Co je to?
Definice výrazu, termínu Cash flow. Co znamená odborný pojem Cash flow z kategorie Účetnictví?

Co je to Cash flow? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Cash flow?

Cash flow = tok peněz. Jedná se o výdej nebo příjem finančních prostředků. Často se používá jako zkrácený název v účetnictví pro výkaz přehledu o peněžních tocích. Představuje tedy rozdíl mezi výdajem a příjmem za dané období. Pro podnikové účetnictví má cash flow rozhodující vypovídací hodnotu, vyjadřuje schopnost firmy vydělávat peníze. Cash flow se proto využívá při hodnocení a schvalování investic a projektů.

Význam slova, termín, co je to Cash flow? Definice výrazu, termínu Cash flow. Co znamená odborný pojem Cash flow z kategorie Účetnictví?

Neručíme za eventuální chyby v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Definici pojmu Cash flow sdílejte s blízkými na sociálních sítích Twitter a Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem Cash flow je v kategorii Účetnictví

Klíčová slova: slovo, Cash flow, formulace, termín, Cash flow, význam slova, definice, přesný výraz, co znamená, význam pojmu, synonymum, slovník, wiki, heslo, význam, vysvětlení

Co znamená pojem Cash flow? Výraz, definice slova z Wikipedie

Cash flow nebo také peněžní tok je příjem nebo výdej peněžních prostředků. Cash flow za určité období představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.
V podnikové praxi je cash flow důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze. Schopnost přinést podniku peněžní prostředky je také jedním z rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení investičních projektů. V této souvislosti se používají kritéria jako čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento nebo doba návratnosti.

Definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Cash flow? resp. jaký je význam slova Cash flow? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Cash flow, odpověď na dotaz co je to Cash flow?. Víte např. kdo to je Magid? Znáte a víte kdo je Animátor? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Účetnictví). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.