Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na úterý 2. března 2021

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

WeChat

Pojem, výraz, heslo, co je to WeChat?

WeChat je název sociální sítě a média, kterou vyvinula čínská firma Tencent. Nabízí uživatelům celou řadu funkcí, například hlasové zprávy, messaging instant, sdílení fotek, videohovory, objednávky a donášky, rezervace, mobilní platby a jiné. WeChat s více než miliardou uživatelů zaujímá první pozici mezi sociálními sítěmi v Číně. Lze ho využívat na mnoha platformách i rozličných jazycích. Vývoj WeChatu začal v roce 2010 a díky přidání videoklipů zaznamenal obrovský nárůst zájmu. Jde o pátou celosvětově nejužívanější aplikací. Samotný projekt již čelil obvinění z cenzury. V nabídce aplikace jsou také mobilní hry, nabízí vlastní kreditový systém, geolokaci a emotikony zdarma.

Termín WeChat je v sekci Software

Modurit

Pojem, výraz, heslo, co je to Modurit?

Modurit je název modelovací hmoty vyrobené na bázi polymeru, která má široké použití v průmyslu, ve zdravotnictví, designu a uměleckých odvětvích a také v tvořivých činnostech různého charakteru. Jedná se o polotuhou hmotu bílé barvy, která je plastická a snadno se tvaruje. Modurit je nehořlavý, zdravotně zcela nezávadný, a výtvory z něj lze vytvrdit za krátký čas na horkém vzduchu nebo ve vařící vodě. Ještě před samotným použitím je možné modurit obarvit přidáním pigmentu nebo umělecké olejové barvy. Tato barviva se do hmoty velmi dobře zapracovávají. Zakoupit lze i již zabarvený materiál. Vytvrzovat hotový výrobek lze v elektrické troubě nebo sušičce, ve vroucí vodě cca 15 minut na 1 cm. Na tvrzení moduritu nesmí být použita mikrovlnná trouba.

Pojem Modurit se nachází v sekci Materiály

Kyselica

Pojem, výraz, heslo, co je to Kyselica?

Kyselica neboli valašská kyselica je pojmenování polévky, která je tradičním pokrmem východní Moravy. Základní surovinou pro její přípravu je kysané zelí. Ostatní přísady se mohou různit podle místních obyčejů. Dají se přidat například brambory, klobása, houby, mléko, smetana, dokonce i uzené maso, různé druhy zeleniny nebo vejce. Receptů je skutečně mnoho, jejich sběrem, zkoušením a hodnocením variant podávaných v restauracích se zabývá mnoho sběratelů, kteří založili i občanské sdružení Kyselica. Existuje i slovenská varianta této polévky s názvem kapustnica, jejíž příprava je typická pro konec roku. Slovem kyselica byla někdy míněna i tekutina, která se slévala z kysaného zelí.

Pojem Kyselica je v kategorii Jídlo

Home Office

Pojem, výraz, heslo, co je to Home Office?

Home Office je jednou z možností flexibilní práce. Jejím základem je to, že zaměstnanec má možnost pracovat z domova na plný nebo částečný úvazek. Předpokladem tohoto způsobu zaměstnání je plná důvěra mezi oběma stranami, zaměstnanci i zaměstnavateli. Home Office je náročnější na týmovou práci, organizaci práce a komunikaci, Zaměstnavatel tak šetří na kancelářském prostoru, zaměstnanec si může alespoň částečně rozvrhnout pracovní dobu podle svých potřeb.

Výraz Home Office je v kategorii Ekonomie

Chemoterapie

Pojem, výraz, heslo, co je to Chemoterapie?

Chemoterapie v širším slova smyslu je jakákoliv léčba pomocí chemických látek. V užším smyslu se jedná o protinádorovou léčbu pomocí cytostatik, což jsou látky, které napadají nádorové buňky a znemožňují jim další dělení. Cytostatika však útočí i na zdravé buňky, a proto má chemoterapie celou řadu vedlejších účinků.

