Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na čtvrtek 14. ledna 2021

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Rovnodennost

Pojem, výraz, heslo, co je to Rovnodennost?

Rovnodennost je jev, který se odehrává dvakrát ročně. Jedná se o dobu, kdy se Slunce nachází v rovině zemského rovníku, sluneční paprsky tak dopadají na Zemi kolmo k zemské ose. Jarní rovnodennost přichází 19.- 21. března, podzimní rovnodennost 20. - 24. září. Na naší severní polokouli znamená jarní rovnodennost střídání zimy a jara, podzimní rovnodennost je hranicí mezi létem a podzimem. Na jarní polokouli jsou pak roční období obráceně, jaro začíná v září a podzim v březnu. Rovnodennost znamená, že den je přibližně stejně dlouhý jako noc. Slunce v tu dobu osvětluje oba zemské póly. Vychází přesně na východě a zapadá na západě.

Pojem Rovnodennost je v sekci Věda

Čpavek

Pojem, výraz, heslo, co je to Čpavek?

Čpavek čili amoniak je název jednoho z plynů lehčího než vzduch. Je bezbarvý, má ostrý a štiplavý zápach a je málo hořlavý. V minimálním množství se vyskytuje i v zemské atmosféře. Ať je v kapalném nebo plynném skupenství, je silně dráždivý a leptavý. Může poškodit kůži, dýchací cesty a plíce, bývá příčinou dušnosti, dráždivého kašle, poruch dýchání, které mohou vést k udušení. V kapalném stavu může způsobit omrzliny. Čpavek vzniká i v přírodě rozkladem organického odpadu, na kterém se podílejí hlavně mikroby a tvoří amonné soli. Ryby i někteří další živočichové vylučují dusík právě ve formě čpavku. Má široké spektrum využití – jako hnojivo, čistidlo, výchozí sloučenina pro vznik dalších dusíkatých sloučenin, chladivo, palivo, neutralizátor, antiseptikum, stimulant, v dřevařském a textilním průmyslu.

Termín Čpavek patří do sekce Chemie

Netflix

Pojem, výraz, heslo, co je to Netflix?

Netflix je název užívaný poskytovatelem filmů. Tato služba je provozována online a je placená. Sídlo společnosti je v Kalifornii, spoluzakladatelem a generálním ředitelem je Reed Hastings. Ve většině zemí světa je Netflix dostupný od roku 2016. Nabízí přes 3000 nejrůznějších pořadů, filmy, dokumentární pořady i populární seriály. Jeho předplacení je možné i v České republice. Některé pořady jsou dabované nebo opatřené titulky.

Výraz Netflix je v sekci Internet

Iluze

Pojem, výraz, heslo, co je to Iluze?

Iluze je označení pro chybný smyslový vjem, přelud, vidinu, sen. Základem je vždy nějaká skutečná věc či událost, které však naše smysly chybně vyhodnotí. Člověk tak získá iluzi, klamnou naději nebo nějaké očekávání. Iluze se dělí na objektivní, které zažívá většina lidí, nebo subjektivní, které prožívá určitý jedinec. Záleží také na tom, který smysl vnímá a jeho vjem je pak zkreslen. Může jít i o působení silných emocí.

Výraz Iluze je v kategorii Psychologie

Polarizační filtr

Pojem, výraz, heslo, co je to Polarizační filtr?

Polarizační filtr je označení pro druh fotografického filtru umístěného před objektivem fotoaparátu. Slouží především k doladění barev tak, aby se co nejvíce přiblížily skutečnosti. To se hojně využívá například při fotografování oblohy. Polarizační filtr minimalizuje odlesky, zesiluje sytost barev a oživuje je. Pokud je polarizační filtr zaměřen proti slunci, je jeho působení nejsilnější. Nemá požadované účinky při fotografování s bleskem.

Termín Polarizační filtr se nachází v kategorii Technika

Flobertka

Pojem, výraz, heslo, co je to Flobertka?

