Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na středu 24. února 2021

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Asertivita

Pojem, výraz, heslo, co je to Asertivita?

Asertivita je typ komunikační schopnosti. Člověk, který se chová asertivně, si váží jak sám sebe, tak druhých. Umí projevit to, jak se cítí a co si přeje, ale současně se vžívá do pocitů ostatních. Hněv má pod kontrolou a nenechá se sebou manipulovat. Asertivní chování zajišťuje respekt a jednání takového člověka bývají úspěšná. Asertivita umožňuje jak nalezení kompromisu, tak setrvání na vlastním požadavku. Asertivitě je možno se naučit.

Heslo Asertivita je v kategorii Psychologie

Testosteron

Pojem, výraz, heslo, co je to Testosteron?

Testosteron je název hormonu – steroidu, řadícího se k androgenům, tedy mužským pohlavním hormonům, a patří také mezi anabolické steroidy. Je produkován varlaty a nadledvinkami, projevuje se nejvíce v pubertě v souvislosti s vývojem pohlavních znaků. U dospělých pak testosteron podporuje tvorbu spermatu, udržuje ochlupení a chrání před osteoporózou.

Heslo Testosteron patří do kategorie Lékařství

Yzop

Pojem, výraz, heslo, co je to Yzop?

Yzop čili yzop lékařský je název rostliny, patřící do čeledi hluchavkovitých. Jde o polokeř, který přirozeně roste ve Středozemí a ve východní Evropě. U nás se musí pěstovat. Yzop se používá jako koření a má také léčivé účinky. Má vysoký obsah tříslovin, silic, hořčiny a glykosidů. Příznivě působí při trávicích potížích, nadýmání, účinkuje proti zánětům, dezinfikuje a pomáhá léčit močové cesty.

Výraz Yzop patří do kategorie Rostliny

Burka

Pojem, výraz, heslo, co je to Burka?

Burka patří k muslimským oděvům pro ženy. Jedná se o svrchní část oblečení, kterou si žena zakrývá celé tělo při pobytu na veřejnosti. Burku si žena může svléknout při vstupu do mešity nebo ve své domácnosti. Nošení burky nařizují náboženské zvyklosti, údajně ji nařizuje korán. Jedná se však pouze o jeden z výkladů. Pod burkou se nosí obvyklé všední oblečení. Na Blízkém Východě je nošení tohoto oděvu obvyklé, v mnoha státech hrozí ženám bez burek potrestání. Naopak ve vyspělých zemích je burka zakázána, protože identitu takto oblečeného člověka nelze rozpoznat.

Pojem Burka je v kategorii Náboženství

Centrismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Centrismus?

Centrismus, jinak též politický střed, je označení pro politická uskupení, které mají své politické cíle a program v pozici mezi levicovými a pravicovými stranami. Role těchto stran je velmi důležitá tam, kde vládnoucí systém zahrnuje více stran. Podle toho, kterým směrem se přiklánějí, bývají označovány také jako středolevé nebo středopravé strany. Centrismus je tvořen především stranami, které nemají úplně jasný ekonomický program.

Pojem Centrismus patří do kategorie Politika

Státní pohřeb

Pojem, výraz, heslo, co je to Státní pohřeb?

Státní pohřeb je pohřeb se slavnostním průběhem. Je to způsob, jak stát může vyjádřit nejvyšší pocty osobnosti s mimořádným významem. O uspořádání státního pohřbu musí rozhodnout ústavní činitelé, vláda nebo parlament. Ještě před obřadem se vystavuje rakev, u které stojí čestná stráž, a pořádá se smuteční průvod. Zemřelému jsou vzdány vojenské pocty, uplatní se i další vojenské zvyky a může být vyhlášen státní smutek. U nás nemá státní pohřeb přesně daná pravidla, řídí se spíše tradicí a společenskými zvyklostmi.

Heslo Státní pohřeb se nachází v sekci Politika

Podnikatelský účet

Pojem, výraz, heslo, co je to Podnikatelský účet?

Podnikatelský účet je účet, který bezpodmínečně potřebují právnické osoby. Protože existuje mnoho druhů firem a mnoho druhů podnikatelů, je jim k dispozici i mnoho druh účtů. Ty se od sebe liší především nabídkou služeb a dalších produktů. Pokud si podnikatel chce založit podnikatelský účet, musí předložit některý z dokladů, který ho opravňuje podnikat. Může se jednat například o živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, registrace na finančním úřadě jako OSVČ. Na účet musí být také vložen základní vklad. Banky většinou nabízejí různé typy podnikatelských účtů pro různé situace a typy organizací. Pro podnikatelský účet jsou typické i vyšší poplatky za vedení účtu a za provedené transakce. Část účtů je i bezpoplatková, nabízeny jsou i specializované produkty jako součást podnikatelského účtu.

