Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na čtvrtek 15. dubna 2021

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Společenská nebezpečnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Společenská nebezpečnost?

Společenská nebezpečnost, jinak také nebezpečnost konání pro společnost, je původní označení z oblasti trestního práva. Tímto pojmem se označovala způsobilost trestného činu ohrozit nebo porušit objekt trestného činu. Takovým objektem jsou například společenské zájmy, které chrání trestní zákon. Stupeň nebezpečnosti byl vymezen kritérii, přesně uvedenými v trestním zákoníku.

Termín Společenská nebezpečnost patří do kategorie Právo

Vernisáž

Pojem, výraz, heslo, co je to Vernisáž?

Vernisáž je pojem používaný pro označení slavnostního otevření výstavy. Tento slavnostní okamžik bývá uveden kratším proslovem, po kterém následuje nějaký program uměleckého zaměření. Během vernisáže může být podáváno malé občerstvení. Pokud je vernisáž označena jako uzavřená, mohou se jí zúčastnit jen vybraní návštěvníci, veřejná vernisáž je otevřená všem zájemcům.

Pojem Vernisáž se nachází v kategorii Kultura

Mosaz

Pojem, výraz, heslo, co je to Mosaz?

Mosaz je název pro slitinu zinku a mědi. Má dávnou historii, známa je již z období starověku, kdy však nebyla příliš rozšířena kvůli obtížné výrobě. Ta probíhala na dřevěném uhlí procesem žíhání mědi s oxidem zinečnatým. Ze zinku se stala pára, která se rozpouštěla v mědi. Protože mosaz byla drahá, byla využívána na mince nebo jako materiál při výrobě šperků. Až v 18. století se produkce zjednodušila společným tavením mědi a zinku. Mosazi se využívá hlavně v průmyslu.

Pojem Mosaz je v sekci Materiály

Rosný bod

Pojem, výraz, heslo, co je to Rosný bod?

Rosný bod je taková situace, kdy relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 % a voda v něm obsažená začne kondenzovat, měnit skupenství z plynného (pára) na kapalné (voda). Rosný bod nemá jednoznačně určenou univerzálně platnou hodnotu. Jeho hodnota se mění v závislosti na teplotě vzduchu a jeho relativní vlhkosti.

Pojem Rosný bod je v sekci Fyzika

Memento mori

Pojem, výraz, heslo, co je to Memento mori?

Memento mori znamená "pamatuj na smrt". Ve středověku to bylo upozornění na pomíjivost života, na jeho dočasnost a časovou ohraničenost se záměrem, aby se člověk choval v souladu s mravními zásadami. Setkáme se s ním i ve výtvarném umění (obrazy, sochy, plastiky), kde mívá podobu lebky se zkříženými hnáty nebo přesýpacích hodin, oboje pak opět označuje krátkost času, která nám byla vyměřena. Postoj ke smrti byl ve středověku totiž úplně jiný než dnes, byla brána jako běžná a nevyhnutelná součást života a lidé s ní přicházeli do kontaktu naprosto běžně.

Pojem Memento mori patří do kategorie Latina

Karneval

Pojem, výraz, heslo, co je to Karneval?

Karneval je označován také jako masopust. Jedná se o počátek období půstu před velikonocemi. Původní význam spojení znamenal zbavení se masa z potravy. Karneval je období, začínající 6. 1. a končí Popeleční středou. Často bývá jako karneval nebo masopust označováno několik posledních dní tohoto období a probíhají hlučné oslavy v maskách, s různými představeními a výstupy. Lidé v této době chodí svátečněji oblečeni a baví se. Význam slova karneval se posunul směrem k lidovým tanečním zábavám v maskách nebo maškarním plesům. Známý je například karneval v Riu.

Výraz Karneval patří do sekce Kultura

P2P

Pojem, výraz, heslo, co je to P2P?

P2P neboli peer-to-peer či klient – klient je název pro ten typ počítačových sítí, ve kterých spolu mohou komunikovat jednotliví uživatelé přímo, ne prostřednictvím serverů. U P2P jsou všechny klíčové uzly rovnocenné. Někdy se používají speciální servery pro navázání komunikace mezi klienty, poté už komunikace pokračuje přímo. Tento název se také často používá pro výměnné sítě, které umožňují uživatelům výměnu dat.

Pojem P2P se nachází v sekci Zkratky

Abázie

Pojem, výraz, heslo, co je to Abázie?

Abázie čili neschopnost chůze je pojem pocházející z řeckého slova basis a patří do oblasti lékařství. Toto slovo znamená chůzi nebo krok. Abázii, tedy neschopnost chodit, způsobují nervové nebo psychické poruchy. Abázii je možno rozčlenit na abázii funkční a organickou. Abázie funkční může vznikat například při hysterii, k organické abázii dochází při poškození mozkové kůry nebo mozečku nebo může být způsobena některou chorobou.