Pojem Chemoterapie patří do kategorie Lékařství

Ich-forma

Pojem, výraz, heslo, co je to Ich-forma?

Ich-forma je název termínu, který převzal z němčiny část ich, tedy já. Termín se používá v literatuře k vědeckému pojmenování pro způsob, jakým se vypráví příběh, tedy v první osobě čísla jednotného. Na celý děj tedy nahlížíme očima vyprávějící postavy, nikoli objektivně. Někdy se vypravěč mění, nemusí vždy jít pouze o jedinou postavu. Vyprávění v ich-formě pak působí jako skutečné a vzbuzuje dojem, že se jedná o osobní zkušenosti samotného autora. Nejde však o biografii.

Heslo Ich-forma je v kategorii Literatura

Terorismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Terorismus?

Terorismus je označení pro používání násilí, jehož účelem je vzbudit v protivnících pocity strachu a prosadit tak své cíle. Může jít také o vyhrožování násilím. Terorismus je zaměřen převážně na civilní obyvatelstvo. Používány jsou různé metody nátlaku, např. bomby, únosy, vydírání a další násilné způsoby, které vzbuzují atmosféru nejistoty, strachu. Teroristé chtějí získat publicitu a dostat se tak do povědomí veřejnosti. Proto se většinou k útokům hlásí. Tyto způsoby projevu jsou typické pro ultrazaměřené skupiny, rasisty, náboženská hnutí. Nejčastěji se pojem používá ve spojení s náboženskými extremisty, především islamisty.

Výraz Terorismus je v sekci Právo

Workoholik

Pojem, výraz, heslo, co je to Workoholik?

Jako workoholika můžeme označit člověka závislého na práci. Jedná se o psychologickou poruchu, kterou trpí hlavně mladí městští ambiciózní muži, jejichž jediným zájmem je jejich práce. Větší riziko vzniku workoholismu mají výše postavení pracovníci. O závislosti na práci lze hovořit v okamžiku, kdy se u pacienta stává jasně dominantním tématem. V české odborné literatuře se jedná o pojem známý až po roce 1989. Profesor Robinson rozdělil workoholiky do několika typů - urputný, záchvatový, aktivní s poruchami pozornosti, vychutnávač a opečovávač. Workoholismus je závislost jako každý jiná.

Heslo Workoholik patří do kategorie Psychologie

Robot

Pojem, výraz, heslo, co je to Robot?

Robot je název pro stroj, který je částečně samostatný a umí vykonávat předepsané úkoly, popřípadě spolupracovat s okolím a zadavatelem těchto úkolů. S okolím robot komunikuje prostřednictvím senzorů, může na podněty reagovat a dokonce si o nich vytvářet své představy, modely. Umí nejen reagovat, ale dokáže si vytvářet i zpětnou vazbu. Slovo robot, tak jak ho známe, vytvořil spisovatel Karel Čapek. Vycházel přitom z pojmu robota, otrocká práce. Nové slovo mu údajně poradil bratr Josef, když hledal název pro umělé dělníky do hry R.U.R. Druhů robotů je již mnoho a lze je třídit podle různých hledisek. Roboti, kteří svou činnost mají danou pevným programem, jsou nazývání roboti 1. generace, roboti 2. generace dokážou pomocí senzorů sami reagovat. Další dělení je podle schopnosti pohybu, podle účelu nebo způsobu programování. Roboty jsou nazývány také počítačové programy, které provádějí automatické a opakované úkony.

Výraz Robot patří do kategorie Technika

Elektronický podpis

Pojem, výraz, heslo, co je to Elektronický podpis?

