Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pondělí 29. března 2021

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Konzola

Pojem, výraz, heslo, co je to Konzola?

Konzola je prvek, který vystupuje ze zdi a nese žebro klenby nebo balkon, římsu, sochu či jiný prvek. Může jít i o pouhý výstupek. V minulosti bývaly konzoly z kamene a silně zdobené. Dekoracemi byly motivy listů, postav nebo geometrické tvary. Později byla dávána přednost dalším materiálům, jako je cihla nebo štuk. Sádrová konzola sloužila pouze jako dekorace.

Výraz Konzola je v sekci Stavebnictví

Příroda

Pojem, výraz, heslo, co je to Příroda?

Příroda je označení pro hmotný svět, který nebyl vytvořen člověkem. Je tvořena přírodninami a dělí se na přírodu živou a neživou. Živou přírodu tvoří organizmy, tedy bakterie, houby, rostliny a živočichové. Neživá příroda je tvořena neživými přírodninami, mezi které patří slunce, voda, vzduch půda, minerály a horniny.

Termín Příroda je v kategorii Příroda

Mangold

Pojem, výraz, heslo, co je to Mangold?

Mangold je druh zeleniny, který u nás není ani příliš známý, ani příliš využívaný. Jeho hlavní předností je zajímavá chuť a také obsah vitamínu C. Mangold je příbuzný řepy a řadí se mezi merlíkovité. Je znám již od dob starověkého Egypta, kdy byl hojně pěstován a šlechtěn. Z mangoldu se využívají nejvíce řapíky, které je možno použít podobně jako chřest, z listů se dá připravit směs podobná špenátu nebo se dají nakrájet do salátu.

Termín Mangold je v kategorii Jídlo

Burčák

Pojem, výraz, heslo, co je to Burčák?

Burčák je částečně zkvašený mošt z vinných hroznů. Je to sezonní produkt, v prodeji se objevuje obvykle na podzim a bývá vyráběn z moštu z bílých hroznů. Barva burčáku je nažloutlá, bývá lehce zakalený, obsah alkoholu se pohybuje někde mezi 2 - 7 procenty. Burčák se vyrábí z hroznů vypěstovaných v daném roce.

Výraz Burčák patří do kategorie Nápoje

Kopák

Pojem, výraz, heslo, co je to Kopák?

Kopák je název jednoho z druhů stavebního kamene. Získává se z nalámaného kamene hrubým opracováním do požadovaného tvaru – většinou klínu nebo hranolu. Tvar je pouze přibližný. Název vznikl z původní početní jednotky – v kopách byly tyto kameny počítány při dodávce. Existuje několik druhů kopáků, neupravený s většími nerovnostmi, který je využíván pro zakotvení nebo se dále upravuje. Hrubý kopák je opracovaný přesněji a využívá se především na hrubé zdivo. Čistý kopák je základem řádkového zdiva a opracovává se s přesností na 1 cm.

Pojem Kopák je v kategorii Stavebnictví

Lodžie

Pojem, výraz, heslo, co je to Lodžie?

Lodžie je slovo pocházející z italštiny. Původně se jednalo o loubí nebo sloupovou chodbu, v současnosti lodžie označuje prostor v budově, který má strop, ale je otevřený směrem ven a od vnějšího prostředí ho odděluje zábradlí, sloupy, kolonáda nebo arkády. Lodžie nevyčnívá z obvodových zdí. Tyto prostory jsou běžné v obytných domech. Lodžie jsou typickým znakem italské gotiky a renesance a jsou součástí mnoha známých památek.

Pojem Lodžie je v sekci Stavebnictví

Energie

Pojem, výraz, heslo, co je to Energie?

Energie je fyzikální veličina. Označuje se písmenem E, její jednotkou je joule (J). Energie vyjadřuje schopnost hmoty konat práci. Energie se může měnit z jednoho druhu na jiný, není ji možno zničit ani vytvořit. Její celkové množství je stále stejné, jedná – li se o uzavřenou soustavu. S energií souvisí další veličiny. Příkon, množství energie spotřebované za časovou jednotku, a účinnost, poměr mezi vydanou a dodanou energií. Všechny formy energie nejsou doposud známé.

Pojem Energie je v kategorii Fyzika

Askeze

Pojem, výraz, heslo, co je to Askeze?

Askeze, v řečtině cvičení či praxe, měla původně směřovat k upevnění disciplíny. Mělo se jednat o odříkání, popírání vlastních potřeb a podrobení se i utrpení. Často šlo o sexuální zdrženlivost, zřeknutí se majetku, omezení v jídle. Askeze se obvykle vyskytuje v křesťanském náboženství, jejím prostřednictvím by mělo být dosaženo dokonalostí morálního i náboženského bytí, duchovního pokroku. Nejvyšším cílem, ke kterému asketa směřuje, je láska.