Flobertka označuje střelnou zbraň, do které se používají náboje s okrajovým zápalem. Tyto náboje mívají nižší výkon, proto se náboje většinou prodávají volně. Flobertky lze sehnat jak v podobě pušky, tak revolveru. Základní podmínkou pro pořízení flobertky je věk vyšší než 18 let. Při volném prodeji může být povolená energie střely do 16 J. Flobertky mají domácí použití nebo se využívají pro sportovní střelbu. Svůj název nese flobertka podle puškaře Louise Floberta.

Heslo Flobertka patří do sekce Technika

Dual core

Pojem, výraz, heslo, co je to Dual core?

Dual core znamená v překladu dvoujádrový. Jedná se o dvoujádrový procesor, tedy o procesor, který má dvě výpočetní části, pracující samostatně. Jeho přínos je v tom, že pracuje jako počítač se dvěma procesory. Může tedy zpracovávat dva procesy současně. Dual core přináší uživateli významné zrychlení práce. Má nízkou spotřebu a obě jádra využívá optimálně. Dual core Intel Pentium nebo AMD patřilo k velmi rozšířeným procesorům tohoto typu. Dnešní procesory již obvykle obsahují více jader, například quad core (4 jádra), octa core (8 jader) atd.

Výraz Dual core je v kategorii Hardware

Ledové víno

Pojem, výraz, heslo, co je to Ledové víno?

Ledové víno je označení pro velmi vysoce hodnocený typ vína, které bylo vyrobeno ze zmrzlých hroznů. Jedná se o víno s přívlastkem. Pro ledové víno je typická výrazná vůně, nižší obsah alkoholu, cca 8-9% a také vysoký zbytek cukru. Hrozny na výrobu ledového vína je nutno sklízet při velice nízké teplotě, minimem je -6 stupňů. Voda při lisování zůstává uvnitř v lisu ve formě ledu, ven vytéká sladký a koncentrovaný mošt.

Termín Ledové víno patří do kategorie Nápoje

BPEJ

Pojem, výraz, heslo, co je to BPEJ?

BPEJ je zkratka pro pojem bonitovaná půdně ekologická jednotka. Jedná se o základní jednotku zemědělské půdy, která slouží pro mapování a ocenění. BPEJ vyjadřuje pětimístný číselný kód. Každá číslice má svůj význam, jako celek kód vypovídá o zásadních klimatických a půdních podmínkách, které mají vliv na užitkovost půdy a ovlivňují její prodejní cenu. Cena podle BPEJ se určuje při výpočtu daní a stanovení tržních cen, protože vypovídá o kvalitě pozemku. Podrobnější výpis včetně dalších hodnot lze nalézt na výpisu z katastru nemovitostí. Parcely, které jsou evidované zjednodušeným způsobem, nemusejí mít BPEJ evidované. Evidencí a aktualizacemi se zabývá Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.

Termín BPEJ je v kategorii Zkratky

ALS

Pojem, výraz, heslo, co je to ALS?

ALS je zkratka pro amyotrofickou laterální sklerózu neboli Lou Gehrigovu nemoc, nevyléčitelné onemocnění postihující mozek a míchu. Důsledkem ALS je oslabení těch buněk centrální nervové soustavy, které jsou zodpovědné za pohyby svalů. Tyto buňky postupně odumírají, svaly se postupně oslabují, až způsobí celkovou nehybnost. Doposud nebylo zjištěno, co tuto nemoc způsobuje. ALS ohrožuje více muže než ženy, v průměru bývá diagnostikována kolem 55 let. Pravděpodobnost onemocnění stoupá s přibývajícím věkem. Průběh nemoci je individuální, postihuje 2 lidi z 100 000. Může mít formu spontánní, dědičnou nebo guamskou podle ostrova Guam. Diagnostika je obtížná, existuje velké množství různých příznaků. Většina pacientů žije cca 4 roky po zjištění nemoci, malé procento se dožije ještě dalších deseti let, výjimečně lze žít ještě 20 let. Nemocní umírají za plného vědomí na selhání dýchání.

