Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pátek 4. června 2021

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Kinesiotaping

Pojem, výraz, heslo, co je to Kinesiotaping?

Kinesiotaping je metoda používaná při bolestech šlach, kloubů či svalů. Jedná se o terapii, při které se na kůži lepí pružné pásky, chráníc před zraněním při sportovním výkonu nebo jako podpora probíhajícího hojení. Kinesiotaping může přispět i k nápravě ortopedických vad a nesprávného držení těla. Pásky jsou barevné, samolepící a mohou být aplikovány na nejrůznější části těla.

Termín Kinesiotaping se nachází v kategorii Lékařství

VoIP

Pojem, výraz, heslo, co je to VoIP?

VoIP je zkratka pro Voice over Internet Protocol. Jde o technologii, která umožňuje přenášet hlas v digitalizované podobě prostřednictvím médií, která jsou prostupná protokolu IP. Nejčastěji je to počítačová síť. VoIP je nejvíce využívána pro telefonování, které se děje prostřednictvím datového spojení, nejčastěji internetu nebo intranetu. Podmínkou pro fungování je zajištění QoS, čili kvality služby. Tuto technologii používá mnoho programů, například Skype.

Pojem VoIP se nachází v kategorii Internet

Kolokvium

Pojem, výraz, heslo, co je to Kolokvium?

Kolokvium je slovo s více významy. Může jít o kolektivní rozhovor, shromáždění odborníků řešících společnou problematiku nebo také o zkoušku na vysoké škole. V tomto případě se jedná o ústní zkoušku, ovšem označení kolokvium je považováno za zastaralé. Ten, kdo skládá tuto zkoušku, musí prokázat patřičné znalosti před odbornou komisí nebo zkoušejícím. Výsledkem je udělení osvědčení nebo titulu či jeho zamítnutí.

Výraz Kolokvium je v kategorii Školství

Dystonie

Pojem, výraz, heslo, co je to Dystonie?

Dystonie je název neurologického onemocnění, které se projevuje mimovolným stahováním svalů. Dochází tak k abnormálním pohybům a zaujímání neobvyklých pozic. Toto postižení zasahuje buď jednu část těla, nebo více částí současně. Dystonie sice ovlivňuje hybnost, ale nezasahuje činnost mozku a smyslů. Onemocnění postihuje obě pohlaví a všechny věkové kategorie. Diagnostika je poměrně obtížná.

Termín Dystonie patří do kategorie Lékařství

Prvouka

Pojem, výraz, heslo, co je to Prvouka?

Prvouka je termín z oblasti školství. Jde o název vyučovacího předmětu, který nejmladší žáky obeznámí se základními fakty a poznatky o světě, který je obklopuje. Jsou v něm shrnuty nejnutnější znalosti z různých oborů jako vlastivěda, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, občanská výchova, humanitní a společenské vědy a dopravní výchova. Prvouka je zařazena do obsahu vzdělávání na prvním stupni základní školy a učí se v prvním, druhém a třetím ročníku.

Termín Prvouka se nachází v sekci Školství

Idyla

Pojem, výraz, heslo, co je to Idyla?

Idyla je pojem pocházející z řečtiny, dá se přeložit jako kratší báseň. Děj tohoto literárního útvaru se odehrává na venkově. Inspirací pro název byly Theokritovy Idyly, krátké básně z venkovského a pastýřského prostředí. Pojem idyla je využíván i dalšími druhy umění, jako je hudba nebo výtvarné umění. V hudbě jde především o témata z venkovského života, ve výtvarném umění jsou zobrazovány předměty nebo lidé v idylickém prostředí venkova.

Pojem Idyla je v kategorii Literatura

Hoblice

Pojem, výraz, heslo, co je to Hoblice?

Hoblice čili ponk pro truhláře je druh pracovního stolu, který patří k vybavení truhlářské dílny, slouží tedy k ručnímu zpracování dřeva. Sama hoblice je dřevěná. Aby bylo možno pracovat se dřevem, musí být dobře upnuto. K tomu slouží dva dřevěné vozíky svěráků, kterými je hoblice opatřena. Masivní pracovní deska je umístěna na pevný podstavec, a pokud u ní truhlář stojí, měla by mu pracovní plocha dosahovat nad zápěstí. Svěráky se nacházejí na koncích desky. V ní jsou ještě otvory, do kterých se umisťují podpěry uchycených výrobků. Do zadní části desky se umisťuje žlábek na odpad. Dají se do něj uložit i menší součástky.

Pojem Hoblice je v kategorii Nástroje

Zajištěná cesta

Pojem, výraz, heslo, co je to Zajištěná cesta?

