Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na čtvrtek 6. května 2021

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Benchmark

Pojem, výraz, heslo, co je to Benchmark?

Ukazatel výkonnosti, porovnávání výkonů v různých firmách pomocí provedených ekonomických analýz. Ve výpočetní oblasti výsledek práce počítačového programu hodnotícího výkonnost určitého zařízení, například grafické karty nebo procesoru. V geologii je benchmark bodem, který se stává základním vzorem, srovnáním pro další měření.

Pojem Benchmark je v sekci Počítače

Gabion

Pojem, výraz, heslo, co je to Gabion?

Gabion je pojmenování z oblasti stavebnictví. V dřívějších dobách se tímto slovem nazývaly proutěné koše, které byly naplněny hlínou a používaly se k budování polních opevnění. V současnosti se jedná o drátěné koše ve tvaru kvádru nebo krychle, které se plní kamenem či štěrkem. Jejich účelem je přeneseni zemních tlaků, což se používá například u opěrných zdí nebo při úpravách břehů vodních toků, kde slouží ke stabilizaci. Drátěná konstrukce se zhotovuje z drátů odolných proti korozi, pokud by nebyla dostatečně odolná, nevydržela by potřebnou dobu. Drátěná konstrukce gabionu funguje jako forma pro nasypané kameny nebo štěrk.

Termín Gabion je v kategorii Stavebnictví

Živáňská pečeně

Pojem, výraz, heslo, co je to Živáňská pečeně?

Živáňská pečeně je slovenská specialita, která se připravuje z vepřového, jehněčího a hovězího masa, To se nakládá den před přípravou pokrmu a pak se střídavě s cibulí a slaninou napichuje na jehly. Ty se zabalí do pergamenu a na venkovním ohni se rožní. Protože možnost venkovního rožnění nemá každý, je oblíbená i varianta živáňské pečeně v alobalu, na grilu nebo v troubě. Možné jsou i obměny s dalšími druhy zeleniny. V alobalu se živáňská pečeně často připravuje i s přílohou. Celý postup je velice jednoduchý, takže živáňskou pečeni mohou připravovat i nepříliš zkušené kuchařky.

Heslo Živáňská pečeně patří do sekce Jídlo

Válečný stav

Pojem, výraz, heslo, co je to Válečný stav?

Válečný stav je označení pro nejzávažnější krizový stav. Vyhlašuje se v situaci, kdy je země napadena nebo v případě, že země musí plnit své závazky o společné obraně proti napadení v rámci mezinárodních smluv. Válečný stav vyhlašuje parlament stejně jako zákony. V rozhodnutí musí být uvedeno, odkdy nouzový stav platí. Zveřejňuje se v hromadných sdělovacích prostředcích. Zabezpečuje se tak ochrana státu a jeho obyvatel.

Pojem Válečný stav se nachází v sekci Právo

Tuhost

Pojem, výraz, heslo, co je to Tuhost?

Tuhost je název fyzikální veličiny. Označuje se také jako tuhost pružiny nebo tuhost tělesa. Jde o charakteristickou vlastnost každého pružného tělesa, která udává míru změny nějakého typického rozměru ve směru působící síly. Nejčastěji jde o míru změny délky, poměřeno k velikosti působící vnější síly při pružné deformaci. Ta se dotýká celého tělesa. Veličina se označuje symbolem k, její jednotkou je newton na metr. Tuhost se určuje buď metodou statickou, nebo dynamickou. Využívá se například při určení odolnosti tělesa či pružiny proti roztažení nebo stažení.

Pojem Tuhost je v kategorii Fyzika

Osmóza

Pojem, výraz, heslo, co je to Osmóza?

Osmóza neboli osmotický tlak je volné pronikání molekul rozpouštědla přes polopropustnou membránu do nějakého roztoku, který má vyšší koncentraci rozpuštěných iontů či molekul. Rozpouštědlo proniká tam, kde je vyšší koncentrace aktivních látek a ředí je, takže roztoky na obou stranách membrány mají stejnou koncentraci. Osmóza je nesmírně důležitá pro živé buňky. Proces osmózy ovlivňuje koncentraci roztoku a teplota.

Heslo Osmóza se nachází v sekci Fyzika

Sympatie

Pojem, výraz, heslo, co je to Sympatie?

Sympatie je označení pocházející z řečtiny, vychází ze spojení slov trpět a společně. Jedná se o psychologický pojem, označující dobrovolný soucit s nějakou jinou osobou. Sympatie je hlubší než empatie, nejedná se pouze o vcítění, ale také snahu o něco dobrého pro druhého člověka. Sympatie se přibližuje lásce. V běžném životě se toto slovo používá i pro označení náklonnosti, obliby nebo zájmové příslušnosti.

Heslo Sympatie je v kategorii Psychologie

Akreditiv

Pojem, výraz, heslo, co je to Akreditiv?

