Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na středu 12. května 2021

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Stipendium

Pojem, výraz, heslo, co je to Stipendium?

Stipendium je označení pro peněžitou formu podpory studentů a také mladých vědátorů. Uděluje se po splnění určitých podmínek, kterými mohou být např. sociální či politické důvody nebo velmi úspěšné studijní výsledky a tvůrčí úspěchy. Cílem stipendia je podpora studentů v těch aktivitách, které souvisejí se studiem. Každá vysoká škola má své stipendijní programy.

Výraz Stipendium patří do kategorie Školství

Pediatrie

Pojem, výraz, heslo, co je to Pediatrie?

Pediatrie se překládá jako dětské lékařství. Jedná se o speciální odvětví vnitřního lékařství, které se zaměřuje na péči o děti od kojenců po mladistvé. Věkové vymezení je v různých zemích různé, péče se může vztahovat na pacienty až do 21 let. V ČR se jedná o 19 let. Dětský lékař je označován jako pediatr. Toto odvětví je nutné především proto, že je velký rozdíl v léčbě dětí a dospělých jedinců. Lékaři se musí mnohem více soustředit na vrozené a vývojové vady a také průběh onemocnění a volba léčby jsou odlišné.

Termín Pediatrie patří do kategorie Lékařství

Borax

Pojem, výraz, heslo, co je to Borax?

Název borax označuje jednoklonný minerál. Tento název pochází z arabštiny, ale ve středověku se mu říkalo tinkal, jelikož byl do Evropy dovážen z Tibetu. Borax pochází z ložisek evaporitů, vzniká vysrážením ve slaných jezerech a jako výkvět na půdách aridních oblastí. Na Mohsově stupnici tvrdosti má hodnotu 2. Borax může být šedobílý, šedý, bezbarvý, zelený nebo modrý. Rozpustný je ve vodě a v kyselinách. Využívá se jako zdroj boru, v chemickém či potravinářském průmyslu, sklářství, papírenství i zemědělství. Pro tyto účely se borax připravuje také uměle. V přírodě se vyskytuje řídce.

Termín Borax se nachází v kategorii Chemie

Pixel

Pojem, výraz, heslo, co je to Pixel?

Pixel (název vznikl z anglického picture element) je nejmenší součást digitální bitmapové grafiky. Jeden pixel je jedna tečka, bod na monitoru. Každý pixel má přesně stanovené souřadnice. Čím více pixelů, tím větší rozlišení. 1 megapixel je milion pixelů. Rozlišení na megapixely se používá např. u digitálních fotoaparátů.

Výraz Pixel patří do kategorie Počítače

Relé

Pojem, výraz, heslo, co je to Relé?

Relé je název pro zařízení, které se specializuje na spínání nějakého signálu. Svůj původ má pojmenování relé odvozen z přepřahacích stanic sloužících dostavníkům. Relé může být více druhů, k nejčastějším patří elektromagnetické relé a solid state relé. Elektromagnetické relé je ovládáno elektromagnety, solid state relé je jeho moderní náhradou, která je čistě elektronická. Jedná se o polovodičový prvek bez spínacích součástí.

Heslo Relé patří do sekce Technika

Developer

Pojem, výraz, heslo, co je to Developer?

Developer je člověk, který zajišťuje veškeré nezbytnosti (financování, projektování apod.) k výstavbě komerčních nemovitostí. Slovo developer může být do určité míry vnímáno negativně, což je způsobeno špatnými zkušenostmi s některými developerskými společnostmi, které šly za svým cílem doslova přes mrtvoly a prosadily výstavbu obytných komplexů (ač to není potvrzeno, má se za to, že s pomocí zkorumpovaných úředníků) např. i za cenu ohroženi vzácných druhů rostlin a živočichů, tedy zisk nade vše.

Termín Developer se nachází v sekci Stavebnictví

Feston

Pojem, výraz, heslo, co je to Feston?

