Co je to?
Definice výrazu Kybernetika. Co znamená odborný pojem Kybernetika z kategorie Věda?

Co to je Kybernetika? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Kybernetika

Kybernetika je vědním oborem, který se zabývá řízením a ovládáním komplexních systémů a zkoumá řízení, sdělování a kontrolu soustav, které se samy regulují. Jedná se o mechanizmy řízení a přenos informací ve strojích i v živých organizmech. Člení se do více odvětví a má rozsáhlé praktické využití například v letectví, kosmonautice, lékařství, výpočetní technice a automatizaci. Roboti zde nahrazují některé úkony, které dříve musel provádět člověk.
Kybernetika je slovo, které pochází z řeckého starověku a blíží se významu kormidelník nebo lodivod. Poprvé toto slovo použil Platón při vědeckém zkoumání řízení lodi. Pojem kybernetika používal také matematik a fyzik A.M. Ampere.

Význam slova, termín, co je to Kybernetika? Definice výrazu Kybernetika. Co znamená odborný pojem Kybernetika z kategorie Věda?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Kybernetika) můžete sdílet s přáteli na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Kybernetika patří do sekce Věda

Klíčová slova: slovo, formulace, Kybernetika, slovník, synonymum, definice, význam slova, pojem, význam, přesný význam, Věda, vysvětlení, termín, informace, co to je

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Na stránce jste se mohli dozvědět: co to je Kybernetika? resp. jaký je přesný význam slova Kybernetika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kybernetika, odpověď na dotaz co je to Kybernetika?. Víte např. kdo to je Lucifer? Znáte a víte kdo je Nimrod? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Věda). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.