Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pondělí 7. června 2021

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Amplituda

Pojem, výraz, heslo, co je to Amplituda?

Amplituda neboli rozkmit, výkmit je pojmenování maximální hodnoty veličiny, která se pravidelně mění. Jde o výchylku, která patří k základním hodnotám pravidelně se opakujících dějů. Amplituda se označuje zkratkou dotčené veličiny, ke které se přidá index m. Netlumené kmitání má amplitudu stálou, tlumené kmitání zmenšující. Pokud se složí dva pravidelně se opakující děje, dochází k rezonanci a společná amplituda se výrazně zvětší.

Heslo Amplituda je v kategorii Fyzika

Zelená karta

Pojem, výraz, heslo, co je to Zelená karta?

Cizí státní příslušníci musí v České republice získat zelenou kartu. Ta slouží jako povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání. Zelená karta usnadňuje přístup cizinců na český pracovní trh. Tito cizinci by měli mít kvalifikaci, po níž je v ČR poptávka. Zelená karta je určena pro cizince ze zemí mimo Evropskou unii. Cizinec díky zelené kartě může pobývat na území České republiky a může pracovat na místě, na němž byla karta vydána. Existují tři typy zelených karet. Většinou se uděluje karta na 2-3 roky. U karty typu A a B lze její platnost prodlužovat o tři roky.

Termín Zelená karta patří do sekce Právo

Dogma

Pojem, výraz, heslo, co je to Dogma?

Dogma je pojem pocházející z řečtiny a označuje nějaký názor nebo učení, které je považováno za správné. Dogma je také tvrzení, které je nezpochybnitelné. Pojem je hojně používán v náboženství nebo právu. Je zakázáno takové tvrzení zpochybňovat, diskutovat o něm či ho kritizovat. Jako dogma označuje křesťanství takové články víry, které jsou považovány za zjevenou a nezpochybnitelnou skutečnost.

Heslo Dogma se nachází v kategorii Filozofie

Vytáčník

Pojem, výraz, heslo, co je to Vytáčník?

Vytáčník je pojmenování ručního nástroje, který se používá při vytáčení zalomeného šroubu. Když se šroub zalomí, je nutné ve zbytku vyvrtat díru. K tomu se používá menší vrták. Je potřeba použít vytáčník odpovídajícího průměru. Ten se upevní do vratidla a zbytek šroubu se pak uvolní opačným směrem. Nástroj má totiž závit v opačném směru než šroub, kterého se chcete zbavit. K dostání je v sadách, kde mají nástroje označení, pro jaký průměr šroubu mohou být použity.

Heslo Vytáčník se nachází v sekci Nástroje

Asteroid

Pojem, výraz, heslo, co je to Asteroid?

Asteroid je pojmenování pro vesmírná tělesa. Jedná se o starší a nepřesný název, v současnosti se používá správné pojmenování planetky. Slovo asteroid pochází z doby, kdy bylo těchto těles známo minimum. Asteroidy se klasifikují podle typů, jen ve sluneční soustavě existují desetitisíce těchto planetek. Po objevení asteroidu je zkoumána a potvrzena jeho oběžná dráha, asteroidu je přiděleno číslo a může být pojmenován. Asteroidy nesou jména podle postav řecké mytologie, slavných osobností a ženská jména.

Termín Asteroid je v sekci Věda

Rašelina

Pojem, výraz, heslo, co je to Rašelina?

Rašelina je půdní materiál, řadí se k mladým horninám. Zabírá cca 2% povrchu Země. Nalézá se v močálech, bažinách nebo slatích, kde vytváří rašeliniště. Skládá se převážně z organických látek, tedy rostlin, stromů, hub, trávy, organických zbytků a také z živočichů a hmyzu. Komponenty rašeliny se postupně vrství a rozkládají. Rychleji vzniká rašelina ve vlhkém prostředí. Je považována za zásobu energie, proto se používá nejen při pěstování rostlin a v zahradách, ale slouží i jako topivo.

Heslo Rašelina je v sekci Příroda

Rozpočítadlo

Pojem, výraz, heslo, co je to Rozpočítadlo?

Rozpočítadlo je název lidového slovesného útvaru malého rozsahu. Nejčastěji se jedná o říkanky nebo říkadla, používaná při hře nebo společenské události při náhodném výběru z přítomných osob. V říkadlech se užívají slova bez určitého významu, s nejasným původem, zkomolená, cizí slova. Důležitý je rytmus, ten zde má hlavní úlohu. Tato lidová slovesnost se šíří ústním podáním, tedy od člověka k člověku. Rozpočitadlo se předává z generace na generaci, stejně jako další útvary lidové slovesnosti.