Heslo Podnikatelský účet je v sekci Bankovnictví

Fejt

Pojem, výraz, heslo, co je to Fejt?

Fejt neboli fate je přizpůsobivý systém RPG her – tedy her na hrdiny – který umožňuje volbu jakékoli role, kterou si hráč vymyslí. Díky fejtu si hráč může vymyslet, jaký vzhled a vlastnosti bude mít jeho postava, jaké klady a zápory ji budou ve hře provázet. Umožňuje dohodnout se s vypravěčem příběhu a vkládat do děje své příspěvky.

Výraz Fejt je v sekci Internet

Paypal

Pojem, výraz, heslo, co je to Paypal?

Paypal je jeden z nejrozšířenějších internetových platebních systémů (tzv. internetová peněženka) umožňující bezpečné odesílání a přijímání plateb v reálném čase. Účet v systému PayPal bývá propojen s platební nebo kreditní kartou (VISA, MasterCard, apod.), kterou se do peněženky převedou peníze a z ní jsou převedeny k cílovému subjektu (např. k eshopu). Výhodou je, že cílový subjekt nezíská přístup k vaší platební kartě a nemůže ji tak zneužít. Nevýhodou jsou relativně vyšší poplatky za transakce.

Pojem Paypal patří do sekce Internet

Penále

Pojem, výraz, heslo, co je to Penále?

Penále je označení pro sankci, která se uděluje v případě porušení takové povinnosti uložené zákonem. Obvykle se využívá jako postih za opoždění při platbě daně. Pokud není její platnost dodržena, zahrnuje se penále do výpočtu jako příslušenství daně. Počítá se za každý den, který následuje po datu splatnosti až do toho dne, kdy je daň zaplacena. Pokud není penále v termínu zaplaceno, další penále už není vyměřováno. Výpočet upravuje zákon o DPH, daňový řád a zákon o místních poplatcích. Penále bývá často zaměňováno za smluvní pokutu, rozdíl je však v tom, že smluvní pokuta bývá ukládána za porušení povinností dlužníka, kdežto penále za porušení zákonných povinností.

Výraz Penále je v kategorii Účetnictví


Klíčová slova: význam, co znamená, popis, Podnikatelský účet, přesný výraz, význam slova, Burka, Paypal, informace, slovník, přesný význam, názvosloví, slovo, co to je, termín, Centrismus, vysvětlení, Testosteron, definice, Státní pohřeb, význam pojmu, pojem, Asertivita, Penále, Yzop, odborný výraz, popis, heslo, odborné názvosloví

Jaké osobnosti, pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Spisovatel

kdo je to Spisovatel?

Spisovatel je umělec, který je autorem vlastních hodnotných literárních textů. Ne každá osoba píšící texty je označována za spisovatele. Podle vytvářených typů textů spisovatele dále dělíme např. na básníky, prozaiky, satiriky, romanopisce, životopisce, humoristy, esejisty, aforisty, fejetonisty, encyklopedisty apod.

Text Spisovatel patří do sekce Profese

Bandita

kdo je to Bandita?

Bandita, jinak také lupič, lapka nebo gangster, je člověk, který loupí a krade, nejčastěji při přepadení různých osob či skupin. Při své činnosti se neoprávněně přisvojuje cizí věci a majetek, popřípadě další hodnoty. Bandita se také dopouští násilných činů, protože přepadené osoby se mohou bránit a on pak proti nim používá násilí. Majetek si přisvojuje vynucením, s pomocí zbraní a pohrůžkou násilí nebo přímo násilím.

Slovo Bandita je v sekci Zločin

Fúrie

kdo je to Fúrie?

Fúrie je nadávka z oblasti hovorového jazyka. Označuje se tak člověk zuřící až zběsilý, řádící zcela bez rozmyslu a naprosto se neovládající. Většinou se takto nazývají ženy. Pojmenování pochází z římského bájesloví, kdy fúriemi byly bohyně kleteb a pomsty. V řečtině se tyto postavy jmenovaly Erinye. Pocházely z krve Urana, zrodily se z ní po vraždě Urana synem Chronosem.

Text Fúrie je v kategorii Hanlivé

Daniela Drtinová

kdo je to Daniela Drtinová?

Daniela Drtinová je žurnalistka, moderátorka a právnička. Je absolventkou Právnické fakulty UK a úspěšně ukončila také postgraduální studium právních věd. Byla moderátorkou s spolutvůrkyní několika pořadů České televize a působila také jako parlamentní zpravodajka. Uváděla také Události, komentáře a vlastní pořad Interview Daniely Drtinové. Po odchodu z České televize se stala spoluzakladatelkou DVTV, která je dodavatelem videoobsahu pro Aktuálně.cz. Její práce byla oceněna Cenou Karla Havlíčka Borovského.

Text Daniela Drtinová patří do sekce Novináři

Dwight Eisenhower

kdo je to Dwight Eisenhower?

