Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na čtvrtek 26. listopadu 2020

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Capín

Pojem, výraz, heslo, co je to Capín?

Capín je pojmenování ručního nástroje, který je typický pro pracovníky se dřevem v lese. Lesní dělníci s jeho pomocí manipulují především s objemnou kulatinou. Capín se využívá hlavně při vykládání a nakládání. Má podobný tvar jako motyka nebo páčidlo. Násada bývá stejná jako u krumpáče, na ní je pak nasazená část z kovu. Ta je poměrně mohutná, má záklon cca 45 stupňů a na konci je malý zahnutý hrot.

Termín Capín je v kategorii Nástroje

Karpální tunel

Pojem, výraz, heslo, co je to Karpální tunel?

Karpální tunel je lékařský termín označující tu část zápěstí, kterou tvoří kosti zápěstních kůstek a nahoře umístěný vaz. Kanálem vedou šlachy odpovědné za ohýbání prstů a také nervy, které ovlivňují citlivost a jemnou motoriku prstů. Jestliže ohnete zápěstí, karpální tunel se zmenšuje. Při přílišném nebo nevhodném zatížení karpálního tunelu může dojít k otoku šlach nebo utlačení středového nervu. Toto onemocnění se pak označuje jako syndrom karpálního tunelu.

Heslo Karpální tunel patří do sekce Lékařství

Obor hodnot

Pojem, výraz, heslo, co je to Obor hodnot?

Obor hodnot patří k vlastnostem funkcí. Jedná se o množinu všech prvků, ke kterým se vztahuje určitá funkce. K přípustným hodnotám argumentu vždy náleží pouze jedna hodnota. Souhrn těchto hodnot pak tvoří obor hodnot. Tento obor hodnot je množinou nebo podmnožinou všech reálných čísel a zapisuje se stejně jako definiční obor. Jedná se tedy o množinu všech reálných čísel, které lze získat jako výstupní hodnoty příslušné funkce, jsou – li za proměnnou dosazeny přípustné hodnoty.

Termín Obor hodnot je v kategorii Matematika

Sentiment

Pojem, výraz, heslo, co je to Sentiment?

Sentiment je intenzivní emocionální prožitek, vyvolaný nějakým podnětem, na nějž nemáme reakci zcela pod kontrolou. Sentiment může být jak pozitivní, tak negativní, ale spíše se používá v pozitivním smyslu. Někteří lidé mají k sentimentu větší sklony a podléhají mu např. při sledování romantických filmů nebo pokud zažijí cokoliv dojemného.

Heslo Sentiment je v sekci Psychologie

After party

Pojem, výraz, heslo, co je to After party?

After party je označení pro určité setkání nebo sešlost, které se konají po nějaké větší, většinou kulturní akci. Vstup bývá obvykle zdarma nebo je vstupné zahrnuto do ceny vstupenky na hlavní akci. Na after party panuje poměrně nevázaná a hlučná zábava, party se často protáhne až do ranních hodin. After party se konají například po koncertech hudebních skupin, ale nemusí vždy jít jen o kulturní akce.

Heslo After party se nachází v sekci Kultura

Erektilní dysfunkce

Pojem, výraz, heslo, co je to Erektilní dysfunkce?

Erektilní dysfunkce je porucha erekce, při které penis nedostatečně tuhne. Tímto termínem se označuje neschopnost dosáhnout dostatečné erekce a udržet ji tak, aby sexuální aktivita byla uspokojivá. Tento stav musí trvat alespoň 6 měsíců. Nejde tedy o jednorázovou poruchu nebo ojedinělé selhání. Erektilní dysfunkce může naznačovat závažné onemocnění jiného charakteru – cukrovku, onemocnění srdce a podobně.

Výraz Erektilní dysfunkce se nachází v sekci Lékařství

Kickbox

Pojem, výraz, heslo, co je to Kickbox?

Kickbox je název bojového sportu využívajícího různých technik pocházejících jak z východních, tak západních bojových umění. Zápasení v kickboxu probíhá vstoje, dostane – li se některý ze zápasníků na zem, dojde k přerušení zápasu a odpočítávání do doby, než zápasník vstane nebo se ukáže, že není v zápase schopen pokračovat. Kickbox využívají lidé i k vylepšení kondice a psychického stavu. Pokud se kickbox provozuje jako plnokontaktní sport, je předepsané využití speciálních ochranných pomůcek. Kickbox má více variant, nejznámější jsou varianta americká a japonská.