Výraz ALS se nachází v sekci Nemoce


Klíčová slova: Ledové víno, co znamená, popis, ALS, přesný význam, heslo, Netflix, význam, termín, wiki, pojem, odborný výraz, informace, Iluze, odborné názvosloví, Dual core, formulace, slovník, Rovnodennost, význam slova, přesný výraz, Polarizační filtr, slovo, Flobertka, popis, co to je, Čpavek, vysvětlení, význam pojmu

Výběr z náhodných odborných pojmů, osobností, hesel, termínů

Jiří Zmožek

kdo je to Jiří Zmožek?

Jiří Zmožek je zpěvák, textař, skladatel a hudebník, který se věnuje především populární hudbě. S jeho písněmi vystupovali přední zpěváci české popmusic, např. Karel Gott, Marie Rottrová, Hana Zagorová, Helena Vondráčková, Michal Tučný a mnoho dalších. V roce 1994 zažil Jiří Zmožek krizi v podnikání i v rodinném životě a obrátil se k víře v Boha. Věnuje se duchovnímu životu a skládá především křesťanské písně.

Slovo Jiří Zmožek je v sekci Hudba

Chazan

kdo je to Chazan?

Chazan je označení pro osobu mužského pohlaví, která působí v synagoze a vede zde společně pronášené modlitby. Jinak bývá také označován jako kantor a předpokládá se, že byl předchůdcem biskupa. V dřívějších dobách mohl být chazanem ten, kdo prokazoval vysoké morální kvality a měl dostatečně silný hlas. V současnosti může být chazanem krátkodobě někdo z představitelů obce.

Slovo Chazan se nachází v kategorii Náboženství

Santusák

kdo je to Santusák?

Santusák je poněkud zastaralé označení pro zanedbaně a odpudivě působícího muže, někdy jde o tuláka. Hlavním viníkem jeho zanedbaného vzezření je těžká závislost na alkoholu. Santusák se zkrátka nestará o nic jiného než o to, aby si opatřil svoji potřebnou dávku lihu. Existují též varianty santus či sanktusák. Pokud jde o původ slova, bývá vykládán několika způsoby. Může být odvozen od starého německého argotického výrazu pro denaturovaný líh či kořalku, nebo z latinského spiritus, což znamená líh obecně. Možný původ je i ve spojení sanctus jakožto označení pro "svatého muže", tedy poustevníka. Poustevníci často vypadali také zanedbaně, aby dali patřičně najevo svůj asketický způsob života. A různí vykutálení tuláci nebo alkoholici se často dříve za poustevníky vydávali, ovšem výhradně ze zištných důvodů, aby jim nějaký důvěřivec zaplatil pití. Dnes se s tímto slovem setkáme nejspíše ve starších filmech nebo v literatuře, případně u nejstarší generace.

Slovo Santusák je v sekci Hanlivé

Ed Sheeran

kdo je to Ed Sheeran?

Ed Sheeran je mladý zpěvák, kytarista a textař. Posluchače přitahuje stálým úsměvem, krásným zpěvem a zamilovanými texty. Jako dítě byl šikanován, vyzkoušel si i život bezdomovce a tyto zkušenosti vtělil i do svých písní. Vydal album s názvem + a další album X. Je také autorem knihy A Visual Journey. Písně také často přezpívává a často jsou lepší, než původní originál. Hudební kritici předpovídají Edu Sheeranovi slibnou budoucnost.

Heslo Ed Sheeran je v kategorii Hudba

Povaleč

kdo je to Povaleč?

Povaleč je líná osoba, která se nejraději povaluje. Typická pro povaleče je poloha vleže a povalování, odtud pochází název druhu nábytku - válenda. Jde o člověka, který místo práce upřednostňuje stálý odpočinek. V nuceném pracovním nasazení se pohybuje pomalu, nelze od něj očekávat kvalitní práci. Povaleč odpočívá za každých okolností, i ve volném čase.

Heslo Povaleč se nachází v sekci Hanlivé

Barbora Poláková

kdo je to Barbora Poláková?