Elektronický podpis neboli digitální podpis, označovaný také jako kvalifikovaný certifikát, tvoří jedinečná a zvláštní data, kterými se v elektronických spisech a souborech nahrazuje vlastnoruční podpis. K ověření elektronického podpisu se využívá digitální certifikát a certifikační autorita. Elektronický podpis slouží k ověření autenticity, tedy identity majitele elektronického podpisu, dále pak integrity, což zaručuje pravost dokumentu v nezměněné podobě, a nepopiratelnosti, že elektronický podpis vytvořil jeho majitel. V elektronickém podpisu může být obsaženo i časové razítko, tedy průkazné datum a čas podpisu dokumentu.

Heslo Elektronický podpis patří do sekce Internet


Klíčová slova: slovník, vysvětlení, popis, Home Office, Terorismus, význam slova, odborné názvosloví, pojem, Kyselica, co znamená, formulace, informace, Elektronický podpis, přesný výraz, názvosloví, Modurit, Workoholik, wiki, význam, heslo, definice, význam pojmu, Robot, popis, slovo, termín, odborný výraz, Ich-forma, přesný význam

Náhodných výběr z osobností, slov odborných termínů, pojmů a hesel

Kat

kdo je to Kat?

Kat je povolání osoby, která prováděla popravy těch, kteří byli odsouzeni k trestu smrti, popřípadě mučila vězně při výslechu. Nazývá se také popravčím. Funkce kata byla velmi významná především v době středověku, kdy kata mělo každé větší město. Kat mohl být pověřen výkonem dalších činností, uklízením kanálů nebo pracovat jako pohodný. Osoba tohoto povolání měla původně ve společnosti velmi nízkou hodnotu, tento postoj se časem měnil.

Slovo Kat je v sekci Profese

IT konzultant

kdo je to IT konzultant?

IT konzultant je osoba, která shromažďuje různé technické informace, týkající se provozování informačních systémů. Navrhuje možnosti, jak zlepšovat provozy, sestavuje jejich pořadí z hlediska proveditelnosti a je koordinátorem dalšího rozvoje a probíhajícího i plánovaného servisu. IT konzultant bývá absolventem vyššího odborného vzdělání nebo bakalářského studijního programu. Je autorem rozborů a analýz v technických projektech a provádí i údržbu výpočetní techniky, počítačových systémů a zvládá i atypické situace.

Text IT konzultant je v kategorii Profese

Dendrolog

kdo je to Dendrolog?

Dendrolog je pracovník v aplikovaném oboru botaniky. Je odborníkem v nauce o dřevinách, keřích, stromech a polokeřích. Původně byla tato profese spjata s lesnictvím v Německu, kdy se dendrologové věnovali převážně pěstování lesů. Dendrolog již nestuduje jen jednotlivé druhy, ale snaží se popsat jejich úlohu v celém ekosystému. Proto zkoumá také přirozené rozšíření, klima a stanoviště a další podmínky rozvoje těchto druhů.

Slovo Dendrolog je v sekci Věda

Ray Charles

kdo je to Ray Charles?

Ray Charles byl proslulý americký umělec – zpěvák, saxofonista, klarinetista, pianista i skladatel. Do hudby se zamiloval již v dětství. V sedmi letech úplně oslepl. Přesto začal hrát s kapelou i samostatně vystupovat. Prošel si i obdobím, kdy propadl drogám. Větší úspěchy se dostavily, když začal tvořit svůj vlastní styl, spojovat gospelovou hudbu a soul – např. písně Haleluja, Marry Ann a jiné. Později je již vliv drog zřetelný a spletitý je i Ray Charlesův rodinný život. Hudebník umírá na těžké onemocnění jater.

Text Ray Charles je v kategorii Hudba

Bill Clinton

kdo je to Bill Clinton?

Bill Clinton, celým jménem William Jefferson Clinton a původně William Jefferson Blythe III, je americký politik – demokrat, bývalý 42. prezident Spojených států. Ze své funkce byl odvolán. Jeho působení v prezidentském úřadu je hodnoceno jako jedno z nejúspěšnějších v dějinách. Bill Clinton byl před nástupem do prezidentské funkce déle než deset let guvernérem státu Arkansas.

Heslo Bill Clinton je v kategorii Panovníci

Vtipálek

kdo je to Vtipálek?

