Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pondělí 25. ledna 2021

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Cordon bleu

Pojem, výraz, heslo, co je to Cordon bleu?

Cordon bleu je druh řízku, který pochází z Francie. Jeho původní podoba používá jako základ telecí maso. To se naplní šunkou a sýrem. Sýr by měl mít výraznější chuť jako například ementál. Celé se pak obalí a usmaží se stejným způsobem jako řízek vídeňský. Název cordon bleu se odvozuje od názvu francouzského vyznamenání pro nejlepší kuchaře a také od názvu slavné kuchařské školy, kde byl tento recept vytvořen. Kvůli používání jiných ingrediencí, například krůtího masa a taveného sýra, se napodobitelé ocitli u soudu, kde bylo rozhodnuto, že název cordon bleu smí být používán pouze pro řízek z telecího masa, plněný vepřovou šunkou a pravým sýrem.

Pojem Cordon bleu patří do sekce Jídlo

Mikroúvěr

Pojem, výraz, heslo, co je to Mikroúvěr?

Mikroúvěr, mikrokredit, mikropůjčka a další názvy jsou označením pro půjčky nízkých finančních částek těm lidem, kteří by na klasický úvěr nebo půjčku nemohli z nejrůznějších důvodů dosáhnout. Jde například o ženy na mateřské dovolené, nezaměstnané, studenty, lidi s nízkými příjmy nebo ty, kteří mají záznamy v registrech dlužníků. Tito žadatelé nemohou poskytovateli dát žádnou záruku toho, že budou úvěr splácet. Nemají pravidelný příjem nebo nejsou nezaměstnaní, patří mezi ty, kdo jsou označováni jako chudí. Jedná se o relativně novou formu půjčky, která pochází z rozvojových zemí. Tam byl poskytován lidem, kteří neměli prostředky na to, aby mohli rozjet své vlastní podnikání. Tento typ půjček se stal oblíbeným na celém světě. Půjčují se nižší částky a požadavky na zájemce jsou velmi mírné.

Výraz Mikroúvěr patří do sekce Bankovnictví

Variace

Pojem, výraz, heslo, co je to Variace?

Variace je slovo s více významy. Velmi často se užívá v matematice, teorii pravděpodobnosti a také ve statistice. Nazývá se také rozptyl či disperze, střední kvadratická odchylka nebo fluktuace. Variace se týká náhodných veličin. Definována je jako charakteristika variability rozdělení pravděpodobnosti této náhodné veličiny, vyjadřující různost rozdělení skupiny náhodných hodnot kolem střední hodnoty.

Výraz Variace je v sekci Matematika

Biomasa

Pojem, výraz, heslo, co je to Biomasa?

O biomase se hlavně v poslední době začalo hodně hovořit. Jedná se o souhrn látek, které tvoří těla všech organismů. Biomasa se využívá na energetické účely. Energie biomasy mají původ ve slunečním záření a fotosyntéze. Jde o obnovitelný zdroj energie, a proto se o něm hodně přemýšlí. Celková hmotnost biomasy se většinou určuje vážením nebo odhadováním z objemu nebo délky těla. Energetická hodnota biomasy se stanovuje spálením v joulometru, nebo na základě proteinů, tuků a cukrů. Cílenou přípravou či výrobou z biomasy vznikne biopalivo.

Heslo Biomasa je v sekci Příroda

Virál

Pojem, výraz, heslo, co je to Virál?

Virál je zkrácené označení pro virální marketing (správněji virový marketing). Jedná se o šíření reklamy pomocí internetu a elektronické pošty a samotných uživatelů. Virál začíná zadáním reklamního sdělení menší skupině uživatelů, která se pak sama postará o jeho rozšíření. Virál může mít i další podporu v podobě odkazů, minisite nebo zapojení dalších internetových skupin. Zaměření virálu bývá vtipné, záhadné, motivující – záleží vždy na cílové skupině.

Heslo Virál je v kategorii Internet

Averze

Pojem, výraz, heslo, co je to Averze?

Averze znamená silnou nechuť až odpor vůči něčemu, případně vůči někomu (antipatie).

Výraz Averze je v kategorii Psychologie

Warez

Pojem, výraz, heslo, co je to Warez?

Warez patří mezi současné termíny z počítačového slangu. Warez označuje autorská díla, se kterými je nakládáno v rozporu s autorským právem. Slovo bylo vytvořeno z anglického slova wares (zboží, patrně v souvislosti se slovem softwares). Podle druhu bývá někdy warez rozdělován na gamez (počítačové hry), appz (aplikace), crackz (cracky) a také moviez (filmy). Nejčastějším způsobem šíření warezu je hlavně Internet. Lidé, kteří zacházejí s warezem, bývají označováni jako počítačoví piráti. Toto označení prosazují a organizace zastupující držitele autorských práv, ale uživatelé warezu se s tímto označením ztotožňují.

Heslo Warez je v kategorii Internet

Systolický tlak

Pojem, výraz, heslo, co je to Systolický tlak?