Zajištěná cesta, jinak též ferrata, je druh cesty vyskytující se většinou v horském nebo nebezpečném a nepřístupném terénu. Tato cesta je opatřena nejrůznějšími pomůckami, které zajišťují bezpečí při výstupu a usnadňují ho. Samotné označení vychází z italského názvu Via Ferrata. K vybavení takové cesty patří například železné stupky nebo jistící lano z oceli. Zajištěné cesty se budují za účelem umožnit návštěvu nepřístupných míst i těm zájemcům, kteří nejsou zkušení v horolezeckých výstupech. Cesty mají fixní jištění, takže jejich překonání je pro návštěvníky bezpečné. Na laně je zavěšena samojistící karabina. Další jistící lano se používá jako zábradlí. Dalšími pomůckami jsou různé lávky, kramle, řetězy, žebříky a podobně.

Pojem Zajištěná cesta patří do sekce Sport

Fašank

Pojem, výraz, heslo, co je to Fašank?

Fašank neboli také masopust je buď třídenní svátek, nebo název celého období ohraničeného vánocemi a velikonocemi. Začátek je daný – po Třech králích, konec závisí na tom, kdy jsou v daném roce velikonoce. Fašankové oslavy byly známy už ve starověkém Římě jako uctívání jara, vegetace a plodnosti. Jmenovitým božstvem tohoto období byl Bakchus. V období fašanku probíhají karnevaly masek, tance, zabíjačky či svatby.

Pojem Fašank je v kategorii Kultura

Gastritida

Pojem, výraz, heslo, co je to Gastritida?

Gastritida je označení pro zánět sliznice žaludku. Ten může být chronický nebo akutní. Příčinou akutního zánětu bývá těžké onemocnění nebo zranění, např. popáleniny, selhání ledvin, revma, užívání určitých léků a podobně. Život ohrožuje krvácení do žaludku. Chronická gastritida může mít příčiny autoimunní, infekční nebo toxické. Projevuje se jako nevolnost, bolest žaludku, zvracení, nechuť k jídlu a pocit plnosti, říhání, nadýmání a tlak v oblasti žaludku.

Výraz Gastritida je v kategorii Nemoce


Klíčová slova: význam pojmu, co to je, popis, informace, pojem, přesný význam, význam slova, synonymum, přesný výraz, odborné názvosloví, co znamená, vysvětlení, definice, Zajištěná cesta, názvosloví, Kinesiotaping, Hoblice, slovo, Gastritida, Dystonie, slovník, wiki, Kolokvium, termín, Idyla, VoIP, Fašank, odborný výraz, Prvouka

Vybrané odborné pojmy, osobnosti, termíny a slova

Harant

kdo je to Harant?

Slovem harant označujeme dítě, které je nevychované, drzé, nezvedené, hlučné apod. Pokud se rozjívený a uřvaný harant vyskytne někde na veřejném místě jako například v restauraci nebo v dopravním prostředku, dokáže člověku spolehlivě znechutit jak jídlo, tak cestování. Zvlášť silným zážitkem je přítomnost harantů v letadle během dlouhých letů. V takových případech je příznačné, že rodiče harantů vyvíjejí minimální až mizivé úsilí k usměrnění chování svých ratolestí. Historicky se jedná o označení dítěte zplozeného mimo manželství, podobně jako výraz parchant.

Heslo Harant se nachází v sekci Hanlivé

David Gránský

kdo je to David Gránský?

David Gránský je mladý český herec, zpěvák a tanečník, působící také jako moderátor a dabér. Již při studiu hudebně dramatického oboru konzervatoře účinkoval v muzikálech, ztvárnil například jednu z rolí v muzikálu Bídníci. Byl také finalistou premiérové české verze reality show X-Factor. Zde získal pozornost a byly mu nabídnuty další menší role. Vyniká také jako zpěvák a připravuje se na vydání sólové desky. David Gránský vystupuje na večírcích, plesech nebo diskotékách, často společně s taneční skupinou Static Up.

Heslo David Gránský je v kategorii Herectví

Zvrhlík

kdo je to Zvrhlík?

Zvrhlík je člověk s takovými sexuálními představami a touhami, které zcela odporují tomu, co je obecně ještě vnímáno jako přijatelné. Zvrhlík nemusí nutně být (ač často je) chápán jako sexuální deviant, protože v oblasti sexu je poměrně dost individuální, co už je a co ještě není zvrhlé. Zatímco pedofily a nekrofily odsoudí všichni, pro někoho je zvrhlíkem fetišista či homosexuál, jejichž sexuální chování není společensky nebezpečné. Zkrátka pokud někdo holduje v oblasti sexu něčemu méně obvyklému (např. sadismu, masochismu, jestliže si libuje v různých kostýmech apod.), nemůže být překvapen, bude-li za to odsuzován a nazýván zvrhlíkem, neboť tolerance společnosti má své hranice.

Text Zvrhlík patří do sekce Hanlivé

Tatiana Pauhofová

kdo je to Tatiana Pauhofová?

