Hlavní roli ztvárnil ve filmu Jak se zbavit přátel a zůstat úplně sám. Spolupracoval na filmech Bratrstvo neohrožených či Nula od nuly pojde.

Text Simon Pegg je v kategorii Herectví

Kecal

kdo je to Kecal?

Kecal je označení pro toho, kdo má tendence neustále si vymýšlet a přibarvovat i nepatrné příhody. Tato osoba navíc ráda komentuje dění kolem sebe a podle potřeby přidává další neověřené, popřípadě nepravdivé informace. Hodně mluví, i když k tomu není vyzvána a její komentáře nikdo neočekává. Kecal bývá obtížný a nepříjemný pro své okolí. Vzhledem k tomu, že svým jednáním může způsobit problémy, nepatří k vítaným a oblíbeným lidem.

Slovo Kecal se nachází v kategorii Vlastnosti

Kentaur

kdo je to Kentaur?

Kentaur je podivná bytost z antické řecké mytologie. Kentaur představoval spojení koně a člověka, a to tak, že hlava a trup byly lidské a přední a zadní nohy a celý zbytek těla byl koňský. Měli to být divocí a nezkrotní tvorové, které nebylo snadné osedlat. Někteří prý vynikali moudrostí, jiní se pod vlivem vína dopouštěli násilí.

Slovo Kentaur je v sekci Mytologie


Klíčová slova: Katamarán, lidé, Natura 2000, etymologie, Anorexie, životopis, význam slova, termín, Antispyware, vysvětlení, Vysoký tlak, definice, význam, informace, co to je, PSČ, synonymum, slovo, Afekce, přesný výraz, osobnosti, přesný význam, heslo, wiki, Krásná literatura, Balustráda, slovník, co znamená, formulace

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 18. června 2021        Tip na čtvrtek 17. června 2021
Tip na středu 16. června 2021        Tip na úterý 15. června 2021
Tip na pondělí 14. června 2021        Tip na neděli 13. června 2021
Tip na sobotu 12. června 2021        Tip na pátek 11. června 2021
Tip na čtvrtek 10. června 2021        Tip na středu 9. června 2021
Tip na úterý 8. června 2021        Tip na pondělí 7. června 2021
Tip na neděli 6. června 2021        Tip na sobotu 5. června 2021