Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na čtvrtek 8. dubna 2021

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Kuplířství

Pojem, výraz, heslo, co je to Kuplířství?

Kuplířství je pojmenování trestného činu, který je založen na svedení nebo přinucení jiného člověka k tomu, aby provozoval prostituci. Kuplíř má z takto vedené prostituce zisk. Za tento čin je pachatel odsuzován k odnětí svobody až na čtyři roky, vyšší sazby jsou pak určeny organizovaným skupinám nebo tehdy, došlo-li k poškození zdraví či smrti nebo při využití dítěte. Při kuplířství je omezováno právo svobodně se rozhodnout a dochází také k přečinům proti mravnosti.

Heslo Kuplířství patří do kategorie Právo

Vnitroblok

Pojem, výraz, heslo, co je to Vnitroblok?

Vnitroblok označuje nezastavěný prostor, který je vymezen blokem bytových domů. Ty ho obklopují ze všech stran. Nachází se především ve městských aglomeracích. Tento prostor využívají obyvatelé okolních domů k různým účelům. Může zde být vysázená zeleň a umístěny lavičky, je zde možno sušit prádlo nebo umístit menší dětské hřiště. Vnitroblok je typický především pro starší zástavbu středů měst, ale lze se s ním setkat i mezi novější výstavbou. U nových obytných částí tento prostor není zcela uzavřený.

Pojem Vnitroblok patří do kategorie Stavebnictví

Tupozrakost

Pojem, výraz, heslo, co je to Tupozrakost?

Tupozrakost je druh zrakové vady, která se vyskytuje většinou pouze na jednom oku. Latinsky se označuje jako amblyopie. Jedná se o sníženou ostrost zraku na jednom oku. Důsledkem tupozrakosti je binokulární vidění, tedy porušené vidění oběma očima. Člověk s touto vadou nevnímá své okolí trojrozměrně, nevnímá totiž hloubku. Častá je u dětí, které šilhají – mozek přestane jedno z očí využívat. Postiženo bývá až pět procent obyvatelstva.

Výraz Tupozrakost je v sekci Lékařství

Svrab

Pojem, výraz, heslo, co je to Svrab?

Sarkoptóza, nebo též svrab je infekční onemocnění, které způsobuje zákožka svrabová. Onemocnění postihuje zvířata, ale i člověka. Nemoc se projevuje nepříjemným svěděním a změnami na kůži v podobě oděrek, pupínků a skvrn. Nemoc nemá přímou souvislost pouze se špatnou osobní hygienou, nicméně špatná hygiena může průběh onemocnění zhoršit. Zákožka v infikované pokožce vyvrtává kanálky. Samice ve slepých koncích chodbiček kladou vajíčka, z nichž se rodí nové zákožky.

Výraz Svrab patří do sekce Nemoce

CDS2

Pojem, výraz, heslo, co je to CDS2?

CDS2 je čistá forma oxidu chloričitého, která vznikla reakcí chloritanu sodného a hydrogensíranu sodného. Neobsahuje žádné škodliviny, takž má vysokou účinnost a je šetrný k lidskému organizmu. Pokud se v těle objeví parazité nebo bakterie, začne CDS2 proti nim bojovat. Patogeny se zničí, posiluje se celková imunita. Oxid chloričitý se podává naředěný čistou vodou.

Výraz CDS2 patří do kategorie Chemie

Urologie

Pojem, výraz, heslo, co je to Urologie?

Urologie je jedním z lékařských oborů patřících do chirurgie. Zaměřuje se na onemocnění vylučovací soustavy a pohlavních orgánů mužů. Její l je diagnostika a léčení právě těchto chorob. Prvotní samostatná urologie vznikla na Moravě již v 19. století. Zakladatelem byl Leopold von Dittel. Urologická oddělení mají nemocnice, specialisté urologové působí i v ambulantních ordinacích. K rozvoji a získáváni dalších poznatků této disciplíny dochází na klinických pracovištích. Moderní urologii směřují kupředu univerzitní pracoviště a výzkumné a výukové základny při lékařských fakultách a fakultních nemocnicích. Lékař - urolog musí absolvovat náročnou předatestační přípravu a účastnit se odborných seminářů a kurzů. Příprava trvá 6 let.

Pojem Urologie se nachází v kategorii Lékařství

Hermafrodit

Pojem, výraz, heslo, co je to Hermafrodit?

Hermafrodit je označení pro takový druh živočicha nebo pro jedince, který vytváří současně spermie i vajíčka. Jeho tělo je vybaveno varlaty i vaječníky nebo má obojetnou pohlavní žlázu. Hermafroditi jsou běžní mezi měkkýši, pláštěnci, kroužkovci a ploštěnci, patří k nim i některé druhy ryb. Samo označení hermafrodit má svůj původ v řeckých bájích, kde vznikla oboupohlavní bytost spojením nymfy a krásného Hermafrodita. Hermafroditem může být jedinec trvale od svého narození, některé živočišné druhy mohou pohlaví střídat – například různé druhy ryb. Část hermafroditů se rozmnožuje sebeoplozováním, například parazité nebo v rostlinné říši samosprašné rostliny. U člověka může jít o osobu se základy obou pohlavních orgánů, ovšem funkční bývají buď varlata, nebo vaječníky, popřípadě nejsou funkční žádné pohlavní orgány.

