Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pátek 26. března 2021

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

AIDS

Pojem, výraz, heslo, co je to AIDS?

AIDS je zkratka anglických slov Acquired Immune Deficiency Syndrome, což se do českého jazyka překládá jako Syndrom získaného selhání imunity. Jedná se o soubor příznaků a infekcí, jenž je následkem vážného poškození lidského imunitního systému virem HIV. Tato nemoc byla poprvé identifikována v roce 1981. Nemocí se nakazily desítky miliónů lidí, nejhůře postiženým kontinentem je Afrika. Léky se neustále zdokonalují, ale přesto ročně na komplikace způsobené AIDS umírá mnoho lidí po celém světě. Mezi nejslavnější celebrity s AIDS patřil Fredie Mercury, Magic Johnson či Ondrej Nepela.

Termín AIDS patří do kategorie Nemoce

Lipedéma

Pojem, výraz, heslo, co je to Lipedéma?

Lipedéma je pojmenování onemocnění tukové tkáně a dysfunkce lymfy. Jedná se o nemoc chronickou, která postihuje především nohy a také ruce. V nich se hromadí velké množství tukových buněk. Lipedéma postihuje skoro vždy pouze ženy, bývá dědičná a často také bolestivá. Postiženy mohou být ženy bez ohledu na hmotnostní rozdíly. Tukové buňky se ukládají a šíří od oblasti pasu až ke kotníkům. Lipedéma může vzniknout z mnoha důvodů, pro léčení je důležitá včasná a správná diagnostika.

Termín Lipedéma se nachází v kategorii Nemoce

Jezero

Pojem, výraz, heslo, co je to Jezero?

Jezero je označení pro vodní nádrž, jejímž zdrojem vody je voda srážková, povrchová či podzemní. Tato vodní plocha není spojena s oceánem. Jezera tvoří necelá dvě procenta zemského povrchu. Většina jezer je sladkovodní, několik obsahuje vodu slanou, odtud pochází přezdívka vnitrozemská moře. Jejich vznik může být přirozený nebo umělý. Jezery se zabývá vědní obor limnologie.

Pojem Jezero je v kategorii Příroda

Amoniak

Pojem, výraz, heslo, co je to Amoniak?

Amoniak neboli čpavek je zásaditý bezbarvý a štiplavý plyn. Jedná se o jedovatou a nebezpečnou látku, která poškozuje sliznici dýchacích cest. Vzniká jako produkt reakce silných hydroxidů a amonných solí, vyskytuje se přirozeně v přírodě a vyrábí se i průmyslově. Amoniak se velmi dobře rozpouští ve vodě. V přírodě vzniká při rozkladu organických zbytků a výměšků různých živočichů, v nepatrném množství ho obsahuje i zemská atmosféra. V kapalné podobě se využívá k chlazení nebo jako rozpouštědlo. Je nezbytným činitelem při výrobě výbušnin, barviv, hnojiv a kyseliny dusičné.

Heslo Amoniak patří do kategorie Chemie

Kinezioterapie

Pojem, výraz, heslo, co je to Kinezioterapie?

Kinezioterapie je cvičební metoda, která má vědecký základ. Cílem je zvýšit fyzickou kondici, zaměřit se na část těla, která má sníženou funkčnost nebo je poškozená. Zvyšuje se síla, vytrvalost i ohebnost. Udržuje úroveň funkcí centrálního nervového systému nebo je dokonce zlepší. Obnovuje nervovou činnost svalů. Kinezioterapie se zaměřuje i na vnitřní systém, na pohybový aparát a směřuje k celkovému zlepšení stavu organizmu.

Výraz Kinezioterapie je v kategorii Psychologie

Šek

Pojem, výraz, heslo, co je to Šek?

Bankovní formulář, který po vyplnění přesně daných náležitostí funguje jako platební prostředek. Jde o způsob, jak platit bez použití peněz v hotovosti. Banka formou šeku dostane příkaz, že má osobě, která předloží šek, vyplatit určitou finanční sumu. V současnosti se vás obchodník obvykle zeptá, zda budete platit v hotovosti nebo kartou. V minulosti se ptal, zda budete platit šekem nebo hotově. Výdaje se při placení šekem připisují na vrub účtu, ke kterému je šek vázán. Šeky se dělí do několika kategorií. První je podle výstavce, tedy podle subjektu, který šek vystavuje. V tomto případě jde o šeky bankovní, vystavené bankou, která zaručuje jejich proplacení a šeky soukromé, které vystavuje osoba vlastnící šekovou knížku. V případě soukromých šeků musí mít majitel účtu, tedy osoba nebo firma u banky šekovatelný účet (účet, ke kterému je k dispozici šeková knížka). Banka soukromý šek proplatí po jeho předložení a následném ověření. Šeky se dělí podle způsobu výplaty, a to na pokladní, na základě kterých je vyplácena hotovost, a šeky k zúčtování určené pro bezhotovostní platby. Třetí dělení šeků závisí na převoditelnosti. Jde o šek na jméno, který je možný vyplatit pouze konkrétní osobě. Další možností je šek na majitele, který se vyplácí tomu, kdo ho předloží. Existuje ale i šek na řad, který je možný převést rubopisem. Co to znamená? Na rubu šeku uvede majitel oprávněnou osobu, které má být šek vyplacen a vše potvrdí svým podpisem. Speciálním druhem šeku jsou potom šeky cestovní. Především v minulosti pomáhat cestovatelům, aby si nemuseli brát s sebou velkou hotovost a v cizí zemi mohli platit ubytování a stravu, nebo si nechat vyplatit určitou částku v místní měně. Pravidla placení šekem přesně určují zákony. Základem je Ženevská šeková konvence nebo Anglosaský šekový systém. V Evropě většina zemí používá Ženevskou šekovou konvenci, USA, Velká Británie a země patřící k Britskému společenství národů naopak vycházejí z Anglosaského šekového systému. V České republice pravidla použití šeků určuje zákon č.191/1950 Sb. směnečný a šekový.

