Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na středu 7. dubna 2021

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Špachtle

Pojem, výraz, heslo, co je to Špachtle?

Špachtle je název pocházející z němčiny, ze slova Spachtel. Jedná se o velmi jednoduchý nástroj k ručnímu použití. Spisovný odborný český název je stěrka. Používají ji především řemeslníci nebo domácí kutilové. Může být plechová nebo plastová. Má většinou tvar trojúhelníku a může mít rukojeť, která umožňuje její snadnější držení a používání. Špachtle je nástrojem malířů, natěračů, štukatérů, karosářů i umělců. Patří i k základní výbavě domácí dílny. S její pomocí se dají odstraňovat starší nátěry, tmelící hmoty a podobně.

Pojem Špachtle patří do kategorie Nástroje

Zubrovka

Pojem, výraz, heslo, co je to Zubrovka?

Zubrovka je název aromatického druhu vodky. Připravuje se procesem destilace, surovinami jsou kvalitní lihoviny a výtažky z trávy, pocházející z legendárního Bialowiezského lesa. Díky této tinktuře získá vodka zvláštní typickou barvu a chuť. Tato tráva Zubrovka roste pouze na tomto místě. V každé láhvi je umístěno jedno stéblo trávy. Destilace se provádí několikanásobně a filtruje se, až vodka dosáhne špičkové kvality. Zubrovce se říká také Bison Grass vodka. Tráva se vyskytuje pouze v Polsku, v oblasti, kterou obýval zubr evropský. Je tradičním nápojem již od 13. století. Místní palíři používali tuto trávu pro maceraci v alkoholu, protože se domnívali, že má afrodiziakální účinky.

Pojem Zubrovka patří do kategorie Nápoje

Zrychlení

Pojem, výraz, heslo, co je to Zrychlení?

Zrychlení, jinak také akcelerace, je vektorová fyzikální veličina. Ta popisuje způsob, jakým se mění v průběhu času rychlost hmotného tělesa. Určuje se okamžité i průměrné zrychlení, údaje se týkají směru i velikosti změny. Často bývá zrychlení určováno také jako derivace rychlosti podle času. Zobecněně se také pojem zrychlení užívá pro pojmenování změny rychlosti jakéhokoli pohybu. Pokud zrychlení působí proti směru pohybu, pak se mu říká zpomalení

Výraz Zrychlení je v sekci Fyzika

Vyměřovací základ

Pojem, výraz, heslo, co je to Vyměřovací základ?

Vyměřovací základ označuje souhrn příjmů ze závislé činnosti a požitků, které patří do daně z příjmů fyzických osob a nejsou od ní osvobozeny. Zaměstnavatel je účtuje v souvislosti se zaměstnáním, za které poskytuje plnění peněžní i nepeněžní. Do vyměřovacího základu patří plat, náhrady, odstupné, věrnostní příplatky, odměny, jednorázové výpomoci, plnění pro poživatele důchodů. Vyměřovací základ má stanovenu minimální i maximální výši.

Termín Vyměřovací základ se nachází v kategorii Účetnictví

NRKI

Pojem, výraz, heslo, co je to NRKI?

Zkratka NRKI se užívá v bankovnictví pro Národní Registr Nebankovních informací, jde tedy o úvěrový registr. Provozuje ho CNCB, tedy Czech Non-Banking Credit Bureau z.s.p.o. Organizace byla založena roku 20O4. Slouží k tomu, aby si věřitelé, tedy především úvěrové a leasingové společnosti mohly ověřit, jak jsou jejich klienti důvěryhodní, jakou mají platební morálku a bonitu. Obsahuje informace jak o fyzických, tak i o právnických osobách. Informace jsou zde ovšem shromažďovány pouze s výslovným souhlasem klientů se zpracováním jejich osobních údajů. Organizace známá pod zmiňovanou zkratkou CNCB od věřitelů získává informace o klientech, s kterými mají uzavřen smluvní vztah, uchovává je a dále zpracovává do Nebankovního registru klientských informací, tedy NRKI. Zájmové sdružení právnických osob CNCB tvoří několik velkých společností, které na trhu operují v sektoru splátkových prodejů a leasingu. Členy sdružení jsou společnosti, jež nemají status banky, ale poskytují různé formy úvěrů, jde tedy o nebankovní úvěrové instituce. Jestliže tedy budete žádat o úvěr nebankovní společnost, ta si prověří v NRKI jaké máte stávající úvěry, jaká je u nich výše splátek a jakou máte historii splácení, zda nemáte nějaké pohledávky po splatnosti. Podle toho posoudí, zda budete schopni úvěr splácet. Kromě NRKI existuje i BRKI, tedy Bankovní Registr Klientských Informací, který založily a spravují banky. Obě instituce, NRKI a BRKI si informace mezi sebou vyměňují.

Heslo NRKI je v kategorii Bankovnictví

Deficit

Pojem, výraz, heslo, co je to Deficit?

