Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na neděli 17. ledna 2021

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Informace

Pojem, výraz, heslo, co je to Informace?

Informace obecně je nějaký údaj, sdělení o něčem.

Pojem Informace je v kategorii Filozofie

Streetball

Pojem, výraz, heslo, co je to Streetball?

Streetball je označení pro městský druh basketbalu. Hraje se na hřišti nebo v tělocvičně a je rozšířen po celém světě. Na rozdíl od basketbalu se používá hlavně jedna strana hrací plochy, jinak jsou pravidla podobná. Počet hráčů je pohyblivý, může jít o útočníka a obránce nebo týmy od dvou do pěti hráčů. Velmi rozšířený je streetball v USA, kde se stává i volnočasovou náplní mládeže a má být prevencí před problémy kriminálního charakter.

Výraz Streetball patří do kategorie Sport

Fitness

Pojem, výraz, heslo, co je to Fitness?

Fitness je označení pro sportovní aktivitu nebo styl života, kterým chce jeho příznivec dosáhnout celkové dobré kondice i zdatnosti, snaží se o vytvarování postavy a správné držení těla, rozvíjení síly a komplexní upevnění zdraví. Do fitness patří neoddělitelně i správná životospráva a výživa. Pro cvičení lze využít pouze vlastní tělo nebo přidat různé nástroje a přístroje. Cvičí se doma nebo ve speciálních centrech, posilovnách. V nich najde příznivec fitness jak prostor pro cvičení, tak výbavu, od činek k různým posilovacím strojům až ke speciálním trenažerům. Do jídelníčku se zařazují především zelenina, luštěniny, maso, celozrnné obiloviny, ořechy, semínka, ryby rýže, ovoce. Pít by se měla hlavně voda. Fitness trénink se zahajuje protažením a rozehřátím, po cvičení se končí opět protažením a uvolněním.

Výraz Fitness patří do sekce Sport

Movitá věc

Pojem, výraz, heslo, co je to Movitá věc?

Movitá věc je označení zahrnující všechny věci, které nenesou pojmenování věc nemovitá. Původně se jednalo o všechny věci s výjimkou staveb, které jsou pevným základem spojeny se zemí, a pozemků. Nový občanský zákoník toto označení upravil jinak – věcí movitou může být i věc ze své podstaty nehmotná, pokud je právně vymezena, nesmí však jít o části lidského těla, které se (kromě vlasů) nepovažují za věc.

Termín Movitá věc je v kategorii Právo

Bixenon

Pojem, výraz, heslo, co je to Bixenon?

Bixenon je druh plynové vývojky ve světlometu. Je zdrojem pro tlumená a dálková světla automobilů. Bixenon poskytuje široký světelný paprsek, takže vozovka je dobře osvětlená i po stranách a barva světla je příjemnější, protože se více podobá dennímu světlu. Výhodou bixenonu je to, že současně slouží pro oba typy světel. Také svítivost je vyšší a příkon menší.Větší množství světla znamená větší viditelnost a tím i vyšší bezpečnost.

Heslo Bixenon je v sekci Technika

Okupace

Pojem, výraz, heslo, co je to Okupace?

Okupace znamená přivlastnění nebo obsazení, většinou se jedná o nějaké cizí území. Nejčastějším druhem okupace je okupace vojenská, kdy dochází k dočasné kontrole cizího území, které nepatří do správy ani vlastnictví okupanta. Jde o časově omezený výkon státní moci, ne trvalý zábor. Nezáleží na tom, zda se obyvatelé obsazeného území brání či ne, o okupaci se jedná vždy, jestliže jedna strana obsadí území druhé strany, drží ho a vykonává zde správu.

Termín Okupace se nachází v kategorii Politika

Osteoporóza

Pojem, výraz, heslo, co je to Osteoporóza?

Osteoporóza je druh kostní choroby, která má metabolický původ a projevuje se řídnutím kostní tkáně. Kostem ubývá vápník a minerály, vznikají póry. Důvodem pro vznik osteoporózy mohou být věk, menopauza, nedostatek pohybu, podvýživa. Příznakem osteoporózy může být kyfóza, snížení pohyblivosti, menší tělesná výška, zvýšená lomivost kostí a bolesti zad. Jako prevence působí zvýšení pohybu a pravidelný dostatečný příjem vitamínu D a K a vápníku.

Heslo Osteoporóza je v sekci Nemoce

Karma

Pojem, výraz, heslo, co je to Karma?

