Co je to?
Definice výrazu Hmotný majetek. Co znamená odborný pojem Hmotný majetek z kategorie Účetnictví?

Co to je Hmotný majetek? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Hmotný majetek?

Hmotný majetek může být buď movitý nebo nemovitý. K nemovitému majetku se řadí to, co je spojeno s půdou, tedy různé budovy, pozemky a prostory. Do movitého majetku se zařazují předměty fyzické, například zařízení, stroje, auta či materiál.
Pozemky a stavby se do hmotného majetku zařazují bez ohledu na cenu, u samostatných movitých věcí a zvířat se na ocenění bere ohled. Do hmotného majetku dále patří i technické zhodnocení, zálohy na tento majetek nebo oceňovací rozdíl k majetku.

Význam slova, termín, co je to Hmotný majetek? Definice výrazu Hmotný majetek. Co znamená odborný pojem Hmotný majetek z kategorie Účetnictví?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Hmotný majetek s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích Twitter, Google+ nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Hmotný majetek se nachází v sekci Účetnictví

Klíčová slova: popis, význam slova, slovo, přesný výraz, informace, definice, význam pojmu, heslo, formulace, co to je, Účetnictví, synonymum, význam, Hmotný majetek, Účetnictví

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Hmotný majetek? resp. co to je Hmotný majetek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hmotný majetek, odpověď na dotaz co je to Hmotný majetek?. Víte např. kdo to je Osoba blízká? Znáte a víte kdo je Prokurista? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Hmotný majetek v jiné sekci než Účetnictví. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?