Deficit neboli schodek je označení něčeho chybějícího nebo něčeho v nedostačujícím množství. Často se mluví o deficitu státního rozpočtu, tedy o částce, která de facto označuje výši veřejného dluhu.

Termín Deficit patří do sekce Latina

Debut

Pojem, výraz, heslo, co je to Debut?

Debut je slovo pocházející z francouzštiny. Používá se k pojmenování počátečního vystupování na veřejnosti. Vystupuje zde začínající umělec a debut může odstartovat jeho další kariéru. Obecně se pojem používá i k označení prvního vystoupení kterým se zahajuje nějaká veřejná činnost. Podle druhu umění se pak ke slovu debut přidává upřesňující přídavné jméno, jako například filmový, knižní, televizní a podobně.

Výraz Debut patří do sekce Kultura

Atrofie

Pojem, výraz, heslo, co je to Atrofie?

Atrofie je obecně zmenšení nebo zeslabení jinak normálně vyvinuté buňky, tkáně nebo orgánu. Nejznámější je svalová atrofie, při které vlivem vrozeného onemocnění dochází k ubývání svalstva. Jiným častým druhem tohoto onemocnění je atrofie mozku. Ta se projevuje především zmenšováním mozku, zvětšením objemu mozkových komor a rozšířením řezů mezi mozkovými závity. Příčinou mohou být metabolické choroby, špatné prokrvení mozku nebo stáří.

Pojem Atrofie je v kategorii Lékařství

COC list

Pojem, výraz, heslo, co je to COC list?

COC list, Certificate of conformity, je technický list vozidla vyvezeného do zahraničí. Jedná se o jeden z povinných dokladů, nutných v EU při registraci nového vozu. Tento dokument potvrzuje splnění norem homologace pro Evropu a vystavuje se k vozům určeným pro vývoz. COC list vydává výrobce a jsou v něm uvedeny všechny údaje, které jsou nutné pro první registraci k provozu na komunikacích. Po první registraci se tento doklad znehodnocuje.

Termín COC list se nachází v sekci Právo

EKG

Pojem, výraz, heslo, co je to EKG?

EKG neboli elektrokardiografie je vyšetřovací metoda elektrické činnosti srdce. Patří k základním kardiologickým metodám. Pomocí EKG se diagnostikují příčiny bolestí na hrudi, bušení srdce, závratí nebo dušnosti. Lze tak objevit i zvětšení částí srdce, jizvy po prodělaných infarktech a podobně. Na záznamu je možno vidět odchylky a poruchy, poškození, nedostatečnou výživu a lze určit i rozsah různých postižení.

Výraz EKG je v kategorii Lékařství


Klíčová slova: Atrofie, význam pojmu, význam slova, Vyměřovací základ, Zrychlení, formulace, pojem, Zubrovka, wiki, slovo, Debut, přesný výraz, Deficit, přesný význam, definice, odborný výraz, co znamená, synonymum, heslo, EKG, NRKI, vysvětlení, popis, názvosloví, odborné názvosloví, termín, informace, co to je, Špachtle

Často hledaná slova, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Choť

kdo je to Choť?

Choť je výraz používaný pro obě pohlaví. U ženatého muže vyjadřuje pojmenování choť vztah k manželce, u vdané ženy vztah k manželovi. Často je místo slova choť používáno pojmenování muž a žena. V současném jazyce již není výraz považován za neutrální, používá se především při oficiálních příležitostech a je označován jako knižní.

Heslo Choť je v kategorii Vztahy

Ryan Gosling

kdo je to Ryan Gosling?

Ryan Gosling je herec, který svou filmovou kariéru začal již v dětství v pořadu Mickey Mouse Club a rodinných pořadech. Po rolích v televizních seriálech dostal větší prostor ve filmech Svatý boj, Vzorec pro vraždu či Svět podle Lelanda. Popularitu mu přinesl film Zápisník jedné lásky, nominaci na Oscara získal za film Half Nelson a nominaci na Zlatý glóbus za film Lars a jeho vážná známost. Po menší pauze následovaly filmy Blue Valentine a další nominace na Zlatý glóbus, stejně jako u filmů Den zrady a Bláznivá, zatracená láska a Drive. Prvním režisérským pokusem Ryana Goslinga byl film Lost River. Zlatý globus pak získal za roli ve filmu La La Land.

Text Ryan Gosling je v kategorii Herectví

Geodet

kdo je to Geodet?

Geodet je označení pro odborníka, který zaměřuje různé části povrchu Země a umístění objektů a výsledky měření zakresluje. Nejčastěji řeší hranice pozemků, geometrické plány, zakreslování inženýrských sítí, polohy objektů a podobně. Geodet, jinak též zeměměřič, musí vystudovat minimálně střední odbornou školu stavební nebo zeměměřičskou či obor geodézie a kartografie na vysoké škole. Pracuje jako samostatný podnikatel nebo je zaměstnance geodetické kanceláře.

Heslo Geodet se nachází v sekci Profese

Jan Čulík

kdo je to Jan Čulík?

