Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na neděli 28. února 2021

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Chrlič

Pojem, výraz, heslo, co je to Chrlič?

Chrlič je často používanou plastickou ozdobou historických staveb. Jedná se o funkční dekoraci, jejímž úkolem je zajištění odvodu dešťové vody mimo okraj střechy nebo okapu. Voda se tak dostane do potřebné vzdálenosti, aby nenarušovala stavbu. Chrliče byly typické pro období gotiky, kdy se zhotovovaly z kamene. Často zdobily katedrály. Vypadaly buď jako nestvůry nebo znetvořené postavy lidí či zvířat, měly otevřenou tlamu a na hřbetě koryto pro zachycení vody. Později se vyráběly z plechu nebo štuku a staly se pouhou dekorací.

Výraz Chrlič patří do kategorie Stavebnictví

Bipolární porucha

Pojem, výraz, heslo, co je to Bipolární porucha?

Bipolární porucha, označovaná též jako maniodepresivní psychóza, je onemocnění mozku. Dochází při něm k výrazným změnám nálady. Ta se pohybuje od přehnaně dobré nálady (manický stav) až k náladě extrémně špatné (deprese). Mění se také vnitřní energie a práceschopnost. Tyto výkyvy nálad jsou velmi vážné. Člověk v depresi není schopen práce a hrozí sebevražedné sklony, naopak v opačné fázi je nepřirozeně činný a rozjařený a ztrácí zábrany. Nemoc je ovlivňována také prostředím a způsobem života. Léčení je dlouhodobé a probíhá pomocí léků a psychoterapie.

Pojem Bipolární porucha je v sekci Lékařství

Kontušovka

Pojem, výraz, heslo, co je to Kontušovka?

Kontušovka je alkoholický nápoj. Jeho název pochází z polštiny, byl odvozen od dlouhého svrchního oděvu, který nosili šlechtici. Byla oblíbeným nápojem polských aristokratů. Obsahuje velké množství alkoholu (obsah lihu 40 – 60 %). Typickou chuť získává po koření – hlavně anýzu, dále kmínu, koriandru nebo badyánu. Přislazuje se cukrem a medem. Z Polska se postupně šířila do Evropy, Jednalo se o chutný a levný nápoj, což přispívalo k jeho velké oblibě. Kontušovku bylo možno zakoupit všude. Je zmiňována i v literatuře, např. V románech Jaroslava Haška ji popíjí Švejk. Její výroba u nás byla na čas přerušena, nyní ji vyrábí jen rodinné podniky, známá je ochranná známka Švejkova kontušovka.

Pojem Kontušovka se nachází v kategorii Nápoje

Embolie

Pojem, výraz, heslo, co je to Embolie?

Embolie je označení pro ucpání cév, které způsobuje nedokrvování některých orgánů (plíce, mozek) nebo částí těla (ruce, nohy). Příčinou embolie je vmetek, který cévu ucpe. Vmetkem může být bublina tuku nebo vzduchu, cizorodá částice v krvi, plodová voda nebo trombus. Velmi častá bývá vzduchová embolie, která komplikuje hluboké žilní záněty. Embolie může způsobit úmrtí, selhání srdce nebo plic, zrychlení srdeční činnosti, dušnost a další obtíže.

Výraz Embolie se nachází v kategorii Nemoce

Sójové maso

Pojem, výraz, heslo, co je to Sójové maso?

Sójové maso je sójová bílkovina, která se zpracovává do různých tvarů, prodává se jako polotovar nebo jako hotový pokrm. Sójové maso je snadno stravitelné, trvanlivé a jeho příprava je rychlá. Výchozí surovinou pro jeho výrobu je sójová mouka. Sójové maso má velký podíl proteinů, minimum tuku, žádný lepek a cholesterol a také obsahuje všechny nutné aminokyseliny. Má nízký glykemický index a nachází se v něm velké množství vlákniny.

Heslo Sójové maso je v kategorii Jídlo

Souhvězdí

Pojem, výraz, heslo, co je to Souhvězdí?

Souhvězdí je útvar viditelný na obloze, který tvoří domnělé spojnice jasných hvězd. Tyto útvary mají přesné hranice. Protože svými tvary připomínala nejrůznější bájné postavy nebo zvířata, dostala po nich různá jména. Souhvězdí měla v různých civilizacích svůj systém, Mezinárodní astronomická unie stanovila 88 známých souhvězdí, z nich většina má jméno původem ještě z antiky. Staršího původu jsou souhvězdí severní polokoule, názvy útvarů jižních nebes pocházejí především od vědců nebo mořeplavců. K nejstarším a nejznámějším souhvězdím patří Orion, Andromeda, velký vůz a další.

Heslo Souhvězdí patří do kategorie Věda

Citoslovce

Pojem, výraz, heslo, co je to Citoslovce?

