Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Hydrosféra. Co znamená pojem Hydrosféra z kategorie Věda?

Co to je Hydrosféra? Význam slova

Co znamená termín Hydrosféra? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Hydrosféra je název vodního obalu Země. Zahrnuje všechno vodstvo, které k zemi patří, tzn. vodu v živých organizmech, vodu v atmosféře, povrchové i podpovrchové vodstvo. Výzkumem hydrosféry se zabývají různé vědní disciplíny, především hydrologie a hydrogeologie, hydrogeografie a oceánografie. V hydrosféře probíhá neustálý koloběh vody, tento pohyb vody je jedním z předmětů bádání meteorologie a klimatologie.

Význam slova, termín, co je to Hydrosféra? Odborný termín, výraz, slovo Hydrosféra. Co znamená pojem Hydrosféra z kategorie Věda?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Hydrosféra doporučujeme sdílet s partnery, kolegy a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem Hydrosféra se nachází v sekci Věda

Klíčová slova: přesný výraz, význam pojmu, informace, synonymum, wiki, heslo, formulace, Hydrosféra, popis, Věda, význam slova, co znamená, přesný význam, co to je, Věda, definice

Co znamená pojem Hydrosféra? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Hydrosféra (vodní obal Země) představuje soubor všeho vodstva Země – tj. povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Celkové zásoby vody na Zemi činí asi 1 385 989 600 km³, z toho sladká voda představuje 2,530 %. Ve světovém oceánu je obsaženo asi 96,54 % slané vody a 2,5% sladké vody.

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Hydrosféra? resp. co se skrývá pod slovem Hydrosféra? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hydrosféra, odpověď na dotaz co je to Hydrosféra?. Víte např. kdo to je Génius? Znáte a víte kdo je Ester Kočičková? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto termín Hydrosféra hledat i v jiných kategoriích (než Věda) K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?