Co je to?
Odborný výraz, definice slova Grant. Co znamená pojem Grant z kategorie Věda?

Co je to Grant? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Grant?

Grant je pojem z angličtiny, který označuje účelový příspěvek. V užším slova smyslu se jedná o příspěvek na účel, kteý musí být prospěšný veřejnosti a získat ho je možno ve veřejné soutěži a na základě podkladů, většinou projektu. V evropských zemích se grantem většinou označuje podpoření projektů různých institucí, např. projektů výzkumných, vědeckých či kulturních. USA a Velká Británie pojímají pojem grant v plné šíři, patří do něj i dobročinná soukromá činnost. I granty mají svá pravidla, řešitel musí projekt uskutečnit a vše musí být vedeno účetně správně. O průběhu grantu se podávají pravidelné zprávy.

Význam slova, termín, co je to Grant? Odborný výraz, definice slova Grant. Co znamená pojem Grant z kategorie Věda?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Grant s vašimi kamarády, známými a přáteli na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Grant se nachází v kategorii Věda

Klíčová slova: význam pojmu, popis, co to je, definice, Grant, pojem, slovník, význam slova, co znamená, synonymum, termín, Věda, přesný výraz, přesný význam, Grant, vysvětlení

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Grant dozvíte následující

Grant (z angl.) je účelový příspěvek (dotace) na veřejně prospěšný účel, který se obvykle získává ve více méně veřejné soutěži s anonymním posouzením na základě předloženého projektu. Zatímco v USA a ve Velké Británii je význam slova grant (cena) širší a zahrnuje i soukromou dobročinnost, v ostatní Evropě se jím obvykle míní podpora vědeckých, výzkumných, případně i kulturních projektů, poskytovaná institucemi.

Vyše uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Grant? resp. co se přesně ukrývá za slovem Grant? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Grant, odpověď na dotaz co je to Grant?. Víte např. kdo to je Nacista? Znáte a víte kdo je Heidi Janků? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Věda. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.