Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na sobotu 5. prosince 2020

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Euroval

Pojem, výraz, heslo, co je to Euroval?

Pojem euroval je známý i pod označením evropský záchranný mechanismus a záchranný mechanismus eurozóny. Euroval je dodatek v lisabonské smlouvě, jenž umožňuje vznik záchranného fondu na pomoc ekonomicky ohroženým státům v rámci eurozóny. Dlouhou dobu nebyl dokument podepsán Českou republikou, stalo se tak až po nástupu Miloše Zemana na pozici prezidenta. Jeho předchůdce Václav Klaus podpis dodatku odmítal.

Pojem Euroval se nachází v sekci Ekonomie

Dekadentní

Pojem, výraz, heslo, co je to Dekadentní?

Pokud někde uslyšíte, že je něco dekadentní, pak to má leccos společného s kulturou. Dekadence znamená úpadek a poprvé se spojuje s kulturou antického Říma, která v době dekadence byla na ústupu ze své někdejší slávy. Nově se poté slovo dekadence používá od poloviny devatenáctého století, kdy se takto začaly nazývat různé umělecké proudy. Dekadence se prosadila ve světové i české literatuře. Mezi nejzvýznamnější světové autory můžeme zařadit jména jako Oscar Wilde či Arthur Rimbaud. V naší literatuře pak najdeme mezi dekadenty Karla Hlaváčka nebo Julia Zeyera.

Pojem Dekadentní je v sekci Kultura

Leasing

Pojem, výraz, heslo, co je to Leasing?

Pronajmutí různých zařízení finanční institucí zákazníkovi se pojmenovává leasing. Zákazník si může vypůjčit na leasing třeba auto, které postupně v předem stanovených intervalech musí splácet. Pokud by docházelo ke zpoždění nebo neplacení, může si finanční instituce vzít zpět zapůjčenou věc a klientovi se nevrací již zaplacené peníze. Veškeré starosti o pronajaté zařízení spadají do režie nájemce.

Výraz Leasing patří do sekce Bankovnictví

Bytový dům

Pojem, výraz, heslo, co je to Bytový dům?

Bytový dům je dům, ve kterém je více bytů a popřípadě nebytové prostory. Jedná se o stavbu určenou převážně právě pro bydlení. Požadavkům na trvalé bydlení musí odpovídat nejméně polovina podlahové plochy. Bytový dům musí být k bydlení určen a obsahovat nejméně 4 samostatné byty. Není důležitý počet podlaží. Společný je hlavní vchod přístupny z komunikace a některé společné prostory (prádelny, sušárny, kočárkárny, sklepy).

Heslo Bytový dům patří do kategorie Stavebnictví

Infekce

Pojem, výraz, heslo, co je to Infekce?

Infekce je přenosná nákaza, onemocnění vyvolané viry nebo bakteriemi. Infekce se může přenášet např. přímým kontaktem s nemocným, sexuálně, kapénkami apod.

Výraz Infekce patří do sekce Nemoce

Happening

Pojem, výraz, heslo, co je to Happening?

Happening je určitá forma setkání. Může jít o mítink, ojedinělé mimořádné shromáždění nebo použití méně obvyklé umělecké formy nebo prvku v divadle, výtvarném umění či v hudbě takovým způsobem, aby byl divák šokován, vyprovokován k něčemu nebo vtažen přímo do děje. Někdy se jako happening označuje umělecké vyjádření, které se rozvíjí náhodně při účasti jak umělců, tak diváků.

Heslo Happening se nachází v sekci Kultura

Lumbálka

Pojem, výraz, heslo, co je to Lumbálka?

Lumbálka je hovorové označení pro lékařský zákrok známý pod názvem lumbální punkce. Při tomto specifickém vyšetření dojde k odběru menšího množství mozkomíšního moku z páteřního kanálu v oblasti bederní páteře punkcí. Vyšetření může mít diagnostický nebo léčebný účel. Samotné vyšetření trvá krátkou dobu, přibližně deset minut. Pacient při něm leží na boku s nohama pokrčenýma k bradě. Lékař může punkci provést, i pokud pacient sedí. Oblast punkce se dezinfikuje a následně se provede místní anestezie. Po zákroku může dojít i ke komplikacím, které jsou provázeny úpornou bolestí hlavy.

Heslo Lumbálka je v kategorii Lékařství

HTTPs

Pojem, výraz, heslo, co je to HTTPs?

HTTPs je způsob šifrování dat, která se vyměňují mezi serverem a klientem. Toto šifrování chrání data přenášená na internetu. HTTPs zabraňuje odposlouchávání či sledování dat nebo jejich modifikaci. Díky HTTPs se do prohlížeče dostane pouze takový obsah, který byl vytvořen určitou webovou stránkou – bez vložených reklam nebo přesměrování např. osobních údajů. HTTPs brání i sledování provozu přenášení dat, takže chrání uživatele před nechráněnou kontrolou prohlíženého obsahu.

