Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na sobotu 1. května 2021

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Habakuk

Pojem, výraz, heslo, co je to Habakuk?

Habakuk nebo jinak také Abakuk byl jedním z dvanácti starozákonních proroků, aspoň to tak tvrdí Bible. Habakuk měl údajně žít kolem roku 600 př. n. l. a měl předvídat zničení města. Jeho proroctví je shrnuto do samostatné knihy. Někdy se stane, že si lidé pletou slovo Habakuk a habaděj. Habaděj znamená, že je něčeho mnoho, avšak výraz Habakuk žádný další význam nemá, jedná se výhradně o židovské mužské jméno.

Pojem Habakuk je v kategorii Náboženství

Relativismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Relativismus?

Relativismus je pojmenování pro nesystémový soubor názorů a postojů. Společnou mají myšlenku, že i když je něco považováno za nezávislé a absolutní, nemusí tomu být tak. I věci zdánlivě neměnné na něčem závisí. Relativismus sám se skládá nejrůznějších diskuzí a tendencí, které se touto otázkou zabývají. Proto existují různé typy relativismu. Relativismus epistemologický se zaměřuje na závislost smyslového vnímání na dalších faktorech, jako je měřítko, poloha sledujícího nebo osvětlení místa. Filozofický relativismus připouští hodnoty, platnost nebo pravdivost, které jsou ovšem na něčem závislé. Kulturní relativismus znamená různorodost pohledů ovlivněnou kulturními hledisky. Historický směr se zaměřuje na proměnu názorů, postojů a hodnocení ovlivněnou časem a dějinným obdobím. Jazykový relativismus je různým vyjádřením poznávání a hodnocení podle užívaných jazyků. Morální zaměření je současně varováním před jistotou, že vždy víme, jaké jednání je správné.

Heslo Relativismus patří do sekce Filozofie

Kyselica

Pojem, výraz, heslo, co je to Kyselica?

Kyselica neboli valašská kyselica je pojmenování polévky, která je tradičním pokrmem východní Moravy. Základní surovinou pro její přípravu je kysané zelí. Ostatní přísady se mohou různit podle místních obyčejů. Dají se přidat například brambory, klobása, houby, mléko, smetana, dokonce i uzené maso, různé druhy zeleniny nebo vejce. Receptů je skutečně mnoho, jejich sběrem, zkoušením a hodnocením variant podávaných v restauracích se zabývá mnoho sběratelů, kteří založili i občanské sdružení Kyselica. Existuje i slovenská varianta této polévky s názvem kapustnica, jejíž příprava je typická pro konec roku. Slovem kyselica byla někdy míněna i tekutina, která se slévala z kysaného zelí.

Pojem Kyselica je v kategorii Jídlo

Tajfun

Pojem, výraz, heslo, co je to Tajfun?

Tajfun je označení pro tropickou cyklónu. Podobá se velkému víru a ve svém středu má typické oko. Útvar má průměr od 100 do 2000 km a pohybuje se rychlostí až 300 km/hod. Tajfun vzniká v subtropických oblastech. Označení tajfun je typické pro oblast jihovýchodní Asie. Název získal podle řeckého boha Typhona, otce větrů.

Výraz Tajfun se nachází v sekci Příroda

Salmonela

Pojem, výraz, heslo, co je to Salmonela?

Salmonela, jinak také salmonelóza, je onemocnění bakteriálního původu, projevující se především střevními potížemi, zvracením a průjmem. Vstupní branou pro bakterie salmonely jsou ústa. Dochází k velké ztrátě tekutin, což ohrožuje především malé děti, nemocné jedince nebo staré lidi. Její průběh může být různý – od mírného až po velmi vážný stav. Původcem onemocnění jsou enterobakterie. Člověk se nakazí při požití nakažených potravin či vody, viditelné projevy onemocnění jsou znatelné již po 8 hodinách.

Termín Salmonela je v sekci Nemoce

Hic sunt leones

Pojem, výraz, heslo, co je to Hic sunt leones?

Hic sunt leones je latinská fráze, která se občas objevovala na starých mapách. Znamená to "zde jsou lvi" a jednalo se o neznámé a neprozkoumané místo. Nemuseli tam tedy nutně žít lvi, ale autor mapy ho pravděpodobně považoval za nějakou divočinu.

Pojem Hic sunt leones je v sekci Latina

Frappé

Pojem, výraz, heslo, co je to Frappé?

Frappé je pojmenování kávového letního nápoje, který pro osvěžení používají především Řekové. Z Řecka se tato populární ledová káva rozšířila do celého světa. Samotné slovo frappé je francouzské, lze ho přeložit jako mrazivý, vychlazený. Způsobů, jak připravit frappé, je více. Například v Řecku se používá speciální druh rozpustné kávy, jinde zas espresso. Něco však mají všechny varianty společného, a to je způsob podávání. Tato káva se servíruje ve vysoké sklenici, do které se vkládá brčko a dlouhá štíhlá lžíce. Základem nápoje je našlehaná káva buď s mlékem, nebo bez mléka. Je možno přidat ještě kostky ledu. Káva vytvoří na povrchu pěnu, tu je možno ještě zdobit. V některých variantách lze ještě přidat šlehačku, zmrzlinu nebo polevu.