Heslo Hermafrodit je v kategorii Lékařství

Anestezie

Pojem, výraz, heslo, co je to Anestezie?

Anestezie znamená stav uvedení těla pacienta do umělého spánku nebo jen znecitlivění jisté části těla, která má být podrobena zákroku. Užívá se především v lékařství, kde znamenala jeden z nejvýraznějších pokroků při provádění operačních zákroků. Pacient byl ušetřen obrovských bolestí a lékař se mohl soustředit pouze na vlastní výkon. Pokusy o anestezii byly známy již z doby starověku, kdy se používaly odvary z nejrůznějších bylin. Anestezie znamená celkovou ztrátu vnímání, ne pouhý spánek, takže nedojde k šoku. Uvolní se svaly, tělo nereaguje na podněty a nevnímá bolest. Při anestezii je podána uspávací látka, následně pacient vdechuje kyslík a anestetika, někdy se i dýchání nahrazuje dýchacím přístrojem. Při místní anestezii je vyřazena pouze nutná část těla, pacient je při vědomí.

Pojem Anestezie je v kategorii Lékařství

Arabeska

Pojem, výraz, heslo, co je to Arabeska?

Arabeska je zvláštní pojmenování prózu blízkou povídce. Tento literární žánr má jednoduchý děj i stavbu, výraznou zápletku, vyznačuje se vysokou mírou fantazie a dekorativních prvků. Na postavy a všední události se dívá s nadhledem a ironií. Cílem je představit charakter postavy nepřímo. Arabeska byla typická pro období realizmu 19. století. Dnes se toto označení příliš nepoužívá.

Pojem Arabeska se nachází v sekci Literatura

Trojčlenka

Pojem, výraz, heslo, co je to Trojčlenka?

Trojčlenka je jedním z matematických postupů. Jedná se o postup mechanický, který je využíván především při počítání na základě přímé a nepřímé úměrnosti. Díky trojčlence lze řešit úlohy i bez abstrakce. Je založena na typových situacích, které je možno využít i pro skutečné problémy. Vychází se ze tří na sobě závislých údajů a vypočítává se čtvrtý. Přímá úměra pracuje s pravidlem čím více… tím více, nepřímá úměra uplatňuje pravidlo čím více… tím méně.

Pojem Trojčlenka je v kategorii Matematika


Klíčová slova: Anestezie, CDS2, informace, přesný význam, co znamená, slovník, definice, vysvětlení, Svrab, význam slova, Urologie, Trojčlenka, Hermafrodit, wiki, Arabeska, přesný výraz, termín, synonymum, Kuplířství, odborné názvosloví, odborný výraz, formulace, význam, popis, heslo, co to je, slovo, názvosloví, popis

Další osobnosti, lidé, pojmy, významy slov, hesla, výrazy

Cihlář

kdo je to Cihlář?

Cihlář bylo řemeslo známé již ve starověku. Jednalo se o řemeslníka, jehož náplní práce byla ruční výroba cihel. Název povolání pochází z německého slova Ziegler. Cihláři spolupracovali s hlináky, kteří vytěžili a připravili pro cihláře hlínu. Ti pak v cihelně z připravených surovin vytvářeli cihly, které předávali zedníkům, aby z nich mohli stavět. Řemeslo již takřka zaniklo, v současnosti se cihly vyrábějí průmyslově.

Heslo Cihlář je v kategorii Profese

Goliáš

kdo je to Goliáš?

Goliáš je biblická postava. Objevil se v 1. knize Samuelově. Mělo se jednat o obávaného zápasníka a bojovníka nadměrné postavy, který bojoval proti Izraelcům a denně vyzýval některého ze soupeřů k souboji, ve kterém ho pak zabil. Nikdo ho nedokázal přemoci, až se mu postavil malý pasáček David s prakem a oblázky. Goliáš se Davidovi vysmíval, ten ho však trefil kamenem do čela a zabil ho, pak mu ještě usekl mečem hlavu. David se později stal králem.

Slovo Goliáš je v sekci Mytologie

Kriminalista

kdo je to Kriminalista?

Kriminalista je ten, kdo vyšetřuje a objasňuje protiprávní jednání, tedy přestupky a trestné činy, popř. zločiny. Musí tedy dobře znát jak zákony, tak nejrůznější metody vyšetřování a uplatňovat ve své práci nejnovější vědecké poznatky. Kriminalista tedy čerpá také z psychologie, psychiatrie, sociologie, pedagogiky, práva a dalších vědních disciplín.

Slovo Kriminalista je v sekci Zločin

Statkář

kdo je to Statkář?

