Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na neděli 2. května 2021

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Oidipovský komplex

Pojem, výraz, heslo, co je to Oidipovský komplex?

Oidipovský komplex je pojem z oblasti psychoanalýzy. Často se používá také název Oidipův komplex. Pojem popisuje milostný vztah mezi synem a matkou. Pramenem pojmu je řecká báje o Oidipovi, který zabil svého otce, aniž by věděl, že se o vlastního otce jedná. Později se oženil s vlastní matkou. Tímto jevem se ve svém díle zabýval významný psychoanalytik Sigmund Freud a přisoudil mu velký vliv při volbě partnera a při snaze vyrovnat se svému rodiči (většinou se jedná o vztah otec-syn).

Termín Oidipovský komplex patří do kategorie Psychologie

Kriket

Pojem, výraz, heslo, co je to Kriket?

Kriket je pojmenování pro kolektivní míčovou hru, ve které se hraje speciální pálkou a míčem na oválném hřišti. Středem hřiště vede pruh, delší než 20 metrů. Proti sobě hrají dvě mužstva, každé má 11 hráčů. Nadhazovači hází míč ve směru pálkaře, který má za úkol odpálit míč mimo dosah polařů. Když se to podaří, běží pálkař na druhý konec pruhu, a tak boduje. Pálkaři hrají až do doby, kdy jsou v autu. Tak se pokračuje až do vyautování 10 pálkařů nebo do dosažení určeného počtu sad. Potom se týmy vymění. Kriket je označován jako anglický národní sport.

Výraz Kriket je v sekci Sport

Josta

Pojem, výraz, heslo, co je to Josta?

Josta je jméno křížence mezi angreštem srstkou a černým rybízem. Řadí se k čeledi meruzalkovitých. Původem je josta z bývalé NDR, kde v roce 1977 vznikla opylením květů rybízu pylem květů angreštu. Postupně vzniklo několik dalších kultivarů. Jde o nižší keř bez trnů. Je opadavý a má jarní květy. Název pochází německého Johannisbeere (rybíz) a Stachelbeere (angrešt). Plody vynikají vysokým obsahem vitamínu C a hodí se k přímé spotřebě nebo pečení koláčů, dortů, dají se kompotovat nebo použít do džemů a zavařenin.

Pojem Josta se nachází v sekci Rostliny

Grog

Pojem, výraz, heslo, co je to Grog?

Grog je jméno alkoholického nápoje, který se pije horký. Připravuje se z rumu a vroucí vody. Rum se podával posádkám lodí na příděl, protože však námořníci byli často opilí, byla zvolena varianta pití rumu s horkou vodu, dochucenou cukrem, popřípadě citronovou šťávou. Admirál, který tuto novinku zavedl, měl ve své přezdívce právě slovo grog, které dalo název stále více oblíbenému nápoji. Jinou verzí pro vznik názvu grog je zkratka pro Grand Rum Of Grenada.

Termín Grog patří do sekce Nápoje

Zádušní mše

Pojem, výraz, heslo, co je to Zádušní mše?

Zádušní mše neboli rekviem je součást katolických křesťanských obřadů. Vyjadřuje modlitbu a vzpomínku na zemřelého. Její text je přesně daný. Může být přímo součástí pohřebního obřadu. Rekviem je i forma hudebního díla zpívaného ve formě gregoriánského chorálu. Neexistuje žádná povinnost sloužit zádušní mši za zemřelého křesťana, jedná se pouze o tradici.

Pojem Zádušní mše se nachází v sekci Náboženství

Cidlina

Pojem, výraz, heslo, co je to Cidlina?