Heslo Frappé je v kategorii Nápoje

Nespolehlivý plátce

Pojem, výraz, heslo, co je to Nespolehlivý plátce?

Nespolehlivý plátce je status firmy, který uděluje finanční úřad. Jedná se o titul pro takovou firmu, které byla vyměřena nebo doměřena DPH vyšší než půl milionu korun nebo na kterou vydal správce daně zajišťovací rozkaz, protože obchodovala tak, že vznikla oprávněná obava z neuhrazení DPH, či ve třech po sobě jdoucích měsících překročil nedoplatek DPH firmy 10 milionů korun.

Výraz Nespolehlivý plátce se nachází v sekci Účetnictví

Trestný čin

Pojem, výraz, heslo, co je to Trestný čin?

Trestný čin je označení pro závažné úmyslné protiprávní jednání. Může se jednat o trestný čin z podstaty věci, kterým je například vražda, nebo o jednání, které by nebylo trestné, kdyby je nezakazoval zákon. Trestné činy se dělí podle závažnosti na přestupy, které jsou nejméně závažné, přečiny, kdy se jedná o méně závažné protiprávní jednání, a zločiny. Jednotlivé druhy trestných činů definuje trestní zákoník.

Výraz Trestný čin se nachází v kategorii Právo

Kuskus

Pojem, výraz, heslo, co je to Kuskus?

Při návštěvě severní Afriky se jistě setkáte s jídlem nazvaným kuskus. Jde o krupici vyrobenou z prosa, ječmene nebo pšenice. Kuskus se během přípravy nevaří, ale přelévá se vařícím pokrmem nebo vodou. S kuskusem se můžete setkat nejčastěji jako s přílohou, nicméně v některých částech světa ho připravují jako hlavní pokrm. Zjednodušeně se dá říct, že co severoafrická země, to jiný způsob přípravy kuskusu.

Termín Kuskus patří do sekce Jídlo


Klíčová slova: slovník, popis, vysvětlení, Trestný čin, význam pojmu, slovo, Kuskus, přesný výraz, přesný význam, Tajfun, co znamená, popis, názvosloví, Habakuk, Hic sunt leones, synonymum, Kyselica, Salmonela, Relativismus, heslo, definice, wiki, informace, význam slova, význam, pojem, termín, formulace, co to je

Často hledaná hesla, osobnosti, odborné termíny, pojmy, slova

Hovado

kdo je to Hovado?

Slovo hovado má čtyři významy. Hovado je oblíbená nadávka, synonymum ke slovu blbec. Slovo hovado dříve označovalo kus hovězího dobytka, resp. zdomácnělé zemědělské zvíře (ovce, krávy). V hovorové řeči se používá slovo hovado pro označení velké věci nebo zvířete (např. "podívej se, to není pes, to je hovado"). V neposlední řadě je hovado lidový název ováda bzikavky dešťové.

Heslo Hovado je v kategorii Hanlivé

Klinický psycholog

kdo je to Klinický psycholog?

Klinický psycholog je povolání zaměřené na psychické zdraví a duševní nemoci. Jeho vzdělání je uzákoněno, musí se jednat o absolventa magisterského studia psychologie jako jediného oboru, pro plnou kvalifikaci je nutný akreditační kurz. Klinický psycholog má 5 let praxe a atestační zkoušku. Registrace platí 10 let, pak je ji potřeba obnovit. Náplň práce je široká, zahrnuje i psychodiagnostiku a psychoterapii.

Slovo Klinický psycholog se nachází v kategorii Psychologie

IT konzultant

kdo je to IT konzultant?

IT konzultant je osoba, která shromažďuje různé technické informace, týkající se provozování informačních systémů. Navrhuje možnosti, jak zlepšovat provozy, sestavuje jejich pořadí z hlediska proveditelnosti a je koordinátorem dalšího rozvoje a probíhajícího i plánovaného servisu. IT konzultant bývá absolventem vyššího odborného vzdělání nebo bakalářského studijního programu. Je autorem rozborů a analýz v technických projektech a provádí i údržbu výpočetní techniky, počítačových systémů a zvládá i atypické situace.

Text IT konzultant je v kategorii Profese

Fandom

kdo je to Fandom?

Fandom je pojmenování pro příznivce určitého žánru, tedy pro seskupení lidí se společným zájmem. Většinou se jedná o jedince zapálené pro sci-fi, horrory či fantasy, ale i pro jiné žánry. Fandom je typický zvláště pro země anglicky mluvící a nejedná se vždy o čtenáře. Fanoušci jsou aktivní, vzájemně se setkávají, zakládají so kluby, mají své časopisy, bývají i v kontaktu s autory, někteří i sami tvoří.

