Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na středu 27. ledna 2021

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Pražská kavárna

Pojem, výraz, heslo, co je to Pražská kavárna?

Pražská kavárna je hanlivé označení pro uskupení veřejně aktivních a na politiku zaměřených intelektuálů, sídlících ve velkoměstě. Skupina nemá jasnou definici, jako pražská kavárna bývají označováni původní příznivci již neexistujících stran ODA a Unie svobody. Jsou označování také jako vyznavači Havlovy politiky lásky a pravdy. Praha je zde městem, ve kterém intelektuálové nevnímají potřeby obyčejných lidí. Setkávají se většinou v různých kavárnách. Do běžné mluvy se pojem zařadil díky Miloši Zemanovi, který ho velice často používá.

Výraz Pražská kavárna je v sekci Politika

Sága

Pojem, výraz, heslo, co je to Sága?

Pod pojmem sága rozumíme obsáhlé příběhy ze skandinávské a germánské minulosti. Slovo sága má původ v islandštině a jedná se o příběhy s tématikou válečných výprav Vikingů, osidlování nových území nebo pomsty nepřátelům. Většina ság je psána norsky nebo islandsky. Ságy vycházejí ze skutečných historických událostí, ale podobně jako třeba pověsti nezachycují skutečnost úplně věrně. Objevuje se v nich aliterační verš (shoda počátečních písmen u přízvučných slov).

Výraz Sága patří do kategorie Literatura

Kružidlo

Pojem, výraz, heslo, co je to Kružidlo?

Kružidlo patří k základním nástrojům používaným pro kopírování. S jeho pomocí lze kopírovat prostorové útvary. Kružidla mohou být různé velikosti a různého tvaru. Základem jejich použití je vytyčit přesně jak základní, tak pomocné prostorové body přímo na objektu, který je určen ke kopírování. Zaměří se tak vzdálenost základních bodů od nového bodu umístěného na originále. Tyto vzdálenosti se pak přenesou na bod, který odpovídá novému bodu na kopii. Základní čtyři body nesmí být v jedné rovině. Kameníci většinou vše kontrolují ještě z dalšího, čtvrtého základního bodu.

Termín Kružidlo se nachází v sekci Nástroje

Freeware

Pojem, výraz, heslo, co je to Freeware?

Freeware je označení pro programy, které lze používat bezplatně a také je šířit, ovšem při dodržení určitých podmínek. Tvůrci freeware si ponechávají svá autorská práva, často požadují také povinnou registraci uživatele. Někdy je omezeno další rozšiřování programu. Za jakých podmínek je freeware bezplatný, je určeno konkrétní licenční smlouvou. Autoři většinou nepovolují úpravy programu a bezplatné použití může být určeno jen pro nekomerční využití, osobní potřebu či pro vzdělávání a podobně.

Heslo Freeware je v kategorii Software

Streetball

Pojem, výraz, heslo, co je to Streetball?

Streetball je označení pro městský druh basketbalu. Hraje se na hřišti nebo v tělocvičně a je rozšířen po celém světě. Na rozdíl od basketbalu se používá hlavně jedna strana hrací plochy, jinak jsou pravidla podobná. Počet hráčů je pohyblivý, může jít o útočníka a obránce nebo týmy od dvou do pěti hráčů. Velmi rozšířený je streetball v USA, kde se stává i volnočasovou náplní mládeže a má být prevencí před problémy kriminálního charakter.

Pojem Streetball je v kategorii Sport

LTV

Pojem, výraz, heslo, co je to LTV?

LTV je pojem z oblasti financí, název loan to value lze přeložit jako poměr úvěru k hodnotě nemovitosti. Používá se hlavně u hypoték, kde se jedná o poměr mezi hypotéčním úvěrem a hodnotou zastavované nemovitosti. Zkratka LTV musí být spojena s nějakým číslem, procenty. Toto číslo vyjadřuje procento z ceny projednávané nemovitosti, z něj se pak vypočítá maximální výše úvěru.

Termín LTV se nachází v kategorii Bankovnictví

Terina

Pojem, výraz, heslo, co je to Terina?

Terina je pojem, který označuje hlubokou mísu s víkem. Podle označení pro nádobu dostal své jméno i pokrm - terina je masová směs podobná paštice.

Pojem Terina je v sekci Jídlo

Kolovrátek

Pojem, výraz, heslo, co je to Kolovrátek?

Kolovrátek je pojmenování ručního nářadí, které slouží k vrtání otvorů v měkkých materiálech. Jde o jednoduchý nástroj, který se využívá hlavně pro vrtání děr menších rozměrů. Kolovrátek vypadá jako jednoduchá kliková hřídel s jedním zalomením. Na jeho dolním konci se nachází vrtací hlava, na horním konci je umístěna rukojeť. Na hlavě nástroje je umístěn upínací mechanizmus, ve kterém drží vrták. Kolovrátek funguje jako kolo na hřídeli, pohyb vytváří ruka člověka a tím v hlavě nástroje vznikne krouticí moment. Jeho předchůdcem byl nebozízek, v současnosti kolovrátek nahrazují ruční vrtačky.