Cidlina, jinak také truhlářská škrabka, je název nástroje, sloužícího k obrábění dřeva, jeho tvarování a dokončení. Název má svůj původ v německém slově Ziehklinge. S jeho pomocí lze ručně odstranit malá množství nadbytečného materiálu. Je užitečná především tam, kde by ruční hoblík mohl dřevo poškodit. Taková místa jsou například ta, kde jsou letokruhy dřeva nepravidelné. Njčastěji se používají při práci s tvrdým dřevem, kde nahrazují smirkový papír. Povrch, který je vytvořen s pomocí cidliny, je čistý, hladký a dřevo nemá ucpané póry. Většina cidlin má tvar obdélníku nebo křivítka. Tento tvar se nazývá také husí krk a hodí se pro úpravu zakřivených povrchů. Nástrojem se dá také tvarovat vlhký i suchý jíl a může být použit místo dřevěné stěrky. Materiálem pro výrobu bývá ocel, která má vyšší obsah uhlíku. Někteří uživatelé si vyrábějí vlastní cidliny a jako materiál využívají listy ruční pily. Nástroj se skládá z otřepu, ostré hrany, ocílky a pilníku.

Výraz Cidlina je v sekci Nástroje

Magnetická renozance

Pojem, výraz, heslo, co je to Magnetická renozance?

Magnetická rezonance (označována také zkratkou MR) je způsob vyšetření, který umožňuje zobrazovat vnitřní orgány ve 3D. Magnetická rezonance využívá elektromagnetické vlnění o vysoké frekvenci. Nemá žádná rizika spojená s radiačním zářením.

Heslo Magnetická renozance je v kategorii Lékařství

Kmitočet

Pojem, výraz, heslo, co je to Kmitočet?

Kmitočet je fyzikální veličina, která se také označuje jako frekvence. Kmitočet vyjadřuje počet, kolikrát se nějaký opakovaný děj odehrává v určitém vymezeném čase. Užití kmitočtu je široké, můžete se s ním setkat například u obvodu střídavého proudu, kde se takto označuje počet kmitnutí proudu za zvolenou časovou jednotku. Využívá se více názvu frekvence, ale označení kmitočet zůstalo například u televizní techniky. Jednotkou kmitočtu je hertz, Hz.

Termín Kmitočet je v sekci Fyzika

Rostlina

Pojem, výraz, heslo, co je to Rostlina?

Rostlina je organizmus odborníky zařazovaný mezi eukaryotické a fotosyntetické organizmy. Patří sem semenné rostliny, kapraďorosty a mechorosty. Na Zemi je přibližně 350 000 rostlinných druhů. Rostlina má buněčnou stěnu s celulózou, jako zásoby využívá škroby. Energii získává při fotosyntéze, kdy sluneční záření napomáhá vzniku organických látek. Rostlina při fotosyntéze pohlcuje oxid uhličitý a vyrábí kyslík.

Termín Rostlina je v kategorii Rostliny

Otka

Pojem, výraz, heslo, co je to Otka?

Otka je pojmenování nástroje, kterým se čistilo jiné nářadí, především zemědělského charakteru. Podle toho, k jakému účelu a k jakému přístroji otka sloužila, měla také odpovídající tvar – hák, bodec, škrabka a podobně. Někdy vypadaly také jako kovové sekyrky. S vývojem zemědělského náčiní otky postupně mizely z výbavy u pluhů, ale dlouho zůstaly u secích strojů a kultivátorů, kde však měly už jen hákovité tvary nebo sloužily jako škrabky.

Termín Otka se nachází v sekci Nástroje


Klíčová slova: Magnetická renozance, pojem, Kriket, synonymum, Oidipovský komplex, co znamená, Rostlina, popis, heslo, přesný význam, Josta, vysvětlení, popis, význam slova, slovo, Zádušní mše, informace, wiki, Otka, odborné názvosloví, přesný výraz, definice, co to je, slovník, názvosloví, odborný výraz, formulace, Kmitočet, význam

Často hledaná hesla, osobnosti, odborné termíny, pojmy, slova

Kujón

kdo je to Kujón?