Termín Kickbox se nachází v sekci Sport

Lurex

Pojem, výraz, heslo, co je to Lurex?

Lurex je název chráněné značky příze s kovovým leskem. Má tvar stužky a vyrábí se z hliníkové folie, která po obou stranách potažená polyesterem. Někdy se používá náhradní možnost – polyesterová stužka, která je hliníkovým prachem postříkána. Tyto stužky se upravují stříháním na jemnost 50-670 tex. K tomu se používají speciální stroje, řízené počítačem. Jedná se o efektní niť používanou v brokátových tkaninách, v látkách na různé kostýmy nebo na speciální výrazné švy.

Heslo Lurex je v kategorii Materiály

Přímá úměrnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Přímá úměrnost?

Přímá úměrnost je závislost proměnné x na proměnné y a naopak. Platí zde, že hodnota x se zvětšuje tolikrát, kolikrát se zvětšuje hodnota y a opačně. Když se hodnota x zmenšuje, zmenšuje se stejně hodnota y a stejně i naopak. Hodnoty x a y se mění stejným poměrem. To znamená, že při zvýšení hodnoty jedné veličiny se stejně zvýší hodnota druhé veličiny. Při snížení hodnoty jedné veličiny se stejně sníží hodnota druhé veličiny.

Termín Přímá úměrnost je v kategorii Matematika

Patentka

Pojem, výraz, heslo, co je to Patentka?

Patentka je druh dvoudílného knoflíku, určeného k rychlému spojení textilií nebo kůží.Říká se jí také druk nebo stiskací knoflík. Patentka má dvě samostatné části, patici a hlavu, které se přišívají nebo nýtují k oděvu či jiné textilii. Hlavice patentky se zacvakává do patice, takže se mechanicky spojí obě části textilie. Výrobci a zdokonalovateli patentky byli Jindřich Waldes a Hynek Puc a firma Koh-i-noor Waldes. Logo jejich firmy se využívá dodnes.

Termín Patentka patří do kategorie Nástroje


Klíčová slova: co to je, odborné názvosloví, co znamená, odborný výraz, význam, Kickbox, Karpální tunel, pojem, Lurex, slovo, Patentka, význam slova, Přímá úměrnost, vysvětlení, definice, Erektilní dysfunkce, popis, popis, synonymum, Capín, slovník, přesný význam, význam pojmu, wiki, heslo, formulace, Sentiment, After party, přesný výraz

Často hledané pojmy, osobnosti, výrazy, odborné termíny a slova

Květa Fialová

kdo je to Květa Fialová?

Květa Fialová byla známá herečka, ztvárňující především osudové ženy. Proslula také svým vztahem k duchovnímu životu a ezoterice a komplikovaným vztahy s opačným pohlavím. Byla nazývána sex symbolem své doby, ale na muže zanevřela po znásilnění sovětskými vojáky. Absolvovala JAMU, hrála v divadle i ve filmu. Po válce působila v českých i slovenských divadlech, v televizních inscenacích i seriálech a ve filmu. Excelovala v dramatech Ostře sledované vlaky nebo Smrt si říká Engelschen a v komediích Limonádový Joe, Fantom Morrisvillu, Partie krásného dragouna, Adéla ještě nevečeřela a dalších. V televizi ztvárnila Květa Fialová postavy v inscenacích Vajíčko nebo Charlieho teta či v seriálu Hříšní lidé města pražského, později vystupovala ve Třech dámách s pistolí, Záhadné paní Savageové a jiných. Je nositelkou ceny Thálie.

Heslo Květa Fialová se nachází v sekci Herectví

Samorost

kdo je to Samorost?

Slovem samorost často označujeme člověka se svérázným, osobitým chováním. Nebývá to myšleno hanlivě- Když někdo nazve někoho samorostem, chce tím pouze zdůraznit originalitu dané osoby.

Heslo Samorost se nachází v sekci Vlastnosti

Sadista

kdo je to Sadista?

Sadista je člověk, kterého těší utrpení nebo týrání jiného jedince, mučení, bití a další praktiky. Toto jednání mívá většinou sexuální podtext. Pojmenování pochází z francouzského jména markýze de Sade, který tyto praktiky provozoval a napsal o nich knihu. Sadista, který překračuje přijatelné meze, je považován za sexuálně úchylného.

Slovo Sadista se nachází v kategorii Poruchy

Zahradní architekt

kdo je to Zahradní architekt?