Výraz karma má v češtině hned několik významů. Primárně se s karmou můžeme setkat jako se součástí hinduismu, buddhismu a globálně indické filosofie. V rámci buddhismu se jedná o etický přírodní zákon, zatímco hinduismus ji považuje za koncept příčiny a důsledku. Dalším významem slova karma je v Česku známý průtokový ohřívač vody. Voda se v tomto zařízení ohřívá za pomoci hořícího plynu. Název Karma též označuje populární chorvatskou hudební skupinu, jejímž hlavním žánrem je elektronická muzika.

Pojem Karma je v kategorii Filozofie

Dna

Pojem, výraz, heslo, co je to Dna?

Dna, jinak nazývaná také podagra nebo pakostnice, je onemocnění metabolizmu. Jedná se o poruchu v odbourávání purinů, kdy dochází k nadměrné produkci kyseliny močové. Tím se zvyšuje její koncentrace a kyselina močová pak krystalizuje i jinde – například v kloubech. Dna postihuje hlavně palce nohou, ušní lalůčky, ramena nebo další klouby. Dochází pak k bolestivým záchvatům a zánětům kloubů. Dna způsobuje i zvýšenou tvorbu močových kamenů. Dříve dnou trpěli ti, kteří nadměrně konzumovali alkohol nebo maso, dnes i lidé, jejichž strava ve vyšší míře obsahuje fruktózu.

Výraz Dna se nachází v sekci Nemoce

New Age

Pojem, výraz, heslo, co je to New Age?

New Age je ideový směr, který bývá nazýván hnutím. Shrnuje v sobě myšlenky mnoha dalších oblastí, náboženství, astrofyziky, filozofie, taoizmu, zen-buddhizmu, křesťanství, a mnoha dalších. Snaží se o nalezení nového stylu života, postoje ke světu, hledá nové cesty k hlubšímu poznání. Je založen na čtyřech hlavních základech: vědě, orientálním náboženství, nových objevech psychologie a na znamení Vodnáře. Oproti tradičním hodnotám náboženství staví New Age individualitu osobnosti a nezávislé hledání. Za zásadní považuje také samostatnost a vzdělávání vlastním způsobem. Protože je sám sobě duševním vůdcem, má plnou odpovědnost za své činy a myšlení a nemůže své chyby přisuzovat nikomu jinému. Nehledá Boha, ale sama sebe. Lidé New Age myslí pozitivně, jsou svobodní a energičtí. Nemají svého vůdce ani nějaké základní místo. Vhodná je nezávislost na financích, protože pak má člověk dostatek času pro vlastní duchovní rozvoj.

Pojem New Age je v kategorii Filozofie


Klíčová slova: formulace, co to je, Dna, přesný význam, slovník, heslo, wiki, význam pojmu, význam slova, přesný výraz, slovo, informace, definice, odborný výraz, vysvětlení, co znamená, Streetball, názvosloví, synonymum, význam, Karma, termín, Fitness, Informace, popis, Osteoporóza, popis, Bixenon, pojem

Často hledané výrazy, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Průvodce

kdo je to Průvodce?

Průvodce je osoba, která má na starosti doprovázení nejrůznějších jedinců i skupin. Pro své svěřence nejdříve připraví program a naplánuje trasu, připraví si odborný výklad a je po celou dobu klientům k dispozici. Průvodce může provádět jak v České republice, tak v zahraničí. Potřebuje patřičnou jazykovou výbavu, může totiž provádět cizince nebo naopak bude vyjednávat v zahraničí. Na cestách se věnuje koordinaci a poskytuje všechny sjednané služby.

Text Průvodce je v kategorii Profese

Zámečník

kdo je to Zámečník?

Zámečník je odborník na práci se zámky nebo kováním. Zámečník pracuje v prodejně zámků, kde se nabízí kování, zámky a další podobné věci. Provádí také servis zámků, například při ztrátě klíčů zámky otvírá. Strojní zámečník opracovává různé další výrobky nebo konstrukce, umělecký zámečník se zabývá zámky a kováním z uměleckého hlediska.

Text Zámečník je v kategorii Profese

Komparzista

kdo je to Komparzista?

Komparzista je člen souboru méně důležitých účinkujících, nedůležitá postava, vytvářející okolí. Bývá anonymní, vystupuje hlavně v televizi, filmu, reklamách videích i v divadle, zde se mu však říká statista. Komparzista se pohybuje v pozadí za hlavními postavami, společně s ostatními vytváří různé shluky osob, které představují společenské nebo profesní skupiny. Komparz se řadí mezi herce, nemusí mít však patřičné vzdělání nebo průpravu.

Heslo Komparzista se nachází v sekci Profese

Ester Kočičková

kdo je to Ester Kočičková?

