Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pondělí 17. května 2021

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Floskule

Pojem, výraz, heslo, co je to Floskule?

Floskule je pojem pocházející z latiny, kde označoval kvítek nebo ozdobu. Označení se používalo především pro ozdobu řečnickou a floskule byly zařazovány do sbírek, florilegií, ve kterých vycházely až do doby 19. století. V současnosti se toto slovo používá pro pojmenování takových výrazů, které byly užívány příliš často, takže ztratily svůj obsah a citovost. Označují se jako obraty nadnesené, rčení, fráze průpovědi, slova pouze obecně platná.

Termín Floskule je v kategorii Český jazyk

Burka

Pojem, výraz, heslo, co je to Burka?

Burka patří k muslimským oděvům pro ženy. Jedná se o svrchní část oblečení, kterou si žena zakrývá celé tělo při pobytu na veřejnosti. Burku si žena může svléknout při vstupu do mešity nebo ve své domácnosti. Nošení burky nařizují náboženské zvyklosti, údajně ji nařizuje korán. Jedná se však pouze o jeden z výkladů. Pod burkou se nosí obvyklé všední oblečení. Na Blízkém Východě je nošení tohoto oděvu obvyklé, v mnoha státech hrozí ženám bez burek potrestání. Naopak ve vyspělých zemích je burka zakázána, protože identitu takto oblečeného člověka nelze rozpoznat.

Výraz Burka patří do kategorie Náboženství

Svěřenecký fond

Pojem, výraz, heslo, co je to Svěřenecký fond?

Svěřenecký fond je institut, který umožňuje vyčlenění nějakého majetku pro nejrůznější účely. Svěřenecký fond musí mít zakladatele, správce a obmyšleného. Zakladatelem je fyzická či právnická osoba. Ta převede majetek nebo jeho část do fondu a tím k tomuto majetku ztratí vlastnická práva. Práva získá svěřenecký fond, ten však není ani fyzickou, ani právnickou osobou a je tak chráněn před věřiteli. K výhodám patří snížení daňového základu a utajení totožnosti zakladatele.

Heslo Svěřenecký fond je v sekci Právo

PPC reklama

Pojem, výraz, heslo, co je to PPC reklama?

PPC reklama je reklama založená na proklicích. PPC je pojem z angličtiny, znamená pay per click, tedy zaplať za klik. Jedná se o reklamu internetovou, patří do metod affiliate marketingu. Inzerent zde platí pouze za to, když na reklamu zájemce klikne. PPC reklamu lze naplánovat a také měřit. Důležitým měřítkem úspěšnosti je cena prokliku a rychlost zobrazení a umístění reklamy.

Termín PPC reklama se nachází v sekci Internet

Bankovní záruka

Pojem, výraz, heslo, co je to Bankovní záruka?

Bankovní záruka patří k produktům zajišťujícím minimalizaci obchodních rizik. Jedná se v současnosti velmi často používaný nástroj, tvořený písemným prohlášením banky, ve kterém se banka zavazuje uspokojit věřitele do výše určené peněžní částky uvedené v záruční listině. Bankovní záruka se uplatní v případě, že dlužník nesplní svůj závazek. Pokrývají se tak rizika prodávajícího i kupujícího. Podmínky bankovní záruky jsou specifikovány v záruční listině.

Heslo Bankovní záruka je v sekci Bankovnictví

Filologie

Pojem, výraz, heslo, co je to Filologie?

Filologie je řecké pojmenování pro vědní disciplínu, která se zabývá konkrétním jazykem i literaturou, která je v něm psána, a zkoumá také historické a kulturní souvislosti. Kromě jazyka a písemných literárních děl se filologie zaměřuje i na ústní lidovou slovesnost národů a další kulturně historická díla a památky. Provádí podrobný rozbor jazykového materiálu, který je zachycen v nejrůznějších literárních textech, edicích textů a výkladech jednotlivých děl.

Termín Filologie je v kategorii Věda

Fáma

Pojem, výraz, heslo, co je to Fáma?

Fáma, jinak také domněnka nebo zvěst, je informace, která nemá ověřený původ, ale velmi rychle se mezi lidmi šíří. Bývá polopravdivá, nepravdivá nebo zcela vymyšlená. Může se týkat události, člověka nebo nějakého jevu. Vztahuje se k současnosti, k něčemu, co je aktuální a zajímavé. Fáma je považována za negativní jev, je i předmětem vědeckého výzkumu.

Termín Fáma se nachází v sekci Literatura

WeChat

Pojem, výraz, heslo, co je to WeChat?

