Co je to?
Odborný výraz, definice slova Grant. Co znamená pojem Grant z kategorie Věda?

Co je to Grant? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Grant

Grant je pojem z angličtiny, který označuje účelový příspěvek. V užším slova smyslu se jedná o příspěvek na účel, kteý musí být prospěšný veřejnosti a získat ho je možno ve veřejné soutěži a na základě podkladů, většinou projektu. V evropských zemích se grantem většinou označuje podpoření projektů různých institucí, např. projektů výzkumných, vědeckých či kulturních. USA a Velká Británie pojímají pojem grant v plné šíři, patří do něj i dobročinná soukromá činnost. I granty mají svá pravidla, řešitel musí projekt uskutečnit a vše musí být vedeno účetně správně. O průběhu grantu se podávají pravidelné zprávy.

Význam slova, termín, co je to Grant? Odborný výraz, definice slova Grant. Co znamená pojem Grant z kategorie Věda?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Tento text (Grant) můžete sdílet s přáteli a kamarády na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Výraz Grant je v kategorii Věda

Co znamená pojem Grant? Výraz, definice slova z Wikipedie

Grant (z angl.) je účelový příspěvek (dotace) na veřejně prospěšný účel, který se obvykle získává ve více méně veřejné soutěži s anonymním posouzením na základě předloženého projektu. Zatímco v USA a ve Velké Británii je význam slova grant (cena) širší a zahrnuje i soukromou dobročinnost, v ostatní Evropě se jím obvykle míní podpora vědeckých, výzkumných, případně i kulturních projektů, poskytovaná institucemi.

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Klíčová slova: přesný význam, co znamená, popis, slovo, slovník, definice, wiki, termín, popis, co to je, Věda, Grant, formulace, Věda, informace

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaká je definice termínu Grant? resp. co znamená slovo Grant? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Grant, odpověď na dotaz co je to Grant?. Víte např. kdo to je Modista? Znáte a víte kdo je Švagr? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Grant v jiné sekci než Věda. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.