Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na neděli 7. března 2021

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Foton

Pojem, výraz, heslo, co je to Foton?

Foton je pojmenování elementární částice. Pojem se užívá v částicové fyzice. Má značku gama a slouží k vyjádření kvanta elektromagnetické energie. Fotony zkoumá kvantová elektrodynamika. Jsou zařazeny mezi intermediální částice, protože umožňují elektromagnetickou interakci. Foton má nekonečný poločas rozpadu, je stabilní a vzniká nebo zaniká při různých interakcích. Má nulový elektrický náboj.

Termín Foton patří do sekce Věda

Unisex

Pojem, výraz, heslo, co je to Unisex?

Unisex je pojem, se kterým se nejčastěji setkáme v módě. Jako unisex je označován takový styl textilu, který se hodí pro muže i ženy, unisex móda je v tomto smyslu univerzální. Může se jednat o styl streetwear, casualwear nebo o sportovní a volnočasové oblečení. Unisex může být i kosmetika - např. deodoranty. Pojem se používá od 60. let 20. století.

Heslo Unisex je v kategorii Kultura

Buddhismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Buddhismus?

Buddhismus je druh náboženství, rozšířený po celém světě (přes 300 miliónů příznivců). Nejvíce vyznavačů buddhismu žije v Asii, v Japonsku a v Tibetu. Základem buddhismu je mírumilovnost a meditace, konání dobrých skutků a soucit s bližními. Základem tohoto náboženství je učení Gautamy Siddhárthy čili Buddhy. Cílem buddhismu je duchovní osvobození, kterého lze dosáhnout překonáním nejrůznějších tužeb. Podle buddhismu může nirvány dosáhnout každý z vyznavačů, nejen vyvolení, jak je tomu zvykem v jiných náboženstvích.

Heslo Buddhismus se nachází v kategorii Náboženství

Fyzické napadení

Pojem, výraz, heslo, co je to Fyzické napadení?

Fyzické napadení je pojem označující přímý útok na druhou osobu, kdy dojde ke zranění nebo poškození zdraví. Může se vyskytnout při loupežném přepadení, při potyčce nebo rvačce atd. Výše trestu v případě usvědčení pachatele se odvíjí od závažnosti útoku a jeho následků (doba léčení, případné trvalé následky).

Heslo Fyzické napadení je v kategorii Právo

Biotop

Pojem, výraz, heslo, co je to Biotop?

Biotop je jiné slovo pro označení stanoviště (také habitat). Jedná se o živé nebo neživé prostředí, které je ovlivňováno a pozměňováno tzv. biotou - čili živou přírodní složkou. Jednoduše řečeno jde o společné prostředí organizmů žijících na určitém území, a také všech vlivů, které na toto prostředí působí. Biotop se vždy týká konkrétního druhu organizmu a určuje se pomocí vegetačních typů. Může se jednat například o les, křoviny, vřesoviště, jeskyně, skály, trávníky, rašeliniště, mokřady, prameniště či vodní toky a nádrže.

Pojem Biotop patří do kategorie Příroda

Státní smutek

Pojem, výraz, heslo, co je to Státní smutek?

Státní smutek se vyhlašuje v případě, že zemře významná osobnost, která byla velmi důležitá pro stát nebo se o něj významným způsobem zasloužila. Je vyhlašován také k uctění těch, kdo byli obětmi velkých tragických událostí. Státní smutek může vyhlásit vláda nebo hlava státu. Historicky se tento akt nazýval dvorní či zemský smutek, šlo o úmrtí panovníka nebo nějaké významné osobnosti. V té době se rušila veřejná vystoupení, divadelní představení a obecně zábavy jako takové. Zvonily kostelní zvony, vlajky byly spuštěny na půl žerdi, důstojníci a státní úředníci měli na ruce černou pásku. V současnosti u nás rozhoduje o vyhlášení státního smutku vláda a státní vlajky jsou v tento den spuštěny na půl žerdi.

Výraz Státní smutek je v sekci Politika

Kazuistika

Pojem, výraz, heslo, co je to Kazuistika?

Kazuistika neboli případová studie je konkrétní příklad, na němž jsou popsány a vysvětleny/ ilustrovány určité jevy. Kazuistika nachází uplatnění v právu, etice, klinické psychologii, lékařství apod.

Pojem Kazuistika patří do sekce Věda

Sebevědomí

Pojem, výraz, heslo, co je to Sebevědomí?