Způsob úhrady zboží, který garantuje banka. K úhradě dochází teprve ve chvíli, kdy je zboží již předáno majiteli a je zkontrolována jeho kvalita. Jedná se o okamžik, když již byly potvrzeny přejímací dokumenty týkající se daného zboží a dostala je do rukou banka. Akreditiv je výhodným způsobem úhrady. Prodávající daného zboží díky němu získá jistotu, že opravdu dostane svoje požadované peníze, protože se banka postará o to, aby mu je banka od kupujícího zajistila. Banka také může garantovat kupujícímu, že od ní dostane na dané zboží úvěr a tím bude splaceno. Forma úhrady akreditivem se velmi často používá v zahraničním obchodě, ale proniká i do obchodu tuzemského. Také řada e-shopů přijímá určité garanční systémy připomínající akreditiv. V případě, že narazíte na bankovní zkratku. L/C, nebo také LoC znamená to Letter of Credit, tedy česky akreditiv, banka platí akreditivem.

Heslo Akreditiv je v sekci Bankovnictví

Phishing

Pojem, výraz, heslo, co je to Phishing?

Phishing je souhrnné označení pro techniku v prostředí internetu, případně jakýchkoliv jiných komunikačních sítí, která záměrně vede k získávání neoprávněných osobních údajů uživatele. Phishing má množství podob, nejčastěji se jedná například o podvodné emaily, které počítačového uživatele vybízí k zadání citlivých údajů (rodné číslo, hesla, číslo účtu). Phishing je poměrně novodobá záležitost, která se však začíná stále více rozšiřovat. Je třeba si na ni dávat pozor. Chránit se lze technickým vybavením, softwarem a především vlastní opatrností. Prokázání Phishingu je postihnutelné.

Pojem Phishing je v kategorii Internet

Číselná řada

Pojem, výraz, heslo, co je to Číselná řada?

Číselná řada je posloupnost čísel, která po sobě následují v logickém pořadí. Jedná se o matematický pojem, který se používá i v dalších oborech, třeba i v logických testech, informatice, účetnictví i dalších oblastech. Číselné řady sestavené podle speciálních vzorců mohou sloužit i k identifikaci a tvoří systém, který značně ulehčuje přiřazování čísla k určité věci nebo osobě.

Pojem Číselná řada je v sekci Matematika


Klíčová slova: Akreditiv, informace, Číselná řada, wiki, slovník, co to je, definice, přesný význam, význam, co znamená, odborný výraz, popis, formulace, synonymum, Benchmark, heslo, slovo, Sympatie, názvosloví, termín, odborné názvosloví, Phishing, popis, význam slova, Tuhost, vysvětlení, Osmóza, pojem, význam pojmu

Náhodná hesla, významy slov, odborné termíny, výrazy, pojmy, osobnosti

Prepper

kdo je to Prepper?

Preppeři (též survivalisté) jsou lidé, kteří se aktivně připravují na přežití potencionální přírodní katastrofy nebo válečného konfliktu. Mají vybudovaný (nebo si nechají postavit) pevný, zpravidla podzemní kryt, v němž se nacházejí trvanlivé potraviny, zásoby a všechno potřebné k přežití v extrémní situaci. První prepperské tendence se začaly objevovat před 2. světovou válkou. Jejich motivem byl strach z atomových bomb a jiných zbraní hromadného ničení.

Text Prepper je v kategorii Záliby

Finanční ředitel

kdo je to Finanční ředitel?

Finanční ředitel je člověk, který se stará o finanční a hospodářskou rovnováhu a zajišťuje stálý růst zisku podniku nebo společnosti. Měl by mít vyšší odborné vzdělání nebo být absolventem bakalářského studijního programu. Nese celou zodpovědnost za finance podniku, vede risk management a je zodpovědný za oblast strategického řízení financí. Aktivně se podílí na plánování a vytváření obchodních strategií, na tvorbě rozpočtů a ročních plánů. Je také hodnotitelem projektů, především jejich rizik. Finanční ředitel také zodpovídá za oblast rozpočtovou, kontrolní a reportingu.

Text Finanční ředitel patří do sekce Profese

Pošahanec

kdo je to Pošahanec?

Pošahanec je hanlivé označení pro člověka mdlého rozumu a podivného chování, popřípadě člověka s neobvyklými zájmy nebo velmi zvláštním jednáním, které se již vymyká obvyklým normám. Jinak je také pošahanec nazýván magorem, idiotem, pomatencem a dalšími vulgárními výrazy. Takto pojmenován může být člověk jakéhokoli věku.

Slovo Pošahanec se nachází v kategorii Hanlivé

Skopčák

kdo je to Skopčák?

Skopčák je hanlivé označení pro Němce. Etymologicky slovo skopčák pochází z podhorských oblastí Sudet kde byla velká německá menšina. Sudetští Němci navštěvovali trhy v podhůří a pro místní obyvatele to byli ti, kteří "sjíždějí z kopců", "ti z kopců". Existuje i výklad, že slovo pochází ze slov "skopec" (beran), "skopová hlava". Tento výklad je však všeobecně považován za mylný.

Text Skopčák je v kategorii Hanlivé

Kevin Spacey

kdo je to Kevin Spacey?

