Co je to?
Výraz, termín, definice slova Odpisy. Co znamená odborný pojem Odpisy z kategorie Účetnictví?

Co je to Odpisy? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Odpisy

Rozdělení pořizovací ceny majetku do firemních nákladů v průběhu delšího období. O odpisy, odhadu peněžní částky, která půjde do nákladů, se snižuje ekonomický výsledek firmy. Tím dochází k poklesu aktiv, tedy vlastnictví společnosti. Existují odpisy účetní vyjadřující skutečnou výši majetku a jeho opotřebení a odpisy daňové sloužící pro stanovení daně z příjmů.

Význam slova, termín, co je to Odpisy? Výraz, termín, definice slova Odpisy. Co znamená odborný pojem Odpisy z kategorie Účetnictví?

Texty mohou obsahovat chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s partnery, kolegy a kamarády na Google+, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Odpisy se nachází v sekci Účetnictví

Klíčová slova: přesný význam, co to je, wiki, Účetnictví, definice, formulace, Odpisy, Účetnictví, popis, Odpisy, význam slova, vysvětlení, přesný výraz, slovo, slovník, význam

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Odpisy? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Odpisy? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Odpisy, odpověď na dotaz co je to Odpisy?. Víte např. kdo to je Donátor? Znáte a víte kdo je Profesor? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Účetnictví). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Setkali jste se s pojmem švica a nevíte, co znamená? Pokud je vaše odpověď kladná, podívejte se na tento web na kterém můžete nalézt odpověď.