Heslo Askeze se nachází v sekci Náboženství

Folklór

Pojem, výraz, heslo, co je to Folklór?

Folklór je pojmenování určitého kulturního projevu skupiny obyvatel. Může jít o hudbu, slovesnost, dramatické nebo taneční projevy. Skupiny obyvatel jsou integrované, často jde o venkov nebo město či jinak definované skupiny. K folklóru se řadí i lidová kultura založená na zvycích nebo hmotných předmětech. Nejedná se pouze o historii, folklór vzniká i v současnosti. Má dlouhou tradici, která se stále udržuje, většinou prostřednictvím folklórních organizací či souborů. Tyto projevy jsou i předmětem bádání a dalších studií. Na folklór se zaměřuje etnografie, folkloristika, okrajově i historie umění, design nebo architektura.

Pojem Folklór se nachází v sekci Kultura

Zavináč

Pojem, výraz, heslo, co je to Zavináč?

Zavináč je název speciálního znaku nejčastěji využívaného v online komunikaci. Je součástí emailových adres, zde odděluje uživatelské jméno od jména domény. Označuje se také jako at nebo at symbol, z anglického at sign. Dříve byl totiž zavináč používán v obchodě a účetnictví, kde byl zkratkou pro jednotku za kus. Kromě emailu se používá také k označování příspěvků v online diskuzích a fórech. Četné je i užívání v sociálních sítích a mikroblozích. Zde se zavináčem označují konkrétní osoby, především příbuzní a známí. Název sám vychází z podoby s oblíbeným rybím pokrmem.

Výraz Zavináč patří do sekce Internet


Klíčová slova: význam slova, synonymum, definice, Burčák, Lodžie, přesný výraz, formulace, Příroda, termín, wiki, Askeze, popis, Kopák, popis, pojem, názvosloví, přesný význam, Energie, Folklór, Konzola, Zavináč, odborný výraz, informace, Mangold, co to je, vysvětlení, význam, slovo, co znamená

Často hledaná hesla, osobnosti, odborné termíny, pojmy, slova

Pískle

kdo je to Pískle?

Pískle se nazývá buď dítě, nebo hodně mladý člověk, který nemá mnoho zkušeností. Někdy se tak říká i mladému člověku menšího vzrůstu, který se příliš neprojevuje, takže není možno poznat, kolik má znalostí a zkušeností. Pojmenování pískle je odvozeno od ptačího mláděte, holátka neboli písklete, které musí rodiče ještě krmit.

Heslo Pískle je v kategorii Vlastnosti

Hana Hegerová

kdo je to Hana Hegerová?

Hana Hegerová, narozena jako Carmen Mária Štefánia (Beatrix) Farkašová – Čelková je známá zpěvačka a herečka. Bývá označována jako královna československého šansonu nebo Piaf z Prahy. Oceňováno je také její umění dramatického přednesu. Řadu ocenění získala Hana Hegerová i v zahraničí. Vzhledem k věku i zdravotnímu stavu se vzdala aktivního působení.

Text Hana Hegerová patří do sekce Hudba

Jaroslav Kmenta

kdo je to Jaroslav Kmenta?

Jaroslav Kmenta je investigativní novinář, reportér a spisovatel. Pracuje v časopise Reportér. Zaměřuje se na politické kauzy a korupci. Pracoval také v deníku MF Dnes, odkud odešel po zakoupení společnosti MAFRA Andrejem Babišem. Je absolventem PF UK. Jaroslav Kmenta byl členem OF a městským zastupitelem v Nymburce. Působil i jako redaktor v ČTK, kde se věnoval oblasti školství a armády.

Text Jaroslav Kmenta je v kategorii Novináři

James Cameron

kdo je to James Cameron?

James Cameron je scénárista a režisér, jehož filmy získávají pravidelně významná ocenění, jakým je například Oscar. Začínal jako řidič kamionu, při práci si promýšlel možné scénáře filmů. Filmové vědy nikdy nestudoval. Již v dětství psal sci-fi povídky, ale stále se snažil i o větší díla, která ho nakonec přivedla k filmu. Pracoval ve výpravě filmů a na vizuálních efektech, dostal se k režii. Postupně přišly scénáře a natáčení velkofilmů jako je Rambo nebo Terminátor. Podle vlastní povídky natočil film Propast, následoval Bod zlomu. Filmy měly rekordní tržbu, získaly mnohá ocenění a James Cameron milionové honoráře. Dostal se mezi hollywoodskou režisérskou elitu a pustil se do natáčení filmu Titanic, který obdržel 11 Oscarů a vynesl Jamesi Cameronovi rekordní zisk.