Heslo Kolovrátek patří do sekce Nástroje

Tatarák

Pojem, výraz, heslo, co je to Tatarák?

Tatarák čili tatarský biftek je pokrm připravovaný ze syrového hovězího masa. Používá se maso z mladé svíčkové. To pomocí nože naškrábe na jemnou směs, v některých úpravách se najemno namele. Masová směs se pak může ochutit kečupem, chilli, sladkou paprikou a podobně. Dále se podává sůl, pepř, hořčice, worcester a nasekaná cibule. Na vršku tataráku se udělá důlek, do kterého se vyklepne syrový žloutek. Vše se smíchá a konzumuje, oblíbené je podávání na česnekované topince nebo opečeném bílém chlebu. V různých zemích se tatarák připravuje s odlišnými ingrediencemi, množství a výběr přísad je také individuální. Obvyklé je podávání na talíři ve tvaru oválu nebo na prkénku ze dřeva. Jsou možné i další varianty tataráku, například z lososa, tuňáka nebo ve vegetariánském provedení. Při konzumaci hrozí riziko onemocnění parazity, protože se jedná o tepelně neupravenou potravu.

Termín Tatarák patří do sekce Jídlo

Brak

Pojem, výraz, heslo, co je to Brak?

Brak je označení pro takovou literaturu, která nesplňuje nároky kladené na tzv. vysokou literaturu. Samotný výraz vychází z německého pojmenování pro produkty s vadami, které jsou určeny k likvidaci. K hanlivému označení literárních žánrů se slovo brak používá až od 19. století. Patří sem například přehnaně krvavé romány, některé detektivky, červená knihovna, kovbojky a podobně. Někdy se brak označuje také jako ne-literatura.

Heslo Brak je v kategorii Literatura


Klíčová slova: názvosloví, Freeware, Terina, Kolovrátek, Tatarák, termín, přesný výraz, co to je, přesný význam, pojem, odborný výraz, definice, Streetball, význam, význam slova, slovník, význam pojmu, formulace, synonymum, wiki, Brak, popis, co znamená, slovo, Kružidlo, Pražská kavárna, informace, LTV, vysvětlení

Jiné zajímavé termíny, pojmy, hesla, slova, osobnosti, lidi

Bob Marley

kdo je to Bob Marley?

Bob Marley, původně Robert Nesta Marley, byl zpěvák, kytarista a skladatel jamajského původu. Jeho žánry bylo reggae, rocksteady a ska. Zpěvákovy počátky byly spjaty s kapelou The Wailers, kde vytvořil vlastní jedinečný styl. Po rozpadu skupiny se Bob Marley vydal na sólovou dráhu a přemístil se do Anglie. Zde vydal album Exodus, které mu přineslo světovou popularitu a stal se nejprodávanějším umělcem v historii. Následovalo album Kaya a posmrtně vyšlo album Legend. Zpěvák v nízkém věku podlehl rakovině, zapsal se však nesmazatelně do hudební historie a stal se reggae legendou.

Slovo Bob Marley je v sekci Hudba

Bolševik

kdo je to Bolševik?

Jako bolševici byli označováni členové Sociálně demokratické dělnické strany Ruska. Její radikální frakce se později odštěpila a byla v roce 1917 přejmenována na Komunistickou stranu sovětského svazu a jejím vůdcem byl nechvalně proslulý Vladimir Iljič Lenin. 7. listopadu 1917 iniciovali bolševici komunistický převrat, který na dlouhou dobu zásadně ovlivnil dějiny Ruska.

Text Bolševik patří do sekce Politika

Mojžíš

kdo je to Mojžíš?

Mojžíš je starozákonní postava, prorok, vůdce Izraelců. Je považován za autora Tóry neboli Pentateuchu (tzv. pěti knih Mojžíšových, součásti Starého zákona). Dle Bible se Mojžíš narodil v Egyptě a rodiče ho poslali v košíku po Nilu, aby ho zachránili před smrtí. Faraon chtěl zabít všechny prvorozené syny Izraelitů,aby odvrátil neblahé proroctví - neúspěšně. Mojžíše našla a vychovala faraonova dcera. Po nějakém sporu musel Mojžíš Egypt opustit a následně se vrátil, aby osvobodil svůj národ z otroctví. Faraon Mojžíšovi nevyhověl, a tak Bůh potrestal Egypťany tzv. 10 ranami (neúroda, kobylky, hladomor apod.). Faraon pak Izraelity propustil a Mojžíš je vedl přes poušť do jejich země zaslíbené. Na hoře Sinaj od Boha obdržel desky s Desaterem přikázání, která jsou dodnes závazná pro všechny křesťany.

Heslo Mojžíš je v kategorii Křesťanství

Šprt

kdo je to Šprt?

Šprt je označení pro velmi pilného žáka, který má tendence naučit se vše nazpaměť. Typické pro šprta je to, že nerozumí vtipu a má specifické chování – pociťuje nutnost usměrňovat ostatní, napomínat je, popřípadě na ně a jejich chování upozorňovat a donášet. Ve třídě sedí co nejblíže učitelského stolu a v lavici bývá sám, pokud mu není násilně přidělen jiný spolužák. Pokud má kamarády, jedná se o další šprty stejného zaměření. Většina učitelů má šprty v oblibě a často je chválí a dávají za vzor ostatním.

