Co je to?
Definice odborného termínu, slova Rozvaha. Co znamená pojem Rozvaha z kategorie Účetnictví?

Co je to Rozvaha? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Rozvaha?

Rozvaha neboli bilance je finanční výkaz účetní závěrky. Podává přehled o aktivech a pasivech podniku k danému dni. Součet aktiv musí odpovídat součtu pasiv.

Význam slova, termín, co je to Rozvaha? Definice odborného termínu, slova Rozvaha. Co znamená pojem Rozvaha z kategorie Účetnictví?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Rozvaha? s kolegy na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Pojem Rozvaha je v sekci Účetnictví

Co znamená pojem Rozvaha? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Rozvaha (bilance) je jedním ze základních finančních/účetních výkazů. Spolu s výkazem zisku a ztráty, přehledem o změnách vlastního kapitálu a přehledem o peněžních tocích tvoří stěžejní výstup z finančního účetnictví. Hlavním cílem těchto výkazů je podávat věrný obraz o dané entitě ( v účetní terminologii účetní jednotka): o její finanční pozici k určitému datu (rozvaha), o její finanční výkonnosti v intervalu vykazovaného období (výkaz zisku a ztráty), o schopnosti vytvářet peněžní prostředky a efektivně je využívat (přehled o peněžních tocích) a o změnách ve finanční pozici (přehled o změnách vlastního kapitálu).

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Klíčová slova: wiki, význam, co to je, popis, formulace, Rozvaha, slovník, popis, informace, Účetnictví, přesný výraz, heslo, definice, přesný význam, význam pojmu

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Rozvaha? resp. co je to Rozvaha? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Rozvaha, odpověď na dotaz co je to Rozvaha?. Víte např. kdo to je Eunuch? Znáte a víte kdo je Swarovski? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Účetnictví). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?