Jan Čulík je novinář a bohemista, který dlouhodobě pracuje v Anglii. Je také šéfredaktorem Britských listů. Je absolventem Filozofické fakulty univerzity Karlovy a pracuje také na univerzitě ve skotském Glasgow. Jan Čulík napsal i několik odborných knih s tématikou filmové tvorby nebo vývoje české literatury. Je spoluautorem odborných studií o filmu doby minulé a mnoha novinových článků nejrůznějšího zaměření.

Slovo Jan Čulík se nachází v kategorii Novináři

Horský vůdce

kdo je to Horský vůdce?

Horský vůdce je profesionální horolezec, který většinou za úplatu provází horolezce a vysokohorské turisty po horách. Horský vůdce má dostatek znalostí a zkušeností s místními podmínkami a tím zajišťuje bezpečnost klientů a úspěšný výstup. Některé oblasti je zakázáno navštěvovat bez doprovodu horského vůdce. Příkladem je výstup na nejvyšší horu Slovenska - Gerlachovský štít.

Slovo Horský vůdce se nachází v kategorii Profese

Řidič

kdo je to Řidič?

Řidič je osoba, která má oprávnění k řízení vozidel osobních nebo nákladních a tuto činnost vykonává. Může přepravovat cestující nebo náklady na kratších nebo dálkových trasách. K jeho povinnostem patří i vedení provozních záznamů vozidla, kompletace provozní dokumentace a potřebných dokladů. Za vozidlo je zodpovědný, kontroluje schopnost provozu, dodržuje určenou trasu a stanovený pracovní rozvrh, především povinné přestávky. Řidič musí kontrolovat také naložení vozidla a zabezpečení nákladu. Výkon své práce přizpůsobuje podmínkám, tedy počasí, stavu vozovky nebo přítomnosti cestujících či charakteru nákladu. Vozidlo udržuje a provádí jednodušší opravy.

Heslo Řidič je v kategorii Profese

Éterická bytost

kdo je to Éterická bytost?

Éterická bytost je bytost pro lidský zrak většinou neviditelná, přesto se kolem lidí vyskytující. Může se jednat například o duchy zemřelých nebo andělské bytosti, které lidem pomáhají a ochraňují je. Kromě nich jsou éterické bytosti také přírodního původu, mezi něž patří skřítkové, víly a další stvoření. Jedná se o optimistické a veselé bytosti, které mohou dodávat energii.

Text Éterická bytost patří do sekce Vlastnosti

Prasák

kdo je to Prasák?

Prasák je většinou výraz pro sexuálně zvrhlého člověka nebo rovnou pro devianta. U prasáka se zvrhlost pojí navíc ještě se zcela neakceptovatelným chováním, kdy si bez jakýchkoliv zábran či výčitek jde za svým "cílem", a to klidně i v partnerském vztahu. V mírně přeneseném smyslu může být za prasáka označen i ten, kdo se chová nemorálně a proradně. S tím souvisí slovo prasárna označující nečestné a nemravné chování, případně technicky zjevně nesprávný postup.

Slovo Prasák je v sekci Hanlivé

Realitní makléř

kdo je to Realitní makléř?

Realitní makléř je ten, kdo získal vyšší odborné vzdělání nebo vzdělání vysokoškolské a ve svém zaměstnání vyhledává vhodné nemovitosti, u kterých pak zprostředkuje prodej nebo pronájem. Realitní makléř musí mít výborné komunikační schopnosti, protože vyjednává s majiteli přesné podmínky k nakládání s nemovitostí, poté uzavírá smlouvy – o koupi, nájmu nebo pronájmu – a určuje výši provize. O veškerém jednání musí mít přesnou a podrobnou dokumentaci.

Heslo Realitní makléř je v kategorii Profese

Ulamá

kdo je to Ulamá?

Ulamá je označení pocházející z arabštiny a znamená totéž jako vědoucí. Jedná se o učence, znalce islámu a islámského práva, kteří vykládají také právo šaría. Ulamá mají různé úkoly podle jednotlivých islámských zaměření. Jako právně ustanovená role působí ulamá především v islámu šíitském. V dalších islámských tradicích je odpovědný za výuku islámu, jeho správný výklad a chrání původní tradice.

Slovo Ulamá se nachází v kategorii Náboženství


Klíčová slova: synonymum, COC list, význam slova, vysvětlení, heslo, formulace, Špachtle, popis, wiki, pojem, význam pojmu, osobnosti, význam, životopis, Zrychlení, termín, co znamená, EKG, NRKI, přesný výraz, přesný význam, popis, Deficit, Vyměřovací základ, biografie, definice, Zubrovka, lidé, co to je

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 17. dubna 2021        Tip na pátek 16. dubna 2021
Tip na čtvrtek 15. dubna 2021        Tip na středu 14. dubna 2021
Tip na úterý 13. dubna 2021        Tip na pondělí 12. dubna 2021
Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021