Heslo Abázie je v sekci Nemoce

MSc

Pojem, výraz, heslo, co je to MSc?

MSc neboli Master of Science je zkratka vysokoškolského magisterského titulu. V ČR není zcela běžný, lze ho získat pouze v některých oborech. Je srovnatelný s tituly Ing., Mgr.nebo MgA. Titul MSc je obvyklý v mnoha jiných zemích světa, v Německu, Anglii, USA a dalších. Uděluje se po úspěšném zakončení vysokoškolského studia. Studium pro tento titul navazuje ve většině případů na bakalářské studium.

Heslo MSc se nachází v sekci Školství

LGBT

Pojem, výraz, heslo, co je to LGBT?

LGBT je zkratka přejatá z angličtiny pro lesbian, gay, bisexual, transgender, tedy skupinu lidí, kteří o těchto menšin patří. Nejedná se o sourodou skupinu, člení se vnitřně na různé typy lidí stejně jako většinová společnost. Mají společné postoje, názory a životní styl, který mnohdy nenachází pochopení u ostatních lidí. Proto se snaží o rozšíření poznatků o vlastní identitě směrem k většinovému systému. LGBT jsou chráněni zákony před diskriminací a netolerancí, situace se zlepšuje i v zákonné oblasti – svatby adopce, dědictví a podobně.

Heslo LGBT patří do kategorie Zkratky


Klíčová slova: wiki, popis, co to je, popis, Mosaz, synonymum, Memento mori, význam, informace, P2P, Karneval, odborné názvosloví, odborný výraz, Abázie, přesný význam, slovník, vysvětlení, definice, formulace, co znamená, pojem, heslo, přesný výraz, termín, Společenská nebezpečnost, slovo, Rosný bod, LGBT, Vernisáž

Jaké osobnosti, pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Event manager

kdo je to Event manager?

Event manager je pracovní pozice pro osobu, jejíž náplní práce je plánování, příprava a následné zorganizování akcí různého zaměření, např. večírků, školení, párty, oslav a podobně. Kromě toho plánuje a poté vyhodnocuje cateringové akce, popřípadě aktivně oslovuje další možné zákazníky, analyzuje a monitoruje trh a zabývá se i klientskými databázemi. Event manager by měl mít středoškolské vzdělání s maturitou, popřípadě VŠ a zkušenosti z gastronomie, popř, hotelnictví. Předpokladem jsou také organizační a komunikační dovednosti na vysoké úrovni.

Heslo Event manager je v kategorii Profese

Ocas

kdo je to Ocas?

Slovo ocas může mít v nespisovném jazyce několik více či méně vulgárních významů. Tím nejběžnějším a zcela jistě nejpoužívanějším je výraz ocas ve smyslu mužského pohlavního orgánu, podobně jako např. pinďour, ohon, pták, klacek, kolík, kokot apod. Existují pochopitelně i vulgárnější synonyma pro penis (čurák). Ocasem můžeme též nazvat muže, jehož z nějakého důvodu vnímáme jako otravného nebo protivného jedince a v takovém případě nijakzvlášť vulgární nebudeme. Posledním významem slova ocas je pachuť, např. pokud má tzv. ocas víno, konzument z něj rozhodně nebude nijak nadšený. Totéž platí o nevyladěné chuti různých pokrmů. Zde se jedná jen o negativně zabarvený nespisovný výraz, který v žádném případě není sprostým slovem.

Heslo Ocas je v kategorii Hanlivé

Maloměšťák

kdo je to Maloměšťák?

Maloměšťák patří k hanlivým pojmenováním pro maloburžoazního příslušníka či pro toho, kdo má nemoderní názory a je značně omezený, má nízké cíle. Tito lidé se většinou snaží zakrývat svůj původ a všemi prostředky se chtějí dostat do vyšších tříd. Maloměšťák se přetvařuje, ale sám rád druhé posuzuje a odsuzuje.

Slovo Maloměšťák je v sekci Hanlivé

Lionel Messi

kdo je to Lionel Messi?

Lionel Messi je fotbalista a reprezentant Argentiny. Pro svůj způsob hry bývá srovnáván s Diegem Maradonou. Je hráčem FC Barcelona. Řadí se k nejlepším střelcům nejvyšší španělské fotbalové soutěže. Zasloužil se o čtyři vítězství Barcelony v Lize mistrů UEFA a tři v Superpoháru UEFA. Byl také členem reprezentačního olympijského týmu, který získal zlato. Lionel Messi nosí dres s číslem 10.

Text Lionel Messi je v kategorii Sport

Personalistka

kdo je to Personalistka?

Personalistka je pracovnice v odvětví činnosti, které se specializuje na nábor kvalitních zaměstnanců pro firmu, další práci se zaměstnanci, jejich motivaci a zvyšování výkonu a optimalizaci práce s platovými postupy a odměnami. Nejdůležitější součástí práce personalistky je zajištění a výběr nových pracovníků, získání informací o uchazečích a jejich vyhodnocení.

