Co je to?
Výraz, termín, definice slova Etologie. Co znamená odborný pojem Etologie z kategorie Věda?

Co je to Etologie? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Etologie

Etologie je jedním z oborů zoologie. Předmětem jejího zkoumání jsou živočichové a jejich chování, rozlišení toho, co je živočichům vrozené a co je naučené, vývoj vzorců chování také to, které typy chování jsou důležité pro přežití konkrétních druhů živočichů.
Etologie jako vědní disciplína se osamostatnila až na přelomu 19. a 20. století. Její prvopočátky lze vysledovat již v době antické, kdy se jednalo o podrobné popisy zvířat.

Význam slova, termín, co je to Etologie? Výraz, termín, definice slova Etologie. Co znamená odborný pojem Etologie z kategorie Věda?

Texty mohou obsahovat chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Etologie můžete sdílet se známými na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Etologie je v kategorii Věda

Klíčová slova: Věda, význam pojmu, termín, slovo, Věda, popis, synonymum, vysvětlení, formulace, Etologie, wiki, pojem, přesný výraz, heslo, význam, Etologie

Co označuje termín Etologie? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Etologie je vědní obor v rámci zoologie, který se zabývá studiem chování živočichů, rozeznáváním jeho vrozených a naučených složek, ontogenetického i fylogenetického vývoje vzorců chování a významu určitých vzorců chování pro přežívání daného druhu.

Definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Etologie? resp. co vlastně znamená slovo Etologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Etologie, odpověď na dotaz co je to Etologie?. Víte např. kdo to je Křivák? Znáte a víte kdo je Gabriela Koukalová? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Věda). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Máte-li chvilku času, podívejte se prosím na partnerskou stránku plnou obrázků vhodných na plochu počítače. Jsou zde stovky tapet v desítkách kategorií. Vybere si proto určitě každý.