Systolický tlak je hodnota tlaku ve fázi, kdy srdce vypuzuje krev. Tyto hodnoty jsou nejvyšší. Za normální systolický tlak se považují hodnoty v rozmezí 90 – 119 mm Hg, za nízký systolický tlak méně než 90 mm Hg, vysoký tlak je vyšší než 140 mm Hg. Pokud je tlak vysoký dlouhodobě, je ho potřeba léčit, protože ohrožuje srdce, cévy a další důležité orgány.

Pojem Systolický tlak se nachází v sekci Lékařství

Monetární politika

Pojem, výraz, heslo, co je to Monetární politika?

Monetární politika je jedním z ekonomických nástrojů. Je tvořena souborem zásad a opatření, jejichž cílem je prosazování plnění měnových cílů. K tomu používá monetární politik měnové nástroje. Monetární politiku řídí centrální banka, která hlídá a aktivně ovlivňuje inflaci. V ČR je centrální bankou Česká národní banka. Hlavním cílem je stabilita domácí měny.

Pojem Monetární politika se nachází v kategorii Ekonomie

Dtto

Pojem, výraz, heslo, co je to Dtto?

Latinská zkratka výrazu "detto", která může mít i podobu "dto" a znamená "rovněž", "taktéž", "právě tak".

Pojem Dtto patří do sekce Zkratky


Klíčová slova: Monetární politika, Variace, přesný význam, wiki, co to je, termín, Cordon bleu, heslo, vysvětlení, Averze, Mikroúvěr, Systolický tlak, odborné názvosloví, informace, popis, slovník, Biomasa, význam, Virál, popis, význam pojmu, pojem, význam slova, co znamená, slovo, Warez, názvosloví, přesný výraz, definice

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Skvoter

kdo je to Skvoter?

Skvoter (též squatter, squater, skvotr) je člověk, který se skupinou dalších skvoterů, obsazuje neobývané budovy nebo pozemky ke kterým nemá žádná práva (nájemní, podnájemní smlouva apod.). Skvoteři obsazený objekt využívají nejčastěji pro kulturní a společenské aktivity. Tato aktivita má zpravidla politický podtext - skvoteři se většinou hlásí k levicovému anarchismu. V ČR mohou být skvoteři obviněni z trestného činu podle § 208 trestního zákoníku - neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru.

Heslo Skvoter je v kategorii Zločin

Angela Merkelová

kdo je to Angela Merkelová?

Angela Merkelová, celým jménem Angela Dorothea Merkel, je známou německou političkou. V současné době jako první žena vykonává funkci spolkové kancléřky. Již čtyřikrát byla v anketě časopisu Forbes označena jako nejmocnější žena světa. Angela Merkelová je reprezentantkou strany křesťanských demokratů, v jejich vedení vystřídala Helmutha Kohla a Wolfganga Schäubleho. Merkelová je doktorkou přírodních věd, absolventkou oboru fyzika na univerzitě ve východoněmeckém Lipsku. Po studiích pracovala v akademii věd, ale současně se aktivně zapojila do politiky a v roce 190 byla zvolena do Spolkového sněmu. Působila také jako ministryně. Jako kancléřka proslula pevnými postoji v různých otázkách, uměním řešit krize, a stala se rychle populární. Její oblibu však značně oslabil vstřícný postoj k migrantům a způsob jeho řešení.

Text Angela Merkelová je v kategorii Politici

Pohan

kdo je to Pohan?

Pohan je z pohledu křesťanské církve vyznavač jakéhokoliv jiného náboženství. Historicky označovala církev jako pohany obyvatele území uctívající svá původní (polyteistická) božstva. Křesťanská církev pohanské obřady a kulty tvrdě potlačovala a "pohané" se v některých případech rozhodli přijmout křest dobrovolně (pokud měli např. vyšší společenské postavení a mohli ho takovým krokem upevnit), ale častěji k tomu byli lidé donuceni. Přesto pohanské zvyky přetrvávaly dlouho poté, co byly oficiálně zakázány a dodnes můžeme jejich stopy odhalit v různých (spíše již zanikajících) lidových zvycích, pověrách atd. I nejvýznamnější křesťanské svátky (Velikonoce, Vánoce) byly původně "pohanskými" slavnostmi, kterým dala křesťanská církev nový obsah a význam, když zjistila, že je nedokáže zcela potlačit a vymýtit (např. Dušičky byly původně keltským svátkem zvaným Samhain). "Pohanská" náboženství často uctívala přírodní božstva, tj. jejich bohové byli ztělesněním přírodních sil a živlů. Taková náboženství vznikala již v pravěku a součástí některých bylo i praktikování lidských obětí (ale již ne v dobách křesťanství).

Text Pohan patří do sekce Křesťanství

Immanuel Kant

kdo je to Immanuel Kant?

