Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Hydrosféra. Co znamená pojem Hydrosféra z kategorie Věda?

Co to je Hydrosféra? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Hydrosféra?

Hydrosféra je název vodního obalu Země. Zahrnuje všechno vodstvo, které k zemi patří, tzn. vodu v živých organizmech, vodu v atmosféře, povrchové i podpovrchové vodstvo. Výzkumem hydrosféry se zabývají různé vědní disciplíny, především hydrologie a hydrogeologie, hydrogeografie a oceánografie. V hydrosféře probíhá neustálý koloběh vody, tento pohyb vody je jedním z předmětů bádání meteorologie a klimatologie.

Význam slova, termín, co je to Hydrosféra? Odborný termín, výraz, slovo Hydrosféra. Co znamená pojem Hydrosféra z kategorie Věda?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Hydrosféra můžete sdílet s blízkými na Google+, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Hydrosféra je v kategorii Věda

Klíčová slova: vysvětlení, co to je, co znamená, formulace, popis, význam slova, Hydrosféra, pojem, slovník, slovo, význam pojmu, Věda, termín, heslo, přesný výraz, informace

Co znamená pojem Hydrosféra? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Hydrosféra (vodní obal Země) představuje soubor všeho vodstva Země – tj. povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Celkové zásoby vody na Zemi činí asi 1 385 989 600 km³, z toho sladká voda představuje 2,530 %. Ve světovém oceánu je obsaženo asi 96,54 % slané vody a 2,5% sladké vody.

Text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Hydrosféra? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Hydrosféra? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hydrosféra, odpověď na dotaz co je to Hydrosféra?. Víte např. kdo to je Chůva? Znáte a víte kdo je Ester Kočičková? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Věda). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?