Feston je pojem používaný v architektuře. Jde o malovanou nebo plastickou štukovou dekoraci, která je tvořena závěsem z květů, ovoce nebo listů. Je propletený a na konci mívá stuhovou ozdobu. Pokud je umístěno více festonů v řadě za sebou, tvoří girlandu. Feston zdobí především průčelí domů, zámků či palác, uvnitř budov pak sály a schodiště. Je typický pro antiku, renesanci, baroko i klasicismus.

Termín Feston patří do kategorie Stavebnictví

NFC

Pojem, výraz, heslo, co je to NFC?

NFC je oficiální zkratkou výrazu near field communication. Jedná se o sadu standardů, která určuje architekturu modulární technologie. NFC se využívá k bezdrátové komunikaci elektronických a elektrotechnických zařízení na kratší vzdálenosti, řádově centimetrů. S NFC se lze setkat například u platebních systémů, bluetooth technologií, wifi zařízení nebo identifikačních činnostech. NFC technologie je neustále ve vývoji a samozřejmě i na vzestupu.

Termín NFC je v kategorii Počítače

Výuční list

Pojem, výraz, heslo, co je to Výuční list?

Výuční list je zásadním dokladem o získání středního vzdělání bez maturitní zkoušky. Tento doklad lze získat v českém školství absolvováním dvouletého nebo tříletého učebního oboru v denním studiu nebo ve zkráceném studiu. Mezinárodní klasifikace ISCED označuje tento stupeň vzdělávání jako stupeň 3. Podmínkou pro vydání výučního listu je vykonání závěrečné zkoušky v souladu se školským zákonem. Na výučním listu musí být uvedeno číslo protokolu, číslo vysvědčení, osobní údaje žáka, název vzdělávacího programu, datum a místo vystavení, podpis předsedy zkušební komise a ředitele školy.

Pojem Výuční list patří do sekce Školství

Uloženka

Pojem, výraz, heslo, co je to Uloženka?

Uloženka je pojem, který označuje síť veřejných míst, na kterých si můžete osobně vyzvednout zboží, které jste si objednali přes e-shop. Díky této službě mají zákazníci možnost osobního odběru zboží i u těch e-shopů, které nemají vlastní kamenné prodejny nebo výdejny. Postupně by měla být uloženka minimálně v každém krajském městě. E-shopům stačí registrace, po které obdrží registrační klíč a aktivaci a mohou plně využívat služeb uloženky. Jedná se o placenou službu s cenami podle aktuálního ceníku.

Pojem Uloženka patří do sekce Internet


Klíčová slova: synonymum, Relé, pojem, Pediatrie, význam pojmu, informace, Výuční list, slovník, Stipendium, přesný výraz, význam slova, odborný výraz, co to je, heslo, Pixel, význam, wiki, termín, popis, slovo, Uloženka, co znamená, formulace, definice, Feston, Borax, přesný význam, popis, Developer

Tipy na další významy slov, osobnosti, pojmy a termíny

Ostuda

kdo je to Ostuda?

Pokud někomu řekneme, že je ostuda, máme tím na mysli, že daný člověk udělal něco, za co se jeho okolí cítí rozpačitě, trapně, za co se zkrátka stydí. Nejčastěji se stydíme za nevhodné chování někoho blízkého na veřejnosti, protože ostatní se pak zákonitě mohou tzv. koukat skrz prsty nejen na provinilce (který se např. choval nepřístojně pod vlivem alkoholu na svatbě), ale i na jeho okolí. To je značně nepříjemná situace. Proto se rodina nebo blízcí toho, kdo ostudu způsobil, snaží tuto černou ovci "srovnat do latě" a vyvíjejí na ni nátlak. To nemusí fungovat spolehlivě, provinilec může naopak svoje nevhodné chování naschvál ještě zintenzivnit. Ostudu však může někdo působit i méně závadnými věcmi, např. nevhodným, zanedbaným nebo přehnaně vyzývavým oblečením.