Pojem Rozpočítadlo patří do kategorie Literatura

Mandátní smlouva

Pojem, výraz, heslo, co je to Mandátní smlouva?

Mandátní smlouva je jinými slovy smlouva o zastoupení. Mandátní smlouvou mandant (tj. osoba. která někoho pověřuje, aby za ni jednal) pověřuje mandatáře (právníka, který jedná jménem mandanta), aby ho zastupoval a jednal jeho jménem (na účet mandanta - klienta a na klientovo vlastní riziko). Mandatáři náleží od mandanta smluvená odměna bez ohledu na výsledek jednání.

Výraz Mandátní smlouva patří do kategorie Právo

Umění

Pojem, výraz, heslo, co je to Umění?

Umění patří mezi součást lidské kultury již od dob nejstarších, kdy lidé malovali první obrazy v jeskyních. Hodnocením umění se zabývají i některé vědy - estetika, dějiny umění, psychologie umění apod. Umění lze jen těžko definovat, i když se o to pokoušelo mnoho lidí. Ve starších dobách bylo umění spojeno s kulty a rituály.

Termín Umění se nachází v sekci Kultura

Orgonit

Pojem, výraz, heslo, co je to Orgonit?

Orgonit je údajně léčivý předmět, zpravidla kámen, který má mít schopnost koncentrovat tzv. orgonovou energii (známou též pod názvy prána, univerzální energie nebo čchi). Existence "orgonové energie" nebyla nikdy vědecky prokázána. S pojmem orgonit se setkáme v esoterice. Její příznivci věří, že orgonity dokážou léčit všechno možné a že jsou schopné rušit geopatogenní zóny. Nic z toho ale není vědecky podloženo.

Termín Orgonit patří do sekce Materiály


Klíčová slova: co to je, informace, Vytáčník, popis, význam pojmu, Dogma, slovník, Rašelina, Orgonit, názvosloví, přesný význam, slovo, popis, termín, význam slova, formulace, Amplituda, pojem, přesný výraz, Zelená karta, Asteroid, heslo, vysvětlení, synonymum, odborný výraz, wiki, Umění, Mandátní smlouva, odborné názvosloví

Výběr pojmů, slov, hesel, termínů, výrazů, osobností

Hotař

kdo je to Hotař?

Hotař byl hlídačem vinohradu a měl povinnost chránit ho před zloději, dobytkem, ptáky i divokými zvířaty. Pracoval za sjednaný plat a v sobotu si směl vzít domů 3 hrozny a ovoce ležící na zemi. Pokud by si vzal větší množství, propadl by hrdelnímu právu. Hotař byl strážcem vinohradu i v době, kdy se po skončení hlavní sklizně jen paběrkovalo. Musel být počestným člověkem, který pravidelně docházel ke zpovědi a řádně se choval, dokud nebyly sklizeny poslední hrozny.

Text Hotař patří do sekce Historie

Orlando Bloom

kdo je to Orlando Bloom?

Orlando Bloom je herec známý především svými rolemi v Pirátech z Karibiku nebo Pána prstenů. Elf Legolas byl jeho první velkou filmovou rolí, hvězdou se stal i jako Will Turner v trilogii Piráti z Karibiku. Orlando Bloom úspěšně ztvárnil také postavu prince Parise v eposu Trója. K jeho dalším úspěšným rolím patří postavy ve Třech mušketýrech, ve filmu Hobit a mnoha dalších.

Heslo Orlando Bloom se nachází v sekci Herectví

Chlípník

kdo je to Chlípník?

Chlípník je muž, kterého můžeme označit za nemravu, prasáka, nestoudníka, vilníka, oplzlíka, chlíváka, prostopášníka, zpustlíka, zvrhlíka, zhýralce. Chlípník je člověk, který provádí morálně nepřípustné činnosti se sexuálním motivem. Může se jednat o exhibicionistu obnažujícího se na veřejnosti o člověka pozorujícího nahé ženy a dívky (voyaer), o muže, který dává ženám nevhodné nemravné návrhy apod.

Heslo Chlípník se nachází v sekci Hanlivé

Stephen Hawking

kdo je to Stephen Hawking?

Stephen Hawking patří k nejznámějším vědcům současnosti. Zabývá se teoretickou fyzikou, kosmologií, Einsteinovou teorií relativity a dalšími jevy, jako jsou například černé díry. Hawking už více než 40 let trpí neurologickým onemocněním, kvůli kterému je zcela ochrnutý a odkázaný na invalidní vozík a pomoc svého okolí. Přesto se věnuje přednáškové činnosti, psaní knih a výzkumu. Mezi jeho nejznámější díla patří např. Ilustrovaná teorie všeho, Vesmír v kostce nebo Stručná historie času. Hawkingovy knihy jsou psány spíše jako populárně naučné, tedy tak, aby byly srozumitelné pro široký okruh čtenářů.

