Co je to?
Definice výrazu Hmotný majetek. Co znamená odborný pojem Hmotný majetek z kategorie Účetnictví?

Co to je Hmotný majetek? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Hmotný majetek

Hmotný majetek může být buď movitý nebo nemovitý. K nemovitému majetku se řadí to, co je spojeno s půdou, tedy různé budovy, pozemky a prostory. Do movitého majetku se zařazují předměty fyzické, například zařízení, stroje, auta či materiál.
Pozemky a stavby se do hmotného majetku zařazují bez ohledu na cenu, u samostatných movitých věcí a zvířat se na ocenění bere ohled. Do hmotného majetku dále patří i technické zhodnocení, zálohy na tento majetek nebo oceňovací rozdíl k majetku.

Význam slova, termín, co je to Hmotný majetek? Definice výrazu Hmotný majetek. Co znamená odborný pojem Hmotný majetek z kategorie Účetnictví?

Uvedené informace jsou bez záruky. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Hmotný majetek sdílet se známými na Facebooku, Google+ nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem Hmotný majetek patří do sekce Účetnictví

Klíčová slova: popis, význam slova, termín, Hmotný majetek, co znamená, Hmotný majetek, synonymum, vysvětlení, přesný výraz, heslo, pojem, wiki, Účetnictví, definice, slovník, Účetnictví

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Hmotný majetek? resp. jaký je přesný význam slova Hmotný majetek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hmotný majetek, odpověď na dotaz co je to Hmotný majetek?. Víte např. kdo to je Antonín Zápotocký? Znáte a víte kdo je Samorost? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle různých oborů. Zkuste proto termín Hmotný majetek hledat i v jiných kategoriích (než Účetnictví) U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?