Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pátek 23. dubna 2021

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

OSPOD

Pojem, výraz, heslo, co je to OSPOD?

OSPOD čili orgán sociálně-právní ochrany dětí, lidově sociálka, je oficiální název odboru péče o děti a mládež na pověřeném místně příslušném městském úřadu. Jeho hlavním úkolem je hájení zájmů dítěte v situacích, kdy se o nezletilých dětech nějak rozhoduje. OSPOD dítě zastupuje například při úpravě styku s rodiči, jednání o výši výživného, svěření dítěte do výchovy a podobně.

Heslo OSPOD patří do sekce Zkratky

Ordovik

Pojem, výraz, heslo, co je to Ordovik?

Ordovik je název geologického útvaru starších prvohor. Název obdržel podle severowaleského kmene Ordoviků. Toto pojmenování bylo útvaru přiděleno geologickým kongresem v roce 1960. Jedná se o uloženinu, v Čechách zařazené do Barrandovy etapy s označením D, světově tzv. druhá fauna. V období ordoviku se vyvíjeli především bezobratlí, na vrcholu byli trilobiti.

Pojem Ordovik se nachází v sekci Věda

Věrnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Věrnost?

Věrnost je název vlastnosti, který vychází z pojmů věrný a víra, opravdovost, pravdivost. Její podstatou je dodržení určitého slibu, spolehlivosti a pevného vztahu. Nejčastěji se pojem užívá v manželském vztahu, dále v různých myšlenkových nebo programových uskupeních. Tato ctnost je nejdůležitější i pro přátelství. Věrnost znamená, že se jeden člověk může spolehnout na druhého. V manželství se manželé k věrnosti zavazují slavnostním slibem. Téma věrnosti je podstatou zápletky mnoha uměleckých děl.

Heslo Věrnost je v kategorii Psychologie

Rar

Pojem, výraz, heslo, co je to Rar?

RAR je přípona souborů komprimovaných algoritmem RAR. Komprimace je způsob, jak zmenšit velikost souborů, aby zabíraly na disku méně místa. Soubory s příponou .rar je možné vytvářet jen v programu WinRAR. RAR komprese patří mezi bezeztrátové proprietární (s uzavřeným kódem) algoritmy. Pro otevření je potřeba komprimovaný soubor dekomprimovat. Algoritmus a původní program RAM pro MS DOS vyvinul v roce 1993 ruský programátor Jevgenij Rošal.

Termín Rar se nachází v kategorii Software

Výklad

Pojem, výraz, heslo, co je to Výklad?

Výklad je označení slohového útvaru, s nímž se nejčastěji setkáme v odborném stylu. Ten samozřejmě nezahrnuje pouze odborné publikace, ale i "texty na odborné téma pro laiky", tedy populárně-naučné (různé weby, časopisy atd.). Výklad by měl být dobře a přehledně řazen a strukturován, aby byl srozumitelný a jednoznačný. Objevují se v něm odborné názvy.

Výraz Výklad patří do sekce Literatura

Bezlepková dieta

Pojem, výraz, heslo, co je to Bezlepková dieta?

Bezlepková dieta je způsob stravování při onemocněních jako je celiakie nebo Duhringova dermatitida. Znamená naprosté vyloučení lepku z potravy. Není tedy možno jíst takové potraviny, které lepek obsahují – tedy pšenici, žito ječmen a vše, co tyto obilniny obsahuje. Bezlepková dieta chrání pacienta před projevy nemoci, musí však být trvalá a bez výjimek dodržovaná. Dodává tělu všechny potřebné látky, je zcela plnohodnotná.

Pojem Bezlepková dieta se nachází v kategorii Jídlo

Penále

Pojem, výraz, heslo, co je to Penále?

Penále je označení pro sankci, která se uděluje v případě porušení takové povinnosti uložené zákonem. Obvykle se využívá jako postih za opoždění při platbě daně. Pokud není její platnost dodržena, zahrnuje se penále do výpočtu jako příslušenství daně. Počítá se za každý den, který následuje po datu splatnosti až do toho dne, kdy je daň zaplacena. Pokud není penále v termínu zaplaceno, další penále už není vyměřováno. Výpočet upravuje zákon o DPH, daňový řád a zákon o místních poplatcích. Penále bývá často zaměňováno za smluvní pokutu, rozdíl je však v tom, že smluvní pokuta bývá ukládána za porušení povinností dlužníka, kdežto penále za porušení zákonných povinností.