Dwight Eisenhower byl 34. prezidentem Spojených států amerických a také známým generálem. Jako vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě v době druhé světové války měl přezdívku Ike. V nejvyšších složkách vojenských sil působil i po válce. Vojenské funkce opustil v roce 1952, kdy nastoupil do vojenského důchodu, a své aktivity přesunul do vrcholné americké politiky. Za Republikánskou stranu byl Dwight Eisenhower nominován jako kandidát na prezidenta USA a v následných volbách se stal vítězem. Prezidentský úřad zastával po dvě funkční období až do roku 1961.

Slovo Dwight Eisenhower je v sekci Panovníci

Satan

kdo je to Satan?

Satan je v křesťanské tradici zlý démon, Antikrist. V pohádkách je podobně jako Lucifer, zobrazován jako čert, případně jako člověk s tmavými vlasy a bradkou, který mezi lidmi svou pravou identitu skývá. Různé satanské kulty vznikaly jako protipól křesťanství.

Slovo Satan je v sekci Náboženství

Jehova

kdo je to Jehova?

Jehova (z hebrejštiny) je podle bible správná výslovnost Božího jména zkracovaného jako JHVH. Jiný možný tvar je Jahve. Kontroverzně vnímaná náboženská společnost nesoucí jméno Svědkové Jehovovi je sekta, která vznikla na konci 19. století v USA.

Heslo Jehova je v kategorii Křesťanství

Skeptik

kdo je to Skeptik?

Skeptik by mohl být označen jako pochybovač. Jedná se o člověka, který vše posuzuje velice kriticky, nedůvěřuje ničemu nebo nějaké skupině poznatků a je přesvědčený o nemožnosti poznat pravdu. Skeptici se dělí na přívržence různých směrů skepticizmu – filozofického, vědeckého, náboženského nebo tzv. pseudoskepticizmu. Filozofický skeptik prosazuje nutnost neustálého prověřování poznání, žádnou pravdu nepovažuje za definitivní. Vědecky zaměřený skeptik odmítá uznat takovou skutečnost, která není prokázána vědecky, a pokud není vědecká, automaticky ji odmítá. Náboženský skeptik pochybuje o některých součástech víry, přičemž sám může být věřícím. Pseudoskeptik je negativní, některé závěry předjímá, takže není skutečným skeptikem.

Slovo Skeptik je v sekci Vlastnosti

Yvetta Blanarovičová

kdo je to Yvetta Blanarovičová?

Yvetta Blanarovičová je herečka a zpěvačka. Je Slovenka, ale žije v Praze. Absolvovala konzervatoř v Žilině, věnovala se zpěvu a hře na housle. Pak vystudovala i konzervatoř v Praze. Yvetta Blanarovičová natáčí CD, hostuje v muzikálu Malované na skle v Divadle Na Fidlovačce a vyniká i ve filmových rolích. K jejím nezapomenutelným postavám patří čertík z pohádky Princezna ze mlejna a čarodějnice z filmu O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

Slovo Yvetta Blanarovičová je v sekci Herectví

Bulík

kdo je to Bulík?

Původně toto slovo označovalo mladého vykastrovaného býka. Dnes za bulíka považujeme člověka mdlého rozumu, jinak řečeno tupého, naivního, hloupého, snadno ovlivnitelného. Říci o někom, že je bulík, v sobě též nese významový náznak o určité neschopnosti daného jedince se prosadit. Výraz bulík je však nejčastěji používán ve spojení "věšet někomu bulíky na nos", což znamená snažit se někoho obelhat, oblafnout. Mezi chovateli psů se výraz bulík používá pro plemeno pitbull, případně pro bullteriéra či buldoka. Všechny uvedené rasy psů vyžadují zkušené a pevné vedení ze strany chovatele, což se bohužel často neděje, neboť někteří málo sebevědomí jedinci si pořízením takového zvířete léčí svoje komplexy a pes se pak může stát rizikem pro své okolí.

Slovo Bulík se nachází v kategorii Hanlivé


Klíčová slova: Fejt, co znamená, informace, Podnikatelský účet, význam pojmu, osobnosti, význam slova, vysvětlení, slovo, lidé, slovník, životopis, biografie, pojem, co to je, Testosteron, popis, Státní pohřeb, popis, Yzop, význam, Paypal, Asertivita, etymologie, přesný výraz, heslo, termín, Burka, Centrismus

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 28. února 2021        Tip na sobotu 27. února 2021
Tip na pátek 26. února 2021        Tip na čtvrtek 25. února 2021
Tip na středu 24. února 2021        Tip na úterý 23. února 2021
Tip na pondělí 22. února 2021        Tip na neděli 21. února 2021
Tip na sobotu 20. února 2021        Tip na pátek 19. února 2021
Tip na čtvrtek 18. února 2021        Tip na středu 17. února 2021
Tip na úterý 16. února 2021        Tip na pondělí 15. února 2021