Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na úterý 13. dubna 2021

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Lege artis

Pojem, výraz, heslo, co je to Lege artis?

Lege artis je zkrácený tvar, který v překladu z latiny znamená podle pravidel lékařského umění. V současnosti je lege artis takový postup, který je diagnostický, terapeutický nebo preventivní a musí odpovídat nejvyšší úrovni vědeckých poznatků. Právo tento pojem neuznává a neužívá ho. Lékařská literatura používá i jiné pojmy. České právo se touto problematikou zabývá jen obecně – především oblastí práv pacienta, povinností lékaře a kvality služeb.

Výraz Lege artis patří do sekce Lékařství

Trichomoniáza

Pojem, výraz, heslo, co je to Trichomoniáza?

Trichomoniáza je jednou ze sexuálně přenosných nemocí. Jde o zánětlivé onemocnění, které způsobuje prvok bičenka poševní. Tento parazit se nachází jen v pochvě nebo močové trubici. Je příčinou zánětu močové trubice a sliznice pochvy. Postihuje především mladší ženy. Trichomoniáza se přenáší jedině pohlavním stykem a zdrojem nakažení bývají muži. Není životu nebezpečná, ale dokáže být velice nepříjemná. Při prvních obtížích je důležité navštívit lékaře, jinak nastane chronické stádium, kdy zmizí příznaky, ale člověk je stále nakažlivý. U žen způsobuje páchnoucí výtok, bolest a svědění, u mužů zánět močové trubice, pálení a bolest.

Heslo Trichomoniáza se nachází v sekci Nemoce

Korporace

Pojem, výraz, heslo, co je to Korporace?

Korporace je pojem pocházející z latiny. Používá se k označení právnického subjektu nebo právnické osoby, která má právní status jako samostatná osoba i v případě, že ji tvoří větší počet osob. Zastupují ji fyzické osoby, především statutární orgány. Má své vlastní stanovy, kterými se řídí. Korporace může být soukromoprávní nebo veřejnoprávní.

Heslo Korporace patří do sekce Ekonomie

Rozvaha

Pojem, výraz, heslo, co je to Rozvaha?

Rozvaha neboli bilance je finanční výkaz účetní závěrky. Podává přehled o aktivech a pasivech podniku k danému dni. Součet aktiv musí odpovídat součtu pasiv.

Výraz Rozvaha patří do kategorie Účetnictví

Ovarium

Pojem, výraz, heslo, co je to Ovarium?

Ovarium, českým názvem vaječník, je jedním z vnitřních ženských pohlavních orgánů. Jeho hlavním úkolem je vytváření pohlavních hormonů a buněk. Ovarium je oválné, po stranách lehce zploštělé. Jeho velikost se mění s věkem, větší rozměry se projevují až v pubertě. Průběh ovulací způsobuje postupné zvrásnění vaječníku, ve vyšším věku se pak vaječník zmenšuje. Ve vaječníku se vyvíjí vajíčko, které se uvolňuje a vaječník opouští, aby mohlo dojít k jeho oplodnění.

Heslo Ovarium patří do sekce Lékařství

IPad

Pojem, výraz, heslo, co je to IPad?

IPad je v dnešní době stále populárnější multimediální počítač typu tablet. Vyrábí ho americká společnost Apple. Tento tablet používá mobilní operační systém iOS. IPad byl představen v roce 2010, o rok později Apple přišel s vylepšeným IPadem a za další rok byla představena třetí generace. Hlavním způsobem ovládání je integrovaná dotyková obrazovka.

Termín IPad patří do sekce Hardware

Grand Slam

Pojem, výraz, heslo, co je to Grand Slam?

Grand Slam je výraz užívaný především ve sportu. V tenise označuje vítězství ve čtyřech nejdůležitějších turnajích, Těchto vítězství musí být dosaženo v průběhu jednoho roku, popřípadě musí následovat v řadě za sebou. Grand Slam v golfu znamená také zvítězit ve čtyřech nejdůležitějších turnajích a také v časovém období jednoho roku. Termín používají i baseballisté a softballisté. Jde o označení homerunu v momentě, kdy všechny mety v poli obsadili běžci. Pojem je znám i z bridže, kde se jedná o licitaci a následující uhrání veškerých zdvihů jedné hry. Termínem Grand Slam se označovala i obří letecká puma.

Termín Grand Slam se nachází v sekci Sport

HPV

Pojem, výraz, heslo, co je to HPV?

HPV je označení lidského papilomaviru. Ten napadá lidské buňky a způsobuje bradavice na rukou, chodidlech nebo genitáliích. Tyto viry mohou být příčinou proměny buněk děložního hrdla a neléčené se pak mění na rakovinné buňky nebo se projeví jako genitální bradavice a způsobí změny hrdla dělohy. Virus HPV je vysoce nakažlivý, jeho nebezpečí spočívá v tom, že se nemusí projevit nějakými příznaky a nakažení tak virus šíří, většinou při pohlavních aktivitách. Obranou může být očkování, které je však nutno provádět u dívek nebo mladších žen.