Termín Penále se nachází v sekci Účetnictví

Zima

Pojem, výraz, heslo, co je to Zima?

Zima patří k ročním obdobím. Nachází se mezi jarem a podzimem. Střídá se s létem na severní a jižní polokouli. Astronomicky je začátkem zimy zimní slunovrat, což je doba nejdelší noci a nejkratšího dne. To je na severní polokouli 21.března, na jižní polokouli 23. září. Zima je typická nejnižšími teplotami z celého roku, mrazem a sněhem. Jde o měsíce prosinec, leden a únor.

Termín Zima patří do kategorie Příroda

Fleece

Pojem, výraz, heslo, co je to Fleece?

Fleece (flís) je typ syntetické textilní tkaniny vyráběné z polyesteru, která je často využívána při výrobě sportovních oděvů - mikin a bund. Výhodou fleecu je nízká hmotnost, dobré izolační vlastnosti a nemačkavost. Fleece je příjemný na dotek. Je to materiál nenáročný na ošetřování, ale někdy se na něm tvoří žmolky a je to také "lapač prachu".

Termín Fleece je v sekci Materiály

Osobuko

Pojem, výraz, heslo, co je to Osobuko?

Osobuko, v původní italské podobě psáno ossobuco, je název pro milánskou specialitu. Jedná se o plátek telecí kližky dušený s bílým vínem, se zeleninou a s vývarem. Podává se s milánským rizotem. Starší verze pokrmu zahrnuje z koření skořici a bobkkový list, v novějším receptu najdeme rajčata, celer, mrkev a cibuli.

Termín Osobuko se nachází v sekci Jídlo


Klíčová slova: Bezlepková dieta, Fleece, synonymum, pojem, Věrnost, Výklad, Osobuko, heslo, informace, definice, popis, vysvětlení, formulace, názvosloví, Penále, význam pojmu, slovník, význam slova, popis, slovo, Zima, odborný výraz, význam, OSPOD, co to je, Ordovik, přesný význam, co znamená, termín

Výběr náhodných osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Diabetolog

kdo je to Diabetolog?

Diabetolog je lékař nebo jiný odborník v oboru diabetologie. Zaměřuje se na onemocnění cukrovkou (Diabetes mellitus), čili poruchou metabolizmu sacharidů. Jako lékař musí diabetolog projít specializační pětiletou přípravou. Při ní projde společným základem interny a po té specializovanou praxí na akreditovaném pracovišti. Doba trvání této praxe jsou alespoň 3 roky. Praxe se skládá z povinné a doplňkové části.

Heslo Diabetolog se nachází v sekci Lékařství

Geriatr

kdo je to Geriatr?

Geriatr je lékař zaměřující se na geriatrii nebo také (klinickou) gerontologii, což je obor, který se zabývá léčením nemocí charakteristických pro staré lidi. Gerontologie patří mezi vnitřní lékařství a kombinuje v sobě poznatky z fyziologie, neurologie, psychiatrie a dalších oborů. Vzhledem ke stárnoucí světové populaci roste význam geriatrie.

Heslo Geriatr je v kategorii Lékařství

Dana Morávková

kdo je to Dana Morávková?

Dana Morávková je bývalá krasobruslařka, později herečka, moderátorka a také choreografka. Kromě krasobruslení se věnovala také gymnastice a baletu. Je juniorskou mistryní republiky v tancích na ledě. Herectví vystudovala na DAMU, choreografii na Hamu. Divadelní kariéru začala v činohře v Ústí nad Labem, poté působila v Divadle Na zábradlí a pak v Divadle Bez zábradlí. Dana Morávková ztvárnila velké množství divadelních i filmových rolí v pohádkách, komediích i seriálech, např. Z pekla štěstí, Kameňák, Rodinná pouta, Ordinace v růžové zahradě a mnoha dalších.

Heslo Dana Morávková se nachází v sekci Herectví

Švejk

kdo je to Švejk?

Švejk je hlavním hrdinou románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk měl být původně duševně slabý voják, který obrací hloupost důstojníků a představitelů vojenského systému Rakouska – Uherska proti nim samým především tím, že rozkazy plní doslova a do písmene, popřípadě je rozebírá. Švejk se vyznačuje vysoce vyvinutým smyslem pro pořádek, statečností a energií, ale také smířením s osudem.

Text Švejk patří do sekce Fikce

Jiří Běhounek

kdo je to Jiří Běhounek?