Text Ostuda je v kategorii Hanlivé

Lyndon Johnson

kdo je to Lyndon Johnson?

Lyndon Johnson, celým jménem Lyndon Baines Johnson, byl 36. prezidentem USA. Byl zvolen za Demokratickou stranu. Prezidentskou přísahu složil na palubě Air Force One, nastoupil totiž do úřadu po vražd Johna F. Kennedyho. O rok později zvítězil i v regulérních prezidentských volbách. Lyndon Johnson nařídil bombardovat Vietnam, za jeho vlády vrcholily rasové nepokoje, byl snížen národní dluh a byla zrušena rasová opatření pro imigraci.

Text Lyndon Johnson patří do sekce Panovníci

Bodyguard

kdo je to Bodyguard?

Bodyguard čili osobní strážce je specialistou, jehož náplní práce je ochrana života a zdraví významných a známých osob. Pro toto povolání musí mít osobní strážce předpoklady a vzdělání. Musí být na vynikající fyzické i psychické úrovni, ovládat umění boje i obrany, použití zbraní, používat různé dopravní prostředky a také základy první pomoci. Musí odhadovat míru ohrožení a hrozbám předcházet, případě napadení pak účinně ochránit svěřenou osobu. K tomu potřebuje vysokou inteligenci, zkušenost a schopnosti předvídat, komunikovat a vcítit se do myšlení dalších osob. Bodyguardi jsou známí již z historie, podle toho, koho chrání, se dělí na ochránce vládních činitelů a politiků, ochrana osob z oblasti showbyznysu, obchodníků nebo ohrožených osob.

Text Bodyguard patří do sekce Profese

Reese Witherspoon

kdo je to Reese Witherspoon?

Reese Witherspoon či Laure Jeanne Reese Witherspoon je významná herečka a producentka. S hereckou kariérou začala již v dětství rolí ve snímku V měsíčním svitu. Známou se stala jako Pravá blondýnka, úspěšná byla i pokračování této komedie. Oscara získala za roli ve folmu Walk the Line. I další filmy byly pro herečku úspěšné- Tohle je válka!, Divočina, Voda pro slony, Odvlečen, Penelope a další. Reese Witherspoon je majitelkou produkční společnosti Type A Films a patří k nejlépe placeným herečkám Hollywoodu a má svou hvězdu na chodníku slávy. Významně se angažuje také v charitativních projektech.

Slovo Reese Witherspoon je v sekci Herectví

Titán

kdo je to Titán?

Titán je potomek boha Úrana a Gaii, matky země. Jde o postavu z řecké mytologie. Titánů bylo více, k nejvýznamnějším patří Kronos, Rheia, Téthys, Iápétos, Ókeános, Hyperion a další. Část jejich dětí byla také považována za Titány, jiní byli bohové a bohyně. Sama Gaia, matka některých Titánů, vyzvala ostatní k pomstě za ty své děti, které Úranos odeslal do Tartaru. Mstitelem se stal Kronos, kterého pak svrhl syn Zeus.

Heslo Titán se nachází v sekci Mytologie

David Rusňák

kdo je to David Rusňák?

David Rusňák je známý podnikatel, který se věnuje společensky prospěšné činnosti a sponzoringu. Vydává velké sumy jako dary pro nejrůznější účely. Je většinovým vlastníkem společnosti DRFG. Ta investuje do realit, financí, telekomunikací a podílových fondů. Je absolventem ekonomické a jazykové školy. Po studiu nastoupil do dopravní firmy, o něco později založil firmu vlastní. Vydělané finance dále investoval například do stavební chemie, poradenství, vývoje software a dalšího. Založil řadu dalších společností, které pak sloučil do své investiční skupiny DRFG. David Rusňák se zaměřuje pouze na podnikání v České republice. Snaží se podporovat mladé podnikatele a sponzoruje i sportovní kluby, především hokej, tenis a kopanou. Je štědrým mecenášem i umělcům a uměleckým podnikům.