Ester Kočičková, je pseudonym Renaty Kozákové, zpěvačky, moderátorky a textařky. Přezdívku má od doby účinkování v rozhlasovém pořadu Kamenná školka. Rozhlasovému vysílání zůstala i nadále věrná jako moderátorka Rádia Limonádový Joe a spolumoderátorka v Radiožurnálu. Ester Kočičková spolupracuje také s Českou televizí, kde moderovala několik pořadů. Píše si vlastní texty a vystupuje především se šansony.

Text Ester Kočičková patří do sekce Hudba

Recidivista

kdo je to Recidivista?

Recidivista je ten, kdo opakovaně páchá trestné činy poté, co byl za předchozí trestné činy pravomocně odsouzen. Jde o označení z oblasti trestního práva. Typ trestného činu zde není důležitý. Toto pravidlo neplatí pouze pro velmi závažné zločiny, které jsou označovány jako zvláště nebezpečná recidiva. U recidivisty nebyla účinná předchozí opatření a odsouzení a nenapravil se, takže jeho jednání je posuzováno jako čin se zvýšenou společenskou škodlivostí. Podle toho je pak stanovena výše trestu a zařazení do typu věznice.

Heslo Recidivista se nachází v sekci Zločin

Delegát

kdo je to Delegát?

Slovem delegát označujeme zvoleného, zmocněného zástupce pro nějaký sjezd či kongres, který je pověřen (delegován) pravomocemi od jiných lidí.

Text Delegát je v kategorii Profese

Vratislav Kulhánek

kdo je to Vratislav Kulhánek?

Vratislav Kulhánek je manažerem v oblasti automobilového průmyslu. Působil také jako předseda Českého svazu ledního hokeje a člen výkonného výboru Českého olympijského výboru. Prošel mnoha funkcemi jako předseda nebo člen správních rad nebo výborů významných společností, pracuje i jako poradce. Vratislav Kulhánek byl ve volbách v roce 2018 jedním z kandidátů na prezidenta České republiky.

Heslo Vratislav Kulhánek je v kategorii Politici

Hermafrodit

kdo je to Hermafrodit?

Hermafrodit čili obojetník slouží jako označení živočicha, který má schopnost vyprodukovat jak vajíčka, tak spermie. Hermafrodit může mít obojetnou pohlavní žlázu nebo je vybaven varlaty i vaječníky. Do této skupiny patří nejen někteří měkkýši a další zástupci zvířecí říše, ale i lidští jedinci. V takovém případě se jedná o defektní jedince, kteří mají základy obou orgánů, většinou nefunkčních nebo je funkční pouze jeden.

Slovo Hermafrodit je v sekci Vlastnosti

Hampejznice

kdo je to Hampejznice?

Hampejznice je starší hanlivé označení pro prostitutku. Název vychází z pojmenování veřejného domu – hampejzu. Hampejznice byla přehnaně nalíčená žena ve výrazných šatech, která za úplatu poskytovala sexuální služby. Pojmenování se někdy používalo i pro ženy povětrné nebo nevěrnice. Jako pojmenování nevěstky bylo nejčastější v 17. století.

Heslo Hampejznice je v kategorii Hanlivé

Daniel Farnbauer

kdo je to Daniel Farnbauer?

Daniel Farnbauer je významný podnikatel a akcionář, který podniká i působí ve vysokých manažerských funkcích a dozorčích radách v různých společnostech a představenstvech vlivných finančních skupin. Pracuje také jako jednatel různých společností – pražský pivovar, developerské firmy. Po rozvodu se brzy znovu oženil a za partnerku si zvolil moderátorku Gábinu Partyšovou. Z předcházejícího manželství má syna a dceru.

Heslo Daniel Farnbauer se nachází v sekci Podnikání


Klíčová slova: formulace, co to je, informace, slovo, životopis, slovník, Bixenon, wiki, přesný význam, Dna, význam slova, osobnosti, pojem, lidé, Fitness, termín, Okupace, co znamená, popis, biografie, New Age, Karma, synonymum, Streetball, heslo, etymologie, Movitá věc, význam pojmu, Osteoporóza

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 5. března 2021        Tip na čtvrtek 4. března 2021
Tip na středu 3. března 2021        Tip na úterý 2. března 2021
Tip na pondělí 1. března 2021        Tip na neděli 28. února 2021
Tip na sobotu 27. února 2021        Tip na pátek 26. února 2021
Tip na čtvrtek 25. února 2021        Tip na středu 24. února 2021
Tip na úterý 23. února 2021        Tip na pondělí 22. února 2021
Tip na neděli 21. února 2021        Tip na sobotu 20. února 2021