Text Fandom je v kategorii Záliby

Aristokrat

kdo je to Aristokrat?

Aristokrat je příslušník elity, aristokracie. Jedná se o společnost urozených občanů, většinou se jde o příslušníky nevýznamnějších předních rodin, jejich původ je většinou dědičný. Novodoběji se slovo aristokrat zaměňuje se slovem šlechtic. Aristokracie je pak privilegovaná vrstva, mocenská třída, jejíž výsady jsou spjaté se šlechtickými tituly. Aristokrat pochází z urozeného rodu a jeho rodina mívá svůj tradiční erb. Aristokraté byli základem vlády především ve středověku, jejich výlučnost však byla omezena pouze na vlastní zemi, i když další země šlechtu také do určité míry respektovaly. Aristokraté se podíleli na moci, někdy i volili panovníka. Jejich tituly se dědily, ovšem musely být potvrzeny panovníkem.

Heslo Aristokrat se nachází v sekci Historie

Pavel Svoboda

kdo je to Pavel Svoboda?

Pavel Svoboda je vysokoškolský učitel, právník a politik. Je členem KDU – ČSL. Po absolvování Právnické fakulty UK byl zaměstnán v Ochranném svazu autorském a Supraphonu. Jako odborný asistent začal na Právnické fakultě UK pracovat v roce 1993, od roku 2001 zde působí také jako docent pro obor evropského práva. V roce 2004 se Pavel Svoboda stal náměstkem ministra zahraničních věcí, později velvyslancem Stálé mise při Radě Evropy a ministrem bez portfeje, předsedy Legislativní rady vlády. Po odchodu z této funkce působil jako místopředseda KDU – ČSL a poslanec Evropského parlamentu.

Text Pavel Svoboda je v kategorii Politici

Obchodní referent

kdo je to Obchodní referent?

Obchodní referent je osoba, která se stará o některé odborné práce v oblasti obchodní agendy podniku. Jeho činnost je pestrá, musí připravovat podklady pro jednání s partnery, pro podpisy smluv, vymáhání pohledávek, eviduje zakázky a má podíl na zajištění jejich uskutečnění. Eviduje zákazníky a dělí je podle parametrů, jako jsou typy zakázek, způsoby platby a sídla firmy. Obchodní referent se stará i o přepravu zboží pro dovoz a vývoz, v této souvislosti jedná s celní správou. Stará se i o komunikaci s finančním úřadem.

Slovo Obchodní referent se nachází v kategorii Profese

Mark Wahlberg

kdo je to Mark Wahlberg?

Mark Wahlberg je herec, producent a hudebník v minulosti známý jako rapper Marky Mark. Po problémovém mládí, kdy se často dostal do konfliktů se zákonem, je otcem rodiny, římským katolíkem a má svou charitativní organizaci. Krátko dobu byl členem kapely New Kids on the Block, ale brzy přešel do skupiny Marky Mark and the Funky Bunch, se kterou získal několik cen. Ve filmu se Mark Wahlberg prosadil rolí ve Vzbuďte se vojáci a Basketbalový deník. Kladně hodnoceny byly i filmy Hříšné noci, Tři králové, Dokonalá bouře, Čtyři bratři Skrytá identita, Loupež po italsku, Noc patří nám, Pevné pouto a dalších. Pravidelně získává kladná hodnocení kritiků a byl také nominován na Oscara.

Heslo Mark Wahlberg je v kategorii Herectví

Ateista

kdo je to Ateista?

Ateista je obecně vnímán jako člověk, který odmítá náboženství, víru v nějakou vyšší bytost nebo cokoliv duchovního. Odpor vůči náboženství může být umírněný nebo radikální a může se vztahovat jenom na některé konkrétní náboženské vyznání.

Text Ateista je v kategorii Náboženství

Abiturient

kdo je to Abiturient?

Slovo abiturient pochází z němčiny (das Abitur - maturita) a označuje buď studenta maturitního ročníku krátce před jeho závěrečnou zkouškou, nebo se tak nazývá absolvent (střední) školy.

Text Abiturient patří do sekce Školství


Klíčová slova: slovník, Frappé, Hic sunt leones, slovo, Trestný čin, pojem, přesný výraz, osobnosti, životopis, vysvětlení, co znamená, Tajfun, biografie, etymologie, význam, Kuskus, heslo, popis, popis, Salmonela, Kyselica, wiki, lidé, význam slova, Nespolehlivý plátce, Habakuk, Relativismus, formulace, přesný význam

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 14. května 2021        Tip na čtvrtek 13. května 2021
Tip na středu 12. května 2021        Tip na úterý 11. května 2021
Tip na pondělí 10. května 2021        Tip na neděli 9. května 2021
Tip na sobotu 8. května 2021        Tip na pátek 7. května 2021
Tip na čtvrtek 6. května 2021        Tip na středu 5. května 2021
Tip na úterý 4. května 2021        Tip na pondělí 3. května 2021
Tip na neděli 2. května 2021        Tip na sobotu 1. května 2021