Sebevědomí je termín z oblasti sociální psychologie. Označuje postoje jedince vůči sobě samému. Sebevědomí se u různých osob liší. Jeho míra je předpokladem úspěšnosti člověka. Pokud je přiměřené, bývá jedinec vyrovnaný a dokáže reálně posuzovat své cíle a úspěchy. Při vysokém sebevědomí své schopnosti přeceňuje a jeho cíle nejsou reálné, příliš nízké znamená i nízké cíle a nejistotu, což většinou vede k neúspěchu.

Termín Sebevědomí patří do kategorie Psychologie

Aorta

Pojem, výraz, heslo, co je to Aorta?

Aorta je název tepny v tělech savců. Je to nejdelší a největší tepna, která vychází z levé srdeční komory a rozvádí okysličenou krev po celém těle. K tomu to účelu slouží celý systém rozvětvených tepen. Tepenné větve, které z aorty vystupují, zajišťují zásobování krví pro jednotlivé orgány. Z oblouku aorty je zásobován mozek a horní končetiny, z hrudní části hrudník a mícha, z části brániční pak břišní orgány. Aorta je velmi odolná, ale v průběhu života se opotřebovává a poškozuje. Onemocnění aorty většinou znamená ohrožení života.

Termín Aorta je v kategorii Lékařství

Hereze

Pojem, výraz, heslo, co je to Hereze?

Hereze, česky také blud nebo kacířství, byl původně název náboženského názoru, který se odlišoval od oficiální obecné víry určité církve a byl s touto vírou neslučitelný. Ti, kdo takové názory zastávali, byli označováni jako heretici, bludaři a kacíři. Kacíř je používán především jako označení pro středověké heretiky. Pojem hereze lze využít i v přeneseném smyslu slova pro nenáboženské záležitosti, kdy se názor odlišuje a nelze ho ztotožnit s obecně uznávanou pravdou.

Pojem Hereze se nachází v sekci Náboženství


Klíčová slova: odborné názvosloví, definice, Biotop, Unisex, synonymum, slovník, Státní smutek, Kazuistika, přesný výraz, Sebevědomí, význam pojmu, pojem, význam, formulace, termín, heslo, popis, co znamená, odborný výraz, popis, přesný význam, Foton, význam slova, názvosloví, Fyzické napadení, Hereze, Aorta, vysvětlení, slovo

Často žádané pojmy, osoby, výrazy, osobnosti, odborné termíny a slova

Lakota

kdo je to Lakota?

Lakota je označení pro lakomého člověka, který se odmítá se svým okolím o cokoli podělit, a není ochoten platit za cokoli, co nepotřebuje k přežití. Snaží se na všem ušetřit, málokdy si dopřeje něco pro zábavu a potěšení. Stejným způsobem se lakota chová i ke svým blízkým a přátelům. Tato negativní charakterová vlastnost se neprojevuje pouze ve vztahu k financím, ale i k věcem.

Heslo Lakota se nachází v sekci Vlastnosti

Onkolog

kdo je to Onkolog?

Onkolog je lékař – specialista, který se zaměřil na vnitřní lékařství a konkrétně se zabývá diagnostikováním, nechirurgickou léčbou onemocnění nádory a také prevencí. Onkolog může složit atestaci v oboru klinické onkologie, radiační onkologie, dětské onkologie, hematoonkologie nebo hematologie a transfúzního lékařství.

Text Onkolog patří do sekce Lékařství

Cyril Svoboda

kdo je to Cyril Svoboda?

Cyril Svoboda je politik, bývalý předseda strany KDU-ČSL. Za svou politickou kariéru vystřídal několik ministerských funkcí – byl ministrem pro místní rozvoj ČR, ministrem bez portfeje, ministrem vnitra, ministrem zahraničí, předsedou Legislativní rady vlády. Po celou dobu byl také poslancem Parlamentu ČR za KDU-ČSL. Cyril Svoboda se prezentuje jako politik – křesťan a nabádá k finanční podpoře církve. Velké pohoršení pak vyvolal jeho spor o dědictví s charitou pražského arcibiskupství.

Text Cyril Svoboda patří do sekce Politici

IT analytik

kdo je to IT analytik?

