Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na sobotu 13. února 2021

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Semestr

Pojem, výraz, heslo, co je to Semestr?

Semestr je pojmenování pro akademický půlrok na vysoké škole, zhruba odpovídá 1. a 2. pololetí. Na vysoké škole se rozlišuje zimní a letní semestr. Obě tyto části jsou uzavřeny udělováním zápočtů, z nichž některé jsou podmíněny vypracováním seminárních prací nebo jinými úkoly. Po semestru následuje zkouškové období, ve kterém musí být vykonány požadované zkoušky.

Termín Semestr je v sekci Školství

Koronarografie

Pojem, výraz, heslo, co je to Koronarografie?

Pod tajemným názvem koronarografie, nebo též angiografie srdce, se skrývá vyšetření, při němž se zobrazují věnčité (koronární) tepny za účelem jejich zhodnocení. Jejich zobrazení se provádí za pomoci kontrastní látky a rentgenového záření. Nejčastějším důvodem takového vyšetření je podezření na zúžení nebo uzavření věnčitých cév. Koronografie je invazivní vyšetření, takže je spojena s určitými zdravotními rizika, a proto je spojena s kratší hospitalizací. Koronografie vznikla v šedesátých letech dvacátého století a navazuje na katetrizaci, kterou provedl roku 1929 Werner Forssmann.

Heslo Koronarografie se nachází v kategorii Lékařství

Boršč

Pojem, výraz, heslo, co je to Boršč?

Boršč je polévka oblíbená v Rusku a na Ukrajině. Načervenalou barvu má díky červené řepě, základem je vývar z hovězího nebo vepřového masa (případně kostí). Do boršče se přidává směs zeleniny a vařené maso. Dříve narození si boršč budou pamatovat jako naprosto nechutný "blaf" podávaný ve školních jídelnách ve dnech různých výročí spojeným s komunismem a SSSR. Kvalitně připravený boršč je chuťově úplně jiným zážitkem.

Termín Boršč patří do sekce Jídlo

Romadur

Pojem, výraz, heslo, co je to Romadur?

Romadur je označení pro druh měkkého sýra výrazně žluté až oranžové barvy a výrazné chuti i vůně. Jeho původ je možno najít v Belgii. Jednotlivé druhy romaduru se liší obsahem tuku v sušině – 20%, 40% nebo 60%. Sýr má tvar silné tyčky, pro svou typickou silnou vůni je oblíben hlavně mezi dospělými a konzumuje se například s chlebem namazaným máslem. Oblíbenou úpravou je také naložení do oleje nebo piva s přidáním cibule, papriky nebo koření. Název romadur pochází pravděpodobně z francouzského slova remoudre, což je označení suroviny pro výrobu tohoto sýra – čerstvého právě nadojeného plnotučného mléka.

Pojem Romadur se nachází v sekci Jídlo

Švýcarská káva

Pojem, výraz, heslo, co je to Švýcarská káva?

Švýcarská káva je lahodný kávový nápoj s příchutí alkoholu a čokoládovou vůní. Pro přípravu je potřeba porce kvalitní ideálně švýcarské mleté zrnkové kávy, menší sklenka vody a 20 ml třešňovice. Káva se nasype do konvice, zalije studenou vodou a nechá dvakrát přejít varem. Pak se nechá 1-2 minuty stát. Přidá se lžíce studené vody a pak se káva přecedí do hrnečku. Přidá se třešňovice a podle chuti si každý osladí krystalovým cukrem. Některé recepty doporučují podávání třešňovice zvlášť, popřípadě použití extraktu. Výsledná chuť je kávovo-třešňová, při použití správných surovin také s nádechem vůně kvalitní švýcarské čokolády.

Heslo Švýcarská káva je v kategorii Nápoje

Pozdní sběr

Pojem, výraz, heslo, co je to Pozdní sběr?

Pozdní sběr je označení jakostní třídy vína (jakostního vína s přívlastkem). Vína nesoucí toto označení (přívlastek) musejí splňovat několik přesně daných podmínek (cukernatost min. 21 °NM, odrůda, termín sběru apod.).

Výraz Pozdní sběr patří do sekce Nápoje

Pravice

Pojem, výraz, heslo, co je to Pravice?

Pravice je běžně chápána jakožto protiklad levice. Jako pravicové bývají označovány takové politické strany, které jsou spíše konzervativní a zasazují se o zachování tradičních hodnot. Pravice také podporuje tržní hospodářství, kapitalismus a je pro minimalizaci zásahů státu do ekonomiky. Obsah pojmu ale může být v různých zemích a historických dobách chápán odlišným způsobem.

Termín Pravice je v kategorii Politika

Slinutá dlažba

Pojem, výraz, heslo, co je to Slinutá dlažba?