Heslo Stephen Hawking se nachází v sekci Věda

Sandra Nováková

kdo je to Sandra Nováková?

Sandra Nováková je herečka, známá již jako dítě z televizních seriálů Bylo nás pět nebo Správná šestka. Natáčela také televizní reklamy. Zpívala také v Dismanově rozhlasovém souboru. Je absolventkou Pražské konzervatoře, ale není svázána s konkrétním divadlem. Hostuje například v Divadle Rokoko, v Divadle pod Palmovkou nebo v A Studiu Rubín. Sandra Nováková má také svůj vlastní pořad Barování v Malostranské besedě, společně s Petrou Nesvačilovou zpívají při šansonovo-jazzových večerech. Hraje i ve filmech a seriálech, například v Kytici, Soukromých pastech, Pojišťovně štěstí, Ordinaci v Růžové zahradě, Vinařích, Modrém kódu a jiných.

Text Sandra Nováková patří do sekce Herectví

Cracker

kdo je to Cracker?

Cracker je počítačový odborník, zručný programátor, který se záměrně nabourává na cizí webové stránky nebo servery za účelem získání informací či citlivých dat. Netřeba dodávat, že se jedná o závažný kriminální čin.

Heslo Cracker je v kategorii Zločin

Pegas

kdo je to Pegas?

Pegas je jméno okřídleného koně z řecké mytologie. Pegas je synem Poseidona, vládce moří, a Gorgony Medusy. Pegas měl údajně vyskočit z Medúsina těla, když jí Perseus utnul hlavu. Podle jiného pramene povstal Pegas ze země, kterou pokropila Medúsina krev. K jeho typickým vlastnostem patřila rychlost, uměl létat jako vítr. Žil ve vysokých horách, na hoře Olymp a Pegasem se nazval sám. Byl ochráncem živých bytostí a nemocných dětí. Pomáhal mnoha bájným hrdinům a později byl proměněn v souhvězdí, nazvaném jeho jménem.

Text Pegas je v kategorii Mytologie

Radovan Vítek

kdo je to Radovan Vítek?

Radovan Vítek je známý český podnikatel v oblasti realit. Již od mládí podnikal. V době kuponové privatizace se zúčastnil se společností Istrokapitál privatizace Slovnaftu, Východoslovenských železáren a dalších. Jeho společnost Czech Property Investments pronajímá tisíce vlastních nemovitostí. Radovan Vítek bývá často středem zájmu médií pro své obchodní praktiky i osobní život. Řadí se k deseti nejbohatším Čechům.

Text Radovan Vítek patří do sekce Podnikání

Dominik Feri

kdo je to Dominik Feri?

Dominik Feri je mladý nadějný český politik, který je znám i svým exotickým vzhledem za který vděčí předkům z Etiopie. V roce 2014 se stal teplickým zastupitelem a historicky nejmladším radním v České republice. Stalo se tak poté, co odstoupil lídr kandidátky Petr Měsíc a Dominik Feri tak postoupil z místa prvního náhradníka. Dominik Feri je od roku 2015 členem politické strany TOP 09

Slovo Dominik Feri se nachází v kategorii Politici

Mrzout

kdo je to Mrzout?

Mrzout je zasmušilý, zachmuřený člověk, říká se mu také nemluva, samotář či bručoun. Jedná se o člověka, který je často nebo neustále ve zlé náladě, je rád mimo společnost ostatních lidí, je nespokojený se vším okolo sebe, mračí se a nerad komunikuje. Pokud mrzout mluvit musí, je stručný až úsečný a špatnou náladu kolem sebe dokáže šířit.

Text Mrzout je v kategorii Vlastnosti


Klíčová slova: co to je, lidé, vysvětlení, Rozpočítadlo, Umění, heslo, slovník, význam, přesný výraz, biografie, životopis, pojem, Vytáčník, Zelená karta, význam slova, formulace, etymologie, informace, Amplituda, osobnosti, popis, popis, přesný význam, Asteroid, Rašelina, Orgonit, termín, wiki, slovo

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 18. června 2021        Tip na čtvrtek 17. června 2021
Tip na středu 16. června 2021        Tip na úterý 15. června 2021
Tip na pondělí 14. června 2021        Tip na neděli 13. června 2021
Tip na sobotu 12. června 2021        Tip na pátek 11. června 2021
Tip na čtvrtek 10. června 2021        Tip na středu 9. června 2021
Tip na úterý 8. června 2021        Tip na pondělí 7. června 2021
Tip na neděli 6. června 2021        Tip na sobotu 5. června 2021