Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na úterý 9. března 2021

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Minimální mzda

Pojem, výraz, heslo, co je to Minimální mzda?

Minimální mzda je minimální částka, která může být zaměstnanci vyplacena za vykonanou práci. Plní především sociálně ochrannou funkci. Minimální mzda chrání zaměstnance před chudobou a umožňuje mu žít na určité sociální a hmotné úrovni. Zaměstnavatelům pak zajišťuje rovné podmínky ve mzdové konkurenci. Minimální mzda má i ekonomickou funkci, v jejímž rámci vzniká zvýhodnění pracujících proti osobám žijícím ze systému sociálních dávek.

Výraz Minimální mzda je v kategorii Právo

Anekdota

Pojem, výraz, heslo, co je to Anekdota?

Anekdota je řecký výraz pro texty předávané ústně nebo z nějakých důvodů nezveřejněné. Nejstarší anekdoty bylo možno nalézt v kronikách, kázáních nebo satirách. Později se staly základem, ze kterého vznikaly novely. Po rozšíření tisku se anekdoty nacházely v dalších textech, tiskovinách i kalendářích. V současnosti je jako anekdota označováno krátké humorné vypravování šířené převážně ústně. Anekdota zesměšňuje nějakého člověka, určitou situaci, dobu, společenskou skupinu a jiné. Od doby svého vzniku jsou anekdoty stále živými útvary.

Termín Anekdota je v kategorii Literatura

Oltář

Pojem, výraz, heslo, co je to Oltář?

Oltář je kultovní místo v chrámu, je posvátný a v katolickém náboženství má poměrně stálou podobu a tvary. Pohané pokládali oltáře za obětní místa, podobně jako antika. Křesťanské oběti byly čisté, nekrvavé a byly obrazem Krista. Postupně se staly majestátním centrem chrámů. Nacházejí se v kněžišti, odděleně od lodi chrámu. Součástí oltáře se postupně staly svatostánek, oltářní stupně, kazatelna, oltářní mřížka, oltářní mensa, tabulky a další. Nové moderní oltáře jsou mnohem jednodušší.

Pojem Oltář je v kategorii Náboženství

Mainstream

Pojem, výraz, heslo, co je to Mainstream?

Mainstream, v překladu hlavní proud, je název takových společenských jevů, které uznává většina společnosti v určité době. Jedná se o výraz z různých oblastí, kultury, oblečení, bydlení, výběru sledovaných pořadů, volby informačních zdrojů a také nejrůznějších názorů. Pojem mainstream má poněkud hanlivý nádech, často se označuje také jako nejširší lidové vrstvy. Slouží i k označení produktů žádaných vyznavači konzumního způsobu života.

Pojem Mainstream je v kategorii Kultura

Omluvný list

Pojem, výraz, heslo, co je to Omluvný list?

Omluvný list je druhem formuláře, využívaného ve školách. Jde buď o tiskopis, nebo o formulář zhotovený podle potřeb samotnou školou. Slouží k doložení, odůvodnění a omluvě absence žáka na vyučování. V omluvě se uvádí konkrétní důvod, který žákovi zabránil v účasti na výuce. Může jít o stranu A4, buď ponechanou celou, nebo přeloženou. Omluvný list musí obsahovat kolonky pro datum, zdůvodnění nepřítomnosti, podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka, počet hodin absence a podpis učitele. Na každém omluvném listu je uvedeno jméno a příjmení žáka, třída a název školy a samozřejmě školní rok, pro který je formulář určen. Zameškané hodiny se počítají podle rozvrhu výuky a odpovídají zápisům v třídní knize.

Výraz Omluvný list je v sekci Školství

Tlumivka

Pojem, výraz, heslo, co je to Tlumivka?

Tlumivka je druh cívky, která může mít tvar válce nebo prstence. V ní je umístěno jádro, které zvyšuje indukčnost. Tlumivka vyrovnává rozdíl mezi napětími sítě a výboje v zářivce či výbojce. Při provozu pak výbojka zaručí plný jas po několika minutách po zapnutí a po zhasnutí musí nejdříve vychladnout, jinak by se znovu nerozsvítila. Někdy se tlumivka nahrazuje odporovým předřadníkem.

Výraz Tlumivka se nachází v kategorii Technika

Happening

Pojem, výraz, heslo, co je to Happening?

Happening je určitá forma setkání. Může jít o mítink, ojedinělé mimořádné shromáždění nebo použití méně obvyklé umělecké formy nebo prvku v divadle, výtvarném umění či v hudbě takovým způsobem, aby byl divák šokován, vyprovokován k něčemu nebo vtažen přímo do děje. Někdy se jako happening označuje umělecké vyjádření, které se rozvíjí náhodně při účasti jak umělců, tak diváků.