Slinutá dlažba je odolný podlahový materiál, určený pro prostory s vysokou zátěží s velkým množstvím pohybujících osob. Jedná se o keramický materiál, který nemá póry a je barvený. Jeho základem je živec a jíl. Slinutá dlažba vzniká pod vysokým tlakem a vypaluje se při teplotě vyšší než 1200 stupňů. Je odolná proti chemickému i mechanickému poškození a je mrazuvzdorná. Hodí se jak pro vnitřní, tak pro vnější pokládku.

Pojem Slinutá dlažba se nachází v sekci Stavebnictví

Přečin

Pojem, výraz, heslo, co je to Přečin?

Přečin je právní pojem, který existoval již v dobách Rakouska-Uherska a fungoval na území Československa. Jednalo se o čin závažnější, než jakým byl přestupek, ale méně závažný, než zločin. Přečiny se projednávaly u soudu v jednodušším procesu. Pojem přečin v československém právním povědomí zůstal až do roku 1950, kdy byly přečiny a zločiny sloučeny do jedné kategorie. Od roku 1970 se ovšem opět pojem přečin objevil v zákoně a zrušen byl až v roce 1990. V dnešní době se již slovo přečin opět vyskytuje v právním světě, když byly zavedeny díky trestnímu zákoníku z roku 2010.

Termín Přečin je v kategorii Právo

Katalyzátor

Pojem, výraz, heslo, co je to Katalyzátor?

Katalyzátor je původní slovo z řečtiny. Označuje určitou látku, která se účastní chemické reakce, ovlivňuje její průběh – většinou urychluje nebo zpomaluje - a sama zůstane nezměněná. Katalyzátory se nacházejí i v přírodě, u živých organizmů se jedná například o enzymy. Se slovem katalyzátor je možno se setkat i u automobilů, kde je katalyzátor součástkou odpovědnou za snižování škodlivosti výfukových plynů.

Výraz Katalyzátor se nachází v kategorii Technika


Klíčová slova: Švýcarská káva, co znamená, slovník, vysvětlení, informace, význam slova, co to je, synonymum, přesný význam, Romadur, heslo, termín, Boršč, Přečin, formulace, Slinutá dlažba, definice, Pravice, wiki, Katalyzátor, význam pojmu, popis, přesný výraz, názvosloví, popis, pojem, Koronarografie, slovo, odborný výraz

Náhodné osobnosti, pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Veronika Freimanová

kdo je to Veronika Freimanová?

Veronika Freimanová je divadelní i filmová herečka, vítězka dvou anket TýTý. K jejím nejznámějším rolím patří postavy z filmů Rafťáci, Sněženky a machři, Snowboarďáci nebo v seriálu Vyprávěj. Veronika Freimanová často vystupuje v komediích. Je absolventkou pražské konzervatoře. Hrála především v Činoherním klubu, nyní je členkou souboru Divadla Bez zábradlí.

Slovo Veronika Freimanová se nachází v kategorii Herectví

Rasista

kdo je to Rasista?

Rasista je zastánce ideologie rasismu a jejího teoretického základu. Podle této ideologie se sociální skupiny dělí podle ras na nadřazené a podřazené, takže dochází k nerovnostem ve společenském postavení. Ty jsou založeny na biologických rozdílech mezi lidskými rasami. Rasismus ve své současné podobě vznikal již v období romantismu. Byl protikladem teorií zdůrazňujících občanskou rovnost a souvisel i s darwinovskými teoriemi. Základem rasistických teorií je tvrzení, že v různých geografických podmínkách se různé rasy a etnika vyvíjely odlišně, což podmínilo jejich vlastnosti, dovednosti a schopnosti. Negativním dopadem rasismu je diskriminace, rasová segregace a případná likvidace skupin považovaných za podřadné.

Text Rasista patří do sekce Vlastnosti

Jiří Hynek

kdo je to Jiří Hynek?

Jiří Hynek je jedním ze zakladatelů a také tajemníkem politické strany Realisté. Je manažerem i politikem, od roku 2011 působí jako prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Jiří Hynek je absolventem Matematicko – fyzikální fakulty univerzity Karlovy v oboru matematická informatika. Zde také získal titul doktora přírodních věd. V politice se zapojil především jako kandidát na pozici prezidenta České republiky ve volbách 2018.

Text Jiří Hynek patří do sekce Politici

Lady Gaga

kdo je to Lady Gaga?

Pod uměleckým jménem Lady Gaga (vytvořeného podle názvu písně skupiny Queen "Radio Ga Ga") známe americkou zpěvačku italského původu, jejíž vlastní jméno zní Stefani Joanne Angelina Germanotta. Lidé, kteří se přímo nezajímají o její tvorbu, zpěvačku znají především díky roztodivným kostýmům a kreacím, v nichž se objevuje na svých vystoupeních - např. šaty ze syrového masa, oblečená pouze do punčoch, kdy si "zapomněla" vzít sukni apod. Lady Gaga bývá srovnávána s Madonnou v počátcích její kariéry, kdy na sebe upozornila různými provokacemi.

Slovo Lady Gaga je v sekci Hudba

Úřední osoba

kdo je to Úřední osoba?

