Co je to?
Odborný výraz, definice slova Grant. Co znamená pojem Grant z kategorie Věda?

Co je to Grant? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Grant?

Grant je pojem z angličtiny, který označuje účelový příspěvek. V užším slova smyslu se jedná o příspěvek na účel, kteý musí být prospěšný veřejnosti a získat ho je možno ve veřejné soutěži a na základě podkladů, většinou projektu. V evropských zemích se grantem většinou označuje podpoření projektů různých institucí, např. projektů výzkumných, vědeckých či kulturních. USA a Velká Británie pojímají pojem grant v plné šíři, patří do něj i dobročinná soukromá činnost. I granty mají svá pravidla, řešitel musí projekt uskutečnit a vše musí být vedeno účetně správně. O průběhu grantu se podávají pravidelné zprávy.

Význam slova, termín, co je to Grant? Odborný výraz, definice slova Grant. Co znamená pojem Grant z kategorie Věda?

Chyby vyhrazeny. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text se známými na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Grant je v kategorii Věda

Klíčová slova: význam slova, vysvětlení, Grant, slovo, význam pojmu, definice, co znamená, synonymum, informace, přesný výraz, co to je, popis, Grant, přesný význam, význam, slovník

Co označuje termín Grant? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Grant (z angl.) je účelový příspěvek (dotace) na veřejně prospěšný účel, který se obvykle získává ve více méně veřejné soutěži s anonymním posouzením na základě předloženého projektu. Zatímco v USA a ve Velké Británii je význam slova grant (cena) širší a zahrnuje i soukromou dobročinnost, v ostatní Evropě se jím obvykle míní podpora vědeckých, výzkumných, případně i kulturních projektů, poskytovaná institucemi.

Definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Grant? resp. co přesně znamená slovo Grant? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Grant, odpověď na dotaz co je to Grant?. Víte např. kdo to je Charón? Znáte a víte kdo je Heidi Janků? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle různých oborů. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Věda). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.