Heslo Happening se nachází v sekci Kultura

Semolina

Pojem, výraz, heslo, co je to Semolina?

Semolina je označení pro pšeničnou krupici, která se mele z tvrdozrnné pšenice. Říká se jí také semolinová mouka. Má více možností využití, především při výrobě vysoce kvalitních těstovin a také při výrobě kuskusu, chalvy nebo bulguru. Semolina má vysoký obsah lepku, nízký glykemický index a vyšší výživovou hodnotu. Těstoviny se nerozvaří, takže jejich příprava je jednoduchá. Semolina se však nehodí při bezlepkové dietě.

Heslo Semolina patří do sekce Jídlo

Úžeh

Pojem, výraz, heslo, co je to Úžeh?

Úžeh vzniká při přílišném působení přímého slunečního záření na mozek a mozkové blány. Většinou probíhá současně s úpalem. Úžeh i úpal mají velmi podobné příznaky, ovšem při úžehu přicházejí tyto příznaky se zpožděním. Přílišné opálení, spálená kůže, ztuhnutí šíje a další postižení mohou signalizovat právě úžeh. Preventivními opatřeními proti úžehu jsou pokrývky hlavy, dostatečné ochlazování, zvýšený příjem tekutin, vlhké vlasy.

Heslo Úžeh patří do sekce Nemoce

Dark web

Pojem, výraz, heslo, co je to Dark web?

Dark web čili temný web je součást obsažená ve WWW. Lze ji nalézt na překryvných sítích, tzv. darknetech. Tyto sítě používají internet, ale je možné se na ně dostat pouze se speciálním přístupem nebo softwarem. Dark web je částí hlubokého webu, to znamená, že není indexován vyhledávači. Domény umístěné na temném webu mají názvy z čísel a písmen a koncovku .onion. Jejich obsah je zašifrovaný. I když je tento web legální, může se na něm nacházet nelegální obsah.

Výraz Dark web je v kategorii Internet


Klíčová slova: Dark web, vysvětlení, přesný výraz, význam, synonymum, Tlumivka, slovo, Minimální mzda, Omluvný list, slovník, wiki, formulace, význam pojmu, odborné názvosloví, pojem, Oltář, termín, Happening, odborný výraz, význam slova, co to je, popis, Semolina, Úžeh, heslo, popis, přesný význam, názvosloví, co znamená

Další osobnosti, lidé, pojmy, významy slov, hesla, výrazy

Manažer

kdo je to Manažer?

Manažer obecně je pracovník na vedoucí pozici ve firmě nebo v podniku. Být manažerem znamená mít poměrně velkou zodpovědnost. Pro výkon funkce manažera jsou vyžadovány příslušné schopnosti a dovednosti. Jedná se o dost náročnou, ale adekvátně tomu finančně ohodnocenou práci.

Heslo Manažer je v kategorii Profese

Milenec

kdo je to Milenec?

Milenec je osoba mužského pohlaví, s níž má jiná osoba (ať už žena v heterosexuálním vztahu nebo muž v homosexuálním vztahu) intimní vztah. Buď se toto slovo používá v případě nesezdaných partnerů, případně u vztahu, jehož hlavním účelem je sex, nebo v choulostivých situacích, jako je mimomanželský poměr, tedy nevěra.

Slovo Milenec se nachází v kategorii Vztahy

Kaplan

kdo je to Kaplan?

Kaplan je duchovní - kněz, který má na starosti určitou skupinu věřících. Můžeme se tak setkat např. s vojenským nebo vězeňským kaplanem.

Slovo Kaplan je v sekci Křesťanství

Jaromír Bosák

kdo je to Jaromír Bosák?

Jaromír Bosák je absolvent FSV UK, žurnalista a sportovní komentátor. Začínal psaním článků pro časopis Gól. Zde vynikl jako odborník na německou Bundesligu. Působil také v rádiu Bonton. Později začal pracovat jako komentátor fotbalových utkání přenášených Českou televizí. Byl i šéfredaktorem sportovní redakce. V práci pro ČT stále pokračuje, kromě toho zveřejňuje své články prostřednictvím serveru ČTK. Protože jeho komentáře jsou nejen odborné, ale také vtipné, patří k nejoblíbenějším komentátorům. Jaromír Bosák se věnuje také golfu, který sám hraje i komentuje a je šéfredaktorem dvou golfových časopisů.