Text Personalistka je v kategorii Profese

Adónis

kdo je to Adónis?

Adónis je bájná postava, údajný syn kyperského krále a jeho dcery. Princezna Myrrha se nechovala dostatečně uctivě k bohyni Afroditě, která ji odsoudila k zamilování se do vlastního otce. Opilého otce svedla a ten ji za to chtěl zabít. Bohyně Myrrhu proměnila ve strom. Když ho král chtěl porazit, z kmene vypadl chlapec Adónis. Bohyně Afrodita ho dala do výchovy Persefoně, manželce krále podsvětí. Persefoné se do krásného chlapce zamilovala a odmítla se o něj dělit s Afroditou jako o milence. Soud stanovil, že Adónis stráví s každou bohyní třetinu roku a zbývající třetinu má na odpočinek. Afrodité Adónise okouzlila, aby s ní strávil i tuto část roku. Persefoné vznesla stížnost Bohu války Áreovi, Afroditinu milenci, který Adónise zabil. Zeus pak rozhodl, že mladík stráví podzim a zimu v podsvětí a jaro a léto s Afroditou. Je symbolem koloběhu života v přírodě.

Heslo Adónis se nachází v sekci Mytologie

Hulibrk

kdo je to Hulibrk?

Hulibrk je vulgární označení, nadávka pro muže homosexuála, resp. pro osobu mužského pohlaví provozující orální sex s jiným mužem (např. za úplatu). Slovo hulibrk vzniklo ze slov hulit (=kouřit, označení pro orální sex - felaci) a brk (označení penisu).

Text Hulibrk patří do sekce Hanlivé

Zdeněk Piškula

kdo je to Zdeněk Piškula?

Zdeněk Piškula je herec, absolvent pražské konzervatoře. V dětském věku začínal jako sportovec – fotbalista, později se věnoval breakdance a zapojil se do hereckých konkurzů. Jak taneční, tak hereckou i pěveckou přípravku absolvoval v Centru muzikálového herectví. Účinkoval např. v Divadle Broadway, Divadle U Hasičů a v Divadle Minor. Zdeněk Piškula byl také účastníkem StarDance. Ztvárnil také role ve filmech a seriálech, například Vyprávěj, Doktoři z Počátků, Všechny moje lásky a dalších.

Slovo Zdeněk Piškula se nachází v kategorii Herectví

Úchyl

kdo je to Úchyl?

Úchyl je pejorativní označení pro člověka majícího z pohledu většiny lidí zvrácený nebo zvrhlý vkus či choutky. Většinou to bývá vztahováno k sexuální oblasti. Úchyl vyžaduje ke svému uspokojení něco, co je obecně vnímáno jako výrazně vybočující v negativním smyslu až nepřípustné. Tuto hranici ovšem nelze jednoznačně vymezit, protože zatímco pedofil nebo nekrofil bude chápán jako úchyl prakticky všemi, pro někoho jiného může být úchylem homosexuál, přestože někomu jinému homosexualita nijak nevadí. Za úchyla tak bude s největší pravděpodobností označen každý sexuální deviant a jedinec mající zálibu v neobvyklých sexuálních praktikách (např. sadismus).

Text Úchyl patří do sekce Hanlivé

Tambor

kdo je to Tambor?

Tambor bylo označení pro vojáka – bubeníka. Slovo se dnes již moc nepoužívá, je považováno za zastaralé. Původem se jedná o označení perské, do českého jazyka se dostalo z němčiny a francouzštiny, kde bylo pojmenováním pro buben a později přeneseně i na bubeníka. Do Evropy se slovo tambor dostalo pravděpodobně v 11. století. Tambor bubnoval do rytmu pochodu, k jednotlivým rozkazům a podobně.

Slovo Tambor je v sekci Historie


Klíčová slova: wiki, P2P, co to je, Rosný bod, heslo, LGBT, popis, Abázie, informace, lidé, význam pojmu, význam, definice, termín, synonymum, životopis, slovník, Karneval, Mosaz, formulace, co znamená, Společenská nebezpečnost, Memento mori, přesný význam, osobnosti, Vernisáž, etymologie, pojem, vysvětlení

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 14. května 2021        Tip na čtvrtek 13. května 2021
Tip na středu 12. května 2021        Tip na úterý 11. května 2021
Tip na pondělí 10. května 2021        Tip na neděli 9. května 2021
Tip na sobotu 8. května 2021        Tip na pátek 7. května 2021
Tip na čtvrtek 6. května 2021        Tip na středu 5. května 2021
Tip na úterý 4. května 2021        Tip na pondělí 3. května 2021
Tip na neděli 2. května 2021        Tip na sobotu 1. května 2021