Heslo Šek patří do kategorie Bankovnictví

Gorilla glass

Pojem, výraz, heslo, co je to Gorilla glass?

Gorilla glass je druh tenkého a plochého skla vyznačujícího se vysokou odolností. Sklo Gorilla Glass je netoxické a má řadu výhod, díky kterým se využívá například jako krycí sklo displejů. Je pevné a velmi odolné vůči poškrábání. Povrch je kvalitní a pro základní použití ho není potřeba dále upravovat. Gorilla Glass nabízí i speciální úpravu proti zašpinění nebo působení tekutin, což je velkou předností především u dotykových displejů. Využití je široké, Gorilla Glass najdete nejen u tabletů, telefonů a dalších dotykových zařízení, ale i u televizních přijímačů.

Termín Gorilla glass je v kategorii Materiály

Stout

Pojem, výraz, heslo, co je to Stout?

Stout je pojmenování tmavého piva podobného pivu ale. Vyrábí se z ječmene, praženého sladu, chmele, vody a pivních kvasinek svrchním kvašením. Pro tato piva je typická hustá pěna, příchuť po upraženém sladu, tmavá barva a v některých případech ovocná příchuť. Podíl piva může činit až á %, jedná se tedy o silné pivo. Stout se podobá porteru. Stouty mají více druhů. K nejznámějším výrobcům patří pivovar Guinness, u nás se výrobou stoutu zabývá pivovar Náchod.

Heslo Stout se nachází v sekci Nápoje

Justiční vražda

Pojem, výraz, heslo, co je to Justiční vražda?

Justiční vražda je označení pro trest smrti, který je udělen nevinné osobě na základě soudního procesu, který byl předem naplánován a zinscenován. Jde tedy o vraždu, která je schválena a umožněna soudním systémem. Od justičního omylu se liší tím, že všichni účastníci procesu věcí, že obžalovaný není vinen, svědkové svědčili falešně a důkazy viny jsou podvržené. Justiční vražda je typickým projevem diktatur.

Pojem Justiční vražda se nachází v kategorii Právo

Cytologie

Pojem, výraz, heslo, co je to Cytologie?

Cytologie je věda, jejímž předmětem zkoumání jsou buňky. Slovem "cytologie" se běžně označuje cytologické vyšetření stěru buněk děložního čípku u žen, které se dělá jednou ročně v rámci prevence onemocnění rakovinou děložního čípku.

Heslo Cytologie se nachází v kategorii Lékařství


Klíčová slova: význam pojmu, co znamená, význam, Stout, popis, co to je, synonymum, popis, heslo, přesný výraz, odborné názvosloví, Justiční vražda, informace, termín, vysvětlení, wiki, Cytologie, názvosloví, definice, Gorilla glass, přesný význam, význam slova, formulace, slovník, Šek, pojem, Amoniak, odborný výraz, Lipedéma

Doporučené odborné pojmy, osobnosti, termíny, výrazy a hesla

Loupežník

kdo je to Loupežník?

Loupežník je ten, kdo loupí či okrádá. Páchá tedy trestný čin loupeže, což znamená, že se snaží získat cizí věci pomocí násilí nebo vyhrožováním násilím. Omezuje tak svobodu rozhodování jiného člověka a dopouští se újmy na majetku. U loupežníka se více hledí na posouzení toho, nakolik narušil svobodu lidského rozhodování, snaha získat majetek je zde vedlejší.

Heslo Loupežník se nachází v sekci Zločin

Pastor

kdo je to Pastor?

Pastor je titul, který pro své duchovní - kněze používají protestantské církve. Setkáme se s ním hlavně v anglicky mluvících zemích.

Heslo Pastor se nachází v sekci Křesťanství

Alergolog

kdo je to Alergolog?

Alergolog je lékař, který se specializuje na léčbu alergií. Zkoumá nesnášenlivost člověka vůči některým látkám, jakými jsou například určité potraviny, prach, pyl, někdy také slunce nebo chlad. Alergolog musí z příznaků poznat, že se jedná o alergii. K typickým příznakům patří pálení očí nebo jejich slzení, silná nebo dlouhotrvající rýma, kašel, vyrážka a jiné. Pokud by lékař nepoužil účinné léky, mohla by alergie přejít do astmatu nebo anafylaktického šoku. Alergolog provádí kožní testy, vyšetření plic nebo provokační testy. Pak použije léky ke ztlumení zánětu a k uvolnění. Pacientovi může být na míru vyrobeno sérum.