Statkář je sedlák vlastnící statek či na něm hospodařící. Statkář mohl být zakoupený nebo nezakoupený. Zakoupený statkář měl dědičný podnájem, protože někdo z jeho předcházejících rodinných příslušníků zaplatil vrchnosti určitou částku. Takový podnájem byl nezrušitelný. Nezakoupený statkář mohl o statek přijít rozhodnutím vrchnosti.

Slovo Statkář je v sekci Profese

Idiot

kdo je to Idiot?

Idiot je zastaralé označení pro jedince trpícího idiocií - těžkou mentální retardaci. Tento termín se v lékařství (psychiatrii) již přes 40 let nepoužívá pro svoji pejorativnost. Používaná synonyma idiocie jsou těžká slabomyslnost, těžká oligofrenie, těžká mentální subnormalita. Jedinec postižený idiocií má IQ v rozmezí 21-34, má velmi omezenou schopnost řeči a často trpí dalšími vadami, poruchami motoriky atd. Dnes se slovo idiot používá výhradně jako nadávka.

Slovo Idiot se nachází v kategorii Hanlivé

Krupař

kdo je to Krupař?

Krupař byl prodejce, kterému patřil obchod s moukou a souvisejícími produkty. Tento člověk nakupoval mouku od mlynáře, tu pak ve svém obchodě nabízel zákazníkům. Kromě mouky nabízel také další obilniny, například proso nebo jáhly. Název krupař pochází od slova kroupa. Kroupy jsou obalů zbavená zrna obilovin. Protože jsou celozrnné, jsou v nich obsaženy i klíčky a dostatek vlákniny. V minulosti byly velice ceněné a byly denní součástí potravy, jsou velmi výživné a dají se z nich vařit syté kaše.

Text Krupař je v kategorii Historie

Alibista

kdo je to Alibista?

Alibista je člověk, který se snaží vyhýbat zodpovědnosti, pokrytec. Alibista se distancuje od určitých skutků, omítá převzít odpovědnost za rozhodnutí nebo čin. Místo aktivního přístupu k věci hledá spíše cestu, jak se zodpovědnosti zbavit. Je - li po alibistovi požadováno rozhodnutí, které by mohlo být nepopulární nebo by jím něco riskoval, raději ho odloží nebo přenese na někoho jiného. S alibisty se lze často setkat např. v oblasti práva nebo politiky.

Slovo Alibista je v sekci Vlastnosti

Jason Statham

kdo je to Jason Statham?

Jason Statham je herec a filmový producent. Proslavil se především rolemi v akčních thrillerech, kde ztvárňuje role drsných hrdinů. Předvádí bojové scény s prvky kickboxu, karate a kung-fu, často bývá kritizován za chybějící emoce a hloubku prožitků, ale u diváků je velice populární. Je také výborným fotbalistou a potápěčem, vystupoval i jako model v reklamních kampaních. Jedním z předních herců Hollywoodu se stal po rolích ve filmech Loupež po italsku, Mechanik, Kurýr a dalších. Velmi úspěšný byl i ve filmu Nepostradatelní.

Heslo Jason Statham se nachází v sekci Herectví

Lucie Zedníčková

kdo je to Lucie Zedníčková?

Lucie Zedníčková je herečka, je adoptovanou dcerou Pavla Zedníčka. Účinkovat v televizi začala již v pěti letech, kdy vystupovala se Štěpánkou Haničincovou. O pět let později se objevila ve filmech Láska mezi kapkami deště a Hodinářova svatební cesta Korálovým mořem. Vystudovala DAMU a začala hrát v tehdejším Realistickém divadle. Lucie Zedníčková vystupovala i v Činoherním klubu a hrála se společností Háta. Hrála také v dalších filmech, jako je Třetí princ, Levé křídlo, Helimadoe, Hrobník a dalších. Oblíbené jsou i postavy, které ztvárňuje v seriálech Hospoda, Saturnin, Ententýky, O zvířatech a lidech, Hříchy pro pátera Knoxe, Dobrodružství kriminalistiky a jiných.

Heslo Lucie Zedníčková je v kategorii Herectví

Neteř

kdo je to Neteř?

Neteř je v příbuzenských vztazích dcera mého bratra nebo mé sestry. Já jsem pro ni strýc/ teta.

Text Neteř je v kategorii Vztahy


Klíčová slova: synonymum, popis, lidé, životopis, co znamená, slovník, Tupozrakost, Urologie, vysvětlení, význam slova, význam, přesný výraz, význam pojmu, wiki, slovo, osobnosti, přesný význam, Vnitroblok, Trojčlenka, etymologie, definice, termín, formulace, Anestezie, Hermafrodit, CDS2, co to je, pojem, biografie

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 17. dubna 2021        Tip na pátek 16. dubna 2021
Tip na čtvrtek 15. dubna 2021        Tip na středu 14. dubna 2021
Tip na úterý 13. dubna 2021        Tip na pondělí 12. dubna 2021
Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021