Text James Cameron je v kategorii Umělci

Judita Čeřovská

kdo je to Judita Čeřovská?

Judita Čeřovská byla zpěvačka a šansoniérka. V počátcích kariéry měla problém se smíšeným původem. matka byla Němka, otec Čech. Rodiče byli několikrát zatčeni, část mládí strávila zpěvačka u babičky. Učila se hře na klavír, po studiu na obchodní akademii již zpívala s různými kapelami. Až jako matka a manželka zahájila profesionální kariéru. Úspěšně vystupovala v mnoha evropských zemích, přemístění do ciziny však odmítla. Judita Čeřovská se zaměřila především na swing, jazz a šanson, vystupovala často i v televizních pořadech.

Heslo Judita Čeřovská je v kategorii Hudba

Koroner

kdo je to Koroner?

Koroner je v mnoha anglosaských zemích státní úředník, jehož hlavní zodpovědností je vyšetřovat úmrtí a vydávat úmrtní listy v nejednoznačných případech. Může např. nařídit pitvu nebo zahájit vyšetřování. To musí učinit vždy, když je podezření na násilnou nebo jinak nepřirozenou smrt a pokud někdo zemřel v policejní vazbě nebo ve věznici.

Heslo Koroner je v kategorii Státní správa

Larry Page

kdo je to Larry Page?

Larry Page, celým jménem Lawrence Edward Page, je podnikatel a spoluzakladatel společnosti Google. Studoval počítače na Stanfordu, kde se spřátelil se Sergeyem Brinem. S ním pak založil Google, který provozuje vyhledávač a mnoho dalších aplikací. Nyní je Larry Page prezidentem Googlu v oblasti produktů a disponuje majetkem přes 20 miliard dolarů.

Heslo Larry Page se nachází v sekci Podnikání

Johann Sebastian Bach

kdo je to Johann Sebastian Bach?

Johann Sebastian Bach byl jeden z nejvýraznějších německých hudebních skladatelů a umělců hrajících na klávesové nástroje. Jeho dílo bývá často nazýváno vrcholem baroka a Bach je označován za hudebního génia, který ovlivnil další vývoj hudby. Ve své době nebyl dostatečně doceněn jako skladatel, větší obliby se dočkal až v 19. století. Johann Sebastian Bach působil jako kantor při kostelech v Lipsku, Výmaru a Köthenu. Skládal a interpretoval i světská díla. K nejslavnějším Bachovým dílům patří například Braniborské koncerty, Dobře temperovaný klavír, Matoušovy pašije nebo Umění fugy.

Slovo Johann Sebastian Bach je v sekci Hudba

Smažka

kdo je to Smažka?

Smažka je hanlivé označení uživatele drog, narkomana, člověka závislého na drogách. Za smažku považujeme uživatele závislého na tvrdých drogách aplikovaných nitrožilně, které si před aplikací předehřívá - "smaží". Závislost na drogách vede většinou k vážným zdravotním, sociálním (kriminalita), rodinným i finančních problémům. Proto jsou tzv. smažky terčem opovržení většinové populace.

Heslo Smažka je v kategorii Hanlivé

Gigant

kdo je to Gigant?

Gigant je obr vyskytující se v řeckých mýtech. Jde o celou skupinu synů bohyně Gáie, kteří se narodili z krve Úrana, boha nebes. Byli předchůdci olympských bohů a neuznávali Diovu moc. Giganti vynikali obrovskou silou, obludnou podobou a dlouhými vlasy. Giganti byli nezranitelní díky zázračné rostlině, proto se mohli vzbouřit proti bohům. Část z nich zabil Héraklés, zbytek Zeus. Měli být pohřbeni pod ostrovy, na kterých pak vypukala sopečná činnost.

Slovo Gigant se nachází v kategorii Mytologie


Klíčová slova: význam slova, Zavináč, Mangold, vysvětlení, význam, osobnosti, formulace, popis, Příroda, přesný význam, wiki, synonymum, informace, Energie, popis, Burčák, Konzola, biografie, životopis, význam pojmu, slovo, etymologie, přesný výraz, termín, lidé, heslo, co to je, Lodžie, Askeze

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 17. dubna 2021        Tip na pátek 16. dubna 2021
Tip na čtvrtek 15. dubna 2021        Tip na středu 14. dubna 2021
Tip na úterý 13. dubna 2021        Tip na pondělí 12. dubna 2021
Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021