Heslo Alergolog se nachází v sekci Lékařství

Diana Mórová

kdo je to Diana Mórová?

Diana Mórová je herečka slovenského původu. Po studiu herectví na VŠMU v Bratislavě zahájila svou divadelní dráhu v činohře SND v Bratislavě a působí zde dodnes. Nevyhýbá se ani účinkování ve filmu nebo televizi, ztvárnila několik rolí i v televizních seriálech, jako je Panelák, Sborovna, Silvánovci a další. Kromě herectví se Diana Mórová věnuje i krasobruslení, je vítězkou soutěže TV JOJ Hvězdy na ledě.

Text Diana Mórová je v kategorii Herectví

Separatista

kdo je to Separatista?

Separatista je slovo, které označuje člověka majícího tendence k odtržení se. Nejčastěji se jedná o situaci, kdy si někdo přeje odtržení a osamostatnění určitého území, vznik nového státu. V poslední době se o separatistech hovořilo v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo s neúspěšným referendem o odtržení Skotska od Velké Británie.

Heslo Separatista se nachází v sekci Politika

František Křižík

kdo je to František Křižík?

František Křižík byl vynálezce, technik a podnikatel v průmyslu. Proslulým se stal díky vynálezu obloukové lampy, která měla samočinnou regulaci. Dalším známý vynálezem byla světelná fontána, elektromobil a další. Byl také autorem zdokonalení elektrických tramvají. Pražskou techniku vystudoval jako mimořádný student a již v této době musel pracovat. V té době vznikl i jeho první vynález, zdokonalení signalizace na železnici. Za své objevy získal František Křižík řadu ocenění, zlatou medaili na pařížské výstavě nebo na výstavě ve Vídni, několik řádů a mnoho dalších.

Slovo František Křižík je v sekci Věda

Alexandra Udženija

kdo je to Alexandra Udženija?

Alexandra Udženija je česká politička. Narodila se jako Alexandra Pecičová v bývalé Jugoslávii v česko–srbském manželství. Po studiu pracovala jako obchodní manažerka, později se stala finanční ředitelkou. V roce 2010 byla zvolena do zastupitelstva hlavního města Prahy. V následujících třech letech působila také jako radní, zástupkyně starostky Městské části Praha 2. Alexandra Udženija je členkou ODS a v roce 2016 se stala první místopředsedkyní této politické strany.

Slovo Alexandra Udženija se nachází v kategorii Politici

Programátor

kdo je to Programátor?

Programátor je tvůrcem programů a aplikací nebo jejich částí. Umí je také kombinovat tak, aby vytvořily velké celky, testuje je a dolaďuje. K programům a aplikacím vytváří také dokumentaci. Zabývá se také datovými a objektovými strukturami a umí definovat jejich vazby. Podle dokumentace programuje v zadaném programovacím jazyce. Programátor umí vytvořit uživatelské rozhraní, a to upravuje podle požadavků uživatelů. Produkt testuje a vylaďuje a pak vytvoří dokumentaci pro uživatele.

Slovo Programátor je v sekci Profese

Zahradník

kdo je to Zahradník?

Zahradník je povolání zaměřující se na odborné práce v zahradnictví. Jeho pracovištěm je většinou venkovní plocha, park, zahrada, sad a podobně. Často se jako zahradník označuje i ten, kdo pěstuje květiny nebo zeleninu na polích. Pěstitel ovoce se někdy označuje také jako zahradník. Pokud se však jedná o drobného pěstitele neodborníka, nazývá se taková osoba zahrádkář. Zahradník využívá rostliny jako potraviny nebo dekorace, ale zabývá se i jejich ochranou, udržuje a vytváří zahrady a provádí mnoho dalších činností.

Text Zahradník je v kategorii Profese

Casanova

kdo je to Casanova?

Giacomo Casanova byl italský spisovatel, diplomat, kněz, špion a intrikán. Nejproslulejší je však jako svůdce, a to díky své autobiografii Dějiny mého života, kde bez obalu popisuje svá milostná dobrodružství. Poslední léta svého života strávil na zámku v Duchcově v Čechách, kde také zemřel. Dnes slovem "casanova" označujeme sukničkáře, svůdníka. Podobný význam má výraz "donchuán".

Heslo Casanova je v kategorii Historie


Klíčová slova: Justiční vražda, co znamená, Stout, synonymum, Gorilla glass, co to je, Cytologie, Amoniak, Kinezioterapie, informace, osobnosti, definice, slovo, lidé, Lipedéma, Šek, wiki, přesný výraz, biografie, Jezero, význam pojmu, životopis, význam slova, formulace, slovník, význam, AIDS, vysvětlení, přesný význam

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 17. dubna 2021        Tip na pátek 16. dubna 2021
Tip na čtvrtek 15. dubna 2021        Tip na středu 14. dubna 2021
Tip na úterý 13. dubna 2021        Tip na pondělí 12. dubna 2021
Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021