Zahradní architekt je osoba, která se věnuje otevřeným prostorám. Plánuje je, přeměňuje i tvoří. Zaměřuje se na prostory venkovní, jde nejčastěji o parky, zahrady, prostranství určená veřejnosti, rekreační plochy a sportoviště. Pravidla zahradní tvorby uplatňuje jak ve městech, tak na venkově. Zahradní architekt je absolventem oboru architektury, který je na pomezí estetiky a umění. Cílem jeho práce je využít vědecké i technické poznatky pro tvorbu takového životního prostředí, které by bylo ekologické a odpovídalo sociální komunitě.

Heslo Zahradní architekt se nachází v sekci Profese

Správce daně

kdo je to Správce daně?

Správcem daně je nejčastěji finanční či celní úřad. Správce daně má na starosti vyměření a výběr daní od daňových subjektů (např. firem). Vybrané peníze tvoří část příjmů státního rozpočtu.

Heslo Správce daně se nachází v sekci Státní správa

Pravičák

kdo je to Pravičák?

Pravičák je poměrně široké označení. V základním významu pojmenovává větší množství ideologií a politických stanovisek. Pojem pravičák se nejčastěji používá pro příslušníka skupiny, který podporuje zachování tradic v oblasti tradičních hodnot a obyčejů, sociálního členění, ekonomických svobod a minimalizace pravomocí státu ve společnosti. Pravičáci jsou zastánci kapitalizmu, soukromé kontroly výrobních prostředků, tržního hospodářství a volného trhu.

Text Pravičák je v kategorii Politika

Čeledín

kdo je to Čeledín?

Čeledín, jinak také zvaný pacholek, byl pomocník u sedláka. Čeledín pomáhal s různými pracemi v zemědělství, za odměnu u sedláka bydlel a stravoval se.

Heslo Čeledín se nachází v sekci Historie

Šmelinář

kdo je to Šmelinář?

Šmelinář je hovorový pojem označující člověka, který provádí nepovolený nebo přímo zakázaný obchod s nedostatkovým zbožím. Slovo má hanlivý význam, jedná se o pokoutní, černé obchodování, zboží bývá často získáno nezákonným způsobem a je často předražené. Pojmenování šmelinář má původ v německém slangu. Šmelina byla klasifikována jako trestný čin.

Text Šmelinář patří do sekce Zločin

Suchar

kdo je to Suchar?

Suchar je hovorové hanlivé označení pro člověka, který se neumí bavit, nemá žádný smysl pro humor nebo ho má jen málo, není hravý a málokdy chápe ironii nebo nadsázku. Takový člověk je nudný a pro své okolí nezajímavý. Nelze s ním žertovat a není od něj možno očekávat zábavné jednání. Pojmenování suchar v tomto smyslu poprvé použil v roce 1953 náměstek předsedy vlády Václav Kopecký na zasedání ÚV KSČ.

Slovo Suchar se nachází v kategorii Hanlivé

Hacker

kdo je to Hacker?

Hacker je počítačový odborník, programátor, specialista ve svém oboru, který dokáže napadnout ("hacknout") cizí webové stránky nebo servery a záměrně změnit jejich obsah. To se často děje kvůli tomu, aby hackeři upozornili na nedostatky zabezpečení. Proniknutí na cizí stránky za účelem získání citlivých dat provádějí crackeři.

Slovo Hacker se nachází v kategorii Profese


Klíčová slova: co to je, informace, definice, přesný význam, co znamená, termín, Lurex, význam pojmu, popis, Capín, synonymum, pojem, přesný výraz, význam slova, slovo, Erektilní dysfunkce, Obor hodnot, význam, Kickbox, Sentiment, Patentka, etymologie, slovník, životopis, Přímá úměrnost, wiki, After party, formulace, vysvětlení

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 27. ledna 2020        Tip na úterý 26. ledna 2020
Tip na pondělí 25. ledna 2020        Tip na neděli 24. ledna 2020
Tip na sobotu 23. ledna 2020        Tip na pátek 22. ledna 2020
Tip na čtvrtek 21. ledna 2020        Tip na středu 20. ledna 2020
Tip na úterý 19. ledna 2020        Tip na pondělí 18. ledna 2020
Tip na neděli 17. ledna 2020        Tip na sobotu 16. ledna 2020
Tip na pátek 15. ledna 2020        Tip na čtvrtek 14. ledna 2020