Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pátek 26. února 2021

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Špecle

Pojem, výraz, heslo, co je to Špecle?

Špecle jsou přílohou, pocházející z německy mluvících zemí. Jde o vaječné noky či nudle, které slouží jako příloha nebo mohou být i hlavním jídlem, například se slaninou, špenátem nebo ve sladké úpravě. Při jejich přípravě se nepoužívají brambory. Připravují se přelitím těsta přes speciální síto do předem osolené vroucí vody. Hotové jsou rychle, ihned poté, co vyplavou. Špecle se prodávají většinou předvařené, takže příprava je snadná.

Výraz Špecle je v kategorii Jídlo

Freediving

Pojem, výraz, heslo, co je to Freediving?

Freediving, čili volné nebo nádechové potápění, je označení pro potápění, při kterém se nepoužívá dýchací přístroj. Potápěč se nadechne nad hladinou vody a s tímto množstvím vzduchu v plicích musí pod vodou vystačit. Freediving se nazývá také jako ponor na jeden nádech. Provozuje se převážně jako plavání na hladině, kdy má potápěč masku a šnorchl a s hlavou ponořenou do vody pozoruje děje pod hladinou. Jako druh vodního sportu má poněkud jiná pravidla.

Pojem Freediving se nachází v sekci Sport

Gazpacho

Pojem, výraz, heslo, co je to Gazpacho?

Gazpacho je název polévky, jejíž původ je ve Španělsku a podává se studená. Jejím základem je zelenina, především rajčata a papriky. Variant přípravy a receptů je mnoho a jsou snadno dohledatelné na internetu. Důvodem, proč se gazpacho servíruje studené, je teplé klima ve Španělsku - zatímco v horku není teplé jídlo zrovna lákavé, studená polévka osvěží.

Termín Gazpacho se nachází v kategorii Jídlo

Pracovní smlouva

Pojem, výraz, heslo, co je to Pracovní smlouva?

Pracovní smlouva je právně zakotvena v zákoníku práce. Je základem pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Musí mít písemnou podobu, její stejnopisy by měl obdržet zaměstnanec, zaměstnavatel a správa sociálního zabezpečení. Jiným druhem pracovní smlouvy mimo hlavní pracovní poměr jsou dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce. Pracovní smlouva má povinné náležitosti – druh práce, místo výkonu a den nástupu do práce.

Výraz Pracovní smlouva se nachází v kategorii Právo

Mléčná dráha

Pojem, výraz, heslo, co je to Mléčná dráha?

Mléčná dráha je pojem označující galaxii, ve které se nachází planety sluneční soustavy a Slunce. Jedná se o naši mateřskou galaxii a zároveň o druhou největší v Místní skupině galaxií (největší je galaxie v Andromedě). Jiný význam názvu Mléčná dráha je název stříbřitého pruhu, který se táhne hvězdnou oblohou a skládá se z velkého množství hvězd, které zdánlivě tvoří společný útvar - spirálu. Tyto hvězdy jsou slabé a pouhým okem nerozlišitelné, proto mohou vytvořit pás mléčné barvy.

Výraz Mléčná dráha je v kategorii Věda

Šalanda

Pojem, výraz, heslo, co je to Šalanda?

Šalanda je starší slovo, které se používalo k označení velkého a nepříliš útulného prostoru, ve kterém byli ubytování, stravovali se a odpočívali najatí pracovníci. V pivovaru nebo ve mlýně sloužila tato místnost čeledi. Zařízení šalandy bylo velice prosté, většinou se jednalo o palandy z prken, jednoduchá kamna s několika nádobami a škopky nebo žlaby na mytí. Střed místnosti tvořily stoly a židle, kolem stěn stály skříně.

Termín Šalanda patří do sekce Stavebnictví

Helikoptérové peníze

Pojem, výraz, heslo, co je to Helikoptérové peníze?

Helikoptérové peníze jsou kontroverzním ekonomickým nástrojem. Je to jeden z návrhů pro řešení ekonomických problémů a krizí. Je považován za extrémní řešení. Poprvé se tento pojem objevil v sedmdesátých letech, kdy s jeho pomocí ekonom Milton Friedman ukazoval důsledky nadměrné expanze měny. Helikoptérové peníze se použijí tak, že je centrální banka vytiskne a předá je přímo jednotlivým domácnostem, popřípadě se ještě sníží daně. Domácnosti pak navýší spotřebu a dodají tak finance do ekonomiky. Jedná se o neověřený nástroj, který naráží i na legislativu.

Výraz Helikoptérové peníze je v sekci Ekonomie

Rar

Pojem, výraz, heslo, co je to Rar?