IT analytik je absolvent vysokoškolského studia v magisterském studijním programu. Jeho úkolem je analýza požadavků podle probíhajících procesů a dalších potřeb. Na základě této analýzy pak vznikají schématické diagramy informačních systémů jako celku nebo jednotlivých částí. Soustředí se nejen na technickou stránku věci, ale také na jednotlivé funkce a provedení v rámci platné legislativy. IT analytik spolupracuje s projektovými týmy, pro které vytváří technickou dokumentaci s definicemi rozhraní, datových struktur a sestavuje výkonnostní testy.

Heslo IT analytik se nachází v sekci Profese

Jan Lucemburský

kdo je to Jan Lucemburský?

Jan Lucemburský se stal v roce 1310 českým králem. V roce 1306 byl zavražděn Václav III., poslední Přemyslovec a po dlouhých jednáních byl jako nový král vybrán Jan. Jeho manželkou se stala Eliška Přemyslovna. Jan Lucemburský nebyl v Čechách příliš oblíben, dostal přezdívku král cizinec. Byl otcem Karla IV.

Slovo Jan Lucemburský je v sekci Panovníci

Martin Hofmann

kdo je to Martin Hofmann?

Martin Hofmann je oblíbený český herec. Je absolventem činoherního herectví na DAMU. Již v době studií hostoval v divadle Rokoko, kde později dostal angažmá. Později se vydal na tzv. volnou nohu a hostoval v dalších divadlech, např. v Divadle Bez zábradlí, Divadle Radka Brzobohatého, Viole, Národním divadle, Divadle Bolka Polívky nebo v Divadle v Řeznické. Stále působí v pražském spolku Kašpar. Martin Hofmann má i bohatou filmografii a účinkuje i v úspěšných televizních seriálech – Most!, Ulice a dalších.

Slovo Martin Hofmann je v sekci Herectví

Megan Fox

kdo je to Megan Fox?

Megan Fox, úspěšná herečka a modelka, začala svou dráhu herečky až po ukončení kariéry v modelingu. Po hostování v seriálech a několika vedlejších rolích získala jednu z hlavních rolí ve filmu Transformers. Za svůj výkon byla několikrát oceněna a objevila se i v pokračování filmu. V dalších dílech již neúčinkovala. Megan Fox si zahrála role ve filmech Jonah Hex, Čtyřicítka na krku nebo Želvách Ninja. Tento film i jeho pokračování přinesly Megan Fox další úspěchy a ocenění.

Slovo Megan Fox se nachází v kategorii Herectví

Pesimista

kdo je to Pesimista?

Pesimista je člověk, který je škarohlídský, všechno vidí černě, domnívá se, že všechno bude jenom horší a nic nevnímá pozitivně. Opakem pesimismu je optimismus, což je opačný náhled na život.

Slovo Pesimista se nachází v kategorii Psychologie

Barbora Špotáková

kdo je to Barbora Špotáková?

Barbora Špotáková je atletka – oštěpařka, dříve vícebojařka. Dvakrát v této disciplíně zvítězila i na olympiádě – na LOH v Pekingu a v Londýně. Je členkou ASC Dukla Praha. Drží světový rekord v hodu oštěpem (72,28 m). Barbora Špotáková je také nositelkou Medaile Za zásluhy. Sportovní kariéru dvakrát přerušila z důvodu mateřských povinností.

Slovo Barbora Špotáková je v sekci Sport

Astronaut

kdo je to Astronaut?

Astronaut, jinak též kosmonaut, je osoba, která byla účastníkem letu do kosmu nebo se alespoň na takový let odborně připravovala. V rámci výcviku se astronaut naučil pohybu a životu ve stavu beztíže, získal dovednosti potřebné k řízení a cestování v kosmické lodi, práci ve vesmíru, např. při výzkumu nebo opravám a údržbě vesmírných stanic nebo satelitů, které se pohybují po oběžné dráze Země.

Heslo Astronaut se nachází v sekci Profese


Klíčová slova: definice, Buddhismus, popis, popis, Hereze, slovník, význam, význam pojmu, osobnosti, synonymum, Aorta, Foton, Sebevědomí, formulace, Unisex, Biotop, Fyzické napadení, přesný význam, co znamená, termín, Kazuistika, životopis, etymologie, význam slova, biografie, vysvětlení, přesný výraz, slovo, Státní smutek

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 17. dubna 2021        Tip na pátek 16. dubna 2021
Tip na čtvrtek 15. dubna 2021        Tip na středu 14. dubna 2021
Tip na úterý 13. dubna 2021        Tip na pondělí 12. dubna 2021
Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021