Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na čtvrtek 12. prosince 2019

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Ubikace

Pojem, výraz, heslo, co je to Ubikace?

Ubikace je pojmenování stavby nebo i jen místnosti sloužící pro ubytování více lidí. Může jít o společnou nebo hromadnou ubytovnu určenou například vojsku nebo uzpůsobenou jako levnější varianta ubytování pro turisty. Jako ubikace bývá označováno místo, kde se chovají v zajetí větší počty zvířat, může se jednat i o velké klece. Slovo pochází z latiny, kde „ubi“ znamená „kde“.

Termín Ubikace se nachází v sekci Stavebnictví

Pracovní úraz

Pojem, výraz, heslo, co je to Pracovní úraz?

Pracovní úraz označuje úraz, při kterém došlo k poškození zdraví nebo smrti zaměstnance v pracovním procesu nebo v přímé souvislosti s ním. K pracovnímu úrazu dochází nezávisle na vůli postiženého zaměstnance takovým působení vnějších vlivů, které je náhlé, krátkodobé a násilné. Pracovní úraz nezahrnuje dobu cesty do zaměstnání a nazpátek. Pracovní úraz je buď smrtelný nebo označovaný jako ostatní – s pracovní neschopností, hospitalizací nebo bez pracovní neschopnosti. Pracovní úrazy musí být evidovány.

Výraz Pracovní úraz je v sekci Právo

Republika

Pojem, výraz, heslo, co je to Republika?

Republika je pojmenování pro formu státu. Jméno získala republika z latiny, kde spojení slov res publica znamená věc veřejná. Jedná se takovou formu státního uspořádání, ve kterém vládne hlava státu a parlament. Všichni jsou voleni pouze na určitou dobu. Počet republik z historického hlediska narůstá a vysoce převyšuje jiné formy státu. Existuje více druhů republik, jako jsou prezidentská republika, parlamentní republika, socialistická republika a další.

Termín Republika patří do sekce Politika

Relé

Pojem, výraz, heslo, co je to Relé?

Relé je název pro zařízení, které se specializuje na spínání nějakého signálu. Svůj původ má pojmenování relé odvozen z přepřahacích stanic sloužících dostavníkům. Relé může být více druhů, k nejčastějším patří elektromagnetické relé a solid state relé. Elektromagnetické relé je ovládáno elektromagnety, solid state relé je jeho moderní náhradou, která je čistě elektronická. Jedná se o polovodičový prvek bez spínacích součástí.

Pojem Relé je v kategorii Technika

Iritace

Pojem, výraz, heslo, co je to Iritace?

Iritace je pojem odvozený z latinského irritare, tedy dráždit nebo rozhněvat. Označení se používá v lékařství, v obecném významu i v psychologii. V psychologii se slovem iritace označuje silné rozrušení, nesouhlas nebo předráždění, při kterém je většinou pacientovi nutno podat utlumující léky - antidepresiva, aby neohrozil sebe nebo své okolí.

Heslo Iritace patří do sekce Psychologie

Rozvodí

Pojem, výraz, heslo, co je to Rozvodí?

Rozvodí je odborný název pro rozhraní mezi povodími, která spolu přímo sousedí. Hranici tvoří tzv. rozvodnice. Ta je vedena především po hřebenech hor a topografických bodech. V krajině rozvodí nerozeznáte, jedná se spíše o pomyslné čáry a důležité geografické body, může se jednat i o politickou hranici. Rozvodí může být hlavní nebo vedlejší, hlavní rozvodí se nazývá kontinentální. Toky řek svým směrem rozvodí ovlivňují, popřípadě jsou propojena umělými kanály.

Výraz Rozvodí je v kategorii Věda

Jasmínová rýže

Pojem, výraz, heslo, co je to Jasmínová rýže?