Výraz kujón se dnes už téměž nepoužívá, setkáme se s ním nejspíše ve starší nebo historické literatuře, ve filmech pojednávajících o dřívějších dobách nebo v těch, co už jsou v kategorii "pro pamětníky", případně v pohádkách. Slovo kujón nebylo vždy jenom hanlivé. Jeho význam v sobě nesl i určitou míru obdivu ke schopnostem daného člověka. Kujón je totiž někdo vychytralý, mazaný, šibal. Ten, kdo dokáže svoje okolí snadno přelstít. Pokud však svých schopností využívá pro vlastní prospěch na úkor někoho jiného a bez ohledu na možné důsledky, pak se může jednat o rafinovaného podvodníka a takové počínání už rozhodně mnoho sympatií vzbuzovat nebude.

Text Kujón je v kategorii Hanlivé

Walt Disney

kdo je to Walt Disney?

Walt Disney byl známým producentem a tvůrcem animovaných filmů. Narodil se v Chicagu, ale celé své dětství strávil na farmě v Missouri. V šestnácti letech odsud odešel na univerzitu do Chicaga, kde studoval umění. Zde se seznámil s Ubem Iverksem,se kterým založil společnost zabývající se výrobou animovaných spotů. Ta však brzy zkrachovala. V roce 1923 přesídlili oba přátelé do Hollywoodu. Zde založil Walt Disney studio a sám se přestal věnovat práci animátora. Raději tvořil nové postavy a vymýšlel příběhy. V roce 1928 po několika méně úspěšných pokusech vytvořil myšáka Mickey Mouse, který okamžitě vzbudil velký ohlas. Vždy se snažil udržet krok s nejnovějšími technologiemi, které uplatnil v příbězích populárních postaviček Pluta, Goofyho,Kačera Donalda a dalších. Kromě prací pro děti byl také tvůrcem vzdělávacích,dokumentárních, hraných i celovečerních filmů a majitelem dvou Disneylandů. Získal také řadu ocenění a Disney studia pokračují v jeho díle.

Heslo Walt Disney je v kategorii Podnikání

Nácek

kdo je to Nácek?

Nácek je nadávka používaná pro označení příslušníka nebo ideového přívržence nacionálního socializmu. Jde o osobu krajně pravicového zaměření, která se ztotožňuje s totalitní ideologií, jaká byla nastolena diktaturou NSDAP v Německu v období tzv. Třetí říše, vedené Adolfem Hitlerem. Nácek vyznává nacionalizmus, rasizmus, antisemitizmus, militarizmus a podobně

Slovo Nácek se nachází v kategorii Hanlivé

Specialista marketingu

kdo je to Specialista marketingu?

Specialista marketingu je absolvent magisterského studijního programu, který je zodpovědný za tvorbu marketingové analýzy. Ta by měla zvýšit ziskovost společnosti. Proto je jeho úkolem sledování konkurence a situace na trhu a nalezení nových možností pro prosazení firmy a jejích výrobků. Propagovat firmu a produkci může sám nebo s pomocí externích spolupracovníků. Specialista marketingu musí dbát na efektivitu této činnosti, testovat a podávat podrobné zprávy vedení.

Text Specialista marketingu je v kategorii Profese

Tkadlec

kdo je to Tkadlec?

Tkadlec je osoba věnující se tkalcovství, tedy výrobě textilií na tkacím stroji, při níž se využívají jak přírodní, tak umělé materiály. Náplň práce tkalce se v průběhu času měnila a závisela na technických možnostech. Původní tkalci používali ruční stavy s jednoduchým manuálním ovládáním. Později přešli k člunkovým strojům, u nichž především vyměňovali cívky a navazovali přetržené nitě. U další generace bezčlunkových strojů již pouze odstraňovali závady.

Text Tkadlec je v kategorii Profese

Klára Dostálová

kdo je to Klára Dostálová?

Klára Dostálová je ekonomka a politička. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracovala jako účetní, úvěrová specialistka a banquet manažerka. Od roku 2002 působila na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje jako vedoucí sekretariátu Regionální rady NUTS II Severovýchod a později jako ředitelka Centra EP. Je také členkou správní rady Horské služby. Klára Dostálová je nestraničkou za hnutí ANO 2011. Ve vládě působila jako náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, poslankyně PS PČR a od roku 2017 je ministryní pro místní rozvoj České republiky.

