Co je to?
Definice odborného termínu, slova Rozvaha. Co znamená pojem Rozvaha z kategorie Účetnictví?

Co je to Rozvaha? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Rozvaha?

Rozvaha neboli bilance je finanční výkaz účetní závěrky. Podává přehled o aktivech a pasivech podniku k danému dni. Součet aktiv musí odpovídat součtu pasiv.

Význam slova, termín, co je to Rozvaha? Definice odborného termínu, slova Rozvaha. Co znamená pojem Rozvaha z kategorie Účetnictví?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Rozvaha s kamarády na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Výraz Rozvaha je v kategorii Účetnictví

Co znamená pojem Rozvaha? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Rozvaha (bilance) je jedním ze základních finančních/účetních výkazů. Spolu s výkazem zisku a ztráty, přehledem o změnách vlastního kapitálu a přehledem o peněžních tocích tvoří stěžejní výstup z finančního účetnictví. Hlavním cílem těchto výkazů je podávat věrný obraz o dané entitě ( v účetní terminologii účetní jednotka): o její finanční pozici k určitému datu (rozvaha), o její finanční výkonnosti v intervalu vykazovaného období (výkaz zisku a ztráty), o schopnosti vytvářet peněžní prostředky a efektivně je využívat (přehled o peněžních tocích) a o změnách ve finanční pozici (přehled o změnách vlastního kapitálu).

Text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz

Klíčová slova: Účetnictví, slovo, co znamená, informace, co to je, přesný význam, slovník, význam pojmu, definice, Rozvaha, přesný výraz, význam slova, popis, synonymum, Účetnictví

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Rozvaha? resp. jaká je definice termínu Rozvaha? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Rozvaha, odpověď na dotaz co je to Rozvaha?. Víte např. kdo to je Eunuch? Znáte a víte kdo je Swarovski? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Účetnictví). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?