Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip na neděli 25. února 2024

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Apriori

Pojem, výraz, heslo, co je to Apriori?

Apriori v doslovném překladu znamená „z předcházejícího“. Slovo pochází z latiny a používá se pro označení něčeho, co předchází, co je před něčím jiným. Často se užívá tam, kde člověk něco dělá nebo si vytváří úsudek dříve, než se s určitými fakty seznámí. Pojem lze nalézt například...

Pojem Apriori patří do kategorie Latina

Hermafrodit

Pojem, výraz, heslo, co je to Hermafrodit?

Hermafrodit je označení pro takový druh živočicha nebo pro jedince, který vytváří současně spermie i vajíčka. Jeho tělo je vybaveno varlaty i vaječníky nebo má obojetnou pohlavní žlázu. Hermafroditi jsou běžní mezi měkkýši, pláštěnci, kroužkovci a ploštěnci, patří k nim i některé...

Termín Hermafrodit je v sekci Lékařství

Rádlo

Pojem, výraz, heslo, co je to Rádlo?

Rádlo je nástroj používaný k orání. Jde o druh zemědělského nářadí, které je opatřeno jednoduchou rycí částí nebo radlicí trojhranného tvaru. Má poměrně dlouhou historii, jeho používání je prokázáno již v době bronzové a neolitické. Z rádla se později vyvinul pluh. Rádlo půdu...

Výraz Rádlo patří do sekce Nástroje

Manometr

Pojem, výraz, heslo, co je to Manometr?

Manometr neboli tlakoměr je označení měřicího přístroje, který zaznamenává tlak kapalin nebo plynů. Nejčastěji se v běžném životě využívá k měření tlaku vzduchu v pneumatikách. Manometr lze nalézt jako specializovaný přístroj pod dalšími názvy jako je například barograf či barometr.Manometr...

Pojem Manometr se nachází v kategorii Technika

Konsiliární vyšetření

Pojem, výraz, heslo, co je to Konsiliární vyšetření?

Konsiliární vyšetření je název specializovaného lékařského vyšetření. Řeší určité zdravotní potíže pacienta, přičemž cílem tohoto vyšetření je získání názoru a doporučení od dalšího odborníka. Při tomto vyšetření zajde pacient ke specialistovi, který se zaměřuje právě na jeho...

Výraz Konsiliární vyšetření patří do sekce Lékařství

Eskrima

Pojem, výraz, heslo, co je to Eskrima?

Eskrima je pojmenování pro druh bojového umění, které pochází z Filipín. Je určeno široké veřejnosti. Charakteristické pro něj je to, že se při něm může bojovat jak se zbraněmi, tak bez nich. Jako zbraně mohou být využity tyče, nůž, mačeta nebo meč. Technika je však vysoce účinná...

Termín Eskrima patří do sekce Sport

Sidžo

Pojem, výraz, heslo, co je to Sidžo?

Sidžo je básnický útvar ze 14. století. Řadí se k tradičním formám poezie v korejštině. Jde o tři verše, které mají pevně určený počet slabik, od 42 do 45. Každý verš obsahuje také césuru. Verše jsou dlouhé, shora dolů a zleva doprava. Do češtiny jsou překládány jako šestiverší,...

Pojem Sidžo je v sekci Literatura

Ergoterapie

Pojem, výraz, heslo, co je to Ergoterapie?

Ergoterapie je název pro léčebnou metodu, jejíž název by se z řečtiny dal přeložit jako "léčba prací". Tento druh terapie se uplatňuje při léčbě osob s nějakým druhem postižení, např. smyslovým či mentálním. Vychází se přitom z předpokladu, že jedinec může mít lepší kvalitu života,...

Heslo Ergoterapie patří do sekce Lékařství

Motto

Pojem, výraz, heslo, co je to Motto?

Motto může mít více významů. Jedná se o určité seskupení slov nebo frázi, vyjadřující záměr nebo motiv jednotlivce či určité skupiny lidí. Jako motto se označuje také heslo nebo citát. Motto často uvádí nějaké umělecké dílo, používá se i v heraldice a dalších oblastech. Samotný...

Výraz Motto se nachází v kategorii Literatura

Genius loci

Pojem, výraz, heslo, co je to Genius loci?

Genius loci patří mezi mnohá latinská sousloví, která se do dnešních dob používají a neztratila význam. Využívá se jako slovní spojení s významem "duch místa". Pokud nás nějaké místo okouzlí, pak můžeme tento výraz použít. To samé platí v případě specifické atmosféry určitého...

Výraz Genius loci je v kategorii Kultura


Klíčová slova: popis, heslo, termín, slovo, Sidžo, odborné názvosloví, co to je, informace, vysvětlení, Konsiliární vyšetření, synonymum, co znamená, Genius loci, odborný výraz, přesný výraz, význam pojmu, přesný význam, slovník, názvosloví, Apriori, formulace, Motto, pojem, Hermafrodit, význam slova, Manometr, definice, wiki, Rádlo

Často žádané pojmy, osoby, výrazy, osobnosti, odborné termíny a slova

Ruchař

kdo to je Ruchař?