Jasmínová rýže je velmi chutným druhem rýže, který se začíná prosazovat i u nás. Má středně velká dlouhá zrníčka žlutohnědé nebo bíložluté barvy. Zemí původu jasmínové rýže je Thajsko, kde jsou ideální klimatické a půdní podmínky. Zde získává jasmínová rýže jedinečnou vůni a chuť. Svůj název získala jasmínová rýže po lehké vůni, která se uvolňuje při vaření. Jasmínovou vůni mají i samotná zrníčka. Oceňovanou vlastností jasmínové rýže je také prokázaný vliv na snížení cholesterolu v krvi.

Výraz Jasmínová rýže je v kategorii Jídlo

Foton

Pojem, výraz, heslo, co je to Foton?

Foton je pojmenování elementární částice. Pojem se užívá v částicové fyzice. Má značku gama a slouží k vyjádření kvanta elektromagnetické energie. Fotony zkoumá kvantová elektrodynamika. Jsou zařazeny mezi intermediální částice, protože umožňují elektromagnetickou interakci. Foton má nekonečný poločas rozpadu, je stabilní a vzniká nebo zaniká při různých interakcích. Má nulový elektrický náboj.

Heslo Foton se nachází v sekci Věda

Abstrakce

Pojem, výraz, heslo, co je to Abstrakce?

Pojem abstrakce znamená odpoutání se od něčeho konkrétního a zaměření se na obecné a důležité vztahy mezi věcmi nebo pojmy. O schopnosti abstraktního myšlení se u dětí dá hovořit přibližně od 11 let věku. Abstrakce se často uplatňuje mj. v umění, a to zejména výtvarném - abstraktní obraz nezachycuje např. krajinu nebo zátiší s jednoznačně určenými objekty, ale různé seskupení tvarů a barev, které má působit na fatazii diváka - každý si námět takového díla může vyložit po svém.

Výraz Abstrakce je v kategorii Filozofie

Lajkovat

Pojem, výraz, heslo, co je to Lajkovat?

Lajkovat je počeštěná podoba anglického slovesa "to like" s významem "mít rád" nrbo "líbit se". S tímto výrazem, který nemá zažitý běžně používaný český ekvivalent, se nejčastěji setkáme na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter nebo Instagram. Pokud klikneme na tlačítko nebo na ikonu "like", dáváme tím najevo, že se nám příspěvek či fotografie nebo obrázek líbí.

Výraz Lajkovat je v kategorii Internet


Klíčová slova: informace, význam, význam pojmu, Rozvodí, přesný výraz, Lajkovat, Pracovní úraz, popis, Ubikace, přesný význam, vysvětlení, definice, co znamená, slovník, Foton, Iritace, Republika, Abstrakce, slovo, pojem, heslo, wiki, popis, co to je, význam slova, formulace

Náhodných výběr osobností, odborných pojmů, termínů a slov

Manekýn

kdo je to Manekýn?

Manekýn je muž, který propaguje určitou módu nebo módní směr, věnuje se reklamě a působí i na různých významných akcích. Populární manekýn bývá označován také jako supermodel a mnohdy se stává sexuálním symbolem. Významní manekýni často rozšiřují své pole působnosti i do dalších oblastí a stávají se například herci.

Heslo Manekýn se nachází v sekci Profese

Barista

kdo je to Barista?

Barista je člověk, který se zaměřuje na přípravu a výrobu kvalitní kávy. U nás se jedná o poměrně novou pracovní pozici. Existují různé soutěže baristů.

Slovo Barista je v sekci Profese

Kurátor

kdo je to Kurátor?

Slovo kurátor v obecném významu označuje správce nebo opatrovníka.

Text Kurátor patří do sekce Profese

Herobrine

kdo je to Herobrine?

Herobrine je fiktivní postava, démon, záporná postava ze hry Minecraft. Ve hře samotné se vůbec neobjevuje a jeho "existence" je v rovině domněnek a spekulací.

Heslo Herobrine je v kategorii Fikce

Chůva

kdo je to Chůva?