Pojem HPV je v kategorii Nemoce

Wikipedie

Pojem, výraz, heslo, co je to Wikipedie?

Wikipedie je svobodná internetová encyklopedie jejíž obsah je tvořen dobrovolníky z nejrůznějších koutů světa. Jedná se o projekt nadace Wikimedia Foundation. Ta provozuje další projekty (např. Commons - úložiště multimediálního obsahu; Wikicitáty, Wikislovník, Wikiknihy atd.) se kterými je Wikipedie propojena. Přístup do encyklopedie (jak pro čtení, tak pro editaci) je možný bez registrace. Obsah z Wikipedie lze obvykle dále šířit na základně Creative Commons, GFDL a podobných svobodných licencí. V současné době ve Wikipedii naleznete články napsané v 270 jazycích, přičemž nejvíc článků obsahuje anglická verze (cca 6 000 000), která vznikla v roce 2001. Česká verze Wikipedie je v provozu od roku 2002 a obsahuje cca 400 000 článků.

Termín Wikipedie je v kategorii Internet

Rostlina

Pojem, výraz, heslo, co je to Rostlina?

Rostlina je organizmus odborníky zařazovaný mezi eukaryotické a fotosyntetické organizmy. Patří sem semenné rostliny, kapraďorosty a mechorosty. Na Zemi je přibližně 350 000 rostlinných druhů. Rostlina má buněčnou stěnu s celulózou, jako zásoby využívá škroby. Energii získává při fotosyntéze, kdy sluneční záření napomáhá vzniku organických látek. Rostlina při fotosyntéze pohlcuje oxid uhličitý a vyrábí kyslík.

Pojem Rostlina se nachází v sekci Rostliny


Klíčová slova: názvosloví, odborné názvosloví, význam slova, Grand Slam, odborný výraz, co znamená, Trichomoniáza, přesný výraz, slovník, Rostlina, vysvětlení, význam, Korporace, co to je, HPV, Ovarium, heslo, popis, slovo, synonymum, Rozvaha, Lege artis, Wikipedie, formulace, popis, pojem, přesný význam, termín, informace

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů, osobnosti

Družka

kdo je to Družka?

Družka neboli partnerka je žena, která žije se svým partnerem v nesezdaném svazku, tj. bez uzavření sňatku. Dnes se jedná o běžnou záležitost, dříve byl takovýto vztah společensky odsuzován, o čemž svědčí i označení pro něj "žít na psí knížku".

Heslo Družka se nachází v sekci Vztahy

Hospodin

kdo je to Hospodin?

Hospodin je české historické pojmenování křesťanského Boha. Toto jméno je odvozeno ze Starého zákona a názvů Jehova nebo Jahve. Pojmenování Hospodin pochází ze staroslověnštiny a ruštiny, kde označovalo pána. V češtině je právě Bůh nazýván Pánem, podobně jako v dalších jazycích. Toto pojmenování se používalo z úcty k tradici, kdy nebylo používáno přímo Boží jméno. Slovo Pán převzal i Nový zákon a označení Hospodin se používalo i v překladech Bible, i když některé moderní verze používají znovu jméno Jehova jako vyjádření úcty nebo těsného vztahu (např. svědci Jehovovi). V liturgii katolické církve bylo v roce 2008 zakázáno hebrejské jméno a bylo nařízeno využívat pouze slovo Pán.

Slovo Hospodin se nachází v kategorii Křesťanství

Pazneht

kdo je to Pazneht?

Pazneht je úmyslné urážlivé nebo hanlivé pojmenování nějakého člověka. Původně je pazneht rohovitý a tvrdý nepravidelný útvar vyskytující se na třetích nebo čtvrtých prstech. Vyskytuje se u sudokopytníků. Pazneht není příliš vzhledný a je o něj nutno pravidelně pečovat a zastřihávat ho. Právě ošklivost a spojení s venkovskými zvířaty je důvodem použití slova jako nadávky.

Slovo Pazneht je v sekci Hanlivé

Podlejzák

kdo je to Podlejzák?

Podlejzák je člověk, který se zoufalé snaží upoutat na sebe něčí pozornost a získat si tak přízeň a náklonnost. Toto označení se používá nejvíce mezi dětmi a mládeží s poukazem na neoblíbeného člena sociání skupiny (třídy, oddílu, party kamarádů). Podlejzákem všichni opovrhují, protože jeho způsoby chování a jednání jsou jednoduše nedůstojné. Podlejzák se někdy dopustí i vyslovených špatností, jenom aby získal obdiv ostatních. Je to ale svým způsobem začarovaný kruh - čím urputněji se podlejzák snaží, tím více jím ostatní opovrhují a výjimečné není ani to, že ho ponoukají k dalším nepředloženostem jen pro svou vlastní zvrhlou zábavu.

Slovo Podlejzák se nachází v kategorii Hanlivé

Andrej Babiš

kdo je to Andrej Babiš?