Citoslovce patří mezi neohebné slovní druhy a jedná se o slova vyjadřující zvuky, pocity, vůli mluvčího. Latinský termín pro citoslovce zní interjekce. Příklady citoslovcí: hej, prásk, cink, uf, brr, nuže, haló, au.

Pojem Citoslovce patří do sekce Český jazyk

Mauzoleum

Pojem, výraz, heslo, co je to Mauzoleum?

Mauzoleum je označení pro druh budovy monumentálního charakteru, sloužící jako hrobka nebo náhrobní stavba. V mauzoleu bývají umístěny tělesné pozůstatky proslulých osobností. Tyto pozůstatky bývají často nabalzamované. Název mauzoleum je odvozen z názvu hrobky perského krále Mausola II., která se nachází v Halikamassu v současném Turecku.

Termín Mauzoleum je v kategorii Kultura

Fabulace

Pojem, výraz, heslo, co je to Fabulace?

Fabulace znamená vyprávění nějakého smyšleného příběhu, zápletky, tvoření děje. Někdy se ovšem výraz fabulace používá pro záměrné zastírání skutečnosti, mlžení (např. když má politik vysvětlit nějaký nepříjemný fakt či odhalení a lže). V psychiatrii může slovo fabulace souviset s diagnózou, kdy pacient vypráví smyšlené příhody s přesvědčením, že se skutečně staly.

Výraz Fabulace patří do sekce Literatura

Propolis

Pojem, výraz, heslo, co je to Propolis?

Propolis je jeden z včelích produktů. Je to aromatická látka podobné konzistence, jakou má pryskyřice. Včely ho v úlu využívají jako stavební materiál. Propolis má antibakteriální účinky, proto se využívá jako přísada do léků.

Výraz Propolis se nachází v kategorii Lékařství


Klíčová slova: co to je, pojem, synonymum, odborný výraz, Citoslovce, význam pojmu, vysvětlení, Fabulace, Kontušovka, odborné názvosloví, Mauzoleum, termín, slovo, popis, názvosloví, popis, Souhvězdí, význam, Chrlič, wiki, Sójové maso, význam slova, Propolis, Embolie, co znamená, informace, přesný výraz, slovník, přesný význam

Náhodných výběr osobností, hesel, pojmů a odborných termínů

Exorcista

kdo je to Exorcista?

Exorcista neboli vymítač je člověk, který má mít schopnost vyhánět zlé síly a duchy z osoby, která je jimi posedlá. Jedná se o náboženský obřad v mnoha vírách, ať už se jedná o šamanismus, hinduismus, islám nebo křesťanství. V jednotlivých náboženstvích se obřad liší svým průběhem, ale jeho cíl je vždy stejný, "očistit" posedlého jedince. Jako posedlost zlými silami byly dříve často interpretovány projevy duševních onemocnění.

Text Exorcista je v kategorii Náboženství

Zaměstnanec

kdo je to Zaměstnanec?

Zaměstnanec je člověk v pracovně právním vztahu se svým zaměstnavatelem. Zaměstnanec má povinnost vykonávat předepsanou práci (závislou činnost) a za ni mu náleží mzda nebo plat. Zaměstnancem se může v ČR stát ten, kdo dosáhl alespoň 15 let věku a má dokončenou povninnou školní docházku.

Text Zaměstnanec je v kategorii Profese

Ridley Scott

kdo je to Ridley Scott?

Ridley Scott je anglický režisér, scénárista, kameraman a producent. Věnoval se studiu grafiky a malby a již při studiích natočil svůj první film. Později se věnoval dokumentárním filmům a režii televizních pořadů. Založil vlastní společnost RSA, která patří k nejúspěšnějším produkčním společnostem Evropy. Ridley Scott se věnoval také režii reklam, od nich pak přešel k filmům. K jeho největším oscarovým úspěchům patří filmy Vetřelec, Thelma a Louisa, Hannibal, Gladiátor nebo Černý jeřáb sestřelen.

Heslo Ridley Scott je v kategorii Umělci

Mao Ce-tung

kdo je to Mao Ce-tung?

Mao Ce-tung byl považován za jednoho z největších a nejkrutějších diktátorů. Bývá přirovnáván ke Stalinovi a Hitlerovi a má být zodpovědný za smrt desítek milionů lidí. Byl nazýván také Velkým kormidelníkem, přezdívka se postupně stala oficiální. Od roku 1935 působil Mao Ce-tung ve funkci tajemníka Komunistické strany Číny a v roce 1943 se stal jejím předsedou. V roce 1969 se stal neomezeným vůdcem. Vytvořil si kult osobnosti a filozofii – maoizmus. Během čistek za Kulturní revoluce se zbavil svých nepřátel a odpůrců. Část obyvatel Číny ho i přesto uctívá.

Heslo Mao Ce-tung se nachází v sekci Panovníci

Trhan

kdo je to Trhan?