Chůva je žena, která vykonává jako své zaměstnání péči o děti a vychovává je. Pro svou práci potřebuje mít odpovídající kvalifikaci a také zkušenosti. Chůvou může být i kojná. Jedná se o zcela normální zaměstnání za přiměřený plat. Nejedná se o služebnou, uklízečku kuchařku a podobně, činnost chůvy je přesně vymezená na práci s dítětem nebo dětmi.

Text Chůva patří do sekce Profese

Oftalmolog

kdo je to Oftalmolog?

Oftalmolog je specializovaný lékař, který se zabývá léčbou onemocnění a chirurgií zrakových drah. Ty zahrnují oko, mozek a oblasti okolo mozku, slzný systém a oční víčka. Oftalmolog provádí komplexní péči, léčbu, zabývá se prevencí, obsluhou přístrojů potřebných k provedení různých vyšetření a podobně.

Heslo Oftalmolog je v kategorii Lékařství

Soudce

kdo je to Soudce?

Soudce je pověřená osoba, která u soudu rozhoduje o sporných věcech, především právních. Soudce musí být nestranný a nezávislý (v opačném případě se hovoří o podjatosti). Aby se někdo mohl stát soudcem, musí mít alespoň 3 roky praxe, být občanem ČR, právnické vzdělání, musí být bezúhonný a minimální požadovaný věk je 30 let.

Heslo Soudce je v kategorii Profese

Neonatolog

kdo je to Neonatolog?

Neonatolog je odborníkem v oblasti neonatologie, což je lékařský obor zaměřený na péči o novorozence. Jako novorozenec je definováno dítě od okamžiku narození do 28. dne života. Neonatologie patří do pediatrie.

Heslo Neonatolog se nachází v sekci Lékařství

Matt Groening

kdo je to Matt Groening?

Matt Groening (celým jménem Matthew Abram Groening) je proslulým umělcem, který je znám nejvíce jako tvůrce animovaných seriálů, z nichž ho nejvíce proslavili Simsonovi a Futurama. Oblíbený karikaturista píše i scénáře a je úspěšný i jako producent. Umělecké vlohy si přinesl z rodiny, i otec byl animátor a producent a blízkým příbuzným Matta Groeninga je scénárista a režisér Craig Bartlett. Svou kariéru začal jako novinář, současně se věnoval i kreslení komiksů, které vycházely v novinách a byly vydány i knižně. Kreslené postavičky vzbudily velký zájem a Groeningovy seriály obsadily i hlavní vysílací čas.

Heslo Matt Groening je v kategorii Umělci

Megera

kdo je to Megera?

Megera je hanlivé slovo označující starou, zlou, vzteklou, hašteřivou, nesnášenlivou, závistivou, ošklivou nebo zuřivou ženu. Etymologicky pochází slovo megera je z řecké mytologie, ze slov Megaira, což byla jedna ze tří fúrií (Erínyí). Megaira byla zároveň bohyně pomsty a kletby a jejím oborem byla závist.

Text Megera je v kategorii Hanlivé


Klíčová slova: osobnosti, Foton, Abstrakce, heslo, termín, význam pojmu, co to je, Relé, formulace, definice, Rozvodí, Republika, životopis, lidé, popis, popis, synonymum, význam slova, význam, pojem, přesný význam, slovo, Ubikace, Iritace, přesný výraz, biografie, Jasmínová rýže

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 19 ledna 2019        Tip na sobotu 18 ledna 2019
Tip na pátek 17 ledna 2019        Tip na čtvrtek 16 ledna 2019
Tip na středu 15 ledna 2019        Tip na úterý 14 ledna 2019
Tip na pondělí 13 ledna 2019        Tip na neděli 12 ledna 2019
Tip na sobotu 11 ledna 2019        Tip na pátek 10 ledna 2019
Tip na čtvrtek 9 ledna 2019        Tip na středu 8 ledna 2019
Tip na úterý 7 ledna 2019        Tip na pondělí 6 ledna 2019