Pojem HTTPs se nachází v sekci Internet

Diastolický tlak

Pojem, výraz, heslo, co je to Diastolický tlak?

Diastolický tlak je krevní tlak ve fázi plnění srdečních komor krví. Jeho hodnoty by měly být nejnižší. Zvýšené hodnoty jsou považovány za nebezpečné, protože diastolický tlak namáhá srdce neustále a léčba je v takovém případě nutná. Za normální diastolický tlak se považují hodnoty v rozmezí 60 – 79 mm Hg, za nízký diastolický tlak méně než 60 mm Hg, vysoký tlak je vyšší než 90 mm Hg.

Pojem Diastolický tlak je v sekci Lékařství

Biřmování

Pojem, výraz, heslo, co je to Biřmování?

V křesťanské církvi se často používá biřmování. Jedná se o jednu ze sedmi svátostí v katolické, anglikánské a pravoslavné církvi a v Církvi československé husitské. Spolu s křtem a eucharistií se řadí mezi iniciační svátosti. Biřmování je svátost ustanovená samotným Ježíšem Kristem. Jejím prostřednictvím křesťan od Boha získává pečeť daru Ducha Svatého. Biřmování, stejně jako křest a svěcení, se může absolvovat pouze jedenkrát za život.

Pojem Biřmování je v sekci Náboženství


Klíčová slova: HTTPs, definice, odborný výraz, co to je, wiki, co znamená, Diastolický tlak, informace, Dekadentní, heslo, Leasing, přesný výraz, formulace, odborné názvosloví, pojem, význam pojmu, význam slova, Euroval, termín, slovo, Bytový dům, popis, Biřmování, Lumbálka, přesný význam, synonymum, slovník, Happening, vysvětlení

Podívejtvazy, pojmy, termíny a slova

Kim Kardashian

kdo je to Kim Kardashian?

Kim Kardashian je modelka a herečka, která se stala velmi známou po skandální videonahrávce sexuálních hrátek. Pronikla tak do televizního vysílání a získala vlastní reality show (společně s dalšími rodinnými příslušníky) i roli ve filmu. Podniká také jako módní návrhářka, vlastní se sestrami obchod s oblečením Dash. K udržení se na předních příčkách populárních osobností využívá především sociální sítě, kde má vysokou sledovanost, a také selfies. Často probíraným tématem zde bývá její impozantní pozadí. Kim Kardashian se také věnuje charitě. Je vdaná (druhý manžel Kanye West) a má 1 dceru. Její dobrou přítelkyní je Paris Hilton.

Text Kim Kardashian je v kategorii Hudba

Darebák

kdo je to Darebák?

Darebák či lotr je zlý, špatný, mravně zkažený člověk. Není prakticky žádná špatnost nebo zlo, které by se mu příčily. Darebák se vzhledem k naprosté absenci morálních zásad a zábran dopustí klidně i zločinu (podvodu, krádeže, zpronevěry) snad s výjimkou vraždy, v takovém případě bychom užili jiný výraz. Darebák se klidně bude mstít a trápit svoje blízké i své okolí. Může se jednat o jedince s poruchou osobnosti či chování, což není v žádném případě omluvou pro jeho zvrácené počínání. Darebákem se většinou člověk nestane ze dne na den. Že je s ním něco špatně, bývá zřejmé minimálně už od období dospívání.

Slovo Darebák je v sekci Hanlivé

Druh

kdo je to Druh?

Slovem "druh" se označuje muž, který žije v partnerském vztahu, avšak neuzavřel se svou partnerkou nebo partnerem sňatek ani registrované partnerství. Výraz "druh" se dnes v tomto smyslu už příliš často neužívá, běžnější je synonymum "partner".

Slovo Druh je v sekci Vztahy

Diletant

kdo je to Diletant?

Diletant označuje jedince, který má pouze povrchní znalosti v určitém oboru. Tento člověk se sice o danou problematiku zajímá, nemá však potřebné vědomosti, není odborník. Diletant bývá často označován i jako nedouk. V lidové mluvě se lze setkat také s výrazem neumětel. Původně se slovo diletant používalo pro člověka zaujatého uměleckou tvorbou. V estetické oblasti se může jednat o amatéra či člověka, pro kterého je umění koníčkem, nedokáže se však o něj hlouběji zajímat, protože k tomu nemá dostatečné vzdělání ani znalosti. Někdy je toto označení používáno i v hanlivém slova smyslu.

Slovo Diletant se nachází v kategorii Vlastnosti

Ječmínek

kdo je to Ječmínek?