Barbora Poláková je herečka a zpěvačka. Je absolventkou DAMU, oboru činohra a členkou souboru Divadla na Vinohradech. Populární je zvláště její ztvárnění hlavní postavy ve hře Blonďatá bestie. Jako herečka a zpěvačka často natáčí videoklipy a protestsongy. Barbora Poláková vystupuje také v muzikálech a zúčastnila se taneční soutěže StarDance. Získala také ocenění Anděl za Skladbu roku a Objev roku.

Slovo Barbora Poláková se nachází v kategorii Hudba

Marek Eben

kdo je to Marek Eben?

Marek Eben je hudební skladatel, zpěvák, písničkář, herec a moderátor. Pochází z rodiny, která měla vždy k hudbě blízko (otec skladatel Petr Eben, strýc Ilja Hurník). Sám vystupuje ve skupině bratři Ebenové. Je velmi populárním a váženým moderátorem, který umí používat jemný humor i na vyšší úrovni. Tato činnost byla opakovaně oceněna v diváckých anketách Týtý. Marek Eben je absolventem Pražské konzervatoře. Působí v různých divadlech jako host. Věnuje se skládání hudby i textů písní k řadě inscenací i seriálů, je oblíbený i jako dabér. Marek Eben (*

Slovo Marek Eben je v sekci Hudba

Jay Z

kdo je to Jay Z?

Jay Z, vlastním jménem Shawn Corey Carter, je rapper. Spolupracuje s kapelou Linkin Park, je vícenásobným držitelem ceny Grammy. Patří k nejbohatším americkým hiphopovým zpěvákům. Vedl nakladatelství Def Jam Recordings a byl jedním ze zakladatelů dalších hudebních vydavatelství. Je spoluvlastníkem basketbalového týmu New Jersey Nets a několika klubů. Jay Z má svou módní značku Rocawear.

Heslo Jay Z se nachází v sekci Hudba

Heretik

kdo je to Heretik?

Heretik neboli kacíř či bludař je zastánce takové víry, která se odlišuje od názorů oficiální církve. Jako heretik může být označen i ten, kdo vyjadřuje názor, který není na náboženství založen, na nějakou tzv. ortodoxní věc. Původ pojmenování je ve slově katar, jednalo se o stoupence náboženského hnutí středověké Francie. Ti byli vyhlazeni ve 13. století, když proti nim byly vypraveny křížové výpravy. Vůči heretikům bylo běžně používáno násilí, byli vyhledáváni a pronásledováni inkvizitory, později byli exkomunikováni.

Text Heretik patří do sekce Náboženství

Štukatér

kdo je to Štukatér?

Štukatér je pracovník, který se věnuje provádění omítkářských a štukatérských prací. Upravuje povrchy ve vnitřních i vnějších prostorách, vytváří se šablonami nebo modelováním různé štukatérské prvky. Při své činnosti používá různé materiály, jako např. maltu nebo sádru. Štukatér musí umět připravit podklady pro zakázky, vyčíslit náklady, organizovat postup prací a připravit místo výkonu, připravit podklad a zvolit vhodné nástroje a materiál, opravovat i restaurovat. Zvládá i běžné zednické práce.

Slovo Štukatér je v sekci Profese


Klíčová slova: synonymum, co znamená, Iluze, přesný výraz, životopis, Polarizační filtr, heslo, Ledové víno, Čpavek, wiki, Rovnodennost, termín, lidé, vysvětlení, definice, význam pojmu, formulace, slovník, přesný význam, etymologie, význam slova, informace, osobnosti, popis, pojem, význam, Dual core, co to je, popis

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 27. ledna 2021        Tip na úterý 26. ledna 2021
Tip na pondělí 25. ledna 2021        Tip na neděli 24. ledna 2021
Tip na sobotu 23. ledna 2021        Tip na pátek 22. ledna 2021
Tip na čtvrtek 21. ledna 2021        Tip na středu 20. ledna 2021
Tip na úterý 19. ledna 2021        Tip na pondělí 18. ledna 2021
Tip na neděli 17. ledna 2021        Tip na sobotu 16. ledna 2021
Tip na pátek 15. ledna 2021        Tip na čtvrtek 14. ledna 2021