Immanuel Kant patří k základním evropským myslitelům, je jedním z posledních představitelů směru osvícenství. Tento německý filozof je tvůrcem nového pohled na psychologii, který vysvětlil ve svém spisu Kritika čistého rozumu. Jeho názory měly velký vliv na další filozofy v 19. století i v dalším období. Uznání získal Immanuel Kant již v době svého života. Kritické připomínky k jeho dílu měly i pozitivní přínos, motivovaly odpůrce k vytvoření dalších směrů. Velkým odpůrcem byla katolická církev, která Kantovu Kritiku umístila do seznamu zakázaných knih.

Slovo Immanuel Kant se nachází v kategorii Filozofie

Environmentalista

kdo je to Environmentalista?

Environmentalista je stoupenec politického i etického hnutí, které si za cíl klade zachování životního prostředí, jeho obnovu, zlepšení i ochranu. Svým působením chce dosáhnout změn politických, ekonomických i společenských postupů, které životnímu prostředí škodí. Environmentalista má některé společné zájmy s ekology. Samotné označení bylo odvozeno z anglického názvu pro životní prostředí.

Heslo Environmentalista je v kategorii Politika

Hospodin

kdo je to Hospodin?

Hospodin je české historické pojmenování křesťanského Boha. Toto jméno je odvozeno ze Starého zákona a názvů Jehova nebo Jahve. Pojmenování Hospodin pochází ze staroslověnštiny a ruštiny, kde označovalo pána. V češtině je právě Bůh nazýván Pánem, podobně jako v dalších jazycích. Toto pojmenování se používalo z úcty k tradici, kdy nebylo používáno přímo Boží jméno. Slovo Pán převzal i Nový zákon a označení Hospodin se používalo i v překladech Bible, i když některé moderní verze používají znovu jméno Jehova jako vyjádření úcty nebo těsného vztahu (např. svědci Jehovovi). V liturgii katolické církve bylo v roce 2008 zakázáno hebrejské jméno a bylo nařízeno využívat pouze slovo Pán.

Slovo Hospodin se nachází v kategorii Křesťanství

Pastevec

kdo je to Pastevec?

Pastevec, jinak též pastýř, je osoba, která pečuje o pastvu skotu, koz a ovcí, popř. dalších užitkových zvířat. Vykonává také jiné práce, které s pastvou souvisejí. Jedná se o historické povolání, které bylo praktikováno již od doby, kdy se člověk přestal živit pouze lovem. Pastevci byli zmiňováni již v Bibli. Průvodcem pastýře byl pes, k vybavení patřil plášť, brašna na jídlo, hůl, popřípadě prak jako zbraň. Nejednalo se o finančně výhodné povolání, pastevec býval nemajetný, a pokud bydlel v obecní pastoušce, mohl mít i přiděleny i další povinnosti.

Slovo Pastevec je v sekci Profese

Neteř

kdo je to Neteř?

Neteř je v příbuzenských vztazích dcera mého bratra nebo mé sestry. Já jsem pro ni strýc/ teta.

Text Neteř je v kategorii Vztahy

OSVČ

kdo je to OSVČ?

OSVČ je zkratka termínu "osoba samostatně výdělečně činná". Je to pojem, který se vyskytuje v českých zákonech a označuje fyzickou osobu, jejímž zdrojem příjmů je podnikání nebo jiná samostatně výdělečná činnost. OSVČ může být živnostník, soudní znalec, umělec nebo třeba zemědělec.

Text OSVČ je v kategorii Podnikání

Martin Nečas

kdo je to Martin Nečas?

Martin Nečas je hokejový útočník, který začínal ve Žďáru nad Sázavou a dále pokračoval v HC Kometě Brno. Zde hrál extraligu po 5 sezón. Další sezóny odehrál ve Slavii Třebíč a pak v zámořské NHL v týmu Carolina Hurricanes. V roce 2017 se vrátil do Komety Brno. Zde se opakovaně zasloužil o zlato v týmu dorostu, tak v extralize. V roce 2016 Martina Nečase draftoval Traktor Čeljabinsk, kde hrál v KHL, a o rok později znovu tým Carolina Hurrikanes, kde hraje v NHL.

Text Martin Nečas je v kategorii Sport


Klíčová slova: slovo, heslo, životopis, wiki, informace, co to je, Mikroúvěr, etymologie, Virál, Averze, význam, přesný význam, popis, synonymum, definice, lidé, Warez, slovník, vysvětlení, Systolický tlak, popis, Biomasa, Monetární politika, Cordon bleu, význam slova, co znamená, pojem, význam pojmu, biografie

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 28. února 2021        Tip na sobotu 27. února 2021
Tip na pátek 26. února 2021        Tip na čtvrtek 25. února 2021
Tip na středu 24. února 2021        Tip na úterý 23. února 2021
Tip na pondělí 22. února 2021        Tip na neděli 21. února 2021
Tip na sobotu 20. února 2021        Tip na pátek 19. února 2021
Tip na čtvrtek 18. února 2021        Tip na středu 17. února 2021
Tip na úterý 16. února 2021        Tip na pondělí 15. února 2021