WeChat je název sociální sítě a média, kterou vyvinula čínská firma Tencent. Nabízí uživatelům celou řadu funkcí, například hlasové zprávy, messaging instant, sdílení fotek, videohovory, objednávky a donášky, rezervace, mobilní platby a jiné. WeChat s více než miliardou uživatelů zaujímá první pozici mezi sociálními sítěmi v Číně. Lze ho využívat na mnoha platformách i rozličných jazycích. Vývoj WeChatu začal v roce 2010 a díky přidání videoklipů zaznamenal obrovský nárůst zájmu. Jde o pátou celosvětově nejužívanější aplikací. Samotný projekt již čelil obvinění z cenzury. V nabídce aplikace jsou také mobilní hry, nabízí vlastní kreditový systém, geolokaci a emotikony zdarma.

Výraz WeChat patří do kategorie Software

Křišťál

Pojem, výraz, heslo, co je to Křišťál?

Křišťál je čirá,bezbarvá odrůda křemene. Pokud je krystalický, tvoří šestiboké hranolovité krystaly. Od starověku je s oblibou využíván pro výrobu šperků a ozdobných předmětů. Slovem křišťál ale také označujeme typ olovnatého skla. Tento druh skla má vysoký obsah oxidu olovnatého, což mu dodává specifické vlastnosti, a to vyšší hustotu a výraznější lesk. Využívá se pro výrobu dekorativních předmětů.

Pojem Křišťál je v sekci Materiály

Vázaný účet

Pojem, výraz, heslo, co je to Vázaný účet?

Jde o jistotní účet, tedy účet sloužící pro notářskou nebo advokátní úschovu finančních prostředků, vlastně jde o alternativu notářské úschovy. Využívá se především při nákupu a prodeji nemovitosti. V takovém případě kupující složí finanční hotovost bankovním převodem nebo hotově na vázaný účet. Tam zůstane uvedená částka deponována až do chvíle, kdy prodávající splní podmínky přesně popsané v kupní smlouvě. U transakcí souvisejících s nemovitostmi je podmínkou obvykle proběhnutí převodu nemovitosti na katastrálním úřadě. Teprve když je převod dokončen, dojde k převodu dohodnuté sumy z vázaného účtu na účet prodávajícího. Vázaný účet slouží k ochraně obou stran během transakce, aby nedošlo k podvodu. Garantem celé transakce je banka, která ručí za její hladký průběh. Banky si za služby spojené s využitím vázaného účtu většinou účtují částky do 0,5 % z celkové sumy, se kterou se operuje. Vázaný účet se dá využít v situacích, kdy kupujete nebo prodáváte nějakou cennou věc, ať již jde o nemovitost, nebo auto či cenné šperky.

Pojem Vázaný účet patří do kategorie Bankovnictví


Klíčová slova: názvosloví, wiki, pojem, popis, synonymum, popis, Floskule, odborné názvosloví, Křišťál, Svěřenecký fond, vysvětlení, Bankovní záruka, definice, Fáma, co znamená, PPC reklama, informace, heslo, termín, WeChat, přesný význam, Filologie, slovo, odborný výraz, význam slova, formulace, význam, Burka, co to je

Výběr náhodných osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Monika Absolonová

kdo je to Monika Absolonová?

Monika Absolonová je herečka, zpěvačka a moderátorka. Již v raném věku zpívala v Kühnově dětském sboru, zpěv dále studovala u Lídy Nopové a Eduarda Klezly. První CD vydala v 17 letech. Zazářila v českých muzikálech, např. Dracula, Krysař, Noc na Karlštejně, Kleopatra, Angelika a dalších. Monika Absolonová vystupuje také v činohře nebo v menších filmových rolích a televizních seriálech.

Heslo Monika Absolonová se nachází v sekci Hudba

Bill Clinton

kdo je to Bill Clinton?

Bill Clinton, celým jménem William Jefferson Clinton a původně William Jefferson Blythe III, je americký politik – demokrat, bývalý 42. prezident Spojených států. Ze své funkce byl odvolán. Jeho působení v prezidentském úřadu je hodnoceno jako jedno z nejúspěšnějších v dějinách. Bill Clinton byl před nástupem do prezidentské funkce déle než deset let guvernérem státu Arkansas.

Heslo Bill Clinton je v kategorii Panovníci

Miroslav Vladyka

kdo je to Miroslav Vladyka?

Miroslav Vladyka je divadelní i filmový herec a také moderátor. Vystudoval DAMU a nastoupil do angažmá ve Vinohradském divadle, poté působil ve Studiu Ypsilon. Stálého angažmá se vzdal a nyní hostuje v Městských divadlech Pražských a Divadle ABC. Spolupracoval s Bárou Štěpánovou na uvádění dokumentárního cestopisu České televize Cestománie. Moderoval i televizní dílo Zatopené osudy a navyprávěl CD Pověsti moravských hradů a zámků. Miroslav Vladyka hrál v řadě filmů a seriálů, např. Přísahám a slibuji, Zdivočelá země, Stopy života, Znamení koně, Krakonoš a lyžníci, U mě dobrý, Román pro muže a dalších.

Heslo Miroslav Vladyka se nachází v sekci Herectví

Katy Perry

kdo je to Katy Perry?