Slovo Šprt se nachází v kategorii Hanlivé

Skopčák

kdo je to Skopčák?

Skopčák je hanlivé označení pro Němce. Etymologicky slovo skopčák pochází z podhorských oblastí Sudet kde byla velká německá menšina. Sudetští Němci navštěvovali trhy v podhůří a pro místní obyvatele to byli ti, kteří "sjíždějí z kopců", "ti z kopců". Existuje i výklad, že slovo pochází ze slov "skopec" (beran), "skopová hlava". Tento výklad je však všeobecně považován za mylný.

Text Skopčák je v kategorii Hanlivé

Miroslav Vladyka

kdo je to Miroslav Vladyka?

Miroslav Vladyka je divadelní i filmový herec a také moderátor. Vystudoval DAMU a nastoupil do angažmá ve Vinohradském divadle, poté působil ve Studiu Ypsilon. Stálého angažmá se vzdal a nyní hostuje v Městských divadlech Pražských a Divadle ABC. Spolupracoval s Bárou Štěpánovou na uvádění dokumentárního cestopisu České televize Cestománie. Moderoval i televizní dílo Zatopené osudy a navyprávěl CD Pověsti moravských hradů a zámků. Miroslav Vladyka hrál v řadě filmů a seriálů, např. Přísahám a slibuji, Zdivočelá země, Stopy života, Znamení koně, Krakonoš a lyžníci, U mě dobrý, Román pro muže a dalších.

Heslo Miroslav Vladyka se nachází v sekci Herectví

Václav IV

kdo je to Václav IV?

Václav IV. byl český král, syn Karla IV a Anny Svídnické. Českým králem byl v letech 1378–1419, v letech 1376-1400 byl i římským králem. Často je líčen jako neschopný vládce, cholerik a opilec. Vládl však ve velmi těžké době a na vládu nebyl dobře připraven. Václav IV. byl příznivce Jana Husa a vydal Dekret kutnohorský. Při vládnutí často hledal kompromisy, to se mu však nedařilo, proto se povinnostem vyhýbal.

Slovo Václav IV se nachází v kategorii Panovníci

Mecenáš

kdo je to Mecenáš?

Mecenáš je pojmenování pro osobu, která je podporovatelem jiných osob či institucí. Podpora se uskutečňuje většinou finančně či jinak. Mecenáš za své konání neočekává žádné protislužby. Pojmenování má svůj původ v starém Římě, kde diplomat téhož jména podporoval básníky. Jeho jménem pak byli označováni podporovatelé umění a vědy. V současnosti se mecenáši vyskytují především v kultuře, vědě, charitativní činnosti a dalších oblastech.

Heslo Mecenáš se nachází v sekci Záliby

Emma Stone

kdo je to Emma Stone?

Emma Stone, původně Emily Jean Stone, je herečka a modelka. Do filmového světa vstoupila ve filmech Superbad, Domácí mazlíček, Bejvalek se nezbavíš a jiných. Nominaci na Zlatý glóbus jí vynesla role v komedii Panna nebo orel a film Birdman jí přinesl další nominace na cenu SAG, BAFTA, Zlatý glóbus i Oscara. Oscara pro nejlepší herečku v hlavní roli, cenu BAFTA a mnoho dalších cen pak Emma Stone získala za hlavní roli ve filmu La La Land.

Heslo Emma Stone je v kategorii Herectví

Androlog

kdo je to Androlog?

Androlog je lékař, který se ve své práci věnuje prevenci, výzkumu a léčbě mužských pohlavních orgánů. Hlavní náplní je léčba nemocí a potíží jako je neplodnost, poruchy erekce, andropauza nebo rakovina prostaty. Androlog se může zabývat samčími reprodukčními orgány a jejich nemocemi nejen u lidí, ale i u zvířat. V současnosti se tito specialisté často zaměřují na problémy a onemocnění stárnoucích mužů.

Heslo Androlog se nachází v sekci Lékařství


Klíčová slova: biografie, vysvětlení, význam pojmu, synonymum, slovo, Sága, osobnosti, co to je, životopis, Pražská kavárna, termín, Kružidlo, popis, Kolovrátek, význam slova, slovník, Tatarák, formulace, Brak, wiki, přesný výraz, Terina, co znamená, pojem, přesný význam, heslo, etymologie, lidé, význam

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 28. února 2021        Tip na sobotu 27. února 2021
Tip na pátek 26. února 2021        Tip na čtvrtek 25. února 2021
Tip na středu 24. února 2021        Tip na úterý 23. února 2021
Tip na pondělí 22. února 2021        Tip na neděli 21. února 2021
Tip na sobotu 20. února 2021        Tip na pátek 19. února 2021
Tip na čtvrtek 18. února 2021        Tip na středu 17. února 2021
Tip na úterý 16. února 2021        Tip na pondělí 15. února 2021