Vtipálek je pojmenování pro takového člověka, který si rád tropí žerty z ostatních a většinou těžce nese, když si někdo zažertuje na jeho účet. Některé jeho vtípky postrádají originalitu a vkus, postižení se často cítí dotčeni, a vtipálkovo jednání za vtipné nepovažují. Pokud tato osoba své jednání neustále opakuje, dosáhne toho, že ji nikdo nebude brát vážně.

Text Vtipálek patří do sekce Vlastnosti

Odborný asistent

kdo je to Odborný asistent?

Odborný asistent je ekonomický pracovník s odborným vzděláním a maturitou. Náplň jeho práce je pestrá, většinou je spolupracovníkem při vytváření ekonomických plánů. Vystavuje faktury, pracuje s výkazy a účetními doklady, může také kontrolovat pohledávky a jejich splatnost. Kontroluje také fakturaci, zvláště jejich termíny. Odborný asistent dohlíží na nejrůznější smlouvy a hodnotí stav zakázek. O výsledcích této činnosti sestavuje zprávy.

Slovo Odborný asistent je v sekci Školství

Eva Hrušková

kdo je to Eva Hrušková?

Eva Hrušková je herečka, dodnes známá jako naše původní Popelka ve filmu, který byl minulým režimem zakázán pro účast Jana Třísky. Hrála pak ještě v dalších pohádkách. Po studiu se věnovala loutkovému divadlu, tento obor vystudovala i na DAMU. Eva Hrušková působila v divadle DRAK, v Divadle bez opony a nazpívala písničky do pohádek. S manželem Janem Přeučilem vlastní kočovné loutkové divadlo.

Text Eva Hrušková patří do sekce Herectví

Správce majetku

kdo je to Správce majetku?

Správce majetku neboli facility manager se zabývá správou majetku. Jde většinou o rozsáhlejší majetek nebo celé soubory majetku a do správy je zahrnuta i údržba tohoto majetku. Pro výkon tohoto povolání se pracovník musí vyznat v technických datech a technologiích, aby byl schopen objekty spravovat. Musí tedy zvládat parametry elektrorozvodů, vzduchotechniky, požární signalizace a ochrany, odvodu tepla nebo kouře. Správce majetku organizuje zajištění oprav a údržby budov a zabývá se důležitými finančními záležitostmi, které se týkají správy majetku. Objednává povinné revize, komunikuje s nájemci nebo dodavateli a dalšími partnery. O veškeré činnosti vede dokumentaci.

Text Správce majetku patří do sekce Profese

Jaroslava Pokorná Jermanová

kdo je to Jaroslava Pokorná Jermanová?

Jaroslava Pokorná Jermanová je politička a manažerka, hejtmanka Středočeského kraje. Je absolventkou Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské, kde získala titul Ing. Po škole pracovala jako referentka, personalistka a asistentka ředitele. Byla starostkou a zastupitelkou obce Krhanice, poté zastupitelkou města Benešova, poslankyní a místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, místopředsedkyní hnutí ANO 2011. Jaroslava Pokorná Jermanová byla nejdříve krajskou zastupitelkou, v roce 2016 byla zvolena do funkce hejtmanky Středočeského kraje.

Heslo Jaroslava Pokorná Jermanová se nachází v sekci Politici


Klíčová slova: slovník, Ich-forma, Terorismus, vysvětlení, význam pojmu, přesný význam, význam slova, definice, WeChat, heslo, co znamená, formulace, lidé, informace, přesný výraz, osobnosti, biografie, popis, synonymum, wiki, Workoholik, Chemoterapie, Kyselica, Robot, slovo, Home Office, pojem, Modurit, termín

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 17. dubna 2021        Tip na pátek 16. dubna 2021
Tip na čtvrtek 15. dubna 2021        Tip na středu 14. dubna 2021
Tip na úterý 13. dubna 2021        Tip na pondělí 12. dubna 2021
Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021