Heslo Klára Dostálová se nachází v sekci Politici

Václav Upír Krejčí

kdo je to Václav Upír Krejčí?

Václav Upír Krejčí, vlastním jménem pouze Václav Krejčí, je výrazná postava české zábavní scény. Je člověkem mnoha talentů, působí jako herec, bavič, zpěvák, režisér, scénárista a také spisovatel. S kolegou Ivo Pešákem vystupovali jako pěvecká dvojice Dýza Boys. Václav Upír Krejčí je veřejnosti znám hlavně ze zábavných pořadů, jako je Country estráda nebo Čundrcountryshow.

Text Václav Upír Krejčí patří do sekce Hudba

Prince

kdo je to Prince?

Prince, vlastním jménem Rogers Nelson, byl výraznou osobností v oblasti hudby. Vynikl jako zpěvák, textař, producent, multiinstrumentalista, podnikatel a také sexsymbol. Hrát a zpívat začal již ve 14 letech, naučil se hrát na všechny dostupné hudební nástroje. Do popředí se dostal deskou s názvem Prince, která odstartovala jeho sexuálně zaměřené texty. Prošel více kapelami, některé z nich sám založil, prožil i méně úspěšné období, ale na výsluní slávy se dokázal vrátit. Zemřel pravděpodobně na předávkování opiáty.

Text Prince patří do sekce Hudba

Mindža

kdo je to Mindža?

Mndža je méně obvyklý vulgarismus pocházející z romštiny. Je to synonymum k dobře známým a často užívaným výrazům píča či kunda, tedy vulgární označení pro ženské pohlavní orgány nebo též pro nesympatickouosobu ženského pohlaví. V romštině zní původní verze slova "mindž". Slovní spojení "andre mindž" znamená v překladu "do piči". Tyto výrazy se dříve objevovaly zejména ve vězeňském argotu (specifická vrstva nespisovného jazyka užívaná lidmi ze dna společnosti).

Slovo Mindža je v sekci Hanlivé

Terorista

kdo je to Terorista?

Terorista je ten, kdo využívá násilí k tomu, aby vyděsil svého protivníka a dosáhl tím svého cíle. Teroristické skupiny chtějí nejčastěji prosazovat různé politické cíle (např. odtržení určité oblasti od nějakého státu, jako to chtěla irská IRA nebo baskická ETA). Vydírají, vyhrožují a snaží se vyvolat pocit neustálého ohrožení. Mnoho teroristů a teroristických skupin je spojeno s fanatickým vyznáváním nějakého náboženství (což nemusí být jenom islám). Teroristické skupiny bývají dobře organizované, pracují v utajení, mají zajištěné financování a často disponují lepšími technickými prostředky než armáda státu, který s nimi bojuje. Terčem útoku teroristů bývají civilisté (útok z 11.9. 2001, útok na školu v Beslanu v roce 2004 apod.). Islámští fundamentalisté jsou nechvalně proslulí využíváním sebevražedných atentátníků (mužů i žen).

Heslo Terorista se nachází v sekci Zločin


Klíčová slova: význam pojmu, Oidipovský komplex, popis, Otka, etymologie, co znamená, slovo, Grog, Zádušní mše, životopis, přesný význam, heslo, Cidlina, informace, Magnetická renozance, význam slova, pojem, popis, lidé, wiki, přesný výraz, definice, osobnosti, Josta, co to je, slovník, biografie, termín, formulace

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 14. května 2021        Tip na čtvrtek 13. května 2021
Tip na středu 12. května 2021        Tip na úterý 11. května 2021
Tip na pondělí 10. května 2021        Tip na neděli 9. května 2021
Tip na sobotu 8. května 2021        Tip na pátek 7. května 2021
Tip na čtvrtek 6. května 2021        Tip na středu 5. května 2021
Tip na úterý 4. května 2021        Tip na pondělí 3. května 2021
Tip na neděli 2. května 2021        Tip na sobotu 1. května 2021