Ruchař je povolání související s filmovou tvorbou. Jedná se o tvůrce zvukových efektů a tzv. ruchů ve filmech. Ruchař pro svou tvorbu potřebuje nespočet nečekaných pomůcky, nejde vždy jen o hudební nástroje, ale i o předměty běžné potřeby. Zvuky může tvořit přímo v průběhu natáčení...

Heslo Ruchař patří do kategorie Profese

Smilník

kdo to je Smilník?

Smilník je hanlivé označení pro muže, který si rád sexuálně užívá mimo manželství nebo mimo partnerský vztah. Smilník je považovaný za promiskuitního muže, který rád hodně a často střídá sexuální partnerky. Provozuje tak zvané smilstvo. Což je podle Bible jeden z hlavních hříchů....

Slovo Smilník je v sekci Vlastnosti

Kendall Jenner

kdo to je Kendall Jenner?

Kendall Jenner je americký modelka a herečka. Jenner se narodila v Los Angeles. Ze dne na den se stala slavnou díky vysílání reality show Keeping Up with the Kardashians, která dokumentovala život její celé rodiny. Jejími sourozenci jsou Kylie, Kourtney, Kim, Khloé a Rob Kardashians....

Text Kendall Jenner patří do sekce Herectví

Šotek

kdo to je Šotek?

Šotek je známý jako malý pohádkový skřítek, který si tropí legraci. Dále známe tiskařského šotka, kdy se nám vloudí nějaká chyba do textu. Opravy v tisku řeší editor. Někdy nás může pobavit virtuální šotek neboli internetový šotek. Často najdeme chyby na webových stránkách, v...

Heslo Šotek se nachází v kategorii Mytologie

Hana Kordová Marvanová

kdo to je Hana Kordová Marvanová?

Hana Kordová Marvanová je česká právnička a politička.Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.Před rokem 1989 byla pronásledována a vězněna.Spoluzakládala Občanské fórum a stala se za něj poslankyní České národní rady. V roce 1992 kandidovala znovu - tentokrát již za...

Slovo Hana Kordová Marvanová patří do sekce Politici

Miroslav Křížek

kdo to je Miroslav Křížek?

Miroslav Křížek, také známý jako Mirek Křížek, je český hudebník a zpěvák.Miroslav Křížek se narodil roku 1966 v Lounech a má ještě staršího bratra Ladislava (*24. 4. 1963). Spolu s ním založil skupinu Damiens, a to v roce 1997. Ladislav však v té době měl za sebou působení již...

Heslo Miroslav Křížek patří do sekce Hudba

Pavel Bém

kdo to je Pavel Bém?

Pavel Bém je politik a psychiatr. Známý je také jako horolezec. Je absolventem lékařství na UK, zaměřil se na psychiatrii a na univerzitě v Baltimore se věnoval protidrogové politice. Na tuto oblast se orientoval i po návratu do Čech. Působil v psychiatrické léčebně, na protialkoholním...

Heslo Pavel Bém je v sekci Politici

Jolana Voldánová

kdo to je Jolana Voldánová?

Jolana Voldánová je známá česká moderátorka. Věnuje se práci výhradně v rozhlase a televizi. Po gymnáziu chtěla studovat na DAMU, ale u zkoušek nebyla úspěšná. Začala pracovat v rozhlase, později pak v České televizi. Zde byla moderátorkou událostí. Po odchodu z České televize...

Slovo Jolana Voldánová patří do sekce Novináři

Sandra Bullock

kdo to je Sandra Bullock?

Sandra Bullock je známá americká herečka a také producentka. Umělecké záliby měla již v dětství. Po studiu herectví začala s menšími rolemi v Los Angeles. První velkou filmovou rolí byla postava policistky ve filmu Demolition Man. Pak následovaly Nebezpečná rychlost a Zatímco...

Heslo Sandra Bullock se nachází v kategorii Herectví

Družka

kdo to je Družka?

Družka neboli partnerka je žena, která žije se svým partnerem v nesezdaném svazku, tj. bez uzavření sňatku. Dnes se jedná o běžnou záležitost, dříve byl takovýto vztah společensky odsuzován, o čemž svědčí i označení pro něj "žít na psí knížku"....

Text Družka je v kategorii Vztahy


Klíčová slova: Manometr, přesný význam, Konsiliární vyšetření, Hermafrodit, pojem, význam pojmu, definice, co to je, lidé, Eskrima, popis, Genius loci, co znamená, přesný výraz, informace, termín, osobnosti, Motto, životopis, slovník, biografie, etymologie, formulace, slovo, Apriori, popis, význam slova, vysvětlení, Rádlo

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 15. dubna 2024        Tip na neděli 14. dubna 2024
Tip na sobotu 13. dubna 2024        Tip na pátek 12. dubna 2024
Tip na čtvrtek 11. dubna 2024        Tip na středu 10. dubna 2024
Tip na úterý 9. dubna 2024        Tip na pondělí 8. dubna 2024
Tip na neděli 7. dubna 2024        Tip na sobotu 6. dubna 2024
Tip na pátek 5. dubna 2024        Tip na čtvrtek 4. dubna 2024
Tip na středu 3. dubna 2024        Tip na úterý 2. dubna 2024