Heslo David Rusňák se nachází v sekci Podnikání

Remcal

kdo je to Remcal?

Remcal je pojmenování pro neustále nespokojeného člověka. Tato osoba si stěžuje, i když nemá na co, pořád kritizuje, hledá na všem něco špatného. Upozorňuje na každou nedokonalost, všem událostem přisuzuje negativní významy. Pokud je remcal nucen něco pochválit, hned přidá nějaký dovětek, který sníží to, co je dobré. Pouze kritizuje, sám ke změně nijak aktivně nepřispívá.

Text Remcal patří do sekce Vlastnosti

Jiří Dědeček

kdo je to Jiří Dědeček?

Jiří Dědeček je zpěvák - písničkář, autor písňových textů, básník, spisovatel, překladatel a tvůrce mnoha pořadů uváděných v rozhlase i televizi. Dlouhou dobu spojoval svá vystoupení s Janem Burianem. Studoval na FF UK a později ještě na FAMU. Působil jako tlumočník, vystupoval v divadlech a vyučuje též tvůrčí psaní. Kromě umělecké činnosti se Jiří Dědeček věnuje i sportu, ekologii a politice. Je členem Dětí Země a podporovatelem Hnutí Duha. Do politiky vstoupil za Stranu zelených a ve volbách byl úspěšným kandidátem. Pracuje tzv. na volné noze, tedy ve svobodném povolání.

Text Jiří Dědeček patří do sekce Hudba

Martin Stropnický

kdo je to Martin Stropnický?

Martin Stropnický je herec, diplomat, politik, režisér a spisovatel. Absolvoval Divadelní fakultu AMU a nastoupil do Městských divadel pražských. Do roku 1989 působil v činohře Divadla na Vinohradech, kde byl i uměleckým ředitelem. Poslancem Parlamentu ČR se stal za hnutí ANO 2011, v Sobotkově vládě působil Martin Stropnický jako ministr obrany, později byl místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a také místopředsedou hnutí ANO 2011. V roce 2018 na všechny funkce rezignoval a stal se velvyslancem ČR v Izraeli.

Text Martin Stropnický je v kategorii Politici

Mikuláš Minář

kdo je to Mikuláš Minář?

Mikuláš Minář je občanský aktivista, který se v roce 2018 stal předsedou spolku Milion Chvilek, který je známý především kampaní Milion chvilek pro demokracii. Je studentem filozofie a bohemistiky na FF UK a evangelické teologie na Evangelické teologické fakultě UK. Po volebním vítězství hnutí ANO a Andreje Babiše se naplno začal věnovat občanským aktivitám a studium přerušil. Mikuláš Minář je organizátorem demonstrací, např. proti jmenování Marie Benešové do funkce ministryně spravedlnosti, za její odstoupení, rezignaci Andreje Babiše a další.

Heslo Mikuláš Minář je v kategorii Politika


Klíčová slova: Uloženka, popis, Stipendium, popis, přesný význam, Výuční list, lidé, slovo, slovník, etymologie, osobnosti, význam slova, termín, informace, co to je, Relé, vysvětlení, NFC, wiki, Pediatrie, Feston, pojem, přesný výraz, co znamená, formulace, Borax, význam pojmu, heslo, životopis

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 18. června 2021        Tip na čtvrtek 17. června 2021
Tip na středu 16. června 2021        Tip na úterý 15. června 2021
Tip na pondělí 14. června 2021        Tip na neděli 13. června 2021
Tip na sobotu 12. června 2021        Tip na pátek 11. června 2021
Tip na čtvrtek 10. června 2021        Tip na středu 9. června 2021
Tip na úterý 8. června 2021        Tip na pondělí 7. června 2021
Tip na neděli 6. června 2021        Tip na sobotu 5. června 2021