Úřední osoba, dříve také veřejný činitel, je označení takového člověka, který užívá zvýšenou ochranu danou zákonem. Definice úřední osoby se nachází v trestním zákoníku. Může se jednat například o prezidenta, poslance, soudce, vládního činitele, senátora, státního zástupce, odpovědného úředníka, exekutora, arbitra a další. Úřední osobou jsou tehdy, používají – li svěřenou pravomoc k plnění úkolů státního nebo společenského významu.

Text Úřední osoba patří do sekce Zločin

Génius

kdo je to Génius?

Slovem génius označujeme člověka s mimořádným nadáním. To se může vztahovat na oblast umění - hudbu, výtvarné umění apod. Geniální jedinci mohou dosáhnout vynikajících výsledků také třeba v oblasti vědy. Pokud je jejich jedinečná inteligence zřejmá již v raném věku, mluvíme o geniálních dětech. Někdy se ale stává, že géniové jsou v některých věcech poněkud odlišní od zbytku populace - mají třeba problémy s navazováním vztahů a udržováním sociálních kontaktů, což byl samozřejmě jenom příklad a rozhodně se nedá zobecnit.

Slovo Génius je v sekci Psychologie

Paroháč

kdo je to Paroháč?

Paroháč je slovo používané pro pojmenování muže, kterému žena byla nebo je nevěrná. Pojmenování nebo výraz nasadit parohy se užívají v mnoha jazycích a jsou známá i z literatury. Původ názvu paroháč se odvozuje buď od chování samců jelenů, kdy v období říje odhánějí všechny možné soky od svých laní, nebo historicky od byzantského císaře Andronika Komnéna, který měl ve zvyku darovat mužům svých milostnic jelení parohy, kterými jim propůjčoval různé výhody, například právo lovit v císařských revírech.

Text Paroháč patří do sekce Hanlivé

Marek Benda

kdo je to Marek Benda?

Marek Benda je politik a člen ODS, poslanec, ve straně je zastáncem křesťanského zaměření a konzervatizmu. Byl také předsedou poslaneckého klubu ODS. Vysokoškolská studia dokončil dálkově, byl však obviněn ze závažných nedostatků diplomové práce, takže titul nezískal. Marek Benda je předkladatelem tzv. náhubkového zákona, zákazu zveřejnění informací z policejních odposlechů bez souhlasu osoby, které se odposlech týkal.

Slovo Marek Benda je v sekci Politici

David Matásek

kdo je to David Matásek?

David Matásek je herec a muzikant. Vystupuje jak v divadle, tak ve filmech a seriálech. Pochází z umělecké rodiny. Je absolventem pražské konzervatoře. Jeho první významnou rolí byl Kendy ve filmu Jak svět přichází o básníky. Je spoluzakladatelem kapely Orlík. Po zániku skupiny přešel ke kapele Hagen Baden. Jako divadelní herec působil David Matásek v Národním divadle a Divadle Komedie. Hostuje i v dalších divadlech.

Heslo David Matásek se nachází v sekci Hudba

Regina Rázlová

kdo je to Regina Rázlová?

Regina Rázlová je herečka a podnikatelka. Její otec byl předsedou vlády ČSR, sama herečka byla angažovanou svazačkou a členkou KSČ. Absolvovala DAMU, kde později i učila. Hrála v Národním divadle a ztvárnila filmové i seriálové role, např. Zabil jsem Einsteina, pánové, Utrpení mladého Boháčka či 30 případů majora Zemana. Po roce 1989 skončila Regina Rázlová s uměleckou i pedagogickou kariérou. Ujala se funkce předsedkyně představenstva Skloexportu, za údajné tunelování byla zadržena a rok pobyla ve vazbě. Vyšetřování nebylo ukončeno, Rázlová vysoudila odškodné za průtahy ve vyšetřování a definitivní ukončení přinesla o mnoho let později amnestie prezidenta republiky.

Heslo Regina Rázlová se nachází v sekci Herectví


Klíčová slova: popis, co znamená, slovník, Pozdní sběr, lidé, význam slova, přesný význam, co to je, Katalyzátor, životopis, vysvětlení, Švýcarská káva, Koronarografie, heslo, slovo, informace, formulace, synonymum, Boršč, význam pojmu, wiki, přesný výraz, Přečin, Romadur, osobnosti, biografie, Pravice, Semestr, popis

Další, minulé tipy dne

Tip na sobotu 27. února 2021        Tip na pátek 26. února 2021
Tip na čtvrtek 25. února 2021        Tip na středu 24. února 2021
Tip na úterý 23. února 2021        Tip na pondělí 22. února 2021
Tip na neděli 21. února 2021        Tip na sobotu 20. února 2021
Tip na pátek 19. února 2021        Tip na čtvrtek 18. února 2021
Tip na středu 17. února 2021        Tip na úterý 16. února 2021
Tip na pondělí 15. února 2021        Tip na neděli 14. února 2021