Andrej Babiš je druhým nejbohatším občanem České republiky. Jeho majetek je odhadován až na 90 miliard Kč. Je majitelem a ředitelem společnosti Agrofert podnikající v zemědělství, potravinářském a chemickém průmyslu. V současné době působí i jako politik, poslanec a předseda hnutí ANO 2011 (Akce nespokojených občanů). Babiš byl od roku 1980 členem KSĆ a údajně byl i v StB. Jeho společnost AGF Media vydává regionální týdeník 5+2. Babiš je také majitelem deníků Mladá fronta a Lidové noviny.

Slovo Andrej Babiš se nachází v kategorii Politici

Olga Sehnalová

kdo je to Olga Sehnalová?

Olga Sehnalová je bývalá agronomka a fytotechnička, později zastupitelka a od roku 1996 také poslankyně Poslanecké sněmovny, kde zastupuje ČSSD. Je absolventkou agronomické fakulty VŠZ v Brně. Jako poslankyně působila dvě volební období, působila také jako členka zemědělského výboru sněmovny a jako místopředsedkyně výboru pro evropskou integraci. Byla zastupitelkou města Kroměříže a 4 roky i místostarostkou. V politice se angažuje i její dcera Olga Sehnalová, která reprezentuje ČSSD jako poslankyně Evropského parlamentu.

Text Olga Sehnalová patří do sekce Politici

Svářeč

kdo je to Svářeč?

Svářeč je vyučený pracovník, odborník v oblasti sváření. Ovládá různé typy sváření a je schopen je provést podle požadavků, nákresů nebo specifikací. Ke své práci potřebuje nástroje určené ke sváření a ochranné pomůcky. Za správné použití nástrojů a přístrojů nese odpovědnost, jeho povinností je řídit se bezpečnostními předpisy a také zvládnout pravidelnou údržbu používaných nástrojů. Svářeč musí mít nejen výuční list, ale také potvrzení o úspěšném vykonání specializačních svářečských zkoušek.

Heslo Svářeč je v kategorii Profese

Jorga Kotrbová

kdo je to Jorga Kotrbová?

Jorga Kotrbová je herečka, která byla nejznámější v 60. a 70. letech minulého století. Jako princeznu ji diváci znali ze Zlatovlásky nebo z pohádky Honza málem králem. K filmu se dostala již ve čtrnácti letech jako hlavní postava filmu Trápení. Začala spolupracovat s Divadlem na Vinohradech. Po úspěchu ve filmu Utrpení mladého Boháčka se Jorga Kotrbová věnovala převážně divadlu a také dabovala, např. v seriálu M.A.S.H. Naposledy hrála ve filmu Smrt pedofila v roce 2003.

Heslo Jorga Kotrbová se nachází v sekci Herectví

Libor Podmol

kdo je to Libor Podmol?

Libor Podmol je český závodník ve freestyle motokrosu. Freestylu se věnuje od roku 2002, jezdí na motorce Yamaha 250. V tomto sportovním odvětví se řadí ke světové špičce. K jeho největším úspěchům patří mistr světa z roku 2010, vicemistr světa v letech 2006, 2007, 2008, 2012 a vítěz v X-Games v roce 2013 a 2016. Libor Podmol předvádí i kaskadérské a exhibiční kousky, kdy často dochází k poranění. Musel překonat i vážnější zranění, od zlomeného kotníku přes zlomenou klíční kost až otevřené zlomenině stehenní kosti.

Slovo Libor Podmol je v sekci Sport

Skvoter

kdo je to Skvoter?

Skvoter (též squatter, squater, skvotr) je člověk, který se skupinou dalších skvoterů, obsazuje neobývané budovy nebo pozemky ke kterým nemá žádná práva (nájemní, podnájemní smlouva apod.). Skvoteři obsazený objekt využívají nejčastěji pro kulturní a společenské aktivity. Tato aktivita má zpravidla politický podtext - skvoteři se většinou hlásí k levicovému anarchismu. V ČR mohou být skvoteři obviněni z trestného činu podle § 208 trestního zákoníku - neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru.

Heslo Skvoter je v kategorii Zločin


Klíčová slova: biografie, definice, význam slova, význam pojmu, termín, co znamená, popis, přesný význam, osobnosti, slovník, přesný výraz, IPad, HPV, heslo, co to je, synonymum, informace, popis, Ovarium, Grand Slam, pojem, Rostlina, vysvětlení, etymologie, slovo, formulace, Rozvaha, Lege artis, životopis

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 14. května 2021        Tip na čtvrtek 13. května 2021
Tip na středu 12. května 2021        Tip na úterý 11. května 2021
Tip na pondělí 10. května 2021        Tip na neděli 9. května 2021
Tip na sobotu 8. května 2021        Tip na pátek 7. května 2021
Tip na čtvrtek 6. května 2021        Tip na středu 5. května 2021
Tip na úterý 4. května 2021        Tip na pondělí 3. května 2021
Tip na neděli 2. května 2021        Tip na sobotu 1. května 2021