Jiří Běhounek je lékař a politik. Od roku 2008 je hejtmanem Kraje Vysočina. Je absolventem UK, Fakulty všeobecného lékařství. Atestaci získal v oboru ortopedie. Na ortopedickém oddělení pracoval i v Nemocnici v Pelhřimově. V roce 1998 byl zastupitelem města Pelhřimov jako nestraník za ČSSD. Od roku 2013 působí jako poslanec PS PČR. Ve své politické kariéře se Jiří Běhounek nadále zaměřuje na problémy českého zdravotnictví, zvláště jeho financování. Působí také jako předseda a později místopředseda správní rady VZP.

Heslo Jiří Běhounek je v kategorii Politici

Statistik

kdo je to Statistik?

Statistik je vysokoškolsky vzdělaný člověk, který získal vzdělání v oboru aplikované matematiky – matematické statistiky. Pracuje s teorií pravděpodobnosti, s modely neurčitosti a náhody a na základě získaných údajů se pokouší o rozvíjení znalostí člověka. Statistik plánuje, shromažďuje a analyzuje pozorování, která sice bývají nepřesná, ale jsou dobře dostupná. Tímto postupem získává informace z dat. Která jsou v určitý čas k dispozici.

Slovo Statistik je v sekci Profese

Jan Macháček

kdo je to Jan Macháček?

Jan Macháček je žurnalista, muzikant a jako signatář Charty 77 byl také disidentem. Své články publikoval především v Hospodářských novinách a týdeníku Respekt, kde byl nejdříve spoluzakladatelem, redaktorem a pak šéfredaktorem, později v Lidových novinách. Zde se zabýval hlavně analýzou a hodnocením politických a ekonomických událostí. Jan Macháček předsedá také správní radě Institutu pro politiku a společnost. V hudbě je populární jako člen skupiny Garáž, kde vystupuje jako kytarista.

Text Jan Macháček patří do sekce Novináři

Vývojář

kdo je to Vývojář?

Pojem vývojář se využívá především v oblasti IT při tvorbě softwaru. Vývojář se podílí na vytváření aplikací a programů. Úloha vývojáře je širší a obecnější než samotného programátora. Součástí práce vývojáře je kromě programování kódu i analýza problematiky, testování nebo tvorba dokumentace. Pozice vývojáře však existuje i ve strojírenství, zbrojním průmyslu nebo ve zdravotnictví.

Heslo Vývojář se nachází v sekci Profese

Plátce DPH

kdo je to Plátce DPH?

Plátce DPH (daně z přidané hodnoty) je podnikatel, který buď přesáhne roční obrat 1 milion korun, nebo poskytuje služby do jiného členského státu EU, případně si pořídí zboží z jiného členského státu v hodnotě nad 326 000 Kč, a pak se stává plátcem DPH povinně. Může se jím stát i dobrovolně. DPH si lze za dodržení určitých podmínek odečíst z ceny zboží a služeb.

Text Plátce DPH patří do sekce Podnikání

Zbojník

kdo je to Zbojník?

Zbojník je termín používaný především pro označení lupičů a loupežníků používaný v 16. - 18. století na Moravě a Slovensku. Nejznámějším zbojníkem byl Juraj Jánošík, který dle pověstí "bohatým bral a chudým dával". Podobný mýtus o "ušlechtilém zločinci" nalezneme po celém světě. Známá je např. anglická legenda o Robinu Hoodovi.

Heslo Zbojník se nachází v sekci Historie


Klíčová slova: význam, slovo, Osobuko, OSPOD, heslo, popis, přesný výraz, Výklad, lidé, Věrnost, přesný význam, Penále, Bezlepková dieta, formulace, informace, biografie, význam pojmu, Fleece, slovník, význam slova, Rar, pojem, synonymum, termín, Zima, etymologie, co to je, popis, životopis

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 14. května 2021        Tip na čtvrtek 13. května 2021
Tip na středu 12. května 2021        Tip na úterý 11. května 2021
Tip na pondělí 10. května 2021        Tip na neděli 9. května 2021
Tip na sobotu 8. května 2021        Tip na pátek 7. května 2021
Tip na čtvrtek 6. května 2021        Tip na středu 5. května 2021
Tip na úterý 4. května 2021        Tip na pondělí 3. května 2021
Tip na neděli 2. května 2021        Tip na sobotu 1. května 2021