Co je to?
Definice odborného termínu, slova Rozvaha. Co znamená pojem Rozvaha z kategorie Účetnictví?

Co je to Rozvaha? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Rozvaha

Rozvaha neboli bilance je finanční výkaz účetní závěrky. Podává přehled o aktivech a pasivech podniku k danému dni. Součet aktiv musí odpovídat součtu pasiv.

Význam slova, termín, co je to Rozvaha? Definice odborného termínu, slova Rozvaha. Co znamená pojem Rozvaha z kategorie Účetnictví?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Rozvaha sdílejte s vašimi přáteli na Facebooku, Google+ nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Rozvaha je v kategorii Účetnictví

Klíčová slova: vysvětlení, přesný význam, heslo, co to je, slovník, Rozvaha, wiki, význam, Rozvaha, přesný výraz, informace, význam pojmu, synonymum, termín, Účetnictví, Účetnictví

Co označuje termín Rozvaha? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Rozvaha (bilance) je jedním ze základních finančních/účetních výkazů. Spolu s výkazem zisku a ztráty, přehledem o změnách vlastního kapitálu a přehledem o peněžních tocích tvoří stěžejní výstup z finančního účetnictví. Hlavním cílem těchto výkazů je podávat věrný obraz o dané entitě ( v účetní terminologii účetní jednotka): o její finanční pozici k určitému datu (rozvaha), o její finanční výkonnosti v intervalu vykazovaného období (výkaz zisku a ztráty), o schopnosti vytvářet peněžní prostředky a efektivně je využívat (přehled o peněžních tocích) a o změnách ve finanční pozici (přehled o změnách vlastního kapitálu).

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Rozvaha? resp. co znamená výraz Rozvaha? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Rozvaha, odpověď na dotaz co je to Rozvaha?. Víte např. kdo to je David Lynch? Znáte a víte kdo je Zdeněk Troška? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Účetnictví. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?