Kevin Spacey, celým jménem Kevin Spacey Fowler, je herec, režisér, producent a scénárista. Je nositelem dvou Oscarů – za roli ve filmu Obvyklí podezřelí za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli a za film Americká krása za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Začínal jako komik, pak studoval na umělecké škole a začal hrát na Broadwayi. Popularitu mu vynesly role v dramatech Cesta dlouhým dnem do noci nebo Lost in Yorkers. Pak začala jeho filmová kariéra – filmy jako Sedm, L.A. – Přísně tajné, Pošli to dál, Superman se vrací, Svět podle Prota, Americká krása, Dům z karet. Později působil jako umělecký ředitel The Old Vic Theatre, kde i sám hrál. Za své zásluhy v oblasti divadla získal Kevin Spacey šlechtický titul.

Slovo Kevin Spacey je v sekci Herectví

Nela Boudová

kdo je to Nela Boudová?

Nela Boudová je populární divadelní i filmová herečka. Část svého dětství prožila v bývalé NDR. Absolvovala Státní konzervatoř a pak působila především v mimopražských divadlech. Do Prahy se vracela, například do Divadla Labyrint nebo do Činoherního klubu, se kterým stále spolupracuje a na dalších scénách hostuje. Nela Boudová také píše dětské knížky a věnuje se dabingu. Její hlas známe od Julie Roberts, Jodie Foster nebo Melanie Griffith.

Slovo Nela Boudová se nachází v kategorii Herectví

Ivan Mládek

kdo je to Ivan Mládek?

Ivan Mládek je proslulý český umělec. Hraje na banjo, zpívá, skládá, píše texty, je také bavič a komik, humorista, kreslíř a tvůrce několika deskových her. Je absolventem VŠE. Svá umělecká vystoupení začínal jako zpěvák country a jazzu. V roce 1968 emigroval Ivan Mládek do Francie, odkud se po půl roce vrátil a založil skupinu Banjo Band, ve které je zpěvákem, hráčem na banjo a autorem textů i vystoupení. Píše také scénáře, humorné povídky, vtipy a kreslí obrázky. Moderuje zábavné pořady, píše jejich scénáře a sitkomy.

Text Ivan Mládek patří do sekce Hudba

Hokynář

kdo je to Hokynář?

Hokynář byl majitel hokynářského krámku, jak se dříve označoval obchod, který dnes známe jako smíšené zboží. Hlavním sortimentem byly potraviny, ale hokynáři prodávali také drogistické zboží, potřeby pro domácnost a další věci.

Slovo Hokynář se nachází v kategorii Profese

František Nedvěd

kdo je to František Nedvěd?

František Nedvěd je populární zpěvák a hráč na kytaru. Je významným představitelem trampských písní, country a folkové hudby. Nejdříve vystupoval jako člen skupin Toronto, později Brontosauři, a také Spirituál kvintetu. Pak začal vystupovat sólově a se svou vlastní skupinou, ve které hraje i jeho syn. František Nedvěd je bratrem dalšího známého zpěváka a písničkáře Jana Nedvěda, se kterým v minulosti také vystupoval.

Slovo František Nedvěd je v sekci Hudba

Starý mládenec

kdo je to Starý mládenec?

Starý mládenec je výraz, jímž označujeme muže vyššího věku, který žije sám bez ženy, a to většinou z vlastního rozhodnutí. Na rozdíl od žen, tak řečených starých panen, není označení starý mládenec nijak hanlivé nebo opovržlivé. Pro svobodné muže měla společnost vždy mnohem větší pochopení než pro osaměle žijící neprovdané ženy. Mnozí staří mládenci se jednoduše nechtěli starat o rodinu a živit ji, nebo si chtěli "užívat života", v čemž by je manželský svazek do nějaké míry omezoval. Staří mládenci nebyli a ani dnes nejsou výjimečným jevem. Vzhledem k vysokým cenám nájmů a bytů je v současnosti mnoho z nich obyvateli tzv. mama hotelu, kdy se nechají obstarávat od svých rodičů, zejména matek a žijí s nimi i v dospělosti v jedné domácnosti. Je nutno připustit, že je to často pouze z ekonomických důvodů a nelze očekávat, že by se v budoucnu situace nějak výrazně zlepšila.

Slovo Starý mládenec je v sekci Vlastnosti


Klíčová slova: synonymum, přesný význam, lidé, přesný výraz, wiki, slovník, co to je, Živáňská pečeně, životopis, Akreditiv, informace, co znamená, termín, Sympatie, formulace, Číselná řada, etymologie, Tuhost, pojem, význam pojmu, biografie, Gabion, definice, slovo, Válečný stav, význam slova, popis, Osmóza, význam

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 18. června 2021        Tip na čtvrtek 17. června 2021
Tip na středu 16. června 2021        Tip na úterý 15. června 2021
Tip na pondělí 14. června 2021        Tip na neděli 13. června 2021
Tip na sobotu 12. června 2021        Tip na pátek 11. června 2021
Tip na čtvrtek 10. června 2021        Tip na středu 9. června 2021
Tip na úterý 8. června 2021        Tip na pondělí 7. června 2021
Tip na neděli 6. června 2021        Tip na sobotu 5. června 2021