Ječmínek měl být bájným moravským králem. Sídlit měl v Chropyni. Podle pověsti vyhnal král Ječmínkovu těhotnou matku. Té pomohli vesničané a i s novorozeným Ječmínkem ji ukryli. Po nějaké době se král pokusil manželku i syna najít, ale nebyl úspěšný. Starý poustevník mu vysvětlil, že si rodinu nezaslouží a že jeho syn se ukáže, až bude zemi moravské nejhůře. Od té doby moravský lid stále čeká na svého krále.Za svého ochránce si ho zvolili sladovníci.

Heslo Ječmínek je v kategorii Mytologie

Farář

kdo je to Farář?

Farář je označení z řečtiny pro člověka, který vede farnost a má na starosti farní bohoslužby. Církevní právo jasně vymezuje práva a povinnosti této osoby. V evangelické církvi faráře volí farnost, v katolické církvi jmenuje faráře biskup. Farář v evangelické církvi je teolog, v ostatních církvích se musí jednat o kněze. Odvolán může být pouze biskupem. Je zodpovědný za duchovní i ekonomickou správu svěřené farnosti.

Slovo Farář se nachází v kategorii Křesťanství

Sudička

kdo je to Sudička?

Sudička je jméno pro démonickou bytost, jejímž úkolem je určovat budoucí osud novorozeného dítěte. Sudičky navštěvovaly novorozeně a přiřkly mu budoucnost. Chodily kolem půlnoci, když už všichni spali, a většinou ve trojici. Vypadaly buď jako milé staré ženy v dlouhých šatech a se zahalenou hlavou, nebo naopak jako bílé panny. V ruce držely svíci, poté, co vyřkly osud dítěte, svíce zhasla. Lidé je neměli vidět, pokud se jim to podařilo, ochrnuli prý od děsu.

Slovo Sudička se nachází v kategorii Mytologie

Daniel Veselý

kdo je to Daniel Veselý?

Daniel Veselý je český novinář a spolupracovník Českého rozhlasu. Ve své práci se orientuje na politiku, ekonomiku a kulturu vyspělých zemí Západu ve srovnání s odlišnými vyspělými zeměmi. Zajímá se především o Blízký a Střední východ a také Jižní Ameriku. Je také externím spolupracovníkem organizace Člověk v tísni. Jeho články lze nalézt v Literárních novinách, A2, Kulturních novinách, Mladé frontě Dnes nebo na webu Mediainfo. Pro Český rozhlas pracuje Daniel Veselý externě, jako autor se řadí i do Britských listů.

Heslo Daniel Veselý je v kategorii Novináři

Tomáš Zdechovský

kdo je to Tomáš Zdechovský?

Tomáš Zdechovský je politik a poslanec Evropského parlamentu. Je členem KDU – ČSL. Před politickou kariérou byl krizovým manažerem a mediálním analytikem. Specializoval se na politický marketing, PR a krizovou komunikaci. Působí i jako publicista a literát. Je absolventem magisterských oborů pastoračně sociální asistent a pedagog volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity a bakalářského oboru politická komunikace na Papežské univerzitě v Římě. Tomáš Zdechovský vystudoval i obor mediální studia a žurnalistika na MU v Brně. Je členem správní rady pardubické univerzity a pravidelně se věnuje přednáškové činnosti.

Text Tomáš Zdechovský je v kategorii Politici

Spratek

kdo je to Spratek?

Spratek bylo původně pojmenování pro kůži z nedonošeného zvířete, většinou jehněte či telete nebo přímo pro předčasně narozené mládě, nedochůdče. V současnosti se slovem spratek označuje drobné dítě nebo dítě, které neustále zlobí a dělá problémy. Příčinou spratkova chování bývá často nedůsledná a volná výchova rodičů.

Heslo Spratek je v kategorii Hanlivé


Klíčová slova: synonymum, Leasing, informace, termín, co to je, přesný význam, wiki, co znamená, slovo, lidé, popis, Infekce, heslo, osobnosti, formulace, definice, Euroval, Diastolický tlak, význam slova, etymologie, Dekadentní, pojem, vysvětlení, Lumbálka, přesný výraz, význam pojmu, životopis, Biřmování, slovník

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 27. ledna 2020        Tip na úterý 26. ledna 2020
Tip na pondělí 25. ledna 2020        Tip na neděli 24. ledna 2020
Tip na sobotu 23. ledna 2020        Tip na pátek 22. ledna 2020
Tip na čtvrtek 21. ledna 2020        Tip na středu 20. ledna 2020
Tip na úterý 19. ledna 2020        Tip na pondělí 18. ledna 2020
Tip na neděli 17. ledna 2020        Tip na sobotu 16. ledna 2020
Tip na pátek 15. ledna 2020        Tip na čtvrtek 14. ledna 2020