Kate Perry, vlastním jménem Katherine Elizabeth Hudson, je americká umělkyně – zpěvačka, textařka a hudebnice. Se zpěvem začínala již v dětství, věnovala se kostelové hudbě a gospelům. Proslavila se hitem I Kissed A Girl. Velmi úspěšné byly i další písně a alba, která se umístila na čelních pozicích žebříčků populárních hitů. Kromě témat, která se zabývají sebeúctou, posilňováním sebe sama nebo některými kontroverzními názory, se Kate Perry proslavila také výstředným stylem oblékání a výborně připravenými kostýmy a inscenací představení. Kromě umění se zabývá činností v různých nadacích a působí i jako aktivistka. Má také své vlastní parfémy.

Text Katy Perry patří do sekce Hudba

Roman Šebrle

kdo je to Roman Šebrle?

Roman Šebrle je světový rekordman, atletický vícebojař a vítěz olympijského desetiboje. Světový rekord 9026 bodů držel 11 let. Byl členem Armádního sportovního centra Dukla. Jako voják z povolání má hodnost majora. Tu dostal po získání zlata na olympiádě v Athénách. Roman Šebrle byl také pětkrát zvolen Atletem roku ČR.

Slovo Roman Šebrle se nachází v kategorii Sport

Leader

kdo je to Leader?

Leader je anglické slovo běžně používané v češtině ve významu vůdce, vůdčí osobnost, např. v souvislosti s politickými stranami.

Slovo Leader je v sekci Profese

Vegetarián

kdo je to Vegetarián?

Vegetarián je člověk, který odmítá konzumovat některé živočišné produkty, především maso, ryby, ale třeba i sádlo nebo želatinu. Vegetariáni zpravidla vyznávají zdravý životní styl a kromě toho, že odmítají živočišné produkty jíst, odmítají i materiály jako je kůže nebo hedvábí. Poukazují na to, že nechtějí mít podíl na utrpení zvířat kvůli jejich chovu na maso.

Slovo Vegetarián je v sekci Vlastnosti

Markytánka

kdo je to Markytánka?

Markytánka je historické označení civilní osoby, ženy, která směla prodávat vojákům potraviny a nejnutnější předměty (např. tkaničky do bot), a to za rozumné ceny. Markytánky obvykle táhly s vojskem do boje, ale nebojovaly. Někdy nabízely i sexuální služby.

Slovo Markytánka je v sekci Profese

Tupec

kdo je to Tupec?

Tupec je hanlivé označení pro hloupého, neinteligentního člověka. Pokud o někom řekneme, že je tupec, je z toho patrné jednak zřejmé pohrdání, jednak z toho vyplývá, že se jedná o pomalu a těžce chápajícího člověka. Nazveme-li někoho tupcem, můžeme ve stejném smyslu použít i slovní spojení, že je dotyčný natvrdlý nebo že je to pěkný tatar (= člověk, který nám nerozumí, odvozeno od národa Tatarů, jejichž jazyk byl velmi vzdálený od všech evropských řečí; Evropané přišli s Tatary do bližšího kontaktu při válečných taženích Mongolů - nesprávně Tatarů - do Evropy ve 13. století). Nad tupcem většinou mávneme rukou a předem vzdáváme jakékoliv snahy o vysvětlování čehokoliv, neboť by to bylo marné, zbytečné, bez efektu.

Slovo Tupec se nachází v kategorii Hanlivé

Poddaný

kdo je to Poddaný?

Poddaný byl ve středověku člověk závislý na svém feudálním pánovi. Středověká společnost byla rozdělená na tři stavy - poddané, šlechtu a duchovenstvo (církev). Poddaní byli nejpočetnější skupinou, neměli žádný velký majetek a hospodařili na pronajaté půdě, za což museli jakožto vazalové vrchnosti plnit poddanské povinnosti - robotu, odvod dávek v naturáliích a placení daní.

Text Poddaný patří do sekce Historie


Klíčová slova: biografie, wiki, Floskule, PPC reklama, Vázaný účet, Fáma, etymologie, definice, slovo, heslo, Filologie, popis, Svěřenecký fond, význam pojmu, co znamená, vysvětlení, lidé, Bankovní záruka, Burka, synonymum, životopis, informace, význam, přesný význam, pojem, termín, význam slova, formulace, WeChat

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 18. června 2021        Tip na čtvrtek 17. června 2021
Tip na středu 16. června 2021        Tip na úterý 15. června 2021
Tip na pondělí 14. června 2021        Tip na neděli 13. června 2021
Tip na sobotu 12. června 2021        Tip na pátek 11. června 2021
Tip na čtvrtek 10. června 2021        Tip na středu 9. června 2021
Tip na úterý 8. června 2021        Tip na pondělí 7. června 2021
Tip na neděli 6. června 2021        Tip na sobotu 5. června 2021