Tatiana Pauhofová je slovenská herečka. Je obsazována do filmových i divadelních rolí nejrůznějšího žánru, věnuje se také dabingu i reklamě. Studium herectví absolvovala v Bratislavě, ve filmu se začala objevovat již jako dítě. Stálé angažmá má ve Slovenském národním divadle. Často se objevuje také v televizních seriálech, její filmografie zahrnuje i pohádky. Za představení Manon Lescaut získala cenu DOSKY za nejlepší herecký výkon.

Slovo Tatiana Pauhofová se nachází v kategorii Herectví

Rozhodce

kdo je to Rozhodce?

Rozhodce může být osoba nebo instituce. Ta je rozhodujícím činitelem v určitém sporu. Někdy se užívá i název arbitr, popřípadě znalec, soudce i ombudsman. Rozhodce si volí strany, které se účastní sporu. Bývá nejdůležitější postavou v arbitrážních řízeních, kterými se řeší spory v obchodní sféře. U spotřebitelských sporů musí mít rozhodce pro výkon své funkce právnické vzdělání. Stejné pojmenování bývá někdy používáno i pro jakoukoli osobu, která má oprávnění rozhodovat v určité oblasti, nejen v právních záležitostech.

Text Rozhodce je v kategorii Profese

Pastevec

kdo je to Pastevec?

Pastevec, jinak též pastýř, je osoba, která pečuje o pastvu skotu, koz a ovcí, popř. dalších užitkových zvířat. Vykonává také jiné práce, které s pastvou souvisejí. Jedná se o historické povolání, které bylo praktikováno již od doby, kdy se člověk přestal živit pouze lovem. Pastevci byli zmiňováni již v Bibli. Průvodcem pastýře byl pes, k vybavení patřil plášť, brašna na jídlo, hůl, popřípadě prak jako zbraň. Nejednalo se o finančně výhodné povolání, pastevec býval nemajetný, a pokud bydlel v obecní pastoušce, mohl mít i přiděleny i další povinnosti.

Slovo Pastevec je v sekci Profese

Žid

kdo je to Žid?

Žid je příslušník semitského národa obývajícího stát Izrael. Židé hovoří hebrejsky a jsou i skupinou náboženskou. Židé byli v průběhu historie pronásledováni křesťany, kteří věřili, že jsou zodpovědní za smrt Krista. Zcela vyhladit chtěl Židy Adolf Hitler během druhé světové války. Prosazoval úplně zcestnou ideologii o nadřazenosti árijské rasy. Počty obětí z řad Židů dosahují několika milionů. Mluvíme o tzv. holocaustu.

Slovo Žid je v sekci Národnost

Pink

kdo je to Pink?

Pink, vlastním jménem Alecia Beth Moore, je americká zpěvačka. Věnuje se především popu a R&B. Vydala studiová alba a několik koncertních DVD. Byla několikrát oceněna cenou Grammy. Kromě zpěvu vyniká Pink i jako producentka a herečka. Je úspěšná i v rodinném životě, jejím manželem je závodník v motokrosu Carey Hart.

Heslo Pink je v kategorii Hudba

Nefrolog

kdo je to Nefrolog?

Nefrolog je odborník – lékař, jehož náplní práce je diagnostika a následné léčení onemocnění ledvin. Zaměřuje se také na dialýzu, její postupy a možnosti, zabývá se i transplantací ledvin. Sleduje i vývodné močové cesty a bere v úvahu jejich vliv na celkový zdravotní stav pacienta a možnost případných komplikací. Nefrolog pracuje v oddělení vnitřního lékařství.

Heslo Nefrolog je v kategorii Lékařství

Šemík

kdo je to Šemík?

Šemík je kůň známý z Jiráskových Starých pověstí českých. Poprvé se zmínka o něm objevuje ve zpola vymyšlené kronice Václava Hájka z Libočan. Šemíkův pán Horymír se dostal do svízelné situace a Šemík mu zachránil život tím, že skočil přes Vltavu z vyšehradské skály. Šemík na následky skoku zahynul a Horymír ho nechal pohřbít na svém dvoře v Neumětelích. Vše je jen z oblasti legend, neexistuje jediný důkaz, který by cokoliv z toho mohl historicky potvrdit.

Heslo Šemík je v kategorii Mytologie


Klíčová slova: Fašank, co to je, Hoblice, lidé, Kinesiotaping, životopis, význam slova, Gastritida, přesný význam, osobnosti, definice, co znamená, Idyla, Kolokvium, synonymum, biografie, etymologie, význam pojmu, pojem, přesný výraz, vysvětlení, slovník, informace, wiki, heslo, VoIP, význam, popis, slovo

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 18. června 2021        Tip na čtvrtek 17. června 2021
Tip na středu 16. června 2021        Tip na úterý 15. června 2021
Tip na pondělí 14. června 2021        Tip na neděli 13. června 2021
Tip na sobotu 12. června 2021        Tip na pátek 11. června 2021
Tip na čtvrtek 10. června 2021        Tip na středu 9. června 2021
Tip na úterý 8. června 2021        Tip na pondělí 7. června 2021
Tip na neděli 6. června 2021        Tip na sobotu 5. června 2021