Text Jaromír Bosák je v kategorii Novináři

Barytonista

kdo je to Barytonista?

Barytonista je zpěvák se středně vysokým mužským hlasem.

Text Barytonista je v kategorii Hudba

Farář

kdo je to Farář?

Farář je označení z řečtiny pro člověka, který vede farnost a má na starosti farní bohoslužby. Církevní právo jasně vymezuje práva a povinnosti této osoby. V evangelické církvi faráře volí farnost, v katolické církvi jmenuje faráře biskup. Farář v evangelické církvi je teolog, v ostatních církvích se musí jednat o kněze. Odvolán může být pouze biskupem. Je zodpovědný za duchovní i ekonomickou správu svěřené farnosti.

Slovo Farář se nachází v kategorii Křesťanství

Mizera

kdo je to Mizera?

Mizera je synonymum pro lumpa či darebáka, tedy bezcharakterního, nečestného člověka bez morálních zásad. Že je někdo mizera, který využívá svoje okolí ve svůj prospěch a netrápí ho výčitky svědomí, nemusí být na první pohled zřejmé. Leckterý mizera je prohnaný a mazaný natolik, že svoje nízké pohnutky dokáže docela dobře skrývat. Někdo jiný se s něčím takovým ani neobtěžuje. Nejlepší je, když s mizerou nemusíme mít nic do činění. Jenže jejich výskyt v populaci je poměrně značný, proto je vždy na místě obezřetnost a platí staré rčení: důvěřuj, ale prověřuj.

Slovo Mizera se nachází v kategorii Hanlivé

Ježíš

kdo je to Ježíš?

Ježíš Kristus, známý také jako Ježíš Nazaretský, byl kazatelem v oblasti dnešního Izraele a hlásal brzký příchod Božího království a vyzýval k pokání. Je ústřední postavou křeťanství. Od roku jeho údajného narození se počítá náš letopočet. Kristus byl ukřižován a křestané ho uznávají jako svatého mučedníka, který vstal z mrtvých. Ježíšova existence jakožto skutečné historické osobnosti nebývá zpochybňována.

Text Ježíš patří do sekce Křesťanství

Donátor

kdo je to Donátor?

Donátor je člověk, který vlastním úsilím získal prostředky jisté hodnoty, a ty pak daroval veřejnosti. Proces tohoto darování (odkazu) se nazývá dedikací a je dokladován darovací listinou. Název osoby – donátor – pochází z latiny a označuje někoho, kdo věnuje či daruje. Historicky byli prvními donátory vlastníci větších panství, kteří věnovali prostředky na výstavbu, vybavení, údržbu a provoz církevních budov – kostelů, klášterů a podobně. Protože donátor zajišťoval také budoucí provoz stavby, daroval k ní také další pozemky, například polnosti, pastviny nebo lesy, ze kterých plynuly výnosy použitelné právě pro tento účel. Odměnou donátora bylo zvěčnění jména a památky i pro budoucí generace na pomnících, pamětních kamenech, kostelních deskách, popřípadě celá budova nesla jeho jméno. K menším darům patřily například sochy svatých, které donátor věnoval jako poděkování svatým nebo patronům. V současnosti se toto označení používá pro dárce prostředků různým organizacím a nadacím.

Heslo Donátor je v kategorii Záliby

Janek Kroupa

kdo je to Janek Kroupa?

Janek Kroupa je český novinář, specializující se na investigativní žurnalistiku. Je blízkým spolupracovníkem dalšího známého investigativního žurnalisty Josefa Klímy, s nímž také v reportážích vystupuje. Své reportáže uváděl v TV Nova a v České televizi, nyní je investigativním reportérem Českého rozhlasu. Janek Kroupa publikuje také v deníku MF Dnes. Jeho práce byla oceněna například cenou Elsa, Novinářskou křepelkou nebo cenou vysokého komisaře OSN za reportáže z oblastí postižených válečnými konflikty.

Heslo Janek Kroupa je v kategorii Novináři


Klíčová slova: přesný výraz, Tlumivka, osobnosti, Semolina, Dark web, význam, pojem, etymologie, popis, slovník, wiki, formulace, Úžeh, informace, definice, Minimální mzda, heslo, Anekdota, význam pojmu, termín, význam slova, co to je, Mainstream, synonymum, slovo, Omluvný list, Happening, životopis, biografie

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 17. dubna 2021        Tip na pátek 16. dubna 2021
Tip na čtvrtek 15. dubna 2021        Tip na středu 14. dubna 2021
Tip na úterý 13. dubna 2021        Tip na pondělí 12. dubna 2021
Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021