RAR je přípona souborů komprimovaných algoritmem RAR. Komprimace je způsob, jak zmenšit velikost souborů, aby zabíraly na disku méně místa. Soubory s příponou .rar je možné vytvářet jen v programu WinRAR. RAR komprese patří mezi bezeztrátové proprietární (s uzavřeným kódem) algoritmy. Pro otevření je potřeba komprimovaný soubor dekomprimovat. Algoritmus a původní program RAM pro MS DOS vyvinul v roce 1993 ruský programátor Jevgenij Rošal.

Termín Rar se nachází v kategorii Software

Izotop

Pojem, výraz, heslo, co je to Izotop?

Nuklid v rámci nuklidů jednoho prvku se označuje jako izotop. Název izotop pochází z řečtiny. Jádra atomů izotopů jednoho chemického prvku mají úplně shodný počet protonů, nicméně mohou mít odlišný počet neutronů. Z toho vylývá, že mají stejné atomové číslo a odlišné hmotové číslo a atomovou hmotnost. Izotopy totožného chemického prvku mají v podstatě stejné chemické vlastnosti. Těžší izotopy reagují relativně pomaleji. Fyzikální vlastnotni izotopů jsou si podobné, ale v některých věcech se odlišují. Mezi nejčastější odlišnosti patří hmotnost, hustota a stálost.

Heslo Izotop patří do sekce Fyzika

Okupace

Pojem, výraz, heslo, co je to Okupace?

Okupace znamená přivlastnění nebo obsazení, většinou se jedná o nějaké cizí území. Nejčastějším druhem okupace je okupace vojenská, kdy dochází k dočasné kontrole cizího území, které nepatří do správy ani vlastnictví okupanta. Jde o časově omezený výkon státní moci, ne trvalý zábor. Nezáleží na tom, zda se obyvatelé obsazeného území brání či ne, o okupaci se jedná vždy, jestliže jedna strana obsadí území druhé strany, drží ho a vykonává zde správu.

Termín Okupace se nachází v kategorii Politika


Klíčová slova: Okupace, odborné názvosloví, Izotop, vysvětlení, přesný význam, formulace, Špecle, význam slova, pojem, slovník, co to je, popis, význam pojmu, Freediving, heslo, popis, odborný výraz, Pracovní smlouva, synonymum, Mléčná dráha, Helikoptérové peníze, co znamená, definice, Gazpacho, termín, význam, informace, slovo, názvosloví

Jaké osobnosti, pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Selena Gomez

kdo je to Selena Gomez?

Selena Gomez, celým jménem Selena Marie Gomezová, je americká zpěvačka, herečka a módní návrhářka. Proslavila se rolí Alex v seriálu Kouzelníci z Waverly a ve stejnojmenném filmu. Další role v televizních filmech následovaly. Zahrála si i v divadelních filmech. Postupně si začala budovat hudební kariéru a založila vlastní kapelu, se kterou nahrála zlatá a platinová alba. Selena Gomez vlastní svou módní značku a je také ambasadorkou UNICEF.

Heslo Selena Gomez je v kategorii Herectví

Pokladní

kdo je to Pokladní?

Pokladní je pracovnice, která je odpovědná za přijímání a výdej financí. Poskytuje také bankovní služby. Pracuje s hotovostí, přijímá ji a vyplácí, poskytuje bankovní a směnárenské služby. Pokladní může pracovat pro organizaci nebo poskytuje služby veřejnosti. Pracuje s tuzemskou i zahraniční měnou. Pokladní vede příslušnou evidenci a záznamy, sleduje stav majetku a jeho hodnotu. K jejím povinnostem patří i evidence, kontrola a archivace účetních dokladů. Pracuje také s doklady pro automatické zpracování.

Text Pokladní patří do sekce Profese

Mudrlant

kdo je to Mudrlant?

Mudrlant je poněkud neuctivé označení pro toho, kdo neustále rozumuje, hledá příčiny, hloubá, tedy mudruje. Nemusí být moudrý, někdy tak pouze působí nebo i na moudrého jen hraje. Mudrlantovi nižšího věku se někdy říká i rozumbrada. Jeho neustálé přemýšlení o věcech, které už jsou vyřešeny, a časté předvádění vlastních myšlenek může být okolí nepříjemné, takže mudrlant většinou nepatří k oblíbeným osobám.

Heslo Mudrlant je v kategorii Vlastnosti

Lumen

kdo je to Lumen?

Ve fyzice je lumen jednotkou fyzikální veličiny zvané světelný tok. Slovo "lumen" latinsky znamená světlo. Dostalo se však i do českého slangu - lumen je totéž co výlupek, jedinec, který v něčem vyniká, ovšem zpravidla v negativním smyslu.

Heslo Lumen je v kategorii Hanlivé

Stanislav Polčák

kdo je to Stanislav Polčák?

