Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip na pátek 14. června 2024

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Nedaňový výdaj

Pojem, výraz, heslo, co je to Nedaňový výdaj?

Nedaňový výdaje takový výdaj, který je zařazen mezi daňově neuznatelné náklady. Jedná se o takové výdaje, které neslouží k zajištění, dosažení nebo udržení zdanitelných příjmů. Ne vždy je zcela jasné, zda jde o nedaňový výdaj. Daňově neuznatelné jsou spolehlivě takové výdaje,...

Heslo Nedaňový výdaj je v kategorii Účetnictví

Podcast

Pojem, výraz, heslo, co je to Podcast?

Podcast je označení pro digitální audio nebo video soubor, který je dostupný k poslechu nebo sledování prostřednictvím internetu. Termín podcast vznikl spojením slov iPod a broadcast, jeho původ je spojen s přehrávačem iPod od společnosti Apple. Podcasty jsou v současnosti dostupné...

Termín Podcast je v kategorii Internet

Hypotéka

Pojem, výraz, heslo, co je to Hypotéka?

Hypoteční úvěr je určený pro fyzické i právnické osoby. Hypotéku mohou poskytovat bankovní instituce i nebankovní společnosti. Většinou se žadatel musí zaručit nějakou vlastní nemovitostí na území České republiky. V současnosti najdeme dva typy hypoték - účelovou a neúčelovou....

Pojem Hypotéka patří do sekce Bankovnictví

Alcantara

Pojem, výraz, heslo, co je to Alcantara?

Alcantara je obchodní značka umělé velurové kůže vyrobené z laminované netkané textilie. Skládá se asi ze 70% polyesteru a zbytek tvoří polyuretan. Velurová kůže se podobá semiši, je odolná proti opotřebení a snadno se udržuje. Nevýhodou je sklon ke tvorbě žmolků. Využívá se...

Pojem Alcantara se nachází v sekci Materiály

Sousloví

Pojem, výraz, heslo, co je to Sousloví?

Sousloví je ustálené slovní spojení označující jednu věc skládající se obvykle ze dvou slov. Velmi často se jedná o spojení podstatného jména a shodného přívlastku (přídavné jméno), častá jsou sousloví v názvosloví v biologii a v jiných vědních oborech (základní škola, výr velký,...

Heslo Sousloví je v kategorii Český jazyk

Adheze

Pojem, výraz, heslo, co je to Adheze?

Adheze, jinak také přilnavost, je označení pro schopnost materiálu, zvláště pak více různých materiálů, přilnout k sobě. Odborníci tuto schopnost definují jako přenos tečných sil při styku dvou povrchů, při němž není viditelný žádný pohyb. Chemici se na adhezi dívají jako na...

Termín Adheze patří do sekce Fyzika

Roráty

Pojem, výraz, heslo, co je to Roráty?

Roráty jsou zvláštním druhem duchovního obřadu v době adventu. Jedná se o ranní mariánské mše, které jsou typické tím, že hlavní téma mše je doprovázeno sborovým zpěvem náboženských písní, která se k tématu vztahují.Roráty jsou typické pro českou kulturu a pocházejí již z doby...

Heslo Roráty je v sekci Náboženství

Molton

Pojem, výraz, heslo, co je to Molton?

Molton je pojmenování měkké tkaniny, se kterou se lze setkat ve většině domácností. Jedná se o bavlněný materiál, který má jednu stranu nebo obě strany hodně zdrsněné. Molton má plátnovou nebo keprovou vazbu, býval bělený nebo mohl mít režnou bílou barvu. V současnosti se paleta...

Termín Molton je v kategorii Materiály

Tabula rasa

Pojem, výraz, heslo, co je to Tabula rasa?

Tabula rasa byla původně vosková psací tabulka, která byla čistá, tedy oškrabaná a s hladkým povrchem. Sousloví se používá v metaforickém významu jako nepopsaný list, jde tedy o něco, na co se psát dá, ale zatím nic napsáno není. Pojem se využívá ve filozofii, kde k čisté tabulce...

Heslo Tabula rasa se nachází v kategorii Filozofie

Lymfa

Pojem, výraz, heslo, co je to Lymfa?

Lymfa (míza) je jedna z tělních tekutin. Má podobné složení jako krevní plazma a cirkuluje v lymfatickém systému. Následně se lymfa dostává do žilního systému. K filtraci lymfy dochází v mízních uzlinách. V lidském těle je asi 1 litr lymfy....

Termín Lymfa se nachází v sekci Lékařství


Klíčová slova: odborný výraz, odborné názvosloví, Sousloví, Nedaňový výdaj, termín, Lymfa, popis, Hypotéka, význam slova, přesný význam, Podcast, co to je, heslo, přesný výraz, význam pojmu, slovník, synonymum, pojem, definice, popis, co znamená, informace, wiki, Tabula rasa, vysvětlení, názvosloví, Alcantara, Roráty, formulace

Další vybraná hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy

Lucie Borhyová

kdo to je Lucie Borhyová?

Lucie Borhyová je známá česká moderátorka, spojená především s TV Nova.Vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky a začala se věnovat práci v médiích. Na konci 90. let nastoupila do TV Nova, která se pro její další kariéru stala naprosto stěžejní. Borhyová se stala jednou...