Trhan nebo také pobuda či houmles je člověk působící dojmem pochybné existence. Je nápadný už svým zanedbaným vzezřením, špinavým a rozervaným oblečením (proto trhan). Trhan je často zároveň bezdomovcem, i když ne nezbytně. Může se jednat pouze o člověka, kterému je úplně jedno, jak vypadá. Nejčastějším důvodem celkové zbědovanosti bývá pochopitelně hmotná nouze. Buď takový jedinec přišel o finanční prostředky k důstojnému životu kvůli dluhům, ztrátě zaměstnání, nebo kvůli tomu, že trpí nějakou závislostí, která si vyžaduje značné částky. U trhana nepřekvapí, pokud se dopouští drobných krádeží, vybírá popelnice, hledá veteš na skládkách, případně pokud žebrá. U někoho možná vzbudí soucit, jiný ho raději obloukem obejde. Mnozí trhani jsou totiž neomylně rozeznatelní nevábným zápachem už na dálku.

Heslo Trhan se nachází v sekci Hanlivé

Bezdomovec

kdo je to Bezdomovec?

Bezdomovec je osoba, která nemá domov nebo přístřeší. Žije tedy na ulici nebo v přírodě svým způsobem života. Bezdomovci se vyskytují především ve velkých městech, sdružují se na určitých místech a typické pro tyto skupiny je strádání po stránce fyzické i psychické a sociální izolovanost od ostatních členů společnosti. Bezdomovectví se často spojuje s nezaměstnaností, dluhy, nechutí k práci, alkoholizmem a dalšími negativními jevy.

Heslo Bezdomovec je v kategorii Vlastnosti

Richard Gere

kdo je to Richard Gere?

Richard Gere, celým jménem Richard Tiffany Gere, je populární filmový herec, pocházející z anglicko-irské rodiny. Studoval filozofii a východní náboženství na univerzitě, ale studia nedokončil. Popularitu mu přinesl film Americký gigolo, díky kterému se také ocital na titulních stránkách časopisů o módě. Vynikl ve filmech Vnitřní záležitosti a Pretty Woman. Následovaly filmy Sommersby, Prvotní strach a Nevěsta na útěku. Cenu Zlatý glóbus obdržel za film Chicago. Richard Gere často vítězí v různých anketách, jako Muž roku nebo Nejsvůdnější živý muž.

Heslo Richard Gere se nachází v sekci Herectví

Osel

kdo je to Osel?

Slovo osel je sice pejorativním výrazem, avšak patří mezi ty mírnější. Používá se jako synonymum ke slovům blbec, moula nebo trouba, tedy v případě, kdy hovoříme o hloupém člověku. U osla k tomu ještě přistupuje umíněnost, tvrdohlavost a neochota nechat si poradit. Osel ve své hlouposti paličatě setrvává. Přitom osel jako zvíře je sice umanutý, ale rozhodně ne hloupý.

Slovo Osel je v sekci Hanlivé

Archanděl

kdo je to Archanděl?

Archanděl je pojmenování z oblasti náboženství a jedná se o anděla, který je zařazován k andělům vyššího postavení, vedoucím nebo vrchním andělům. Archanděl se vyskytuje například v křesťanství, islámu, judaismu a dalších monoteistických náboženstvích. Počet archandělů se v různých náboženstvích liší, Bible uvádí pouze Michaela, ostatní jsou pak nepřímo odvozeni – Gabriel, Rafael a další. Židovské náboženství uvádí 7 až 15 jmen archandělů.

Slovo Archanděl je v sekci Náboženství

Technical writer

kdo je to Technical writer?

Technical writer čili pisatel technických textů je člověk, který tvoří odbornou technickou dokumentaci. Provádí také aktualizace těchto dokumentů a reviduje je v souvislosti s novými poznatky. Do této dokumentace patří například systémové manuály, příručky pro uživatele, návody, specifikace, online nápověda a jiné. Dokumentace musí být srozumitelná pro odborníky, zákazníky i obchodníky. Technical writer odpovídá za přesnost, úplnost, výstižnost a jednoznačnost jím vytvořených dokumentů.

Slovo Technical writer je v sekci Profese


Klíčová slova: co to je, Chrlič, Propolis, termín, význam pojmu, Fabulace, Souhvězdí, slovo, heslo, definice, synonymum, Bipolární porucha, pojem, Citoslovce, přesný význam, biografie, Embolie, význam, Mauzoleum, etymologie, wiki, popis, význam slova, přesný výraz, vysvětlení, co znamená, lidé, osobnosti, slovník

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 17. dubna 2021        Tip na pátek 16. dubna 2021
Tip na čtvrtek 15. dubna 2021        Tip na středu 14. dubna 2021
Tip na úterý 13. dubna 2021        Tip na pondělí 12. dubna 2021
Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021