Stanislav Polčák je politik, právník a pedagog vyučující na VŠ. Absolvoval studia na Právnické fakultě UK, studoval i na Katolické teologické fakultě. Je odborníkem na správní, autorské a evropské právo. Byl vedoucím poslanecké kanceláře poslance EP Tomáše Zatloukala. Působil i jako expert Komise Úřadu vlády ČR pro EU. V roce 2010 se stal poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde reprezentoval stranu TOP 09. Ta tuto stranu a STAN se Stanislav Polčák v roce 2014 stal poslancem Evropského parlamentu, kde zastává funkci místopředsedy výboru pro regionální rozvoj.

Text Stanislav Polčák patří do sekce Politici

Jiří X. Doležal

kdo je to Jiří X. Doležal?

Jiří X. Doležal vystupující často pod zkratkou JXD je redaktor, publicista, fotograf a aktivista, který je znám jako zastánce legalizace užívání marihuany. Je absolventem oboru psychologie na FF UK. Jako redaktor pracoval například v Občanském deníku, týdeníku Fórum a v časopise Reflex. Zde patří k nepopulárnějším redaktorům. Jiří X. Doležal se často vyjadřuje k problematice drog, extrémizmu, náboženských sekt, zákonům k omezení obchodu s ohroženými druhy zvířat, tzv. šmejdů a podobně. Je autorem většího počtu projektů, z nichž některé jsou považovány za kontroverzní.

Slovo Jiří X. Doležal je v sekci Novináři

Švejk

kdo je to Švejk?

Švejk je hlavním hrdinou románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk měl být původně duševně slabý voják, který obrací hloupost důstojníků a představitelů vojenského systému Rakouska – Uherska proti nim samým především tím, že rozkazy plní doslova a do písmene, popřípadě je rozebírá. Švejk se vyznačuje vysoce vyvinutým smyslem pro pořádek, statečností a energií, ale také smířením s osudem.

Text Švejk patří do sekce Fikce

Forman

kdo je to Forman?

Forman je vozka, tedy člověk, který řídí povoz – vůz s koly nebo v zimě saně. Ten táhnou tažná zvířata, nejčastěji koně. Vozka chodí podél vozu nebo sedí a kozlíku. K výkonu tohoto povolání není nutný řidičský průkaz, protože vozka neřídí motorové vozidlo, ovšem musí dodržovat dopravní předpisy. Slovo forman se většinou používá pro toho, kdo řídí těžké nákladní povozy. Pokud je povoz tažen koňmi, nazývá se vozka ne forman, ale kočí.

Heslo Forman se nachází v sekci Historie

Gwyneth Paltrow

kdo je to Gwyneth Paltrow?

Gwyneth Paltrow je herečka a zpěvačka, pocházející z umělecké rodiny. Absolvovala studium historie umění na Kalifornské univerzitě. Hereckou kariéru zahájila v muzikálu, větší roli získala ve filmu Sedm, jde se seznámila s Bradem Pittem. Hlavní roli ztvárnila ve filmu Emma, ale filmového Oscara získala za roli Violy ve filmu Zamilovaný Shakespeare. Gwyneth Paltrow se věnuje i zpěvu, především soundtrackům, a je tváří parfému Estée Lauder. Časopis People ji v roce 2013 označil jako nejkrásnější ženu světa.

Slovo Gwyneth Paltrow se nachází v kategorii Herectví

Iluminát

kdo je to Iluminát?

Iluminát je označení příslušníka tajného spolku, kterým podle různých konspiračních teorií mohou být např. rosikruciáni a tento tajný spolek podle konspirátorů řídí chod celého světa. Ve skutečnosti slovo iluminát znamená "osvícený" a jako ilumináty sami sebe označovali příslušníci sdružení volnomyšlenkářů. Zmíněnou společnost založil ke konci 18. století v Bavorsku Adam Weishaupt. Spolek však fungoval méně než 10 let, protože byl tehdejším bavorským králem zakázán. Vliv tajné společnosti bývá často přeceňován. Tématiku iluminátů oživil spisovatel Dan Brown ve své knize Andělé a démoni.

Text Iluminát je v kategorii Historie


Klíčová slova: přesný výraz, definice, slovo, Šalanda, životopis, formulace, informace, etymologie, význam slova, Špecle, slovník, co to je, Helikoptérové peníze, Izotop, popis, Mléčná dráha, Pracovní smlouva, termín, vysvětlení, Okupace, popis, význam pojmu, co znamená, Gazpacho, heslo, Freediving, Rar, lidé, pojem

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 17. dubna 2021        Tip na pátek 16. dubna 2021
Tip na čtvrtek 15. dubna 2021        Tip na středu 14. dubna 2021
Tip na úterý 13. dubna 2021        Tip na pondělí 12. dubna 2021
Tip na neděli 11. dubna 2021        Tip na sobotu 10. dubna 2021
Tip na pátek 9. dubna 2021        Tip na čtvrtek 8. dubna 2021
Tip na středu 7. dubna 2021        Tip na úterý 6. dubna 2021
Tip na pondělí 5. dubna 2021        Tip na neděli 4. dubna 2021