Text Lucie Borhyová je v kategorii Novináři

Eliška Balzerová

kdo to je Eliška Balzerová?

Eliška Balzerová (rozená Havránková) je česká herečka a dabérka, která se narodila ve Vsetíně. Po studiu konzervatoře v Brně (titul DiS.) vystudovala i JAMU (titul MgA.). Její první angažmá začalo v roce 1971 v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Od roku 1977 pracovala...

Text Eliška Balzerová je v kategorii Herectví

Hana Heřmánková

kdo to je Hana Heřmánková?

Hana Heřmánková, rodným jménem Vávrová, je česká moderátorka a bývala televizní hlasatelka, filmová, seriálová a dabingová herečka, manažerka Divadla Bez zábradlí. Heřmánková se narodila v Praze a měla mladší sestru Danu Vávrovou (Leontýnka z filmu Ať žijí duchové), se kterou...

Slovo Hana Heřmánková patří do sekce Herectví

Žhář

kdo to je Žhář?

Žhář je pachatel zločinu, při kterém je přímo nebo nepřímo založen požár. Tento úkon je vykonán vědomě a úmyslně, nejedná se tedy o nedbalost nebo samovolné vzplanutí. Žhář zakládá požár s cílem způsobit škody a zabíjet. Jeho činnost se pak stane předmětem vyšetřování. Jde o...

Text Žhář patří do sekce Zločin

Šplhoun

kdo to je Šplhoun?

Šplhoun je dalším z řady výrazů typických hlavně pro školní prostředí. Šplhoun je typem žáka, jaký se objevuje v každé třídě. Nebývá příliš oblíben, neboť "nedrží basu" s ostatními. Naopak se snaží všemožně strhnout na sebe pozornost učitele a vetřít se do jeho přízně. Klidně...

Slovo Šplhoun je v sekci Hanlivé

Pansexuál

kdo to je Pansexuál?

Pansexuál je osoba, která je sexuálně i romanticky přitahována k lidem bez ohledu na jejich pohlaví. Při hledání sexuálního či životního partnera pansexuál nerozlišuje, zda se jedná o muže či ženu, ale je přitahován jinými, například osobnostními charakteristikami daného člověka.Pansexuál...

Slovo Pansexuál je v kategorii Vlastnosti

Veronika Arichteva

kdo to je Veronika Arichteva?

Veronika Arichteva je česká herečka.Studovala na Pražské konzervatoři.Do diváckého povědomí se dostala především svými rolemi v populárních seriálech - nejdříve v Ordinaci v růžové zahradě, kde ztvárnila roli zdravotní sestry Sylvy. Později se začala objevovat ve Vyprávěj, v...

Heslo Veronika Arichteva se nachází v kategorii Herectví

Ira Levin

kdo to je Ira Levin?

Ira Levin byl americký spisovatel.Levin vystudoval na univerzitě filozofii a již v poměrně nízkém věku se začal věnovat psaní. Psal scénáře, divadelní hry a prózu - především thrillery a humoristické příběhy.Hned jeho první román Polib mne a zemřeš (A Kiss Before Dying, 1953)...

Text Ira Levin se nachází v sekci Literatura

Antonín Dvořák

kdo to je Antonín Dvořák?

Antonín Dvořák, celým jménem Antonín Leopold Dvořák, patří k celosvětově proslulým hudebním skladatelům a z našich komponistů je celkově nejhranější nejen na festivalech vážné hudby a při vystoupení známých orchestrů, ale i laickou veřejností. Složení jeho děl a síla melodií...

Heslo Antonín Dvořák patří do kategorie Hudba

Jaroslav Seifert

kdo to je Jaroslav Seifert?

Jaroslav Seifert byl český básník, prozaik, překladatel, kritik a publicista, představitel umělecké avantgardy, nositel Nobelovy ceny za literaturu.Jaroslav se narodil 23. září 1901 v Praze na Žižkově. Otec byl zámečníkem, ale prošel mnoha povoláními. Pro žižkovské prostředí...

Text Jaroslav Seifert se nachází v sekci Literatura


Klíčová slova: termín, definice, popis, etymologie, Podcast, přesný výraz, Alcantara, heslo, význam slova, životopis, popis, co to je, Sousloví, osobnosti, Tabula rasa, slovník, Lymfa, přesný význam, Nedaňový výdaj, Hypotéka, Roráty, co znamená, informace, lidé, wiki, slovo, Adheze, biografie, vysvětlení

Další, minulé tipy dne

Tip na úterý 16. července 2024        Tip na pondělí 15. července 2024
Tip na neděli 14. července 2024        Tip na sobotu 13. července 2024
Tip na pátek 12. července 2024        Tip na čtvrtek 11. července 2024
Tip na středu 10. července 2024        Tip na úterý 9. července 2024
Tip na pondělí 8. července 2024        Tip na neděli 7. července 2024
Tip na sobotu 6. července 2024        Tip na pátek 5. července 2024
Tip na čtvrtek 4. července 2024        Tip na středu 3. července 2024